Çocuk Sahibi Olmak İçin Dualar ve Önemi

  • News Code : 241521
  • Source : Ehl-i Beyt Haber Ajansı ABNA
Peygamber Efendimiz (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Salih evlat cennet güllerinden bir güldür.” Sonra şöyle buyurdu: “Salih evlat bir insan için saadettir. Çok çocuk dünyaya getirin ki, ben kıyamet günü sizin çokluğunuzla övüneceğim.” İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Çocuğa gelen hastalık, anne ve babanın keffaresidir.”

Sahih bir hadiste nakledildi ğine göre, bir gün Hz. Cebrail (a.s) nazil oldu. Peygamber Efendimiz (s.a.a) ve Emir-ul Muminin (a.s) ağlıyorlardı. Cebrail (a.s) bunun sebebini sordu. Peygamber Efendimiz (s.a.a) buyurdu: “Bizim iki çocu ğumuz rahatsız idi. Onların ağlamasından dolayı rahatsız olduk.” Cebrail (a.s): “Ya Muhammed! Hak Teala sizin çocuklar ınız için birkaç şia belirler ki, onların çocukları ağladığında onlar ın ağlamaları yedi ya şına kadar “la ilahe illallah” olur, yedi ya şını geçtiğinde onların ağlamaları anne ve babaları için bağışlanma talebi olur, daha sonra buluğ haddine ulaştıklarında anne ve baba onların sevabında ortak olurlar ve günahlarında ortak olmazlar.” Peygamber Efendimiz (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kad ın, hamile olduğu günden itibaren doğum yapıncaya ve çocuğu sütten kesinceye kadar, kâfirlerin(ülke) sınırında nöbetçilik yapan ve onları Müslümanlardan uzak tutan kimsenin sevabına sahiptir. Eğer bu sırada ölürse, şehitlerin sevabına sahip olur.”

Sahih bir hadiste Peygamber Efendimiz’den (s.a.a) şöyle nakledilmiştir: “Hz. İsa (a.s) bir mezarın yanından geçti ki sahibine azap ediyorlardı. Sonraki y ıl yine o mezarın yanından geçti ğinde sahibine azap etmiyorlardı. O bu d urumu sordu. Rabbinden O’na: “Bu y ıl ondan değerli bir evlat buluğ çağına ulaştı ve bir yolu düzeltti, bir yetime yer verdi (barındırdı). Onu bu evladının hareketinden dolayı bağışladık” diye vahiy ula ştı. Sonra İsa (a.s) şöyle buyurdu: “Kuldan Allah’a kalan miras, ondan sonra Allah’a ibadet edecek olan evlatt ır.”

Başka bir rivayette şöyle nakledilmiştir: “Evlats ız ölen bir kimse, sanki hiçbir zaman insanların içinde bulunmamış gibidir. Bir kimse öldüğünde ondan geriye bir evlat kalırsa, sanki ölmemiş gibidi r.”

Başka bir hadiste nakledildi ğine göre, bir şahıs Peygamber Efendimiz’ in (s.a.a) yan ında oturmuşt u. Ona bir k ızı olduğuna dair haber ulaştı. (Adamın) rengi değişti . Hazret şöyle buyurdu: “Yeryüzü onu alacakt ır ve gökyüzü ona gölgelik edecektir. Allah onun rızkını veriyor ve koklayacağın bir güldür.” Sonra ashab ına doğru döndü ve şöyle buyurdu: “Her kimin bir k ızı varsa yükü ağırdır her kimin iki k ızı varsa, Allah’a yemin olsun ki onun feryadına yetişin . Bir kimse üç k ıza sahip olursa, cihadı ve başka zorlukları ondan kaldırın. Bir kimse dört kıza sahip olursa, ey Allah’ın kulları! Ona yard ım edin ey Allahın kulları ona borç verin, ey Allah ın kulları ona merhamet edin.”

İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur : “K ızlar iyilik ve erkek çocukları nimettirler Allah hesenata sevap verir ve nimetten ise sorguya çeker.

Yine O Hazret ashab ından birine şöyle buyurdu: “Duydu ğuma göre bir kızın olmuş ve onu istemiyormuşsun? Onun sana ne zararı var? Güldür(o) koklarsın onu .” ve onun r ızkı Allah’ın üzerinedir. Peygamber Efendimiz’de (s.a.a) kızların babası idi.”

İmam Cafer Sadık (a.s) Başka bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Hz. İbrahim (a.s), kendi rabbinden, öldükten sonra ona ağlaması için ona bir kız nasip etmesini diledi. Sonra buyurdu: Herkim kızların ölümünü arzu eder ve ölürlerse, sevaba sahip olmaz ve kıyamette Allah’ın yanında asi olur.”

Peygamber Efendimiz (s.a.a) şöyle buyurmuştur : “Herkim üç k ızın veya üç kız kardeşin nafakasını verirse, cennet ona vacip olur. Sonra herkim iki tanesinin veya birisinin nafakasını verse dahi, cennet ona vacip olur.”diye buyurdular.

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur; çocuk talebinde bulunmak için bu iki ayeti secdede okumalıdır:

İmam Cafer Sadık’tan (a.s) şöyle nakledilmiştir: “Ne zaman bir kimsenin çocu ğu geç olursa , bu duayı okusun:

اَلّلهُمَّ لا تَذرنی فَرِداً وَاَنتَ خَیرُ الوارِثینَ وَحیداً وَحشاً فَیَقصُرُ شُکری عَن تَفَکرُّی بَل هَب لی عاقِبَ ۀ َ صِدقٍ ذُکُوراً وَأناثاً آنَسُ بِهِم مِنَ الوَحدَ ۀ ٍ وَاَسکُنُ اِلَیهِم مِنَ الوَحدَ ۀ ِ وَاَشکُرُکَ عِندَ تَمامِ النِّعمَ ۀ ِ یا وَهّابُ یا عَظیمُ یا مُعظِم ثُمَّ اَعطِنی فی کُلِّ عافیةٍ شُکراً حَتّی تُبلِغُنی مِنها رِضوانَکَ فی صِدقِ الحَدیثِ وَاَداءِ الاَمانة وَوَفاءٍ بِالعَهدِ .

“Allahumme la tezerni feriden ve ente heyr-ül varisin vehiden veh şen feyegsuru şukra en tefekkuri bel heb li agibete sıdgın zukuren ve inasen anesu bihim min-el vehdeti ve eskunu ileyhim min-el vehdeti ve e şkuruke inde temamin ni’meti ya vehhabu, ya ezimu, ya mu’zim. Summe e’tini fi kulli afiyetin şukren hetta tubliğuni minha rızvaneke fi sıdg-ıl hedisi ve eda-il emaneti ve vefain bil ehdi.”

İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Çocuk talebinde bulunmak için bu iki ayeti secde de okumalıdır:

رب هب لی من لدنک ذریة طیبة انک سمع الدعاء رب لا تذرنی فردا وانت خیرالوارثین .

“ Rabbi heb li min ledunke zurriyeten teyyibeten inneke semiuddua rabbi la tezerni ferden ve ente heyrul varisin.”

Başka bir rivayette şöyle buyurmuştur: “Herkim han ı m ının hamile olmasını isterse, c uma namaz ından so nra iki rekât namaz k ılsın ve rükû ile secdeleri uzatsın , sonra şunu okusun:

اَلّلهُمَّ اِنّی اَسأَلُکَ بِما سَأَلَکَ بِهِ زَکَرِیّا رَبِّ لا تَذَرنی فَرداً وَاَنتَ خَیر الوارِثینَ اَلّلهُمَّ هَب لی مِن لَدُنکَ ذُرّیَ ۀ ً طَیِّبَ ة اِنَّکَ سَمیعُ الدُّعاءِ اَلّلهُمَّ بِاِسمِکَ اِستَحلَلتُها وَفی اَمانَتِکَ اَخَذتُها فِاِن قَضَیتَ فی رَحِمَها وَلَداً فَاجعَلهُ غُلاماً مُبارَکاً زَکِیاً وَلا تَجعَل لِلشَّیطانِ فیهِ شَرَکاً وَلا نَصیباً .

“Allahumme inni es eluke bima seeleke bihi zekeriyya rebbi la tezerni ferden ve ente heyr-ül varisin. Allahumme heb li min ledunke zurriyyeten teyyibeten inneke semiud duai. Allahumme biismike istehleltuha ve fi emanetike eheztuha fein gezeyte fi rehimeha veleden fec’elhu ğulamen mubareken zekiyyen ve la tec’el lişşeytani fihi şereken ve la nesiben.”

İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Çocuk olmas ı için her seherde yüz defa isti ğfar et (Este ğfirullahe Rabbi ve etubu ileyh) . E ğer bir gece unutursan Başka bir zamanda kazas ını yap.”

Yine Başka bir hadiste İmam Cafer Sadık’tan (a.s) nakledildiğine göre, bir şahıs “Çocuğum olmuyor” diye şikâyette bulundu. İmam: “Han ımının yanına gitmeği istersen şu üç ayeti oku, inşallah Allah sana evlat nasip edecektir” diye buyurdu:

وَذَا النّونِ اِذ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ اَن لِن نَقدِرَ عَلَیهِ فَنادی فی الظلُّماتِ اَن لا اِلهَ اِلاّ اَنتَ سُبحانَکَ اِنّی کُنتُ مِنَ الظّالِمینَ فَاستَجَبنا لَهُ وَنَجَّیناهُ مِنَ الغَمّ وَکَذلِکَ نُنجی المُؤمِنینَ وَزَکَرِیّا اِذ نادی رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرنی فَرداً وَاَنتَ خَیر الوارِثَینَ .

“Ve zennuni iz zehebe mu ğaziben fezenne en len negdire eleyhi fenada fiz zulumati en la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin . Festecebna lehu ve necceynahu min-el ğemmi ve ke zalike nunc-il muminine ve zekeriyya iz nada rabbehu rabbi la tezerni ferden ve ente heyr-ul varisin.”

İmam Zeynul Abidin (a.s) şöyle buyurmuştur: “Herkes şu duayı fazla okursa, mal, evlat, dünya ve ahiret hayrından ne isterse Allah ona bağışlar:

رَبِّ لا تَذَرنی فَرداً وَاَنتَ خَیر الوارِثینَ وَاجعَل لی مِن لَدُنکَ وَلّیِاً یَرثُنی فی حَیوتی وَیَستَغفِرُلی بَعدَ مَوتی وَاجعَلهُ خلقاً سَوِیّاً وًلا تَجعَل لِلشَّیطانِ فیهِ نَصیباً اَلّلهُمَّ اِنّی أَستَغفِرُکَ وَاَتوُبُ اِلَیکَ اِنَّکَ اَنتَ الغَفُوُر الرَحیمُ .

“Rabbi la tezerni ferden ve ente heyr-ul varisine vec’el li min ledunke veliyyen yerisuni fi heyati ve yeste ğfiruli be’de mevti vec’elhu helgen seviyya ve la tec’el lişşeytani fihi nesiben. Allahumme inni esteğfiruke ve etubu ileyke inneke entel ğefurur rehim. ” Ve çocuk istemek için bu duay ı yetmiş defa okuyun.”

Birkaç muteber hadiste belirtildi ğine göre, “Herkimin han ımı hamile olursa, ona “Muh ammed” veya “Ali” ismini takmay ı niyet ederse o ( çocuk) erkek olur.” Başka bir hadiste, “Ona Ali ismini b ırak ki , ömrü uzun olsun” diye buyrulmu ştur.

T ıbb-ül Eimme kitabında şöyle rivayet edilmiştir: “Bir şahıs İmam Muhammed Bakır’a (a.s) çocuklarının azlığından dolayı şikâyette bulundu. İmam: “Üç gün sabah ve yats ı namazlarından sonra yetmiş defa “Subhanallah” ve yetmi ş defa “Este ğfirullah” söyle ve daha sonra şu ayeti oku:

اِستَغفِرُو اَربَّکُم اِنَّهُ کانَ غَفّاراً یُرسِلُ السّماءُ عَلیکُم مِدراراً وَیُمِدُّکُم بِاَموالٍ وَبَنینَ وَیَجعَلُ لَکُم جَنّاتٍ وَیَجعَلُ لَکُم اَنهاراً .

“ İsteğfiru erabbekum innehu kane ğeffaren yursilus semau eleykum midraren ve yumiddukum biemvalin ve benine ve yec’elu lekum cennatin ve yec’elu lekum enharen.”

Sonra üçüncü gece han ımınla cima et. Allah azaları düzgün olarak yaratılmış bir erkek çocuğunu sana nasip eder diye buyurdu.”

Nevadir-ül Hikmet kitab ında rivayet edildiğine göre, bir şahıs İmam Cafer Sadık’ın (a.s) huzuruna gelerek: “Ey Allah Resulü’nün oğlu! Sekiz kızım oldu ve hiç oğlum olmadı” dedi.İmam: “Han ımının ayaklarının arasında oturduğunda (ona yaklaştığında) elini onun göbeğinin sağ tarafına koyarak yedi defa “ İnna enzelna” (Kadir) suresini oku ve sonra cima et. Hamilelik belirtileri görüldü ğünde geceleri elini kadının göbeğinin sağ tarafına koy ve yedi defa “ İnna enzel na” suresini oku.” O şahıs şöyle diyor: “ Bunu yapt ım ve Allah peş peşe yedi erkek çocuğu bana nasip etti.”

İmam Hasan (a.s) şöyle buyurmuştur: “Herkim çocuk istiyorsa, fazlaca isti ğfar söylemelidir.”

ABNA.İR


Mourining of Imam Hossein
عاشورا راز خلقت
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
Şeyh Zakzaki