Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinin katılımıyla “İmam Cafer Sadık (a.s) ve İslam’ın Yeniden İhyası” isimli oturum

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri İstanbul’da düzenlenen “İmam Cafer Sadık (a.s) ve İslam’ın Yeniden İhyası” ve “Din Âlimleri ve İslami Hüviyetin Korunması” unvanlardaki konferanslarda radikal dinciliği Müslüman milletlerin ortak derdi olduğunu söyledi.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA – Caferi mezhebinin reisi İmam Cafer Sadık’ın (a.s) şahadet günleri ile eşzamanlı olarak İran’ın İstanbul kültür ataşesinin öncülüğünde Türkiye Caferi Âlimleri Birliğinin işbirliği ile “İmam Cafer Sadık (a.s) ve İslam’ın Yeniden İhyası” isimli konferans İstanbul’da düzenlendi.
Bu konferans 22 Temmuz Cumartesi günü İstanbul Zeynebiye camisinde bazı âlimlerin, Şii camilerinin cemaat imamları ve dini kurumların yöneticilerinin katılımıyla düzenlendi.
İran’ın İstanbul kültür ataşesi bu oturumun içeriği hakkında şunları söyledi: Bu oturuma katılan alimler, sapık ve tekfiri hareketler ile İmam Sadık’ın (a.s) yöntemi kullanılarak nasıl mücadele edileceği konusunda görüş alışverişinde bulundular.
Dr. Abdurrıza Raşit şu açıklamalarda bulundu:  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri ve İslami Kültür ve İlişkiler Kurumu yüksek şura üyesi Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahteri ile Cabir Genel Sekreteri Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Hasan Karabulut bu oturumun asli konuşmacıları idiler. Oturumun devamında İstanbul camilerinin cemaat imamları da görüşlerini beyan ettiler.
Masum İmamlar; Bir Nur ve Bir Hedefli
Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahteri bu oturumda şunları söyledi: Masum İmamların hepsi İslam’ı yaymak için çaba sarf ettiler ve bir tek nur idiler. Onlar din tebliğinde farklı yöntemlerden istifade etmelerine rağmen bir tek hedefe sahiptiler.
Eğer İmam Hasan (a.s) İmam Hüseyin’in (a.s) yerinde olsaydı ve onun bulunduğu şartlarda olsaydı, değerli kardeşinin yaptığının aynısını yapardı.
Aynı şekilde eğer İmam Seccad (a.s) İmam Sadık (a.s) ve İmam Bakır’ın (a.s) yakaladığı fırsatı yakalasaydı birçok öğrenci yetiştirirdi. Ama görüyoruz ki İmam Seccad (a.s) başka bir yöntemle, yani Sahife-i Seccadiye’yi oluşturarak dini korumak ve İslam maarifini yaymak için çaba sarf etti.
Sahife-i Seccadiye; Zengin Marifet Kaynağı
Ahteri konuşmasına şöyle devam etti: Bugün Ehlibeyt (a.s) maarifinin kaynaklarından biri, İmam Seccad’ın (a.s) Sahife-i Seccadiye’deki dualarıdır. Hâlbuki İmam Cafer Sadık (a.s) başka bir yöntem kullanarak dini yaymaya çalıştı ve Emeviler döneminde hâkim olan şartlardan ötürü 4 bin öğrenci yetiştirme fırsatını yakaladı.
İmam Sadık (a.s), İslami olmayan şahsiyetler ile yaptığı münazaralarda farklı yöntemler kullanıyordu; bu tür bakış, öğrenci eğitimi ve yöntem sapık düşünceler ile mücadelede o büyük imama uyacağımız önemli bir konudur.
Tekfir İle Mücadelede İmam Sadık’ı (a.s) Model Almanın Gereği
Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahteri sözlerine şöyle devam etti: Bugün alimler ve dini şahsiyetler İmam Cafer Sadık’a (a.s) uyarak İslam ve hatta Şia adına ortaya çıkmış sapık cereyanlar ile mücadele etmelidirler ve o hazretin siretini Daeş gibi tekfiri grupların neden olduğu dindeki sapmalar ile mücadelede model almalıdırlar.
Dini radikalizm Müslüman milletlerin ortak derdidir; savaş ve kardeş katli dini sapmaların neticesidir ve düşman onu tetiklemekte ve ateşlemektedir.

ABNA24.COM


İlgili Konular

Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*

conference-abu-talib
Şeyh Zakzaki