İbn Teymiye; Tüm Gayrimüslimler Öldürülmelidir! / Özel Dosya

  • News Code : 810517
  • Source : Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA24.COM
Brief

Vahabilik İdeolojisi ve Gayrimüslimlerin Katli Caizdir Fetvası

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Vahabiler sadece kendi davranış, ahlaki karakter ve inançlarının hak üzere ve doğru olduğunu bilmekte ve tüm gayrimüslimlerin katledilmesi gerektiğine ve gayrimüslimlerin topraklarının savaş toprakları olduğu ve ‘‘Harbi Kâfir’’ hükmüne sahip olduklarına ve hatta kızlarının da ‘‘Cariye’’ hükmünde olduğuna inanmaktalar.

Düşünce yapıları; öldürmek, katletmek ve cinayet işlemekten ibaret olan Vahabilik ideolojisi, cihatçı terörist gruplar adı altında sadece kendilerinin izlemiş olduğu yolu hak üzere gösterip ve zahirde İslam perdesi arkasına gizlenerek, vahşi karakterini İslami merhamet ve sünnet gibi göstererek, tüm dünyada İslamofobi’yi yaymaya çalışmaktadır.
Aşağıda bazı Vahabi müftülerin, Müslümanların ve gayrimüslimlerin katledilmesine dair vermiş oldukları fetvaları, sizlere aktarmaya çalışacağız:

İbn Teymiye; tüm gayrimüslimler öldürülmelidir!

Vahabiliğin ideoloğu İbn Teymiye, gayrimüslimlerin katledilmesi hakkında şöyle yazıyor: Haram aylar sona erdiğinde, müşrikleri bulduğunuz her yerde katledin…..tövbe ederlerse, namaz kılarlarsa ve zekat verirlerse onları bırakın.
Bu tür hitap, müşriklerin genelini kapsamaktadır, sadece tövbe etmeleri, namaz kılmaları ve zekât vermeleri durumunda onları katletmekten vazgeçebilirsiniz ve esasen bunların müşrik veya mürtet olmaları fark etmez. (1)
Suud bin Abdülaziz el-Suud: Bizim düşüncelerimizi kabul etmeyen herkes öldürülmelidir!

1953-1964 yıllarında Suudi Arabistan’ın kralı olan ‘‘Suud bin Abdülaziz el-Suud’’ Suudilerin en çok cinayet işleyen padişahlarından birisi olarak tarihe geçmiştir. Suud bin Abdülaziz el-Suud, Vahabiler gibi düşünmeyenlere saldırı hakkında şöyle söylüyor: Muhammed bin Abdülvahhab’ın oğlundan Vahabilerin imameti altında olmayan ve Vahabi devletinin inançlarına sahip olmayanlar hakkında, acaba onların toprakları küfür toprakları mıdır ve ‘‘Harbi Kâfir’’ hükmünde midir? Sorulduğunda, cevap olarak şöyle der: Eğer bizim tevhidi davetimiz ona ulaştırılmış olduğu halde, Allah’a ortak koşmaya ve İslam’ın farzlarını terk etmeye devam ediyorsa biz bu şahsı kâfir olarak biliyoruz ve onunla savaşacağız ve hatta evine bile saldıracağız…(2)

Buna binaen, Vahabilik hükümlerine göre onların düşüncelerini kabul etmeyen herkes katledilmeli ve onunla savaşılmalıdır! Hatta ilmi araştırma yapmasına dahi izin verilmeyecektir.
Bugün artık, Vahabilik düşüncesinin öncüleri olan İbn Teymiye ve Muhammed Bin Abdülvahhab bunlarla yetinmiyor. Eğer Avrupa da bir ülke İslami kanunları uygulamayacak olursa, onların kadın ve kızları cariye hükmündedir! Arabistan resmi fetva merkezi de bu görüşü resmen ilan etmektedir.

Arabistan fetva merkezi: Küfür diyarı, bazen fıkhi olarak harp diyarı olarak ta adlandırılabilir, biz onların kızlarıyla evlenmeyi sakıncalı görmekteyiz! Genelde Avrupa ülkelerinin çoğu özelliklede Batı Avrupa’da insan haklarına genişçe yer verilmiştir öyleyse eğer bu ülkelerin kanunlarında Müslüman birisine dinini ve çocuklarını korumaları için izin verilmiş ve olanak sağlanmışsa oraları harp toprakları olarak kabul edemeyiz, aksi taktirde oralar harp topraklarıdır, kadın ve kızları harp kızları olarak hesaplanmalı ve müşrik kadınlarla evlenmenin haram olduğuna dair fetva onlara da uygulanmalıdır! (Yani cariye olmalıdırlar) (3)

Gayrimüslime yardım etmek kâfir olmaya neden olur!

Vahabiler, gayrimüslimlere yardım etmenin kafir olmaya neden olduğuna inanmaktalar! İslam Şeriat, kanun ve kurallarının uygulanmasına gerek olmadığına inanlara yardım etmek caiz değildir aksine onlara yardım edende kâfirdir.(4)

El Bani (Vahabi Müftü)

Suudi Arabistan’ın 1332 h.k yılında ölen meşhur müftüsü, hükümetin Vahabilerin elinde olmadığı ülkelerle savaşılması gerektiğine inanmaktadır.
El Bani’ye göre; cihat iki kısma ayrılmaktadır: Cihadın ikinci kısmı, İslam’ın onlara hakim olması için, İslam’a daveti diğer beldelere nakletmek, eğer onlar içerisinde İslam’ı kabul edenler çıkarsa sorun yok fakat eğer birileri direniş gösterecek olursa, onlarla savaşılmalıdır ve bu cihat kıyamete kadar sürmelidir! (5)

Dr. Vesim Fethullah; tüm Avrupa, Kuzey Amerika ve tüm haçlıları ‘‘Harbi Kafir’’ olarak bilmektedir.
Dr. Vesim, Suudi Arabistan’da fetvaları ve makaleleri yayımlanan meşhur Vahabi alimlerin başında gelmekte. Dr. Vesim Fethullah ‘‘اسعاف المومنین بنصرة خاتم المرسلین’’ ‘‘İshaful Müminin bi Nusreti Hatemul Murselin’’ adlı kitabında şöyle yazıyor: Tüm Avrupa, Kuzey Amerika ve diğer haçlı ülkeler ‘‘Harbi Kâfir’’dir.

Gayrimüslimler için ibadethane inşa ve tamir etmek haramdır

Vahabilerin, fetva ve düşüncelerini yayma merkezi olan İslamweb sitesi, Kiliselerin Müslümanların tarafından tamir edilmesine haramdır fetvası vermesinin ardından, şunları yazıyor: Hatta gayrimüslimlerin dahi ibadethane inşa ve tamiri caiz değildir.(7)

Sonuç

Vahabiler, sadece kendi davranış, ahlaki karakter ve inançlarının hak üzere ve doğru olduğunu bilmekte ve tüm gayrimüslimlerin katledilmesi gerektiğine ve gayrimüslimlerin topraklarının savaş toprakları olduğu ve ‘‘Harbi Kafir’’ hükmüne sahip olduklarına ve hatta kızlarının da ‘‘Cariye’’ hükmünde olduğuna inanmaktalar.

Vahabiler, kalıplaşmış düşünceleri sayesinde zahirde ibadethane yapımı ve tamiri konusunda gayrimüslimlere izin vermeye yanaşmamaktadır. Vahabiler İslam’ın şefkatli ve güzel çehresini göstereceklerine kötü ve aşağılık düşüncelerini tüm dünyaya sergilemektedir.

ABNA24.COM

Notlar:

1-Ahmed b. Abdulhalim b. İbn Teymiye el Harrani ebul Abbas, Ölüm 728, es-Sarim'ul Meslul c.3 s. 590, yayıncı: Dar b. Hazm-Beyrut 1417, birinci baskı, Araştıran: Muhammed Abdullah Ömer el Helvani, Muhammed Kebir Ahmet Şudri.
2-Abdurrrahman b. Muhammed b. Kasım el Asimi el Gahtani, Ed-Durusus-Siniyye fi’-l Ecvibeti’l-Necdiyye, c9 s 252.
3-Mecelletul Buhusu’l-İslamiye, c 10, s 318.
4-http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?languagename=ar&lang=ar&view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=10744&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=exact&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&simple=&SearchCriteria=allwords&PagePath=&siteSection=1&searchkeyword=217133216179216167216185216175216169032217133217134032217138217134216167216175217138032216168216185216175217133#firstKeyWordFound
5-Muhammed Nasiruddin el Bani, el teligat el eseriyetu ela el ekideti el tuhaviyetil eimmetil davetil selefiyeti, c 1, s 46.
6-Vesim Fethullah, İsafulmuminin binusreti hatemul murselin, s 52-53
7.http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=17391


İlgili Konular

Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*

cartoon Quds 2018
İran İslam Cumhuriyeti Rehberi Ayetullah Uzma Seyyid Ali Hamanei’nin 2017 Hac Mesajı
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
Şeyh Zakzaki