İstanbul’da Vahdet Yakınlaşması;

İran Kültür Ataşesi ''Prof. Ali Bardakoğlu'' İle Görüştü

  • News Code : 860198
  • Source : Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA24.COM
Brief

İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Dr. Abdurrıza Raşid, KURAMER (Kur’an-ı Kerim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) Müdürü; Prof. Ali Bardakoğlu ile makamında görüştü.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye eski Diyanet İşleri Başkanı ile görüştü.

İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Dr. Abdurrıza Raşid, KURAMER (Kur’an-ı Kerim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) Müdürü; Prof. Ali Bardakoğlu ile makamında görüştü.

Dr. Raşid, Türkiye eski Diyanet İşleri başkanı; Prof. Ali Bardakoğlu ile yaptığı görüşmeden duyduğu memnuniyeti şu şekilde dile getirdi; İslam ümmetinin birlik, beraberlik ve vahdeti zorunluluk arzeden bir durumdur, buda sadece Kur’an öğretileri sayesinde elde edilebilir. İslam dünyası günümüz itibariyle birçok acıyla karşı karşıyadır, biryandan tekfirci radikal gruplar diğer taraftansa İslam düşmanlarının, İslam ümmetine vurmuş olduğu darbeler.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA İzleme ve Değerlendirme Yardımcı Müdürü, içinde bulunduğumuz zaman diliminde İslam dünyasında ki elit kesimin görev, sorumluluk ve vazifesinin çok ağır olduğunun altını çizdi.

Prof. Ali Bardakoğlu’da görüşme sırasında İslam dünyasının içinde bulunduğu esef verici durumun, Kur’an ve Nebevi Sünnet (s.a.a) sayesinde düzeleceğinin altını çizdi ve şunları söyledi: İslam dini kardeşlik, barış ve saygı dinidir. Müslümanlar öteden beri tarih boyunca her daim her nerede olurlarsa olsunlar hem kendi aralarında, hem de diğer semavi dinlere sahip insanlar ile barışçıl bir şekilde hiçbir sorun çıkarmadan yaşamışlardır.

İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi internet sitesinin yazdığına göre; Türkiye eski Diyanet İşler Başkanı, İslam dünyası için sorun teşkil eden kaynağın, İslam dünyası ve Müslümanlara düşman olan emperyalist küresel güçlerin olduğunun altını çizdi ve sözlerine şu şekilde devam etti: İslam dünyasına düşman olanlar, ezelden beri İslam dünyasına karşı düşmanlık beslemektedir, ancak asıl sorun ve problem, İslam dünyasından ziyade Müslümanların kendilerini tehdit etmektedir.

Müslümanlar, kendi aralarında ihtilafa düşmemeli ve tefrikanın önü alınmalı ve birbirimizi tekfir etmemeliyiz. Kuran’ı Kerim, İslam Peygamberi (s.a.a) ve tüm Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri Kabe, tüm bunlar vahdet ve birlikteliğe delalet etmektedir.

Prof. Ali Bardakoğlu, İslam dünyasında ki alimlerin özellikle de İran ve Türkiye kültür ve din adamlarının üstlenmiş olduğu role işaret ederek, şunları söyledi: Alimler İslam dünyasında varolan ihtilafları gidermek için pratikte çözüm yolları üretmelidirler.

KURAMER (Kur’an-ı Kerim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) Müdürü Prof. Ali Bardakoğlu, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ve İran İslam Cumhuriyeti Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu’nun dengeli siyasetlerini överek şu açıklamalarda bulundu; Kamusal olmayan bazı küçük gruplar her iki tarafta da radikal tutum ve tavır sergilemektedir, bu tür gruplara fırsat verilmemelidir. Elbette Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve İran İslam Cumhuriyeti Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu ve İslam Kültür ve İletişim Teşkilatı, bu tür radikal grupların plan ve projelerini suya düşürme noktasında ortak bir işbirliği içerisinde etkili adımlar atabilir.

KURAMER (Kur’an-ı Kerim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) Müdürü Prof. Ali Bardakoğlu, görüşmenin sonunda müdürlüğünü yaptığı kurumun, İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşeliği ile işbirliğini daha da geliştirmesini istedi.

ABNA24.COM


İlgili Konular

Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*

cartoon Quds 2018
Şeyh Zakzaki