• Hayber'in Fethi; Peygamber ve Ashabının Yahudi Kadın Tarafından Zehirlenmesi

  Hayber’in Hz. Resulü Ekrem’in (s.a.a) eliyle fethedilmesinden sonra Haris’in kızı Zeyneb (Yahudilerin liderlerinden Sellâm b. Mişkem’in karısı) babası, amcası ve eşinin intikamını alma düşüncesiyle zehirli bir eti Allah Resulüne hediye etti. Peygamber ve Bişr. b. Bera gibi bazı ashabı akşam yemeğinde ondan birkaç lokma yediler ve daha sonra Hz. Resulün (s.a.a) emriyle yemeği bıraktılar. Bişr b. Bera o anda (veya bir yıl hastalıktan sonra) zehirlenerek hayatını kaybetti. Nitekim Allah Resulünün (s.a.a) vefatının da bu etin zehirlemesinden kaynaklandığına inanılmaktadır.[48]

  Daha Fazla ...
 • Anma Programları Düzenlemek

  Bugün Müslümanlar arasında devre dışı bırakılmak istenen ko-nulardan biri de peygamberler, evliyaullah ve Allah'ın sâlih kullarının doğum, zafer, vefat vb. münasebetlerle anılması meselesidir.

  Daha Fazla ...
 • Resulullah'tan (s.a.a) Şifa Dilemek

  Resulullah'ı (s.a.a) aracı kılmayı ve şefâatçi kılmayı her zaman meşru ve câiz gören Müslümanlar, bunun hatta gerek Resulullah (s.a.a) yaratılmadan önce, gerek Hz. Peygamber'in hayatında ve gerekse irtihalinden sonra kıyamet gününde yüce Allah'ın rıza ve hoşnutluğuna mazhar olduğunu ileri sürer ve iddialarını şu delillere dayandırırlar:

  Daha Fazla ...
 • Hz. Peygamber'den (s.a.a) Kalan Şeylerle Teberrük Etmek

  Bazı Müslümanların peygamberler hakkında görüşleri şu şekildedir: Peygamberlere ait şeylerden ve onlardan bize kalan hatıralardan hayır ummak ve onların türbelerini ibadet yeri edinmek şirktir. Onların mezarının üzerine türbe yapmak şirk seviyesindedir. Onların ve Allah velilerinin doğumları dolayısıyla anma programları düzenlemek, günah, bidat ve haramdır. Allah'tan başkasını O'na aracı kılmak şirk sayılır; Resulullah'ın (s.a.a) vefatından sonra ondan şefaat ummak İslâm dinine aykırıdır. Bunların karşısında yer alan grup ise kendi görüşlerinin ispatı için aşağıdaki delilleri ileri sürmektedirler:

  Daha Fazla ...
 • Beytü'l-Ahzan

  Beytü’l-Ahzan (Arapça: بيت الأحزان); Medine’nin Baki kabristanlığında bulunan mekânın adıdır. Rivayet edildiğine göre Hz. Fatıma (s.a) bu mekânda ibadet eder ve burada babasının yasını tutarmış. Önceleri kubbeli bir odası olan bu mekan, hicri kameri 1344 yılında Vahhabiler tarafından yıkılmıştır.

  Daha Fazla ...
 • Hz. Fatıma'nın Hutbesi

  Hz. Fatıma Zehra’nın hutbesi (Arapça: خطبه حضرت فاطمة الزهراء), Hz. Fatıma Zehra’nın (s.a) Hz. İmam Ali’nin (a.s) hilafetini savunmak için halife (Ebu Bekir) ve Medine halkı karşısında okuduğu hutbedir.

  Daha Fazla ...
 • Hz. Fatıma Tesbihat’ı

  Hz. Fatıma’nın tesbihat’ı (Arapça: تسبيح الزهراء عليها السلام), "Allah-u Ekber” zikrinin 34 kere, “el-Hamdulillah” ve “Subhanallah” zikrinin 33 kere söylendiği zikirlerinin bütününe denir. Nakledilen rivayetlere göre bu zikri, Hz. Fahri Kâinat Efendimiz (s.a.a) Hz. Fatıma’ya (s.a) öğretmiştir. Hadis kaynaklarında günlük farz namazların ardından söylenmesi önemle vurgulanmıştır.

  Daha Fazla ...
 • İlk ''Çağdaş İslam Medeniyeti ve Vahdet'' Konferansı Kum Kentinde Başladı / Foto

  Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA -İlk Çağdaş İslam Medeniyeti ve Vahdet Konferansı, kültürleri yakınlaştırma ve kurumsallaştırma bakış açısıyla bugün sabah Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Konsey Üyesi Ayetullah Tashiri, Dünya Din ve Mezhepler Arası Yakınlaştırma Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Muhsin Eraki, Menuçehri Mutteki, Hüccetü’l- İslam Refii Hüccetü’l-İslam Nebeviyan, Ulema ve İlim havzaları üst düzey üstatlarının katılımıyla, Kum kentindeki İmam Humeyni Medresesinin Kudüs Toplantı Salonunda düzenlendi.

  Daha Fazla ...
 • Dr. İsam el-İmad: Selefiliğe 100 soru (10)

  Vehhabi kardeşlerime sormak istiyorum. Rasulullah (s.a.a.) “Size Allah'ın Kitabını ve Ehl-i Beyt’imi bıraktım” demişken, onların mezhebinin var olmaması makul mü? Bu hadis Sahih-i Müslim'de de geçiyor...

  Daha Fazla ...
 • Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi dersleri (70)

  Hz. Resulullah’ı (s.a.a.) hacda arefe günü Kasva isimli devesine binmiş hutbe verirken gördüm, şöyle diyordu: ‘Ey İnsanlar! Size iki şey bırakıyorum onlara uyarsanız asla sapıtmazsınız, Allah’ın Kitabı ve ıtretim (neslim) olan Ehl-i Beyt’im.’”

  Daha Fazla ...
 • Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Çocuklar ve Kadınlar Bölümünün Katkılarıyla; ‘‘Hz. Fatıma’nın (s.a) Yaşam Tarzını Model Alma Yönt

  Büyük Yarışma

  ‘‘Hz. Fatıma’nın (s.a) Yaşam Tarzını Model Alma Yöntemleri’’ Adlı Uluslararası Yarışma Başlıyor

  Daha Fazla ...
 • Fatıma Günleri Başladı

  Eyyami Fatıma (Arapça: أیام الفاطمیه ; Fatıma günleri) veya Fatımiye, Şiaların Hz. Fatıma Zehra’nın (selamullahi aleyha) şehadet günleri münasebeti ile yas ve matem tuttukları günlerin adıdır. Hz. Fatıma’nın (s.a) şehadet günü tam olarak belli olmadığı için Hz. Fatıma için takvimde üç şehadet günü kayıtlıdır. Irak ve özellikle Necef Şiaları arasında üç gün, İran’da ise iki gün (13 Cemaziyelevvel ve 3 Cemaziyelahir) Hz. Fatıma’nın (s.a) şehadeti unvanı ile matem tutulmaktadır. Bugünlere “Birinci Fatıma günleri” ve “İkinci Fatıma Günleri” denmektedir.

  Daha Fazla ...
İran İslam Cumhuriyeti Rehberi Ayetullah Uzma Seyyid Ali Hamanei’nin 2017 Hac Mesajı
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
Şeyh Zakzaki