• Nefis Tezkiyesinin En İyi Yolu

  Hâce Nasirüddin Tusi hazretleri, İbn-i Sina'nın "İşarat" adlı eserine yazdığı şerhte şöyle der: "Nefsani aşk; sevenle sevilenin öz yapı itibariyle benzeşip özdeşleştiği aşktır. Seven, sevgilisinin yol ve yordamına da ilgi duyar, onun yaptığı her şeyi sever. Bireyi heyecan ve şevke getirip dünyevi ilgi ve eğilimlerden onu kurtaran bu duygu, aşktır."1

  Daha Fazla ...
 • Mirza Cevad Meliki Tebrizi'nin Vefat Yıldönümü

  Mirza Cevad Meliki Tebrizi (Farsça: میرزا جواد ملکی تبریزی), hicrî 13. Yüzyılın sonlarında veya 14. Yüzyılın başlarında Tebriz’de dünyaya gelmiş, Şia’nın önde gelen arif ve ahlak üstatlarındandır.

  Daha Fazla ...
 • İmam Hasan’ın Sözlerinde Kulluğun Yolu

  Kulluk insanın yaratılışının em önemli hedefidir. Yüce Allah, insanı ibadet yoluyla hilafet makamın yerleştirmek için yarattı. Ama bu hedefe ulaşmak için ibadet ve kulluğun niteliği dini öğretilerde açıklanmış bir konudur. Peygamberler ve İmamlar (a.s) ilahi elçiler sıfatıyla bu yolu en iyi şekilde açıklamak ve her türlü şüpheyi gidermek hedefini taşımaktadırlar.

  Daha Fazla ...
 • Kadir Akaras

  Allah'a Küsmek

  Allah; “ sen, o yuvanda dinlenirken seni avlamak isteyen bir yılan yuvana doğru geliyordu, seni yılandan korumak için fırtınaya emrettim yuvanı yıksın diye böylece sen oradan uzaklaşarak yılandan kurtuldun.

  Daha Fazla ...
 • Zulümden Daha Büyük Günah Yok

  Ayetullah Mezahiri, İslam dini açısından zulmün büyük günahlardan olduğunu söyledi ve ekledi: Akli ve şer’i olarak zulümden daha büyük bir günah yoktur.

  Daha Fazla ...
 • Nekir ve Münker

  Nekir ve münker veya beşir ve mubaşşir (Arapça: نَکیر و مُنْکَر او بَشیر و مُبَّشِّر) ölünün kabre konulduğu ilk gece ölünün kabrine gelerek inanç ve amellerini sorgulan iki meleğin adıdır. Ölen kişi kâfirse, bu melekler korkunç bir görüntü ile ona görülür ve adları nekir ve münker olarak anılır ve ölen kişi müminse, bu melekler güzel bir çehre ile ölüye görünürler ve onlara beşir ve mubaşşir denir.

  Daha Fazla ...
 • Kabirde İlk Gece

  Leyletu’l-Defn veya kabirde ilk gece (Arapça: لَیلَةُ الدَّفن), ölünün defnedildiği ilk gecedir. İslam dininde bu gece ve özellikleri hakkında çok bahisler edilmiştir. Hadislere göre, kabirde ilk gece ölünün çeşitli aşamalara tabi tutulduğu çok önemli bir gecedir. İlk olarak Ruman adlı bir melek, amel defterini oluşturmak için kabre gelir, sonra “Nekir ve Münker” veya “Beşir ve Mübaşşir” adlı iki melek kabre gelerek ölünün inanç ve yaptıkları ameller hakkında ölüyü sorguya çekerler. Vahşet namazı gibi bazı ameller, bu gece ölü için yaşanacak zorlukların hafiflemesine neden olur. Kabirde ilk gece müminler için güzel, kâfirler ve günahkâr kişiler için oldukça zorlu ve korkunç geçecektir.

  Daha Fazla ...
 • Allah Ehlinin Teveccühü Hakk’ın Cemalinde ve Visalin Hubbundadır

  Vicdan sahibi herkes bilir ki insan asli yapısı ve fıtratı gereği tam ve mutlak olan kemale âşıktır ve gönlü mutlak güzel ve her açıdan mükemmel olana yöneliktir ve bu, Allah -Tebarek ve Teâlâ’nın- insanoğluna bağışladığı ilahî fıtrat nimetlerinden biridir. Bu mutlak sevgiyle mülk ve melekut âlemi idare edilir ve mutlak kemale aşık olanların vuslat sebebi temin edilir.

  Daha Fazla ...
 • Ben, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim

  Salik olan insan, ilahî sünnetlere riayet ettiğinde, şeriat elbisesine büründüğünde, batınını temizlediğinde, içini nurlandırdığında, ruhunu temizlediğinde ve kalbini münezzeh kıldığında, yavaş yavaş ilahi gaybi nurlardan kalp aynasında bir takım tecelliler hâsıl olur. Bâtıni cezbeler ve yaratışsal fıtri aşk sebebiyle de gayp âlemine meczub olur. Bu aşamaları kat ettikten sonra, gaybi ve batıni yardım sayesinde, Allah’a doğru suluk başlar. Kalp Hakk’ı talep eder ve Hakk’ı arar. Kalp yönü, tabiattan koparak hakikate doğru yola koyulur.

  Daha Fazla ...
 • Ariflerin Manevi ve Ruhani Seyri

  Salik olan insan, ilahî sünnetlere riayet ettiğinde, şeriat elbisesine büründüğünde, batınını temizlediğinde, içini nurlandırdığında, ruhunu temizlediğinde ve kalbini münezzeh kıldığında, yavaş yavaş ilahi gaybi nurlardan kalp aynasında bir takım tecelliler hâsıl olur. Bâtıni cezbeler ve yaratışsal fıtri aşk sebebiyle de gayp âlemine meczub olur.

  Daha Fazla ...
 • İmam Humeyni'den İçtihadi Dersler (4)

  Mevla ve Mutasarrıf Anlamda Veli, Hz. Ali b. Ebu Talip’tir

  Bilmek gerekir ki takva, nefisleri pislik ve kirlilikten arındırmaktadır ve hiç şüphesiz eğer nefis sayfası günah perdelerinden ve pisliklerinden arındırılmış olursa, güzel ameller nefste daha çok etkili olur ve insan amacına daha çabuk ulaşır.

  Daha Fazla ...
 • Allah’ın Veli Kullarından Büyük Arif Ayetullah Saâdetperver’den Öğütler (4)

  Ey benim azizlerim! Geliniz biraz da Allah’a yöneliniz. Böylelikle “Fıtrat Yolu”na dönünüz ve bu pisliklerden kurtulup baştan aşağı güzel ahlaka bürününüz ve sizden iyilikten başka hiçbir şey sadır olmasın. Gelin adımınızı ilim ve ilahi marifetten biraz daha ileri atalım. Gerçek dost ve mahbuba davet edildiğiniz halde niçin toprağa bağlanıp onun esiri oluyorsunuz? Niçin sizin her şeyiniz olan Allah ile oturmaktan ona razı-u niyaz etmekten gaflet ediyorsunuz? Bu işin çok zor bir iş olduğunu veya sadece okumuş anlamış âlimlere ait olduğunu zannetmeyiniz! Allah’a ant olsun öyle değildir. Evet, zorluğu vardır fakat yardım eden bütün her şeyin yaratıcısı, her şeye gücü yeten eşi ve benzeri olmayan Allah olduğundan bütün zorluklar ortadan kalkacaktır.

  Daha Fazla ...
 • Allah’ın Veli Kullarından Büyük Arif Ayetullah Saâdetperver’den Öğütler (3)

  Ey benim azizlerim! Anne ve babanızın karşısında edepli ve saygılı olunuz. Zira onlar sizin varlık bulma ve size nasip olan her saadeti elde etme vesileniz olmuştur. Ey benim azizlerim! Çocuklarınızı küçük yaşlarından itibaren edepli olmaya alıştırın ki büyüdüklerinde her konuda ve hakeza insanlara karşı bulundukları (ilahi) makamlarına göre edepli olmayı bilsinler. Elbette bu işin ilk merhalesi insanın kendisinin edepli olması ve hal ve davranış diliyle çocuklarına edepli olmayı öğretmesidir.

  Daha Fazla ...
 • İslami Olarak

  Öfke ve Kızgınlığımızı Nasıl Kontrol Etmeliyiz

  Şeytanın insanı karanlık delalet çukuruna atabileceği ve insanın vücudundaki iman nurunu söndürebileceği en güçlü saldırılarından birisi insanın yersiz yere öfke ve kızgınlığıdır. Şimdiye kadar yaşam boyunca asabiyet ve öfke kontrolü için çeşitli yollara başvuran insanlar bu konuda daha çok doktorlara başvurmaktadırlar, ama acaba bu konuda İslam dininin öfke kontrolü için tavsiye ve önerileri bulunmakta mıdır? Kur’an-ı Kerim ayetlerinde ve İslami hadis ve rivayetlerde öfke ve siniri kontrol etmek için bir çok yöntem zikredilmiştir. Burada bunlardan bazılarına özet olarak değineceğiz.

  Daha Fazla ...
 • Günahlar neden gözümüzde küçük görülüyor...

  Arifi Billah Hüseyin Kulu Hamedani’den İrfani Düsturlar

  Eğer saadet ve mutluluğu talep edenler, ashabı yeminin vazifesi olan günahı terk etme fiilini gerçekleştirecek olurlarsa onlardan olacaktır. Mukarrebbinin ise onlara ek olarak başka vazifeleri de vardır. Evvela bilinmelidir ki eğer insan düşük ve hakir olduğunu anlar ve daha sonra da Hz. Meliki’l Mülk’ün kudret, azamet ve büyüklüğünün farkına varırsa, elbette şanı yüce sultanın huzurunda günaha doğru adım atmaz ve günah işleme cüretini göstermenin iğrençlik, kötülük ve sefaletin uç noktası olduğunu anlar…

  Daha Fazla ...
 • Ehlibeyt mektebinin öncüleri…

  Arifi Kamil Şeyh Muhammed Bahari’den Ahlak Yolcularına Öğütler

  İnsan önce bir bakmalıdır: ‘Kul mudur, yoksa azat ve özgür müdür? Eğer bende ve kul olduğunu anlarsa, Mevla ve efendisi vardır. Kendi başına değildir. Her ne iş yaparsa velev elini sebepsiz yere hareket ettirmişse bile ondan sual olunacaktır. Dolayısıyla tüm çabası Mevla ve efendisinin rızası için olmalıdır. İsterse başkaları o işinden asla razı olmasınlar. Yaratılma gayesinin asıl amacı, kul ve Mevla arasında muhabbet ve marifet olmadan gerçekleşmez. Birincisi günahlardan sakınmalı ve günahları detaylı bir şekilde öğrenmelidir. Vacip ve farzları terk etmek günahlardandır. Dolayısıyla vacip ve farzlar imkân ölçüsünde öğrenilmeli ve amel edilmelidir. Eğer denilirse ki: ‘Ben bir anda günahları terk edemem, mutlaka onunla karşılaşırım.’ Bunun cevabı şudur ki…

  Daha Fazla ...
 • Allah’ın Veli Kullarından Büyük Arif Ayetullah Saâdetperver’den Öğütler (2)

  Ey benim azizlerim! Dünya gafletlerinden kurtulmak istiyorsanız her zaman ölümü hatırlayınız ve eğer yüce Melekutî makamlara ulaşmak istiyorsanız Allah’ı hiçbir zaman unutmayınız. Ya Allah’ın sizin amellerinizi gördüğünü veya sizin Allah’ı gördüğünüz gibi amel ediniz. Ey benim azizlerim! İnsanın bulunduğu makam ve mevkinin Allah tarafından kendisine verildiğini bilmesi gerekir. Öyleyse Allah’ın razı olmadığı şeyleri yapmayınız. Ey benim azizlerim! Eğer talebe ve öğrenciyseniz dersinizin peşinde olun. Aynı zamanda islami ahlaktan faydalananın. Sadece okuma fikrinde olmayınız öğrendiklerinizi amele dökmeye çalışınız.

  Daha Fazla ...
 • Kulluğa götüren öğütler…

  Allah’ın Veli Kullarından Büyük Arif Ayetullah Saâdetperver’den Öğütler

  Ey benim azizlerim! Yaşamınız Allah’ı tanımak temeli üzerine kurulmalıdır. Gece ve gündüzünüz bu temel üzerinde olmalıdır. Ey benim azizlerim! Huzurlu ve rahat bir şekilde yaşamak istiyorsanız gücünüz yettiği ve istidadınız miktarınca Allah’ı tanıyın ve daha sonra Allah’tan huzur ve rahatlık isteyin. Ey benim azizlerim! Dünya için yersiz yere çırpınmayın, çünkü kendi rızkınızdan başkasına ulaşamazsınız. Ey benim azizlerim! Hevâ ve heves peşinde koşmayın ki her şey size verilsin.

  Daha Fazla ...
 • İmam Humeyni'nin İrfan Üstadı

  Meliki Tebrizi'nin Likaullah Risalesi (1) / İrfan ve Seyri Suluk Yolcuları İçin

  Risale-i Liakullah, küçük bir kitap olmasına rağmen, çok büyük muhtevaya sahiptir. Nefsin terbiye edilmesi, irfan ruhunun tersim edilmesi ve Allah’a giden en kısa yolu göstermesi açısından mükemmeldir. Kitabın en önemli özelliği yazarının bizzat seyri suluk yolunda salik ve üstat olması, vicdan sahibi ve çok değerli bir fakih olmasıdır. Bu kitap, yeni başlayanlar için nefis tezkiyesi ve seyri suluk için son derece faydalı ve hatta en önemli eserlerden birisidir. Nefis tezkiyesi ve suluk-i ilallah için nurani bir ışık ve oldukça aydınlatıcıdır. Bu kitaptaki cümle ve ibaretler, ilim erbapları ve alimlerin ıstılah esasına göre yazılmıştır. Dolayısıyla bazı yerlerinin anlaşılması oldukça zor ve yerine göre işin ehli üstat gerektirmektedir. Kitap, İran İslam Devriminden sonra Hizbullahi ve mümin gençler arasında oldukça büyük bir ilgi görmüş ve gençler arasında elden ele dolaşmıştır...

  Daha Fazla ...
buyuk-yarisma
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
Şeyh Zakzaki