Kum İlim Havzası Kıyam Etti/ Ahteri: Allah’ın verdiği vadeye mutabık olarak Bahreyn halkının zaferi gerçekleşecektir

  • News Code : 808158
  • Source : Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA24.COM
Brief

Kum ilim havzası talebelerinin inkılapçı Bahreyn halkının ezilmesini ve Ayetullah İsa Kasım’ın hürmetinin ayaklar altına alınmasını kınamak için yaptıkları itiraz gösterisi Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri, ilim havzası müdürleri, üstatlar, âlimler ve İranlı ve yabancı talebelerin katılımıyla bu sabah Feyziye ilim medresesinde yapıldı.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Kum ilim havzası talebelerinin inkılapçı Bahreyn halkının ezilmesini ve Ayetullah İsa Kasım’ın hürmetinin ayaklar altına alınmasını kınamak için yaptıkları itiraz gösterisi Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahteri, ilim havzası müdürleri, üstatlar, âlimler ve İranlı ve yabancı talebelerin katılımıyla bu sabah Feyziye ilim medresesinde yapıldı.

Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahteri, bu konferansta yaptığı konuşmada ilk önce şafak günleri münasebetiyle tüm İran halkını tebrik etti ve Plasko binasındaki yangında hayatını kaybeden itfaiyecilerin, Bahreyn şehitlerinin ve harem savunucularının şehadeti münasebetiyle başsağlığı dileklerinde bulundu ve daha sonra konuşmasına şöyle devam etti: Mazlum Bahreyn halkını ve Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ı desteklemek için bu itiraz toplantısını düzenleyen Camiay-ı Müderrisin, Havza müdüriyeti, İlim Havzaları Yüksek Şura Kurulu ve el-Mustafa üniversitesine teşekkür etmeyi gerekli görüyorum.

Bahreyn olayları altıncı yılının son günlerini doldurmak üzeredir. Altı yıl önce Al-i Halife rejimi, Bahreyn vatandaşları kanuni haklarını savunmak için barışçıl gösterilere başladığı zaman mazlum Bahreyn halkına zulümlerine başladı. Bahreyn devleti ve hâkimiyeti, bu barışçıl gösterileri düşmanca ve sert bir şekilde bastırmaya çalıştı.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri, Bahreyn ülkesinin Al-i Suud tarafından işgaline ve bu ülkeye askeri yardımlarına işaret ederek konuşmasına şöyle devam etti: Bu müddet boyunca Bahreyn halkı barışçıl bir hareket ve Şeyh İsa Kasım’ın akılcı rehberliğiyle vatandaşlıklarının ellerinden alınmasına itiraz ettiler. Ama Al-i Halife rejimi halkın bu barışçıl hareketini suiistimal etti ve Arabistan’ın yardımıyla halkla çatışmaya, halkı bastırmaya ve askeri yöntemlerle halkı sindirmeye çalıştı.

Bahreyn halkı altı yıl boyunca istikamet ve mukavemet göstererek bu cinayetler karşısında durdu. Ama Al-i Halife uluslararası örfe aykırı davranarak Bahreynli âlimlerin ve vatandaşların vatandaşlıklarını ellerinden almaya başladı. Bu olay dünyanın hiçbir yerinde yaşanmamıştır ve hiçbir ülke kendi vatandaşlarının vatandaşlığını ellerinden almaz.

Al-i Halife’nin cinayetleri ve şeytani işleri bununla bitmedi ve akılsızca bir girişimle Bahreyn Şiilerinin rehberi ve seçkin âlim Şeyh İsa Kasım’ın evine saldırdı.

Ahteri, mazlum Bahreyn halkına olan desteklerine vurgu yaparak konuşmasına şu cümlelerle devam etti: Bahreyn inkılabı yeni bir boyut kazanmıştır ve tehlikeli bir dönemece girmiştir. Bu ülkenin âlimleri, Müslüman halklardan ve İslam dünyasının âlimlerinden yardım talebinde bulunmuşlardır ve kefen giyerek Şeyh İsa Kasım’ı savunacaklarını ilan etmişlerdir.

Bahreyn hâkimiyeti ve devleti, aklını kullanarak bu haşin siyasete bir son vermelidir. Bahreyn halkına vatandaşlık haklarının verilmesi ve geri kalan sorunların halledilmesi bu barışçıl halkçı gösterilere son vermenin yoludur.

Ahteri, Bahreyn devlet ve yönetimine hitaben şunları söyledi: Âlimler, seçkin şahsiyetler ve talebeler Bahreyn’in cani devlet ve yönetimine şunları demek için bu ilmi üste, cihat, mukavemet ve şehadet medresesinde toplanmışlardır: Tağutların, Pehlevi rejiminin ve dünyanın zalim hükümetlerinin akıbetlerinden ibret alın ve yaptığının zulüm ve cinayetlerden vazgeçin. İran’ın ve dünyanın adaletçi halkları bu cinayetleri kınamaktadır. Bu ülkenin mazlum halkı ve âlimlerinin yalnız olmadıklarını, tüm özgürlükçü ve adaletçi insanların Bahreyn halkının kanuni isteklerini desteklediklerini ve bu desteklerinden vazgeçmeyeceklerini Bahreyn hükümetine bildiriyoruz. Allah, siz canilerin pususundadır. Allah’tan korkun ve zulmü bitirin.

Hüccetü’l-İslam Ahteri, İran’ın bölge ülkelerine müdahale ettiğine dair sözlere değinerek şunları söyledi: Dünya mazlumlarını ve mustazaflarını desteklemek içişlerine karışmak değildir. Bu ülkelerin büyük taklit mercileri ve İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah İmam Hamaney’in nasihatlerini dinleyeceklerini ümit ediyoruz.

Bu, dini, şeri ve insani bir vazifedir ve İslam dini de herkesi ve ilahi dinleri dünyada gerçekleşen cinayetlere karşı sorumluluk almaya ve vazifesini yerine getirmeye davet etmiştir.

Dünya istikbarı ve onların başında Amerika, Al-i Suud ve özellikle akılsız genç Suudi dışişleri bakanı şunu iyi bilmelidir ki İslam ülkelerinin nasihatleri, yetkililerin duruşları ve İslam İnkılabı Rehberinin buyrukları ülkelerin içişlerine karışma değildir.

İngiltere’nin küstah başbakanı, şu cani ki ömründeki siyasi cinayetlerde Müslüman ve dünya ülkelerine müdahaleyi birincil programları içine almıştır, şunu demeliyiz ki utanın! Siz hangi yüzle İran müdahale ediyor diyorsunuz; hâlbuki sizler 400 yıldır ülkelere müdahale ediyorsunuz ve askeri güç gönderiyorsunuz.

Bizler oldukça şaşırıyoruz; İran İslam Cumhuriyeti devleti niçin İngiltere elçiliği hakkında kararını vermiyor? Bugün İngilizler, İran halkına, inkılaba ve inkılabi hareketlere karşı işledikleri bu kadar cinayet ve yaptıkları müdahaleden sonra küstahça ve utanmazca pozisyonlar alıyor, ama bizim devletimiz bunun karşısında susmuş durumda. Devlet niçin onlar karşısında susmalı ki! Niçin bu aşağılık elçiliği kapatmıyorsunuz? Bizim milletimizin bu elçiliğe ne gibi bir ihtiyacı var?

Bizler İngiltere’ye ve küstah, utanmaz ve hayâsız başbakanına şunu diyoruz; sizin ve Amerika’nın bölgedeki askeri üslerinin manası nedir? Sizlerin Suriye’deki, Irak’taki, Nijerya’daki ve Bahreyn’deki vahşi canilere ve tekfiri gruplara olan açık yardımlarınızın manası nedir? Bu birleşmiş milletler iddiasında bulunan birleşmiş milletlere yazıklar olsun! Yalnızca cani birkaç ülkenin hizmetindedir.

Bugün Al-i Suud’un Bahreyn ve Yemen’deki huzuru ne anlama gelmektedir? Acaba bunlar müdahale değil midir? Sizler bu cinayetleri bu ülkelerde, özellikle Nijerya’da işlediniz ve bir yıldır Şeyh Zekzaki hapistedir; bu müdahale değil midir?

Halkın, merceiyetin ve İslam toplumunun rehberliğinin en açık haklarından biri şudur ki nerede zulüm görürseler onun karşısında durmalı ve nasihat etmelidirler. Bu yüzden şu iyi bilinmelidir ki mazlumları savunma noktasındaki taklit mercilerinin bildirileri, halkın destekleri, bildiriler, gösteriler ve büyük toplantılar vs. tüm dünya genelinde kanuni bir haktır ve tüm dünya halkları buna itiraf etmektedir.

Nasıl oluyor da Vatikan, Hıristiyanlığın dini mercii unvanıyla kiliseyi, Hıristiyan halkı ve mazlum milletleri koruma adına nasihat ve müdahale hakkına sahip olabiliyor da ama bu hakkı İslam toplumunun rehberliğine ve merceiyetine vermiyorsunuz? Bu, İslam toplumunun hakkıdır; bu, İslam dünyasının rehberliğinin konumudur ki nerede halka zulüm yapıldığını görse onları savunmalı ve zalimlerin karşısında durmalıdır.

Ahteri, inkılapçı Bahreyn halkına hitaben şunları söyledi: Biz şu ilim, mukavemet ve cihat merkezi olan Feyziye medresesinde defalarca cellatların saldırısına uğradık. Şimdi Bahreyn halkına sesleniyoruz; bugünler İran halkının mücadelelerinin zafer günleridir; İran halkından, İran şehitlerinden ve İran halkının mücadelelerinden ders alın ve iyi bilin ki Allah’ın vadesi haktır ve Hazreti Hak sizi zafere ulaştıracaktır.

Bahreyn halkına diyoruz ki şu az sayıdaki Hizbullah mücahitlerine bakın; dişlerine kadar silahlanmış olan Siyonistlere karşı direndiler ve onları yendiler. Onlardan ders alın ve direnişinize devam edin.

Filistin direnişinden ve İsrail karşısında defalarca yapılan Gazze intifadasından ders alın ve iyi bilin ki Allah’ın yolunun zorlukları ve sıkıntıları vardır; istikamet ve direnişinize devam edin. İyi bilin ki tüm dünya halkıları, tüm özgür insanlar ve tüm mazlumlar sizin yanınızdadır ve sizi desteklemeye devam edeceklerdir.

Sizler İmam Hüseyin’in mektebinde büyümüşsünüz, Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ı savunmalı ve ona yardım etmelisiniz. Onun yanında durun ve iyi bilin ki düşmanınız zillet içinde teslim olacaktır.

Bizler tüm siyasetçilere, uluslararası kurumlara ve insan hakları savunucularına hitaben diyoruz ki bugün ağır bir sorumluluğunuz var; Al-i Suud’un ve Al-i Halife’nin cinayetleri karşısında susmamalısınız; Amerika’nın, İsrail’in, İngiltere’nin ve işbirlikçilerinin istekleri karşısında teslim olmamalısınız.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ahteri, Bahreyn halkına küresel destek yapılmasını ümit ederek şunları söyledi: İnşallah İslam dünyasının vahdet ve birliği sayesinde mazlum Bahreyn halkının zaferi yakındır.

Hatırlamak gerekirse Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahteri’nin konuşmasından önce Bahreyn Âlimler Şura Merkezi yetkilisi Hüccetü’l-İslam Huceste yaptığı konuşmada mazlum Bahreyn halkını ve Şeyh İsa Kasım’ı destek amacıyla yapılan bu toplantıdan dolayı teşekkürlerini sundu.

ABNA24.COM


İlgili Konular

Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*

İran İslam Cumhuriyeti Rehberi Ayetullah Uzma Seyyid Ali Hamanei’nin 2017 Hac Mesajı
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
Şeyh Zakzaki