• Erbain Ziyareti

  Şeyh Tusi, Tehzib ve Misbah kitaplarında İmam Hasan Askeri’den aleyhi selam müminin beş nişanesi olduğuna dair bir hadis nakletmiştir. İmamın buyurduğu bu beş nişane şunlardan ibarettir: Günde 51 rekât namaz kılmak. (17 rekât günlük farz namazları ve 34 rekât günlük nafile müstahap namazlar) Erbain Ziyareti. Sağ ele yüzük takmak. Secde sırasında anlını toprağa koymak. “Bismillahirrahmanirrahim”i sesli söylemek (namaz esnasında).[1]

  Daha Fazla ...
 • Arefe Duası

  İmam Hüseyin’in arefe duası (Arapça: دعاء العرفة), Şiaların üçüncü imamı olan İmam Hüseyin’in Arafat sahrasında okuduğu bir duadır. Şialar bu duayı arefe günü Arafat’ta okumakta ve yine çeşitli ülkelerdeki Şialar cami ve mescitlerde de okumaktadırlar.

  Daha Fazla ...
 • Cebrail’in Peygamber Efendimize Öğrettiği Dua: Cevşen’i Kebir

  Resulü Ekrem (s.a.a) savaşların birinde vücudunu rahatsız eden ağır bir zırh giymişti. O sırada Cebrail (a.s) nazil oldu ve Allah’ın selamını ilettikten sonra şöyle buyurdu: “Bu zırhı bedeninden çıkar ve onun yerine senin ve ümmetin için eman vesilesi olan şu duayı oku.”[1] Bu duanın Cevşeni Kebir (büyük zırh) duası olarak adlandırılması da bundan dolayıdır.

  Daha Fazla ...
 • Ramazan Ayının Günlük Duaları

  Ramazan ayının günlük kısa duaları (Arapça: أدعية أيام شهر رمضان المبارك), Şialar arasında Ramazan ayının her gününde genellikle namazlardan sonra okunan dualardır.

  Daha Fazla ...
 • İtikaf, Allah'a ünsiyet fırsatı

  Mübarek Recep ayının en manevi törenlerinden biri, mümin inansın kendi Allah'ı ile arasındaki tüm engelleri kaldırarak O'na yaklaşıp tüm kötülükleri gönlünden silebilecek itikâf törenidir.

  Daha Fazla ...
 • Tövbe Guslü ve Tövbe Namazı

  Tövbe namazı veya Zilkade Ayının ilk Pazar günü kılınması gereken namaz, dört rekatlı bir namazdır. Bu namaz çok faziletli bir namaz olup, bağışlanmak ve imanlı bir şekilde ölmek isteyenler için Peygamber Efendimiz tarafından Müslümanlara tavsiye edilmiş çok değerli bir namazdır.

  Daha Fazla ...
 • Kumeyl Duası

  Kumeyl Duası (Arapça: دعاء كميل); Kumeyl b. Ziyad en-Nahai’nin Hz. Ali’den (a.s) rivayet ettiği bir duadır. Bu dua Allah-ı tanıma ve günahların bağışlanması talebi noktasında engin ve yüce maarifleri içermektedir. Allame Meclisi (r.a) Kumeyl duasını en iyi dualardan biri saymıştır. Kumeyl Duasını Şialar Şaban ayının on beşinci gecesinde ve yine her Cuma gecesinde (Perşembe gününün akşamında) okumaktadır.

  Daha Fazla ...
 • İslam'da Tekbir ve Önemi

  Tekbir (Arapça: التکبیر), Allah-u Ekber (الله أكبر) şeklinde ifade edilen İslamî bir kavramdır. Sözlükte Allah'ın üstün, yüce ve ulu olduğunu ifade eder. Kur’an-ı Kerim’de yalnızca bir kere geçmiştir. Allah-u Ekber zikrinin oldukça çok fazileti ve sevabı vardır. Bu zikri söylemek ve hatta her hâlette bu zikirle meşgul olmak müstahaptır. Bir çok dua ve farz zikrin bir bileşenidir. Nitekim “Tesbihat-ı Erbaa”da farz, Hz. Fatıma’nın tesbihatında müstahap ve ayrıca ezan ve ikamede de bu zikir yer almaktadır.

  Daha Fazla ...
 • Namaz Sonrası Tesbihat ve Takibat

  Takibat (Arapça: تعقیبات), namazlardan sonra yapılan bazı müstahap amellerdir. Namaz, İslam dininde emrolunan en önemli farizelerden biridir. Namaz öncesi veya sonrasında dini adaplardan sayılan bazı ameller yerine getirilmektedir. Namaz sonrası yapılan ameller mecmuasına takibat denmektedir.

  Daha Fazla ...
 • Cafer-i Tayyar Namazı

  Müslümanların Hayber Kalesini Fethettiği ve Hz. Cefer-i Tayyar’ın döndüğü haberi, aynı anda Hz. Peygamber Efendimize (s.a.a) ulaştı. Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdular: "Hayber’in Fethinden dolayı mı, yoksa Cafer’in döndüğünden dolayı mı daha çok sevinçliyim bilemiyorum."

  Daha Fazla ...
 • Gece Namazı

  Sekiz rekatı gece namazı niyetiyle, iki rekatı ise şef’ namazı niyetiyle ve sonra bir rekatı ise vitir namazı niyetiyle kılınır. Bunların en faziletlileri vitir namazı ve şef’ namazıdır ve iki rekat olan şef’ namazı bir rekat olan vitir namazından daha yücedir.

  Daha Fazla ...
 • Camia Kebire Ziyareti

  Camia Kebire ziyareti, Masum İmamların (a.s) en önemli ve kapsamlı ziyaret namelerinden biridir. Bu ziyaret name, Şialardan birinin isteği üzerine İmam Hadi (a.s) tarafından söylenmiştir. Ziyaret namede Şia’nın imamet, imamların makamı ve Şiaların Ethar İmamlar (a.s) karşısındaki görevleri hakkındaki inançlar yer almaktadır. Camia Kebire Ziyareti, imamların fasih ve hoş ifadelerle tanıtılması yönünde çok önemli bir ziyaret namedir.

  Daha Fazla ...
 • Cevşen-i Sağir Duası ve Anlamı

  Cevşen-i Sağir duasını İmam Musa Kazım (aleyhi selam) babaları vasıtasıyla ceddi Hz. Resulü Ekrem’den (Allah’ın selamı onun ve ehlibeytinin üzerine olsun) nakletmiştir. Bu dua, muteber kitaplarda “Cevşen-i Kebir” duasından daha geniş bir açıklamayla nakledilmiş ve Kef’ami “Beledu’l- Emin” kitabının haşiyesinde demiştir ki: “Bu duanın şanı yüce ve makamı büyüktür.” Abbasiler, Sahibu’l Fağ lakaplı Hüseyin b. Ali’yi şehit ettikten sonra Abbasi Halifesi Musa el Hadi, Peygamber efendimizin Ehlibeytinin büyüklerini özellikle Hz. İmam Musa Kazım’ı (aleyhi selam) öldürme kararı alır. Ali b. Yaktin, İmam Kazım’a bir mektup yazarak durumu haber verir. İmam Musa Kazım (aleyhi selam) yakınları ve Şialarına mektuplar yazarak onların görüşünü sorar. Onlar, İmam Kazım’dan saklanmasını isterler, ancak İmam Musa Kazım (aleyhi selam) saklanmaz…

  Daha Fazla ...
 • Ayete'l Kürsi'nin Önemi, Fazileti ve Faydaları

  İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ben, derecelerin yukarı çıkması için Ayete’l Kürsi’den istifade ediyorum.” İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim Fatiha, Tevhit, Kadir ve Ayete’l Kürsi’yi okur ve ondan sonra kalkar ve kıble karşısında hacetlerini Allah’tan dilerse, hacetleri kabul olur. Çünkü onlar İsmi azamdır. Hz. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Eğer sizler Ayete’l Kürsi’nin manevi eserlerinden haberdar olsaydınız hiçbir anınızda onu okumaktan uzak kalmazdınız.”

  Daha Fazla ...
 • Dünya ve Ahiret Kurtuluşuna Sebep Olan “Ya Men Ezhare’l Cemil…” Duası

  Amr b. Şuayb, babaları vasıtasıyla Peygamber Efendimizden (sallallahu aleyhi ve âlih) şöyle rivayet etmiştir: Cebrail, neşeli ve güler yüzlü bir şekilde bu duayı gökten Resulullah’a (sallallahu aleyhi ve âlih) indirerek şöyle dedi: “Selâm senin üzerine olsun, ey Muhammed!” Resullah “Sana da selâm olsun, ey Cebrail!” dedi. Cebrail (aleyhi selâm) Allah sana bir hediye gönderdi, dedi. Resulullah buyurdu ki: “Hediye nedir? Ey Cebrail!” dedi ki: “Arşın hazinelerinden olan ve Allah’ın seni onunla şereflendirdiği sözlerdir.” Buyurdu ki: “O sözler nelerdir? Ey Cebrail!” dedi ki:

  Daha Fazla ...
 • Zaruri hacetler için...

  Evlenmek isteyen ve gönlüne göre eş bulamayan kızlar için okunması gereken dua

  Şeyh Tusi ve Seyyid, Mufaddal bin Ömer’den şöyle rivayet etmektedir: Bir gün İmam Caferi Sadık’ı (a.s) Cafer-i Tayyar namazını kılarken gördüm ve namazı kıldıktan sonra ellerini kaldırarak nefesi kesilinceye kadar şu duayı okudu: “Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi” ve yine nefesi tükeninceye kadar “ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah” dedi; bir nefeste “Rabbi, Rabbi”, bir nefeste “Ya Allah, ya Allah”, bir nefeste “ya Hayyu, ya Hayyu”, bir nefeste, “ya Rahimu, ya Rahimu”, yedi defa “Ya Rahmanu, ya Rahmanu” ve yedi defa da “ya Erheme’r Rahimin” dedikten sonra şu duayı okudu:

  Daha Fazla ...
 • Nudbe Duası, Anlamı ve Türkçe Okunuşu

  Ey Allah'ım! Kendin ve dinin için, seçkin ve halis kıldığın dostların hakkında uyguladığın takdirin hususunda Sana hamt olsun. Sen kendi katında olan zevalsiz, kalıcı nimetlerini onlara ayırdın (lâyık gördün). Ama bu nimetleri vermenin karşılığında, alçak dünyanın rütbe ve makamlarına, yaldız ve süslerine aldırış etmeyip, züht edecekleri hususunda onlardan söz aldın; onlar da bu hususta sana söz verdiler ve Sen onların vefalı olacaklarını bildiğin için onları kabul ettin; kendine yaklaştırdın; önceden onların yüce anılarını ve açık övgülerini yaydın; meleklerini onlara indirdin; vahyinle onlara ikramda bulundun; ilminle onları üstün kıldın ve onları kendine ulaşmanın ve rızanı kazanmanın vesilesi kıldın…

  Daha Fazla ...
 • Alkame duası

  Aşura ziyaretini okuyup iki rekât imam Hüseyin’in –ona selam olsun- ziyaret namazını kıldıktan sonra bu dua okunur:

  Daha Fazla ...
 • İmam Hüseyin'in Arafat'ta Okuduğu "Arefe Duası"

  Ehl-i Beyt Haber Ajansı ABNA- Galib Esedi"nin Bişr ve Beşir adındaki iki oğlu şöyle rivayet etmişlerdir: Arefe günü -Arafet"ta- İmam Hüseyin"in (a.s) huzurundaydık; İmam, ailesi, çocukları ve izleyicilerinden bir grup beraberinde olduğu halde çadırından gayet huşu ve vakarla dışarı çıkıp Arafat dağının sol tarafında durarak yüzünü Kabe"ye çevirdi ve yiyecek isteyen bir sail gibi ellerini yüzünün hizasına kaldırarak şu duayı okumayan başladı:

  Daha Fazla ...
 • Bu Gecenin Önemli Dualarından Biri:

  Mucir Duası ve Anlamı

  سُبْحانَكَ يا اَللهُ تَعالَيْتَ يا رَحْمنُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا رَحيمُ تَعالَيْتَ يا كَريمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مَلِكُ تَعالَيْتَ يا مالِكُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا قُدُّوسُ تَعالَيْتَ يا سَلامُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ،

  Daha Fazla ...
 • Dua Etmenin Felsefesi

  Yüce Allah kur’an-ı kerimde şöyle buyurmaktadır: Eğer kullarım sana beni sorarlarsa, ben çok yakınım. Dua ettiği zaman dua edenin duasını kabul ederim.[1]

  Daha Fazla ...
 • Ramazan Ayının en önemli dualarından biri:

  İftitah Duası

  اَللّـهُمَّ اِنّي اَفْتَتِحُ الثَّناءَ بِحَمْدِكَ، وَاَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلصَّوابِ بِمَّنِكَ، وَاَيْقَنْتُ اَنَّكَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّاحِمينَ في مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ، وَاَشَدُّ الْمُعاقِبينَ في مَوْضِعِ النَّكالِ وَالنَّقِمَةِ، وَاَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ في مَوْضِعِ الْكِبْرياءِ وَالْعَظَمَةِ،

  Daha Fazla ...
buyuk-yarisma
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
Şeyh Zakzaki