• Sonsuz Okyanus

  Ey Ebu Talib'in oğlu senden özür dilemek gerekir...Hıristiyan yazar Süleyman Ketan

  Daha Fazla ...
 • Allah’ın Aslan’ı Şehit Oldu

  İmam Ali (a.s) Sıffin’e gitmek için ordusunu hazırlanmaya koyulduğu zaman, hicrî kırkıncı yılında Ramazan ayının ondokuzunda sabaha doğru Abdurrahman İbn Mülcem Muradi tarafından (namaz kıldığı sırada) saldırıya uğrayarak yaralandı ve Ramazan ayının yirmibirinde şehit oldu.

  Daha Fazla ...
 • Yalnız İmam: İmam Hasan

  İmam Hasan (a.s) ömrünün yedi yılını dedesi Hz. Resulullah’la (s.a.a) birlikte geçirmiştir. Şii ve Sünni kaynaklarda İmam Hasan’ın (a.s) Hz. Resulü Kibriya efendimizin yanındaki şan ve konumunu ortaya koyan birçok hadis yer almaktadır. Hz. Peygamber efendimiz bir hadiste İmam Hasan ve İmam Hüseyin (a.s) hakkında şöyle buyurmaktadır: “Hasan ve Hüseyin (a.s) cennet gençlerinin efendisidir.”

  Daha Fazla ...
 • Cennet Gençlerinin Efendisi İmam Hüseyin

  İmam Hüseyin (a.s), Hz. Fahri kainat efendimiz (s.a.a) vefat ettiğinde yedi yaşındaydı. Ancak çocuk yaşta olmasına rağmen, Hz. Peygamberin (s.a.a) değerli Ehlibeyti ile birlikte tarihin önemli kesitlerinde yer almıştır. Örneğin Necran Hıristiyanları ile Mübahale, Kisa Ashabı olayında, İslam Peygamberine (s.a.a) biat ve mektup yazımında şahit olması gibi hadiselere işaret edebiliriz.

  Daha Fazla ...
 • İslam Peygamberinin (s.a.a) Bi’seti Münasebetiyle… Peygamber’in (s.a.a) Bi’setinin Hedefleri

  Dünya bisetin başlangıcında türlü türlü hurafelerin, cahil düşünce ve fikirlerin içinde boğuluyordu ve belki de o zamanlar dünyanın hiçbir yerinde Arap Yarımadası kadar hurafeye tapma, laubalilik ve toplumsal fesat yaygın değildi. O asrın insanları, kendileri farkında olmasa da şiddetli bir şekilde ahlaki ve insani maneviyata muhtaç idi.

  Daha Fazla ...
 • Kâbe’de Doğan ''Tek İnsan'' İmam Ali’nin Kutlu Veladeti Münasebetiyle…

  İbn Ebi’l Hadid, şöyle diyor: Hz. Ali’nin (a.s) dost ve düşmanları O'nun mücahitlerin başı olduğunu itiraf etmektedirler. Onun karşısında kimse bu sıfata layık değildir. Herkes, İslam’ın müşriklerle yaptığı en zor ve en ağır savaşın Bedir savaşı olduğunu biliyor. Bu savaşta müşriklerden yetmiş kişi öldürülmüştür. Bunlardan yarısı Hz. Ali (a.s) tarafından öldürülmüş ve diğer yarısı ise Meleklerin yardımı ile öteki Müslümanlarca öldürülmüştür.

  Daha Fazla ...
 • İmam Cevad (a.s); bereket ve hayır dolu doğum!

  İmam Cevad’ın (a.s) doğumu, içinde gerçekleştiği şartlarda Şiiler için özel bir bereket ve hayır armağan etti; şu manada ki İmam Rıza’nın (a.s) asrı özel bir asırdı. İmam Rıza (a.s) hlefini ve kendisinden sonraki imamı tayin etme konusunda ciddi sorunlar ile karşı karşıya idi ve bu durum diğer imamlar asrında söz konusu değildi.

  Daha Fazla ...
 • İmam Muhammed Bakır’ın (a.s) Doğum Günü Münasebetiyle…

  İmam Muhammed Bakır (a.s) için kullanılan “Bakır” lakabı, yeri yarmak ve içindeki gizli hazineyi dışarı çıkarmak manasından alınmıştır; şu manada ki o, maarifin gizli hazinelerinin ve ahkâmın hakikatlerini o kadar aşikâr etti ki basiretsiz ve kalpleri kirli kimselerden başkasına gizli değildir. Bu yüzdendir ki onu ilimleri yaran ve yayan ve ilmini ışıklandıran unvanıyla andılar.

  Daha Fazla ...
 • Hz. Fatıma'nın Doğum Günü Olan ''Dünya Müslüman Kadınlar ve Anneler Günü'' Münasebetiyle

  Hz. Fatıma (Arapça: فاطمة الزهراء, Fatimah) (selamullahi aleyha) (Hicretten önce 8 ya 13, Mekke – Hicrî 11, Medine) Babası, İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.a) ve annesi Hz. Hatice’dir (s.a). Hz. Fatıma, Hz. İmam Ali ’nin (a.s) eşi ve Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin'nin annesidir, Ehl-i Abadandır (Ehl-i Kisa), On Dört Masum'dan birisidir.

  Daha Fazla ...
 • Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi dersleri (71)

  Tek kelimeyle cevaplandıracak olursak, Ümeyyeoğullarını korkutan şey bunları da korkutmaktadır. Bunlar, Hz. Ali ve Ehl-i Beyt-i Nübüvvet’e ait olan her hususu ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Aslında mesele sadece Ali (a.s.) ile de bağlantılı değildir. Bunların peygamberlikle ve peygamberlik mirasıyla sorunları vardır.

  Daha Fazla ...
 • Hayber'in Fethi; Peygamber ve Ashabının Yahudi Kadın Tarafından Zehirlenmesi

  Hayber’in Hz. Resulü Ekrem’in (s.a.a) eliyle fethedilmesinden sonra Haris’in kızı Zeyneb (Yahudilerin liderlerinden Sellâm b. Mişkem’in karısı) babası, amcası ve eşinin intikamını alma düşüncesiyle zehirli bir eti Allah Resulüne hediye etti. Peygamber ve Bişr. b. Bera gibi bazı ashabı akşam yemeğinde ondan birkaç lokma yediler ve daha sonra Hz. Resulün (s.a.a) emriyle yemeği bıraktılar. Bişr b. Bera o anda (veya bir yıl hastalıktan sonra) zehirlenerek hayatını kaybetti. Nitekim Allah Resulünün (s.a.a) vefatının da bu etin zehirlemesinden kaynaklandığına inanılmaktadır.[48]

  Daha Fazla ...
 • Resulullah'tan (s.a.a) Şifa Dilemek

  Resulullah'ı (s.a.a) aracı kılmayı ve şefâatçi kılmayı her zaman meşru ve câiz gören Müslümanlar, bunun hatta gerek Resulullah (s.a.a) yaratılmadan önce, gerek Hz. Peygamber'in hayatında ve gerekse irtihalinden sonra kıyamet gününde yüce Allah'ın rıza ve hoşnutluğuna mazhar olduğunu ileri sürer ve iddialarını şu delillere dayandırırlar:

  Daha Fazla ...
 • Hz. Peygamber'den (s.a.a) Kalan Şeylerle Teberrük Etmek

  Bazı Müslümanların peygamberler hakkında görüşleri şu şekildedir: Peygamberlere ait şeylerden ve onlardan bize kalan hatıralardan hayır ummak ve onların türbelerini ibadet yeri edinmek şirktir. Onların mezarının üzerine türbe yapmak şirk seviyesindedir. Onların ve Allah velilerinin doğumları dolayısıyla anma programları düzenlemek, günah, bidat ve haramdır. Allah'tan başkasını O'na aracı kılmak şirk sayılır; Resulullah'ın (s.a.a) vefatından sonra ondan şefaat ummak İslâm dinine aykırıdır. Bunların karşısında yer alan grup ise kendi görüşlerinin ispatı için aşağıdaki delilleri ileri sürmektedirler:

  Daha Fazla ...
 • Beytü'l-Ahzan

  Beytü’l-Ahzan (Arapça: بيت الأحزان); Medine’nin Baki kabristanlığında bulunan mekânın adıdır. Rivayet edildiğine göre Hz. Fatıma (s.a) bu mekânda ibadet eder ve burada babasının yasını tutarmış. Önceleri kubbeli bir odası olan bu mekan, hicri kameri 1344 yılında Vahhabiler tarafından yıkılmıştır.

  Daha Fazla ...
 • Hz. Fatıma'nın Hutbesi

  Hz. Fatıma Zehra’nın hutbesi (Arapça: خطبه حضرت فاطمة الزهراء), Hz. Fatıma Zehra’nın (s.a) Hz. İmam Ali’nin (a.s) hilafetini savunmak için halife (Ebu Bekir) ve Medine halkı karşısında okuduğu hutbedir.

  Daha Fazla ...
 • Hz. Fatıma Tesbihat’ı

  Hz. Fatıma’nın tesbihat’ı (Arapça: تسبيح الزهراء عليها السلام), "Allah-u Ekber” zikrinin 34 kere, “el-Hamdulillah” ve “Subhanallah” zikrinin 33 kere söylendiği zikirlerinin bütününe denir. Nakledilen rivayetlere göre bu zikri, Hz. Fahri Kâinat Efendimiz (s.a.a) Hz. Fatıma’ya (s.a) öğretmiştir. Hadis kaynaklarında günlük farz namazların ardından söylenmesi önemle vurgulanmıştır.

  Daha Fazla ...
 • ‘Benden sonra on iki halife gelecektir’

  Cabir bin Semure diyor ki: “Resûlullah (s.a.v.), ‘Benden sonra on iki halife gelecektir, hepsi de Kureyş’tendir’ buyurdu. Eve döndüklerinde kimsenin yanında bulunmadığı bir sırada yanına giderek, ‘Ondan sonra ne olacak?’ diye sorduğumda, ‘Kargaşalık olacak’ buyurdular”.

  Daha Fazla ...
 • Büyük İslam Peygamberi (s.a.a) Beşeriyetin Ebedi Modelidir

  Şüphesiz İslam Peygamberinin (s.a.a) şahsiyeti insanlığın bugünü ve yarını için tam ve kâmil bir model ve misaldir. Günün dünyası tüm alanlardaki ilerlemelerine ve köklü değişimlere rağmen manevi ve ahlaki alanlarda büyük İslam Peygamberinin bilinen ve bilinmeyen manevi ve ahlaki öğretilerine muhtaçtırlar.

  Daha Fazla ...
buyuk-yarisma
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
Şeyh Zakzaki