Hakkımızda

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA Hakkında

Giriş

Ehlibeyt (a.s) takipçileri, mazlum önderleri gibi, tarih boyunca zulme uğramışlardır. Beni Ümeyye, Beni Abbas ve hicri tarihin orta asırlarının karanlık dönemlerini bir kenara bırakırsak, modern asırda da, bu mazlumiyet aynı şekilde mevcuttur ve devam etmektedir.

Bu mazlumiyetin sebebi ve hatta onu tetikleyen en önemli neden, “Şiilerin birbirlerinden habersiz olması” ve “uluslararası toplumun bu zulümlerden haberdar olmamasıdır”. Çünkü genellikle sosyal basın ve toplu iletişim araçları, saf Muhammedi İslam’ın karşı cephesinde olan hâkimlerin ve güçlerin elindedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, uluslararası halk destekli bir kuruluş olup dünya Müslümanlarını ve Ehlibeyt (a.s) dostlarını fikri, kültürel, hukuki ve sosyal açılardan desteklemek hedefiyle kurulmuştur. Bu kurultayın müdürleri, Ayetullah Muhammed Hasan Ahteri’nin genel sekreterliği döneminde, bu şartların doğru idraki ile bu boşluğu doldurmak için, üç dilde yayın yapacak bir haber sitesi tesis etmeyi kararlaştırdılar.

Bu haber sitesi, Allah’ın lütfu ve Masum İmamların (a.s) inayetiyle tedrici ve mantıklı gelişimiyle şuanda ülke içinden ve dışından yazar ve muhabirleriyle faal bir haber ajansına dönüşmüştür ve birkaç dilde yayın yapan tesirli bir sitesi ve birkaç tane de yayın organı bulunmaktadır.

Birinci Dönem; Altyapı

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA, “Şia News haber-yorum sitesinin” gelişmiş şeklidir ve www.shianews.ir ve www.shianews.org adresleriyle faaliyet yapıyordu.

Bu haber sitesi, 14 Mart 2005 yılında Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Uluslararası İşler Muaveneti çalışanlarının çabalarıyla işine başladı ve kuruluşunun başlangıcında Farsça, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dilde faaliyetlerini başlattı.

İkinci Dönem; Transfer

2006 yazında işin sorumluluğunu yeni bir müdüriyet üstlendi ve bu haber sitesi bağlamında yeniden yapılanmaya gitti. Bu dönemde bu site için “Şiilerin haberleri” ismi kullanıldı ve onun için başka alanlarda belirlendi.

Üçüncü Dönem; Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA

Yukarıda adı geçen haber sitesi; haber çevrelerinde yerini edindikten, İran ve dünya Şiilerinin ilgisiyle karşılaştıktan sonra, bu sitenin bir haber ajansı şeklinde faaliyetlerini sürdürmesinin gerekliliği hissedildi.

Yeni dönem 2007 Ağustosunda başladı. Bu yorum-haber sitesi, Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA resmi unvanıyla www.abna.ir adresinde yayın yapmaya başladı. ABNA, “AhlulBayt News Agency” ibaretinin kısaltmasıdır.

ABNA haber ajansının yayın hakkı, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayına bağlı “Abnau’r-Resul Kültür Sanat Kurumu”na aittir.

İslam Vahdetini Koruyarak Şiiliği Savunmak

ABNA haber ajansı gerçi Ehlibeyt (a.s) taraftarlarının haber mazlumiyetini ortadan kaldırmak için kurulmuştur, ama her zaman İslam’ın asıl hedeflerini gerçekleştirme bağlamında ayak diretmektedir. Bu hedeflerin en önemlilerinden biri, dinlerin ve değişik mezheplerin mensuplarına saygı göstermek ve Müslümanların birliğini korumaktır.

Haber Ajansının Yayın Yaptığı Diller

ABNA Haber Ajansı; İngilizce, Arapça, Çince, Farsça, İspanyolca, Almanca, Rusça, Türkçe, (Kiril ve Latin alfabelerinde olmak üzere) Azerice, Orduca, Bengalce, Melayuca, Hintçe, Endonezce, Sevahilce, Husaca, Miyanmarca, Boşnakça, (Kurmançi ve Sorani olmak üzere) Kürtçe, Portekizce ve Japonca olmak üzere 24 dilde yayın yapmaktadır.

Kültürel Sayfalar

ABNA Haber Ajansı, asli görevi olan haberciliğin yanı sıra, faaliyetinin başlangıcından buyana  (Yeşil Sayfalar unvanıyla) dini ve kültürel sayfalar da okurları ve kullanıcıları için sunmaktadır ki haber sayfalarının aksine kullanım süresi bitmeyen sayfalardır.

Bu sayfaların unvanları, dünyanın değişik bölgelerindeki fikri ve dini ihtiyaçların farklılığı hasebiyle ABNA’nın değişik dillerinde farklılık göstermektedir. Bu konulardan bazıları şunlardır:

Allah, Kur’ani konular, hadis ve hadis konuları, Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeyt’in (a.s) yaşamı, dünya Şiilerinin durumu, makale, konuşma, söyleşi, Niçin Şia oldum?, İslami şahsiyetler, Mehdilik, hicap ve güzellik, Vahhabiliği tanımak, Siyonizm’i tanımak,  dinler ve diğer mektepler, şiir ve edebiyat, ABNA ve okurlar.

Ödüller

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA, kısa faaliyet döneminde uluslararası, milli ve mahalli birçok fuar ve festivale katılmıştır ve bu festivallerde bir takım ödüller kazanmayı hak etmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:

1. 2012 yılında düzenlenen “On dokuzuncu Uluslararası Basın ve Haber Ajansları Fuarı”nda en iyi haber ajansı unvanını kazandı.

2. 2012 yılında “Birinci İşrak Film Festivali”nde en iyi haber ajansı unvanını kazandı.

3. 2012 yılında düzenlenen “Altıncı Uluslararası Dijital Basın Festivali”nde uluslararası bölümün birincisi seçildi.

4. 2013 yılında “İkinci İşrak Film Festivali”nde en iyi haber ajansı unvanını kazandı.

ABNA ile İletişim

Merkez Ofis Tel No: 0098 25 32131323

Merkez Ofis Faks: 0098 25 32131258

Merkez Ofis Adresi: Cumhuriy-i İslami Bulvarı, 6. Cadde, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, 2. Kat, ABNA Haber Ajansı Ofisi, Kum / İran

Tahran Ofisinin Adresi: Kişaverz Bulvarı, Kudüs Caddesi Başı, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, 3. Kat, Haberleşme Genel Merkezi, Tahran / İran

E-Posta: [email protected]