• Zehra Caferi

  İslam’da Evlilik

  Hazreti İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur; Herkim, geçim sıkıntısı korkusuyla evlenmezse, Allah’a karşı suizan etmiştir. Zira Allah’u Teâlâ evlenene yardım edeceği konusunda vaade bulunmuştur.

  Daha Fazla ...
 • Silsiletu’z Zeheb (Altın Silsile) Hadisi

  Silsiletu’z Zeheb (Altın Silsile) Hadisi (Arapça: حديث سلسلة الذهب); İmam Rıza’nın (a.s) Merv’e doğru giderken Nişabur’da beyan ettiği tevhit ve şartları babındaki kudsi hadisidir. İmam Rıza (a.s) bu hadiste kendisini (imametin) tevhidin şartı bilmektedir. Bu hadis, Allah Resulüne (s.a.a) kadar uzanan ravilerin hepsinin masum imamlardan (a.s) olması ve nihayetinde de Allah-u Teâla’ya ulaşması hasebiyle “Altın Silsile” manasına gelen “Silsiletu’z Zeheb” hadisi olarak meşhur olmuştur.

  Daha Fazla ...
 • İslam İnkılabı Rehberi; Seyyid Ali Hamaney

  Seyyid Ali Hüseyni Hamaney (1939) (Farsça: سید علی حسینی خامنه‌ای); Şii taklit mercilerinden ve İran İslam Cumhuriyeti nizamının ikinci rehberidir. İmam Hamaney 1989 yılında rehberlik makamına seçilmeden önce iki dönem cumhurbaşkanlığı ve bir müddette İslami Şura Meclisinde milletvekilliği yapmıştır. İmam Humeyni (r.a) tarafından geçici Tahran Cuma namazı hatipliği görevi de Seyyid Ali Hamaney’in şer’i makamlarındandır. İmam Hamaney İslam İnkılabının zaferinden önce Meşhed şehrinde en etkili din âlimlerinden (ruhanilerden) biri sayılmaktaydı.

  Daha Fazla ...
 • Kumeyl b. Ziyad Nahai

  Kumeyl b. Ziyad b. Nehik Nahai Suhbani Kufi (Arapça: کُمَیل بن زِیاد بن نَهِیک نَخَعی صُهبانی کوفی) (hicri kameri 12 - 82); Allah Resulünün (s.a.a) ashabının tabiinlerinden ve İmam Ali (a.s) ve İmam Hasan’ın (a.s) has yaranlarındandır. O, ikinci halife Osman’ın azledilmesini ve İmam Ali’nin (a.s) hilafetini gündeme getiren ilk kişilerden biridir. Kumeyl İmam Ali’nin (a.s) hükümeti döneminde bir müddet Hit bölgesi valiliğini yapmıştır.

  Daha Fazla ...
 • Kumeyl Duası

  Kumeyl Duası (Arapça: دعاء كميل); Kumeyl b. Ziyad en-Nahai’nin Hz. Ali’den (a.s) rivayet ettiği bir duadır. Bu dua Allah-ı tanıma ve günahların bağışlanması talebi noktasında engin ve yüce maarifleri içermektedir. Allame Meclisi (r.a) Kumeyl duasını en iyi dualardan biri saymıştır. Kumeyl Duasını Şialar Şaban ayının on beşinci gecesinde ve yine her Cuma gecesinde (Perşembe gününün akşamında) okumaktadır.

  Daha Fazla ...
 • Salavatı Şabaniye

  Salavatı Şabaniye (Arapça: ‎الصلوات الشعبانية); Şaban ayının her gününün öğle vaktinde ve aynı şekilde on beşinci gecesinde okunması müstehap olan, İmam Seccad’dan (a.s) nakledilmiş bir duadır. Şialar bu duayı genellikle Şaban ayının her günü öğle ve ikindi namazları arasında okumaktadır. Bu salavatın ana ve asıl konusu Ehlibeyt’in (a.s) makam ve derecesini beyan etmek ve onların velayetine vurgu yapmaktır.

  Daha Fazla ...
 • Peygamber Efendimizin Bi'seti Hakkında Her Şey

  Meb’es (Arapça: مَبعَث), Hz. Muhamemd Mustafa’nın insanların hidayeti için Allah tarafından gönderilmesini zaman ve mekân olarak anlatan bir terimdir. “Meb’es” sözcüğünde “bi’set” manasına gelen masdar anlamı da yatmaktadır. Bi’set kelimesi İslam litaretüründe daha çok Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.a) için kullanılmaktadır. Efendimiz (s.a.a) 40 yaşında Nur dağında (Mekke şehri yakınlarında) Hira mağarasında peygamberliğe seçilmiş ve bu İslam dininin başlangıcı olmuştur. Bu olay İmamiye Şialarının meşhur görüşüne göre Hicretten 13 yıl önce Recep ayının 27’sinde gerçekleşmiştir.

  Daha Fazla ...
 • Cuma Guslü

  Cuma Guslü (Arapça: غسل جمعه), Cuma günü alınan en önemli müstahap gusüllerden biridir. Hz. Resulü Kibriya Efendimiz (s.a.a) bu guslün önemi hakkında şöyle buyurmuştur: “Hiçbir zaman Cuma guslünü terk etme; her ne kadar yemek ve içme parandan kısmalı da olsan Cuma guslü için harca; çünkü cuma guslü en üstün ve önemli müstaplardan biridir.” Cuma guslünün vakti, Cuma sabah ezanından, Cuma öğlen vaktine kadardır.(1) Cuma öğleden sonra veya Cumartesi günü kazası yerine getirilebilir. Taklit mercilerin (müçtehitlerin) çoğunluğuna göre Cuma guslü ile namaz kılınamaz, namaz kılmak için abdest almak gerekir.

  Daha Fazla ...
 • Taharet ve Adapları

  Taharet (Arapça: طهارة‎; Türkçe: Temizlik), fıkhi ve İslami bir terimdir. Abdest, gusül ve teyemmüm gibi bazı şeri eylemlerin sonucunda elde edilir. Ayrıca Şia fıkhında adına “Mutahhirat” veya temizleyiciler denen necis şeylerin giderilmesinde de kullanılır. Necasetten taharet namaz gibi bazı ibadetlerin sahih olma şartlarından biridir. Zahiri taharet, elbise ve vücudun necasetten temiz olması, batini taharet abdest, gusül veya teyemmüm ile elde edilen temizlik ve nuranilik; ahlaki taharet ise ruhun şirk ve günah kirlerinden uzak ve temiz olması anlamındadır.

  Daha Fazla ...
 • Zekat Hakkında Her Şey

  Zekât (Arapça: الزكاةٌ), İslam fıkhında belirlenmiş belli miktardaki malın belirlenen yerlere verildiği muayyen miktardaki malın adıdır. Zekat, Füru-u dinden sayılmakta ve mali-ibadi bir farzdır. Dini kaynaklarda namaz ve cihadın yanında yer almakta ve İslam dininin beş direğinden biridir. Dini bir ibadet olan zekât Kur’an’da 59, hadislerde ise yaklaşık olarak 2000 kere geçmiştir.

  Daha Fazla ...
 • Ailede Cinsiyet İş Bölümü

  İslam, kendi değersel perspektifinde, aileyi öteki fonksiyonların yanı sıra, kadın ve erkeklerin maişet açısından karşılıklı hizmet yeri olarak ele almaktadır. İslam, geçim ve maişeti temin görevini kadınların omuzundan aldığı gibi nafakasını da kocasının omuzlarına yüklemiştir, bu da pratik olarak erkekleri kadınların hizmetkârı karar kılmıştır. Ailenin maişet ihtiyaçlarını giderme, bilhassa ev işlerinde kocalarına yardım eden kadınları üstün kadınlar olarak tanıtmıştır. Elbette kadının her türlü ekonomik katkısı, ister ev işlerinde ve isterse başka yerlerde olsun onun arzu ve isteği şartına bağlıdır ve hiçbir zorlama ve icbar onun için söz konusu değildir, ancak bu işte onun için oldukça çok manevi sevap ve mükâfatların kararlaştırılması imanlı kadınların teşvik edilmesinde oldukça çok etkiye sahip olmuştur.

  Daha Fazla ...