$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>
Ayetullah uzma Mekarim Şirazi

“Ehlisünnete Sordu: Sizler Bu Münafık Sahabeleri De Mi Adil Biliyorsunuz?”

  • News Code : 261970
  • Source : Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA.İR
Şia dünyasının önde gelen taklit mercilerinden büyük Ayetullah Mekarim Şirazi, peygamber efendimizin tüm ashabının adil olmadığını belirterek Ehli Sünnete Şia gibi salahiyeti olmayan sahabeleri himaye etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Ayetullah uzma Mekarim Şirazi, Perşembe günü Hz. Masume’nin hareminde öğlen namazı sonrası yaptığı konuşmasında ehli sünnet Müslümanları, peygamberin ashabı olan herkesin adil olduğunu ve onlara gülden aşağı bir sözün söylenemeyeceği düşüncesine sahip olduklarını söyledi.

Ayetullah Mekarim Şirazi, Muaviye sahabelerden biridir, acaba bu kişi adil midir? diye sordu.  

Hz. Nuh’un oğlunun nasıl yoldan çıktığını ve babasıyla olan manevi bağının nasıl koptuğuna işaret eden Ayetullah Şirazi, Hz. Nuh’un kıssasına bakalım, Hz. Nuh’la ilişkilerini kesenlerin kimler olduğunu bir görelim acaba onunla ilişkisini kesenler peygamberin yakınları dışındaki kişiler miydi?

Peygamberin sahabesinin Şia yanında üç kısma ayrıldığını belirten Ayetullah Mekarim Şirazi, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Birinci kısım sahabe Resulullah’ın zamanında iyi olup (Salman Farisi ve Ebu Zer gibi) Resulullah’ın vefatından sonra da iyi olarak kalan ve onun müstakim hattında hareket eden sahabe grubu.

İkinci kısım sahabe Resulullah’ın zamanında bile onunla olmayan sahabelerdir. Bakara Suresinin ilk ayetleri bu münafıklardan bahsetmiştir. Orada bahsedilen münafıklar sahabelerdi.

Ayetullah Mekarim Şirazi, ehli sünnete hitap ederek şunları söyledi: “Yani sizler bu münafıkları adil mi biliyorsunuz? Geliniz mantıklı olalım ve taassupları bir kenara koyalım. Münafıklar sahabelerin içinde idiler ve peygamberin arkasında namaz kılıyorlardı. Onun vaazlarını dinler ve hadislerini öğrenirlerdi.

Üçüncü kısım sahabelerin peygamberin zamanında iyi olduklarını, ama onun vefatından sonra yoldan çıktıklarını ifade eden Ayetullah Mekarim Şirazi, sizin kitaplarınızda Peygamberden sonra bazı sahabelerin yaşantısına işaret edilmiştir, orada bazı sahabelerin şarap içtiklerini ve Ömer’in onlara şarap içtiklerinden dolayı had vurduğu yazılmıştır. Size göre bunlarda mı âdildir? Diye sordu.

Geliniz ve bizim gibi peygamberin bazı sahabelerinin iyi ve saygı duyulması gereken kişiler olduğunu ve bazılarının da kötü olduklarını söyleyin. Gereksiz ve anlamsız onlara saygı duymayın.

Ayetullah Mekarim Şirazi, Bizler ehli sünnetin mukaddesatına saygısızlık etmiyoruz, bilakis gerçekleri kabul etmeleri için onlara gerçekleri hatırlatıyoruz dedi.