Yorumsuz:

Hz. Ali ile Ömer Arasındaki Önemli Fark

  • News Code : 335789
  • Source : Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA.İR
Burada iki halife hakkında bir ayrıntıya parmak basmak istiyoruz. Birisi Ehli sünnet nezdinde Hz. Resullullah’ın (s.a.a) halifesi olan Ömer, ötekisi Şia’nın yanında Peygamber efendimizden sonra onun yerine fasılasız olarak Allah ve Resulü tarafından seçilen Hz. Ali bin Ebu Talip (a.s). İslam dünyasında çok önemli yere sahip olan bu iki şahsiyetin aralarında pekte görülmeyen ortak bir yanları bulunmaktadır… Her ikisi de halifelik dönemlerinde kılıç darbesiyle vurularak öldürülmüş halifelerdir.

a) Ömer’in Ebu Lulu Tarafından Yaralandığında Kullandığı Cümle: Bu Köpeği Tutun, beni öldürdü!!

İkinci Halife, Ebu Lulu tarafından yaralandıktan sonra şöyle seslendi: “Tutun bu köpeği, beni öldürdü.”

دونکم الکلب فقد قتلنی

Olayı aktaran Ehli Sünnet kaynakları:

Neylu’l Evtar, Eş- Şevkani, c. 6, s. 160; Fethu’l Bari, İbni Hacer, c. 7, s. 50; Umdetu’l Karii, El- Ayni, c. 16, s. 210; Kenzu’l Ummal, El- Muktil Hindi, c. 12, s. 679; Et- Tabakatu’l Kubra, Muhammed Bin. Said, c. 3, s. 341; Tarihu’l Medine, İbn Şebetu’l Numeyri, c. 3, s. 897; Bağyetu’l Bahis en zevaidu Müsnedu’l Haris, Haris bin Ebu Usame, s. 185; El-İstiyan, İbn Abdu’l Bari, c. 3, s. 1153; El-Vafi Bil Vefiyat, Es- Sufdi, c. 24, s. 73  

****    ****    ****   ****    ****    ****    ****   ****   ****     ****    ****    ****   ****

b) Hz. Ali (a.s) İbni Mülcem (l.a) Tarafından Yaralandığında Kullandığı Cümle: “Kabe’nin Rabbine And Olsun Ki Kurtuldum”

Emiru’l Müminin Hz. Ali (a.s) İbn Mülcem tarafından yaralandıktan sonra şöyle buyurmuştur: “Kabe’nin Rabbine and olsun ki kurtuldum.”

 وقد ضربه ابن ملجم : فزت ورب الکعبة

Olayı Nakleden Ehli Sünnet Kaynakları

Şerhi Nehcü’l Belağa, İbn Ebu’l Hadid, c. 9, s. 207; Tarihi Medine Dimeşki, İbn Asakir, c. 42, s. 561; Usdu’l Gabe, İbn Esir, c. 4, s. 38; Ensabu’l Eşraf, El- Belazuri, s. 488.  

ABNA.İR


پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır