İslam’da Kadın – Erkek Arasındaki Bakma Hükümleri (Tüm taklit mercilere göre)

  • News Code : 345806
  • Source : Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA
Brief

Soru: Acaba erkeğin henüz mahrem olmayan (ancak ileride mahrem olacağı kesin olan) kendi nişanlısının bedenine bakması caiz midir?

Cevap: Bütün taklit mercilerine göre: Hayır; namahrem olan nişanlının diğer kadınlardan hiçbir farkı yoktur.

Soru: Üniversiteli öğrencilerin sınıfları karma olduğu için doğal olarak insanın gözü istemeden namahrem olan kız öğrencilere takılmaktadır. Bu durumda lezzet kastı olmadığı takdirde hükmü nedir?

Cevap: Bütün taklit mercilerine göre: Eğer istemeden ve lezzet kastı olmadan olursa bir sakıncası yoktur.

Not: Ayetullah Behçet ve Ayetullah Safi’nin fetvalarına göre, kız ve erkek öğrencilerin bir sınıfta karma bir şekilde olmaları, fesat oluşmasına müsait bir ortam oluşturduğu için caiz değildir.

Soru: Kadınlar hicaplarına riayet etmeden dışarı çıkmakta ve bizler de mecburen sokak ve caddelerde giderken gözümüz onlara düşmektedir. Acaba bu konuda bizim vazifemiz nedir?

Cevap: Bütün taklit mercilerine göre: Tesadüfen onların saç ve bedenlerine bakmak haram değildir. Ancak kasıtlı (ve sürekli) bir şekilde bakmaktan sakınılmalıdır.

Soru: Namahrem olan kadınlara (özellikle de akraba ve tanıdık olan) lezzet kastı olmadan ve sadece alaka ve muhabbet kastıyla (örneğin kardeş gözüyle) bakmanın hükmü nedir?

Cevap: Bütün taklit mercilerine göre (Ayetullah Safi hariç): Eğer lezzet kastı ve günaha düşme korkusu olmadan bakılırsa yüz ve bileklere kadar ellere bakmak caizdir. Ancak diğer yerlere bakmak (lezzet kastı ile birlikte olmasa bile) haramdır.

Soru: Namahrem olan birisinin yüzüne bakmanın hükmü nedir? Eğer “göz dikerek” ancak herhangi bir kasıt ve amaç olmadan bakılırsa, bunun yine de bir sakıncası var mıdır?

Cevap: Bütün taklit mercilerine göre (Ayetullah Safi hariç): Namahrem olan birisinin yüzüne bakmak, lezzet kastı ve harama düşme korkusu ile birlikte olmazsa sakıncası yoktur. Ancak bu iki şartın birisi ile birlikte olursa caiz değildir.

Soru: Acaba namahrem olan bir kadının bileğinden itibaren ayağına bakmak caiz midir?

Cevap: Bütün taklit mercilerine göre (Ayetullah Mekarim Şirazi hariç): Hayır; namahrem olan bir kadının bileğinden itibaren ayağına bakmak da –hatta lezzet kastı olmadan bile- haramdır.

Soru: Acaba namahrem olan bir kadının saçlarına aynadan bakmak caiz midir?

Cevap: Bütün taklit mercilerine göre: Hayır; caiz değildir.

Soru: Acaba insanın, bir bağ veya hoş manzaralı bir yere bakmaktan aldığı lezzet gibi bir kadının çehresine bakarak lezzet alması, haram bir iş midir ve bu iş, lezzet kastı ile bakmanın bir örneği midir?

Cevap: Bütün taklit mercilerine göre: Bu tür bakışlar, cinsi lezzet boyutuna sahip oldukları için caiz değildir.

Soru: Acaba namahrem bir kadının elbise veya pardösüsünün üzerinden vücudunun belirgin olan yerlerine (göğüs ve kalça gibi) bakmak caiz midir?

Cevap: Bütün taklit mercilerine göre: Eğer lezzet kastı ile bakılırsa veya günaha düşme korkusuyla birlikte olursa, bu yerlere bakmak caiz değildir.

Soru: Acaba erkeğin kadına bakmasının haram olduğu gibi, kadının erkeğe bakması da haram mıdır?

Cevap: Bütün taklit mercilerine göre (Ayetullah Behçet ve Ayetullah Sistani hariç): Evet; bir kadının namahrem olan bir erkeğin bedenine (baş, boyun, eller ve genellikle örtülmeyen yerler hariç) hatta lezzet kastı ile olmasa bile bakması haramdır.

Ayetullah Behçet ve Ayetullah Sistani: Bir kadının namahrem olan bir erkeğin bedenine lezzet kastı ile bakması haramdır. Vacip olan ihtiyata göre, namahrem olan bir erkeğin bedenine (baş ve eller gibi genellikle örtülmeyen yerler hariç) lezzet kastı ve günaha düşme korkusu olmadan bile bakmak da caiz değildir.

Soru: Kadının, namahrem olan bir erkeğin kol kaslarına ve dirseklerine bakmasının hükmü nedir?

Cevap: İmam Humeyni, Ayetullah Hameney ve Ayetullah Safi: Caiz değildir.

Ayetullah Tebrizi, Ayetullah Sistani, Ayetullah Fazıl Lenkerani, Ayetullah Mekarim Şirazi, Ayetullah Nuri Hemedani ve Ayetullah Vahid Horasani: Eğer lezzet kastı ve günaha düşme korkusu ile birlikte olmazsa, sakıncası yoktur.

Soru: Ders esnasında kadın öğretmenin sürekli yüzüne bakmanın hükmü nedir?

Cevap: Bütün taklit mercilerine göre (Ayetullah Safi hariç): Eğer lezzet kastı ve günaha düşme korkusu ile birlikte olmazsa, sakıncası yoktur.

Soru: Hicabı düzgün olmayan bir bayan öğretmenimiz var. Kendisi şer’i olan hicaba riayet etmemekte ve tahtaya yazı yazarken elleri ve saçları haddinden fazla bir şekilde gözükmektedir. Burada bizim vazifemiz nedir?

Cevap: İmam Humeyni, Ayetullah Hameney ve Ayetullah Safi, Ayetullah Fazıl Lenkerani ve Ayetullah Nuri Hemedani: Ona bakmak, lezzet kastı ile birlikte olmasa bile, sakıncalıdır.

Soru: Kız öğrencilerin ders esnasında namahrem olan erkek öğretmenin yüzüne sürekli olarak bakmalarının hükmü nedir?

Cevap: Bütün taklit mercilerine göre: Eğer lezzet kastı ve günaha düşme korkusu ile birlikte olmazsa, sakıncası yoktur.

Soru: Belirli bir sayıda olan kız öğrencilere ders veren ve kendisinin şehvetli bakışlarını kontrol edemeyen bir erkek öğretmenin vazifesi nedir?

Cevap: Bütün taklit mercilerine göre: Onlara ders vermeyi bırakmalıdır.

Soru: Hangi şartlar altında evlilik kastımın olduğu bir kızın yüz, boyun ve saçlarına bakabilirim?

Cevap: Bütün taklit mercilerine göre (Ayetullah Safi hariç): Böyle bir kıza bakmak aşağıdaki şartlarla birlikte caizdir:

1- Lezzet kastı ve reybe (günaha düşme korkusu) ile birlikte olmamalıdır. (Elinde olmadan lezzet alacağını bilse dahi baştan böyle bir kastı olmadığı için bakmasının bir sakıncası yoktur.)

2- Kızın cismi vaziyeti hakkında bilgi sahibi olmak için olmalıdır. (Eğer bu konu hakkında bilgisi varsa ona bakması caiz değildir.)

3- Evlenmek için herhangi bir engelin olmaması gerekmektedir. ( Örneğin kızın bir kocası olmaması gerekmektedir.)

4- Kızın onu geri çevirmeyeceği ihtimalini vermelidir.

Soru: Bir kızla evlenmek istiyorum. Acaba gizlice onun saçlarına ve boynuna bakabilir miyim yoksa bunun için onun izni ve razılığı şart mıdır?

Cevap: Bütün taklit mercilerine göre: Eğer caiz olan bakmanın şartlarına sahip olursa bu bakışta kızın razılığı şart değildir.

Soru: Evlenme kastı olan birisi, lezzet kastı olmadan birisini beğenip daha sonra onu istemeye gitmek için (örneğin sokakta) kadınların yüz ve saçlarına bakabilir mi?

Cevap: Bütün taklit mercilerine göre: Bu tür bakışlar caiz değildir.

Soru: Birbirlerine mahrem olan kadın ve erkekler ne ölçüde birbirlerine bakabilirler?

Cevap: Bütün taklit mercilerine göre (Ayetullah Mekarim Şirazi hariç): Eğer lezzet kastı ve günaha düşme korkusu ile birlikte olmazsa, birbirlerinin bütün bedenlerine (avret mahali hariç) bakabilirler.

Ayetullah Mekarim Şirazi: Eğer lezzet kastı ve günaha düşme korkusu ile birlikte olmazsa, sadece mahrem olan kimselerin yanında örtülmemesi normal olan yerlere bakabilirler. Bunun dışında olan yerlere (örneğin göbek ile diz arasındaki yerlere) bakmak caiz değildir.

Soru: Bir erkek başka bir erkeğe ve bir kadın da başka bir kadına ne ölçüde bakabilir?

Cevap: Bütün taklit mercilerine göre: Eğer lezzet kastı ve günaha düşme korkusu ile birlikte olmazsa, birbirlerinin bütün bedenlerine (avret mahali hariç) bakabilirler.

Soru: Hicabı düzgün olmayan ve hiçbir emir ve nehyin tesiri olmadığı kadınların saçlarına bakmanın hükmü nedir?

Cevap: İmam Humeyni, Ayetullah Hameney, Ayetullah Safi, Ayetullah Fazıl Lenkerani ve Ayetullah Nuri Hemedani: Farz ihtiyat gereği, lezzet kastı ve günaha düşme korkusu ile birlikte olmasa bile caiz değildir.

Ayetullah Tebrizi, Ayetullah Sistani ve Ayetullah Vahid Horasani: Eğer lezzet kastı ve günaha düşme korkusu ile birlikte olmazsa, sakıncası yoktur.

Soru: Genelde kendilerini İslami hicapla örtmeyen geleneksel giyinen köylü kadınlara bakmanın hükmü nedir, acaba lezzet kastı olmadan onlara bakılabilir mi?

Cevap: İmam Humeyni, Ayetullah Hameney, Ayetullah Safi, Ayetullah Fazıl Lenkerani ve Ayetullah Nuri Hemedani: Farz ihtiyat gereği lezzet kastı ve günaha düşme korkusu ile birlikte olmasa bile caiz değildir.

Ayetullah Tebrizi, Ayetullah Sistani ve Ayetullah Vahid Horasani: Eğer hicaba riayet etmeleri istendiği halde itina etmeyen umursamaz ve korkusuz olan kadınlardan iseler onlara bakmanın, lezzet kastı ve günaha düşme korkusu ile birlikte olmaması durumunda, sakıncası yoktur.

Soru: Acaba bakma konusunda Şia mezhebine mensup kadınlar ile Ehl-i Sünnet’e mensup kadınlar arasında bir fark var mıdır? Ehlisünnet mensubu kadınların saçlarına ve bedenlerine bakmak caiz midir?

Cevap: Bütün taklit mercilerine göre: Hayır, aralarında hiçbir fark yoktur; onlara bakmak da Şia’ya mensup olan kadınlara bakma hükmüne sahiptir.

Soru: Yabancı ülkelerdeki, İslami hicap ve örtüye sahip olmayan Müslüman kadınlara bakmanın hükmü nedir?

Cevap: İmam Humeyni, Ayetullah Hameney, Ayetullah Safi, Ayetullah Fazıl Lenkerani ve Ayetullah Nuri Hemedani: Farz ihtiyat gereği lezzet kastı ve günaha düşme korkusu ile birlikte olmasa bile caiz değildir.

Ayetullah Tebrizi, Ayetullah Sistani ve Ayetullah Vahid Horasani: Eğer lezzet kastı ve günaha düşme korkusu ile birlikte olmazsa, sakıncası yoktur. (Ancak, nehiy edildiklerinde bu nehyi kabul eden kadınlardan olmaları gerekmektedir.)

Soru: Acaba yaşlı bir kadının saçına, boynuna ve ellerine bakmak caiz midir?

Cevap: Bütün taklit mercilerine göre: Lezzet kastı olmadan bakmanın sakıncası yoktur.

Soru: Yüz ve saçlarını süsleyen yaşlı kadınlara bakmanın hükmü nedir?

Cevap: Bütün taklit mercilerine g


Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır