Kadınların Bilmesi Gereken Güncel Konular (2)

  • News Code : 363912
  • Source : Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA.İR
İnternette karşı cinsle Chat yapma ve sohbet etmenin hükmü nedir? Müslüman olmayan kadınlarla Chat yapmanın ve tahrik edici sohbetlerde bulunmanın hükmü nedir? Çoğunlukla gayri Müslimlerden olan kadınların oynadığı porno filmleri izlemenin hükmü nedir? Acaba karı, koca şehvetlerinin tahrik olması için seks içerikli ve porno filmleri izleyebilirler mi? Eğer kocam onunla birlikte porno filmler izlemem için çok ısrar ederse ne yapmam gerekmektedir?

Kadının mümeyyiz olan bir erkek çocuğunun bedenine (avret mahali hariç) bakmasının hükmü nedir?

Cevap: Bütün taklit mercilerine göre: Eğer lezzet kastı ile birlikte olmazsa ona bakmanın bir sakıncası yoktur.[1] 

*********

 Çocuğun avret mahaline bakmanın hükmü nedir?

Ayetullah Hameney, Ayetullah Vahid Horasani: İyinin ve kötünün ne olduğunu anlayan mümeyyiz bir çocuğa (camın veya ona benzer şeylerin arkasından olsa bile) bakmak caiz değildir.[2]

**********

Acaba buluğ çağına erişmemiş olan bir kız çocuğunun saçına ve bedenine bakmak caiz midir?

Cevap: İmam Humeyni, Ayetullah Hameney ve Ayetullah Sistani: Eğer lezzet kastı ve günaha düşme korkusu ile birlikte olmazsa ona bakmanın bir sakıncası yoktur. Ancak müstahap ihtiyat gereği genellikle (baldır, karın ve göğüs gibi) örtülen yerlerine bakılmamalıdır.[3]

*********

Küçük yaşta çarşaf giyen kız çocuklarını seviyorum çünkü onların kendilerine has maneviyatları vardır. Acaba onlara bakmamın herhangi bir sakıncası var mıdır?

Cevap: Bütün taklit mercilerine göre: Eğer lezzet kastı ve günaha düşme korkusu ile birlikte olmazsa onlara bakmanın bir sakıncası yoktur.[4] 

*********

Acaba internette namahrem olan bir kadınla Chat yaparken bilgisayar kamerasından onun hicapsız haline bakılabilir mi?

Ayetullah Hameney: Ona bakmak (fesada neden olmasa bile) farz ihtiyat gereği caiz değildir.

*********

 İnternette chat yapmak, karşı cinsle konuşma veya yazışma şeklinde olursa – şer’i sınırlar geçilmezse (örneğin, görüş alışverişi) – hüküm nedir?

Bütün müçtehitler: Eğer lezzet kastı ve günaha düşme korkusu olmadan olursa, sakıncası yoktur.[5] 

Not: Eğer karşı cins genç kız olursa – lezzet kastı olmasa dahi – onunla konuşmayı terk etmesi daha iyidir.

*********

 İnternette karşı cinsle chat yapma ve sohbet etmenin hükmü nedir? 

Bütün müçtehitler: Fesat ve günaha düşme durumu olursa caiz değildir.[6] 

*********

Cinsini tanımadığımız birisiyle chat yapmanın hükmü nedir?

Bütün müçtehitler: Eğer günaha düşme korkusu olmazsa, bir sakıncası yoktur.[7] 

*********

Evlenmek için birisini arama amacıyla değişik kimselerle internette chat yapmanın hükmü nedir?

Bütün müçtehitler: Eğer lezzet kastı ve günaha düşme korkusu olmadan olursa ve fesada da yol açmayacaksa, bir sakıncası yoktur.[8]

Not: Varsayılan konum, şahsın evlenmeye hazır olduğu durumlardır.

*******

Müslüman olmayan kadınlarla chat yapmanın ve tahrik edici sohbetlerde bulunmanın hükmü nedir?

Bütün müçtehitler: Haramdır.[9]

********

Çoğunlukla gayri Müslimlerden olan kadınların oynadığı porno filmlere (insanı tahrik etmediği takdirde) bakmanın hükmü nedir?

Cevap: Bütün taklit mercilerine göre (Ayetullah Tebrizi ve Ayetullah Sistani): Bu tür filmlere bakmak, normalde şehveti tahrik edici oldukları ve günaha düşmenin mukaddimesini teşkil ettikleri için onlara bakmak haramdır.[10] 

Ayetullah Sistani: Lezzet kastı ve günaha düşme korkusu ile birlikte olmasa bile, farz ihtiyat gereği bu filmlerdeki kadınlara bakmak caiz değildir.[11]

******

Gayri müslüman olan kadın ve erkeklerin çıplak resimlerine bakmanın hükmü nedir?

Cevap: İmam Humeyni, Ayetullah Hameney, Ayetullah Sistani ve Ayetullah Vahid Horasani: Eğer lezzet kastı ile birlikte olursa, bu tür resimlere bakmak haramdır ve farz ihtiyat gereği ise lezzet kastı ve günaha düşme korkusu ile birlikte olmasa bile bu tür resimlere bakmak caiz değildir.[12]

*******

Acaba ve karı ve koca, cinsel olarak şehvetlerinin tahrik olması için seks içerikli veya porno filmlere bakabilirler mi?

Cevap: Bütün taklit mercilerine göre: Hayır bakılamaz; şehvetin, cinsel içerikli ve porno filmler yoluyla tahrik edilmesi caiz değildir.[13] 

********

Eğer kocam onunla birlikte porno filmler izlemem için çok ısrar ederse ne yapmam gerekmektedir?

Cevap: Bütün taklit mercilerine göre (Ayetullah Tebrizi ve Ayetullah Sistani hariç): Kocaya itaat etmek, bu konuda farz değildir ve normalde şehveti tahrik edici bakışla birlikte olan bu tür filmlere bakmak, caiz değildir.[14]

Ayetullah Sistani: Kocaya itaat etmek, bu konuda farzdeğildir. Bu tür filmlere lezzet kastı ile bakmak, haramdır ve farz ihtiyat gereği, lezzet kastı ve günaha düşme korkusu ile birlikte bakılmadığı takdirde dahi, caiz değildir.[15]

Not: Kocaya itaat etmenin kendine has bir konumu vardır ve yukarıda zikredilen durum, bu konuya dâhil olmamaktadır.

ABNA.İR

İLGİLİ HABERLER


[1] İmam Humeyni, Tahriru'l Vesile, c. 2, (Nikâh) m. 26; Ayetullah Safi, Hidayetu’l İbad, c. 2 (Nikâh), m. 26; Ayetullah Tebrizi, Et Te’ligatu Ala Minhaci’s Salihin, m. 1232; Ayetullah Sistani, Minhacu’s Salihin, c. 3, m. 24; Ayetullah Vahid Horasani, Ayetullah Hameney, Ayetullah Fazıl Lenkerani, Ayetullah Nuri Hemedani ve Ayetullah Mekarim Şirazi’nin Kalemleri.

[2] Tevzihu'l Mesail-i Meraci, m. 2436; Ayetullah Vahid Horasani, Tevzihu'l Mesail, m. 2445; Ayetullah Hameney, Soru ve Cevap, s. 515 ve 535.

[3] İmam Humeyni, Tevzihu'l Mesail-i Meraci, m. 2433 ve Tahriru'l Vesile, c. 2, (Nikâh) m. 25; Ayetullah Sistani, Minhacu’s Salihin, c. 3, (Nikâh), m. 23; Ayetullah Hameney, Soru ve Cevap, s. 620.

[4] Tevzihu'l Mesail-i Meraci, m. 2433; Ayetullah Nuri Hemedani, Tevzihu'l Mesail, m. 2429; Ayetullah Vahid Horasani ve Ayetullah Hameney'in Kalemleri.

[5] İmam Humeyni, Fıkhi Sorular, c. 3, (Bakmak), s. 52; Ayetullah Behçet, Tevzihu'l Mesail, m. 1936; Ayetullah Mekarim Şirazi, Fıkhi Sorular, c. 1, m. 819; Ayetullah Tebrizi, Fıkhi Sorular, s. 1622; Ayetullah Safi, Camiu'l Ahkâm, c. 2, s. 1673; Ayetullah Nuri Hemedani, Fıkhi Sorular, c. 2, s. 656; Ayetullah Fazıl Lenkerani, Camiu'l Mesail, c. 1, s. 1718; Ayetullah Hameney, Soru ve Cevap, s. 1145; El Urvetu'l Vuska, c. 2, (Nikâh), m. 3; Ayetullah Sistani, www.sistani.org, (İnternet), s. 19 ve 20; Ayetullah Vahid Horasani'nin Kalemi.

[6] Ayetullah Sistani, www.sistani.org; Ayetullah Tebrizi'nin Resmi İnternet Sitesi; Bütün Taklit Merceilerinin Kalemleri.  

[7] Bütün Taklit Merceilerinin Kalemleri.

[8] Bütün Taklit Merceilerinin Kalemleri.

[9] Bütün Taklit Merceilerinin Kalemleri.

[10] Ayetullah Hameney, Soru ve Cevap, s. 1187; Ayetullah Safi, Camiu'l Ahkâm, c. 2, s. 1605 ve 1717; Ayetullah Fazıl Lenkerani, Camiu'l Mesail, c. 1, s. 1729 ve 1731; Ayetullah Mekarim Şirazi, Fıkhi Sorular, c. 1, s. 778 ve 782; Ayetullah Nuri Hemedani, İmam Humeyni, Ayetullah Behçet ve Ayetullah Vahid Horasani’nin Kalemleri.

[11] Ayetullah Sistani, www.sistani.org, (Film), s. 4.

[12] Ayetullah Sistani, Te’ligatu Ala’l Urvetu’l Vuska, (Tuvalete Gitme Adabı İle İlgili Olan Hükümler) m. 2 ve www.sistani.org, (Görüntü), s. 1 ve 2; Ayetullah Tebrizi, Sıratu’n Necat, c. 3, s. 778; Ayetullah Hameney, Soru ve Cevap, s. 1314; Ayetullah Fazıl Lenkerani, Camiu'l Mesail, c. 1, s. 1731 ve Te’ligatu Ala’l Urvetu’l Vuska, c.1, (Tuvalete Gitme Adabı İle İlgili Olan Hükümler) m. 2; İmam Humeyni, Te’ligatu Ala’l Urvetu’l Vuska, (Tuvalete Gitme Adabı İle İlgili Olan Hükümler) m. 2; Ayetullah Vahid Horasani’nin Kalemi. 

[13] Ayetullah Hameney, Soru ve Cevap, s. 1203; Ayetullah Safi, Camiu'l Ahkâm, c. 2, s. 1329; Ayetullah Nuri Hemedani, Fıkhi Sorular, c. 2, s. 554; Ayetullah Sistani, www.sistani.org, (Film), s. 3; Ayetullah Vahid Horasani, Ayetullah Behçet, İmam Humeyni, Ayetullah Fazıl Lenkerani ve Ayetullah Mekarim Şirazi’nin Kalemleri.     

[14] Ayetullah Hameney, Soru ve Cevap, s. 1187; Ayetullah Safi, Camiu'l Ahkâm, c. 2, s. 1605 ve 1717; Ayetullah Fazıl Lenkerani, Camiu'l Mesail, c. 1, s. 1729 ve 1731; Ayetullah Mekarim Şirazi, Fıkhi Sorular, c. 1, s. 778 ve 782; Ayetullah Nuri Hemedani,  İmam Humeyni, Ayetullah Vahid Horasani ve Ayetullah Behçet’in Kalemleri.

[15] Ayetullah Sistani, www.sistani.org, (Film), s. 4.


پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır