İslam’da Güzel İsim Koymanın Önemi / İslami Kız ve Erkek İsimlerinden Seçmeler

  • News Code : 366798
  • Source : Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA.İR
Brief

Kutsal İslam kültüründe, çocuk daha dünyaya gelmeden önce (ceninin tekvin dönemi ve ruhun çocuğa üflendiği vakit) anne ve babanın ister kız olsun isterse erkek doğacak çocukları için bir isim belirlemeleri tavsiye edilmiştir.

Bu konuda Hz. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Çocuklarınız daha dünyaya gelmeden önce adlarını koyunuz. Her ne zaman erkek mi kız mı olduğunu bilmezseniz, erkek ve kızlar için kullanılan uygun bir ad koyunuz. Çünkü insanlar kıyamet hengamesinde kendi adlarıyla çağırılacaklardır. Eğer bir isim konulmadan çocuk düşecek olursa kıyamet günü baba kınanarak suçlanacaktır. Hz. Resulullah (s.a.a) daha dünyaya gelmeden önce Hz. Fatıma’nın (s.a) (sonradan düşürülecek olan) çocuğunun adını Muhsin olarak koymuştu…”

Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA-Kutsal İslam kültüründe, çocuk daha dünyaya gelmeden önce (ceninin tekvin dönemi ve ruhun çocuğa üflendiği vakit) anne ve babanın ister kız olsun isterse erkek doğacak çocukları için bir isim belirlemeleri tavsiye edilmiştir.

Bu konuda Hz. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Çocuklarınız daha dünyaya gelmeden önce adlarını koyunuz. Her ne zaman erkek mi kız mı olduğunu bilmezseniz, erkek ve kızlar için kullanılan uygun bir ad koyunuz. Çünkü insanlar kıyamet hengamesinde kendi adlarıyla çağırılacaklardır. Eğer bir isim konulmadan çocuk düşecek olursa kıyamet günü baba kınanarak suçlanacaktır. Hz. Resulullah (s.a.a) daha dünyaya gelmeden önce Hz. Fatıma’nın (s.a) (sonradan düşürülecek olan) çocuğunun adını Muhsin olarak koymuştu…”

Hz. Peygamber efendimiz (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Çocuklarınıza ilk hediye ve armağanınız ona güzel ad koymanızdır.”

Fıkhu’r Rıza kitabta şöyle rivayet edilmiştir: “Çocuk dünyaya gelmeden önce bir ad belirlememişseniz, en geç yedinci güne kadar mutlaka bir isim belirleyiniz.”

İmam Muhammed Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “En doğru isimler Allah’a kulluğa delalet eden isimlerdir. Abdullah gibi ve en üstün isimler peygamber adlarıdır.”

İmam Humeyni (r.a) de kendisinden çocuklarının adlarını koymalarını isteyenlere Abdullah, Fatıma, Zehra… gibi adları önerirdi. İmam Humeyni risalesinde şöyle yazmaktadır: “Muhammed, Ahmet, Ali, Hüseyin, Cafer, Talip, Abdullah ve Fatıma gibi isimlerin olduğu bir eve yoksulluk ve fakirlik girmez.”

Bazen bir anlık hevesle bir sinema yıldızının veya bir sporcunun adı çocuklara bırakılmaktadır, ancak bu isimler kısa bir süre sonra zihinlerden silinerek yok olmaktadır. 

Peygamber efendimiz (s.a.a) şöyle emir buyurmaktadır: “Çocuğun babasının üzerindeki hakkı, ona güzel bir isim koyması, güzel bir yer belirlemesi ve güzel bir edeple edeplendirmesidir.”

Allah Resulü efendimizin emri gereği en güzel isimler şunlardan ibarettir:

Erkekler için: Abdullah, Abdurrahman ve aynı şekilde Habip, mümin, Emin, Cemil, Saad, Mesut, Sabır, Sıddık, Mehdi, Hadi, Murtaza, İsa, Mücteba, Sadık, Kemal, İshak, Harun, Hüsamettin, Necmettin, Ebdulkerim, Abdulhadi, Nuh, Adem, Yusuf, İdris, Hızır, Musa, Sait, Müslim, Davut, Tahir, Tayyip, Salih, Fadlallah, Celal, Cemal, Rıza, Razı, Rezi, Taki, Cevad, Haşim, Mahmut, Mustafa…

Kızlar için: Fatıma, Meryem, Susen, Zühre, Zekiye, Zehra, Azra (veya uzra), Reyhane, Asiye, Ebrar, Afife, Sıddıka (sıdıka), Tayyibe, Amine, Tahire, Hatice, Asya, Raziye, Reziye, Merziye, Masume, Mübareke, Cemile, Halime, Hamide, Nergis, Muhaddise, Sara, Mansure, Melihe, Feride, Vecihe, Atike, Aliye, Safiye, Havra, Zeynep, İsmet, İffet, İzzet, Kübra, Rahime, Naime, Şehribanu, Gülsüm…

Masum İmamlar (a.s) isim belirlemeyi değerleri koruma ve bir çeşit mücadele unsuru olarak bilmekteydiler. İmam Seccad (a.s), Yezid’in ‘neden baban tüm çocuklarının adını “Ali” olarak bırakıyordu?’ sorusuna şöyle yanıt vermiştir: “Eğer babamın erkek bin tane de evladı olsaydı hepsinin adını yine “Ali” olarak koyardı.” Bu durum Emevi hükümetinin Ali adını silmeye çalıştığı döneme rastlamaktadır.

Burada altı çizilmesi gereken konulardan biri de bazen kolaylık ve rahatlık ve bazen de eğlence olsun diye bazı adların eksik ve farklı telaffuz edilmesi konusudur. Örneğin: İbrahim adını İbo, İbiş, İbram, veya Mustafa adını Mıstık… gibi kullanmak. İsimlerin bu şekilde kullanılması İslam dininde kınanmış ve yasaklanmıştır.

Kız Çocuklarına Fatıma adını koymak  

İmam Musa Kazım (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bir evde “Fatıma” adı varsa o eve zorluk ve sıkıntı girmez.”

İnsiye, Betül, Haniye, Habibe, Havra, Huriye, Raziye, Rakie, Reziye, Reyhane, Zekiye, Zehra, Zühre, Sacide, Şafiye, Şehla, Şehide, Sabire, Sıddıke, Tahire, Tayyibe, Azra, Azize, Faize, Fatıma, Kerime, Kevser, Kevkeb, Mübareke, Mubeşşire, Mahbube, Muhaddise, Merziye, Mişkat, Mutahhire, Masume, Mensure, Munire, Mehdiye ve Vecihe.

Zikredilen isimlerin dışında kız çocukları için konulabilecek İslami isimlerden bazıları şunlardan ibarettir:

Asya, Amine, Emine, Esma, Ümmülbenin, Enise, Belkıs, Cemile, Hadise, Hakime, Halime, Hamide, Havva, Hatice, Rubab, Rukayye, Zeynep, Sara, Sabike, Sakine, Semane, Sümeyye, Sude, Susen, Şehribanu, Şeyma, Safura, Safiye, Atike, Aliye, Fizze, Ümmü gülsüm, Leyla, Meryem, Melike, Necme, Nergis, Nesibe, Nefise, Hacer, Hale, Asya, Amine, Emine, İhsane, İhlas, İsra, Esra, Esma, Usve, İkram, Ümmül Benin, Ümmü Seleme, Ümmü Kuruh, Ümmü Gülsüm, İnsiye, Enfal, Enise, Betül, Büşra, Bahar Zehra, Bahar Fatıma, Takva, Celale, Celile, Harise, Haniye, Habibe, Hadis, Hadise, Hüsna Zehra, Hakime, Hamide, Havva, Havra, Huriye, Hatice, Dina, Rahile, Rahil, Rubab, Rahime, Rıdvan, Sakine, Sude, Saime, Salihe, Zuha, Tuba, Aleviye, Kabe, Leyla, Mümine, Maide, Maria, Kerime, Melike, Mehdiye, Mehdiya, Hadiye, Hale, Huda, Nur, Nura, Hanife, Elia, Ahdiye, Gadire, Ganiye, Farihe, Faike, Farize, Fasihe, Yamin, Sure, Tebessüm, Ayet, Hemrah, Hemra, Ramisa, Hena, Salime, Saide, Şerife, Suna, Sabra, Sema, Cenan, Tesnim, Atiye, Misak, Abide, Adile, Aliye, Amire, İman, (Erkek ve kızlar için ortak isim) İrfan (erkek ve kızlar için müşterek isim), Esel, Vefa, Taliye, Terennüm, Semre, Semine, Semin, Metina, Samiye, Dua, Setiya, Setila.

Çocuklara Konulabilecek İslami Erkek İsimleri

Amin, İbrahim, İbrahim Taha, Ebu’l Hasan, Ebu’l Fazl, Ebu’l Kasım, Ebu Turab, Ebu Zer, Ebu Talip, Ehed, Ehed Rıza, İhsan, İhsunullah, Ahmet, Ahmet Hasan, Ahmet Hüseyin, Ahmet Rıza, Ahmet Sadık, Ahmet Taha, Ahmet Ali, Ahmet Hadi, Ahmet Yasin, İdris, Esedullah, İsrafil, İslam, İsmail, A’la, İlyas, Allah yar, Emrullah, Emir İbrahim, Emir Ebu’l Fazl, Emir İsmail, Emir Bakır, Emir Cafer, Emir Cevad, Emir Hüccet, Emir Hasan, Emir Hüseyin, Emir Hamza, Emir Haydar, Emir Resul, Emir Seccad, Emir Sadık, Emir Abbas, Emir Ali, Emir Kasım, Emir Kazım, Emir Muhsin, Emir Murtaza, Emir Mehdi, Emir Abdullah, Emir Mücteba, Emir Mustafa, Emir Hadi, Emir Yedullah, Emin, Emin İbrahim, Emin Ahmet, Emin Hüseyin, Emin Rahman, Emin Rıza, Emin Seccad, Emin Abbas, Emin Ali, Emin Muhammed, Emin Mehdi, Eyüp, Basit, Bakır, Bedi, Beşir, Bilal, Belyan, Bünyamin, Parsa, Zafer, Taki, Samin, Cabbar, Cebrail, Cafer, Cafer Sadık, Celal, Celil, Cevad, Cevad Rıza, Habip, Habibullah, Hüccet, Hüccetüllah, Hür, Hisamullah, Hisam Rıza, Hasan, Hasan Ali, Hasan Hadi, Hasan Rıza, Hüseyin, Hüseyin Rıza, Hüseyin Taha, Hüseyin Hadi, Hüseyin Mehdi, Hamza, Hamit, Hamit Rıza, Hamit Ali, Haydar, Haydar Ali, Halil, Halilullah, Halil Muhammed, Danyal, Davut, Davut Rıza, Zebihullah, Rezzak, Resul, Raşit, Rıza Ali, Ruhul emin, Ruhullah, Zekeriya, Zeynel Abidin, Subhan, Seccad, Saaya, Sait Rıza, Süleyman, Salman, Şaya, Şueyb, Şekur, Şems, Şehabaddin, Sabır, Sadık, Salih, Sefder, Safiyullah, Taha, Taha Hüseyin, Taha Rıza, Taha Mustafa, Arif Hüseyin, Aşur, İbadullah, Abbas, Abbas Mehdi, Abbas Ali, Adnan, Azim, Ali, Ali İbrahim, Ali İhsan, Ali Asker, Ali Ekber, Ali Emin, Ali Paşa, Ali Cevad, Ali Hisam, Ali Hasan, Ali Hüseyin, Ali Rıza, Ali Seccad, Ali Sina, Ali Salih, Ali Sadra, Ali Taha, Ali Adil, Ali İrfan, Ali Muhammed, Ali Murtaza, Ali Mehdi, Ali Taki, Ali Hadi, Alya, Miktat, İmad Hüseyin, İmad Rıza, İmad Muhammed, İmar, İmran, Amid Rıza, İsa, Gadir, Gaffar, Fuat Mehdi, Fatır, Fettah, Ferit Hüseyin, Ferit Rıza, Kaim, Malik, Zuheyr, Kasım, Kazım, Kerim, Kerim Muhammed, Mubin Rıza, Müçteba, Mecid, Mecid Rıza, Muhtar, Muhsin, Muhsin Rıza, Muhammed, Muhammed İbrahim, Muhammed İsmail, Muhammed Bakır, Muhammed Bünyamin, Muhammed Taki, Muhammed Cevad, Muhammed Hüccet, Muhammed Resul, Muhammed Rıza, Muhammed Seccad, Muhammed Mustafa, Muhammed Mehdi, Muhammed Naki, Mahmut, Mahmut Rıza, Murtaza, Murtaza Ali, Mesut Rıza, Mesih, Ammar, Mustafa, Muid, Muid Rıza, Kumeyl, Mehdi, Mehdi Emin, Mehdi Hüseyin, Mehdi Rıza, Mehdi Salih, Mehdi Yar, Meysem, Muvahhit, Musa, Musa Rıza, Musa Kazım, Mikail, Taki, Hadi, Haşim, Vahit Rıza, Vedud, Vedat, Veli, Veliyullah, Vahab, Veheb, Yaser, Yasin, Yahya, Yahya Muhammed, Yakup, Yusuf, Yusuf Rıza, Yusuf Muhammed, Yunus, Müslim, Abdurrahman, Ethem, Eslem, Cabir, Cündeb, Habbab, Rafi, Zahir, Hanzala, Salim, Seyf, Aiz, İbad, İbadurrahman, Ahdullah, İmran, Karib, Kasit, Nafi, Naim, Vazih, Şakir (şükreden), Hadi, Emin, Zeki, Emin, Ebu İsmail, Ebu Abdullah, Ebu Musa, Fazıl, Sabır, Kaim, Kafil, Munci, Munteceb, Kani, Alim, Necib, Fakih, Nasih, Fettah, Halis, Samit, Seraç...

İmam Ali’nin (a.s) has yaranlarından bazılarının adları: Berra, Hicr, Malik Eşter, Meysem, Sasa, Kamber, Ruşeyd, Veysel, Haris, Zeyd, Süleyman, Sehl.   

EHLİBEYT’LE (A.S) İLİNTİLİ İSİMLERİN LİSTESİ

Kainatın Efendisi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.a) ile ilgili isimler (Kur’an’da geçenisimler)

Muhammed, Ahmet, Mahi (Hidayet nuru ile zulmet delaletini mahveden), Haşir, Akib (sonradan gelen, en son peygamber), Nebi, Resul, Şahit, Mübeşşir, Nezir, Dai, Seraç Münir, Münzir, Şehid, Zikir, Müzekkir, Rauf, Rahim, Fadl, Nur, Mubin, Kerim, Müzemmil, Müdessir, Hak, Burhan, Beyyine, Veli, Nasir, Abd, Evvel, Hatem, Musaddık, Beşer, Mümin, Sacid, Mürsil, Taha, Yasin, Haris, Aziz, Mübarek, Necm, Rahmet. 

Hz. Peygamberin Vasisi Ve İlk İmam Hz. Ali (a.s) İle İlgili İsimler

  1. Ebu’l Hasan, Ebu Turab, Ebu Talip, Ahmet Ali, Esedullah, Emir Haydar, Emir Ali, Emir Muhsin, Emir Murtaza, Emin Ali, Hamit Ali, Haydar, Haydar Ali, Rıza Ali, Sefder, Abbas Ali, Ali, Ali İbrahim, Ali İhsan, Ali Asker, Ali Ekber, Ali Emin, Ali Paşa, Ali Cevad, Ali Hisam, Ali Hasan, Ali Hüseyin, Ali Rıza, Ali Haydar, Ali Seccad, Ali Sadra, Ali Salih, Ali Taha, Ali Adil, Ali İrfan, Ali Muhammed, Ali Murtaza, Ali Murtaza, Ali Mehr, Ali Naki, Ali Hadi, Alisa, İmad Ali, Gadir, Muhsin, Murtaza, Murtaza Ali, Veliyullah.

İki Cihan Kadınlarının En Üstünü Hz. Fatıma (s.a) İle İlintili İsimler:

İnsiye, Betül, Bahar Zehra, Bahar Fatıma, Haniye, Habibe, Hüsna Zehra, Havra, Huriye, Raziye, Rakie, Reziye, Reyhane, Reyhane Zehra, Zekiye, Zehra, Zühre, Sacide, Sacide Zehra, Sitayeş Zehra, Şafiye, Şukuh Zehra, Şemim Fatıma, Şehla, Sabire, Sıddıka, Sıddıka Zehra, Tahire, Tehure Fatıma, Tayyibe, Tayyibe Zehra, Arife Zehra, Azra, Azize, Atiye Zehra, Faize, Fatıma, Fatıma Ala, Fatıma Ether, Fatıma Bahar, Fatıma Semin, Fatıma Sena, Fatıma Havra, Fatıma Rukayye, Fatıma Reyhan, Fatıma Reyhane, Fatıma Zehra, Fatıma Zühre, Fatıma Zeynep, Fatıma Sara, Fatıma Sitayeş, Fatıma Surur, Fatıma Sema, Fatıma Sena, Fatıma Sima, Fatıma Tehura, Fatıma Azra, Fatıma Muhaddise, Fatıma Kevser, Fatıma Mutahhire, Fatıma Masume, Fatıma Nergis, Fatıma Nisa, Fatıma Sevra, Fatıma Huda, Fatıma Yas, Fatıma Yekta, Fatima, Fizze, Kerime, Kevser, Kevser Zehra, Kevkeb, Kimya Zehra, Mubareke, Mübeşiire, Mahbube, Muhaddise, Muhaddise Zehra, Merziye, Mişkat, Masume Zehra, Mensure, Münire, Mehdiye, Mehdiye Zehra, Mehla, Nezenin Betül, Nazenin Zehra, Nazenin Fatıma, Nazenin Kevser, Nergis Zehra, Nefise Zehra, Negin Zehra, Nuru Zehra, Hediye Zehra, Vecihe, Yas Fatıma, Yasemin Zehra, Yasemin Fatıma, Yekta Fatıma, Yegane Zahra.

Cennet Gençlerinin Efendisi Peygamber Efendimizin Büyük Evladı İmam Hasan (a.s) İle İlgili İsimler

Ahmet Hasan, Emir Hasan, Emir Kasım, Emir Mücteba, Hasan, Hasan Rıza, Ali Hasan, Kasım, Müçteba, Hasan Ali.

Cennet Gençlerinin Efendisi Peygamber Efendimizin Küçük Evladı Şehitler Efendisi İmam Hüseyin (a.s) İlgili İsimler

Ahmet Hüseyin, Emir Hüseyin, Hür, Hüseyin, Hüseyin Rıza, Hüseyin Taha, Hüseyin Mehdi, Hüseyin Hadi, Taha Hüseyin, Arif Hüseyin, Aşura, Ali Asker, Ali Ekber, Ali Hüseyin, İmad Hüseyin, Ferid Hüseyin, Veheb (İmamın yaranlarından birinin adı)

Abitlerin Ziyneti İmam Seccad (a.s) İle İlgili İsimler

Emir Seccad, Zeynel Abidin, Seccad, Ali Seccad, Muhammed Seccad.

İlmi Yaran İmam Muhammed Bakır (a.s) İle İlgili İsimler

Emir Bakır, Bakır, Muhammed Bakır.

Sadıkların Efendisi İmam Cafer Sadık (a.s) İle İlgili İsimler

Ahmet Sadık, İsmail, Emir Cafer, Emir Sadık, Cafer, Cafer Sadık, Sadık.

Öfkesine Galip Gelen İmam Musa Kazım (a.s) İle İlgili İsimler

Ebu’l Hasan, Emir Kazım, Kazım, Muhsin.

Hacetler Kapısı İmam Ali Rıza (a.s) İle İlgili İsimler

Ebu’l Hasan, Ahmet Rıza, Emin Rıza, Samin, Cevad Rıza, Hisam Rıza, Hasan Rıza, Hüseyin Rıza, Hamit Rıza, Davut Rıza, Rıza Ali, Sait Rıza, Taha Rıza, Ali Rıza, İmad Rıza, Ferit Rıza, Mubin Rıza, Metin Rıza, Mecid Rıza, Muhib Rıza, Muhsin Rıza, Muhammed Rıza, Mahmut Rıza, Mesut Rıza, Muid Rıza, Muin Rıza, Musa Rıza, Vahit Rıza, Yusuf Rıza.

Cömertlerin Serveri İmam Cevad (a.s) İle İlgili İsimler

Emir Cevad, Taki, Cevad, Cevad Rıza, Ali Cevad, Muhammed Cevad.

İmam Hadi (a.s) İle İlgili İsimler

Ebu’l Hasan, Ahmet Hadi, Emir Hadi, Ali Naki, Ali Hadi, Muhammed Naki, Naki, Hadi.

İmam Hasan Askeri (a.s) İle İlgili İsimler

Hasan, Ebu Muhammed, Zekiyul Askeri.

İmam Mehdi (a.s) İle İlgili İsimler

Ebu’l Kasım, Emir Hüccet, Emir Mehdi, Emin Mehdi, Hüccet, Hüccetullah, Hüseyin Mehdi, Salih, Abbas Mehdi, Ali Mehdi, Amid Mehdi, Fuat Mehdi, Kaim, Muhammed Hüccet, Muhammed Mehdi, Mehdi, Mehdi Emin, Mehdi Hüseyin, Mehdi Rıza, Mehdi Salih, Mehdi Yar.

Kerbela’nın Sancaktarı, Yiğitler Efendisi Hz. Ebu’l Fazl (a.s) İle İlgili İsimler

Ebu’l Fazl, Emir Ebu’l Fazl, Emir Abbas, Emin Abbas, Abbas, Abbas Mehdi, Abbas Ali.

Kerbela Kahramanı Yiğitlik Sembolü Hz. Zeynep’le (s.a) İlgili İsimler

Reyhane Zeynep, Zeynep, Zeynep Gül, Fatıma Zeynep, Kübra, Nazenin Zeynep, Yasemin Zeynep.

Kerbela’nın Mazlum Şehidesi Hz. Rukayye (s.a) İle İlgili İsimler

Rukayye, Rukayye Sena, Fatıma Rukayye, Nazenin Rukayye.

Ehlibeytin Kerimesi Hz. Masume (s.a) İle İlgili İsimler

Masume, Masume Zehra, Nazenin Masume.

* Burada zikredilen isimler, tüm İslami isimleri kapsamamaktadır. Bu isimlerin dışında da İslam’ın beğendiği ve tavsiye ettiği isimler bulunmaktadır.

ABNA.İR


Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır