Zina ve Muta arasındaki farklar...

Muta Nikahının Şartları ve Hükümleri

  • News Code : 397483
  • Source : Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA
Brief

İslam dini açısından geçi nikahın (muta) sahih olması için bazı şartların yerine getirilmesi farz ve gereklidir. Burada kısaca bu şartlara değineceğiz.

1. Geçici nikahın sahih olması için “nikah akdinin” okunması gereklidir. Dolayısıyla erkek ve kadının geçici nikaha razı olması yeterli değildir. Ayrıca Nikah akdi kendi has lafzıyla inşa kastı ile okunmalıdır.

Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- 2. Farz ihtiyat gereği[1], nikah akdi Arapça ve sahih bir şekilde okunmalıdır. Eğer kadınla erkek kendileri sahih bir Arapçayla nikahlarını kıyamıyorlarsa, hangi dille olursa olsun nikahlarını kıyabilirler. Vekil tayin etmelerine gerek yoktur. Ancak زوجت  ve قبلت “zevvectu” ve “kabiltu”  (tezviç ettim ve kabul ettim) sözcüklerinin anlamını ifade edecek sözcükler kullanmalıdırlar.

KADINLA ERKEK KENDİ GEÇİCİ NİKAHLARINI KIYMAK İSTİYORLARSA

3. Eğer erkekle kadının kendisi geçici nikah akdini okumak istiyorlarsa, nikah süresi ve mihriyelerini belirledikten sonra kadın şöyle demelidir:

زَوَّجْتُکَ نَفْسِى‏ فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ

Zevvectuke nefsi fil muddetil ma’lumeti alel mehril ma’lumi.

(Ben, kendimi belirli bir süre ve mihriye karşılığı senin eşin olarak karar kıldım.)

Ve derhal fasılası olmaksızın erkek:

 «قَبِلتُ لِنَفْسى هکذا» 

“Kabiltu linefsi hakeza”

“Nikahı kendim için kabul ettim.”

yahut yalnızca

«قَبِلتُ»

“kabiltu”

“Kabul ettim.” derse sahihtir.

Kadın:  زَوَّجْتُکَ نَفْسِى‏ فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ

Erkek:  قَبِلتُ

KADIN, (NİKAHLANACAĞI) ERKEĞİ KENDİSİNE VEKİL TAYİN EDERSE

Eğer kadın, kendisi okuyamaz ve (nikahlanacağı) erkeği kendisine vekil tayin ederse erkek kadının vekili unvanıyla şöyle der:

 «زَوَّجْتُ مُوَکِّلَتِى (...) لِنَفْسى فِى المُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعلُوم» 

“Zevvectu muvekkileti (…)[2] linefsi fil muddetil ma’lumeti alel mehril ma’lum.”

“Müvekkilimi kendim için belirli bir süre ve belirli bir mihriye karşılığında eş olarak karar kıldım.”

Ve derhal fasıla vermeden şöyle demelidir:

قَبِلْتُ التَّزوِیجَ لِنَفْسى فِى المُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعلُوم   

“Kabiltu tezvice linefsi fil muddetil ma’lumeti alel mehril malum.”

“Belirli bir süre ve belirlenmiş mihriye karşılığına kendim için izdivacı (evliliği) kabul ettim.”

yahut şöyle demelidir:

 قَبِلْتُ لِنَفْسى هکَذَا

“Kabiltu linefsi hakeza.”

“Böyle bir nikahı kendim için kabul ettim.” 

KADIN VE ERKEK İKİ KİŞİYİ KENDİLERİNE VEKİL TAYİN EDERLERSE

Eğer kadın ve erkek kendileri nikahlarını kıyamaz ve iki kişiyi kendilerine vekil tayin ederlerse kadının vekili erkeğin vekiline şöyle demelidir:

«  زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتى مُوَكِّلَكَ فِي الْمدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلى المَهْرِ المَعْلُوم»

“Zevvectu muvekkileti muvekkileke fil muddetil ma’lumeti alel mehril ma’lum.”

“Belirli bir süre ve belirlenmiş bir mihriye karşılığında müvekkilimi müvekkilinizin eşi ve zevcesi olarak karar kıldım.”

Derhal fasıla vermeden erkeğin vekili kadının vekiline şöyle demelidir:

« قَبِلْتُ لِمُوَكِّلي هكَذا »

“Kabiltu limuvekkili hakeza”

“Müvekkilim için böyle bir nikahı kabul ettim.”

4. Nihah akdi okunduğu sırada mihriyeyi belirlemek ve zikretmek gereklidir.

5. Kadın ve erkek, yahut onların nikahını kıyan vekillerin “nikah akdini” inşa kastıyla okumaları gerekmektedir. Yani eğer kadın ve erkek kendi nikahlarını okuyorlarsa kadın “zevvectuke nefsi” dediğinde kastı kendisini erkeğin kadını olarak karar kılmak olmalıdır. Aynı şekilde erkekte “kabiltu tezvice” dediğinde kastı kadının artık kendi eşi olduğu olmalıdır.

6. Nikah akdini okuyan kişi baliğ ve akıl sahibi olmalıdır.

7. Eğer karı ve kocanın akdini okuyan kişi vekil veya velileri olursa nikah akdinde karı ve koca muayyen edilmelidir.

8. Ergenlik dönemine girmiş ve reşit olmuş bir kız[3], yani kendi maslahat ve hayrını teşhis edebilme çağına gelmiş ve eğer evlenmek istiyor ve bakire ise babasından, yahut dedesinden (babasının babasından) izin almak zorundadır. Ancak eğer bakire olmaz ve bekareti[4] (bir önceki) kocası tarafından bozulmuşsa baba, yahut dedenin izni gerekmez.

Ancak eğer baba ve dedesi olmaz veya onlara ulaşma imkanı olmaz ve onlardan izin alması mümkün olmazsa ve kızın evlenmeye ihtiyacı olursa bu durumda baba veya dedesinin iznini almaya gerek yoktur. Ayrıca eğer kız için uygun ve münasip bir eş adayı bulunur ve şer’i ve örfü olarak onun dengi ve eşi sayılırsa, ancak baba veya dedesi gerekçesi olmadan yersiz olarak engel olur ve zorluk çıkarırsa bu durumda baba, yahut dededen izin almaya gerek yoktur. (Bir çok müçtehit bu konularda ittifak etmiştir)  

9. Geçici nikahın icrası sırasında kadın başka birisini nikahı altında bulunmamalıdır.

  1. [5] 
  2. [6]

EVLİLİKLE ZİNA’NIN FARKLARI

  1. [7] ancak nikahın iddeti vardır.

GEÇİCİ EVLİLİKLE ZİNA ARASINDAKİ FARKLAR

Zina ve geçici nikah (muta) arasındaki farka geçmeden önce her ikisinin de tanımını yapalım. Zinanın tanımı için şöyle söylenmiştir: “Şer’i nikah olmadan kadına (cinsel olarak) yakınlaşmak zinadır.” Geçici nikahın tanımı hakkında şöyle diyebiliriz: “Süre ve mihriyesi belli olan şer’i nikahla kadına (cinsel yolla) yakınlaşmaya muta nikahı denir.” Bu iki tanımı dikkate alırsak aralarında bir çok fark ortaya çıkmış olacaktır. Onların bazılarına değiniyoruz:

  1. إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاً “Şüphe yok ki zina çirkin bir hayâsızlık ve çok kötü bir yoldur.”[8] Ancak geçici nikah (muta) Allah’ın hikmeti ve ilmi üzere insanların maslahatı icabıdır: إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیماً حَکِیماً “Elbette Allah her şeyi bilmekte ve yerli yerince yapmaktadır.”[9]

Bu sorunlar eğitim merkezlerinin kurulmasıyla belki belirli bir oranda azaltılabilir, ancak bu konuda geçici bir süreliğine sahte bir sevgi ve muhabbetle ilerleme kaydedilebilir, ancak hakiki bir şefkat ve muhabbetten mahrum olduklarından ahlak ve eğitim konusundaki sıkıntılar aynı şekilde kalacaktır.    

Zina ile geçici nikah arasındaki farklardan bir kaçına daha değiniyoruz:

Devam edecek…

ABNA24.COM

..................................................................................

[1] - Fetva aşamasından sonra yapılması zorunlu hükümdür.

[2] - Noktaların olduğu yere kadının adı söylenebilir.

[3] - Reşideden maksat: Kız kendi maslahatını teşhis kapasitesine sahip, şehvani tahrik ve heyecandan kaynaklanan baskı ve dürtülerden uzak karar alabilmekte ve kendisinin ve ailesinin geleceğini, ailesinin onurunu dikkate alabilmektedir. Ancak akli buluğa ermemiş kız kendi geleceği hakkında karar alamaz, kendi ve ailesinin hayır ve maslahatını bilmez her ne kadar yaşı çok fazlada olsa reşide sayılmaz ve baba veya dedesinin (babasının babası) izni olmadan evlenemez.    

[4] - Eğer bekareti zina, yahut başka yollarla bozulmuşsa baba ve dedesinin izni düşmez. Bu durumda onların iznini almak zorundadır.

[5] - Tavzihu’l Mesail meraci, c. 2, s. 449 – 460; Tehriru’l Vesile, c. 2, s. 701 – 77 ve s. 734 – 736.

[6] - Buraya kadarki açıklamalar İmam Humeyni’nin (k.s) fetva ve görüşleriydi.  

[7] - Bazılarına göre bir hayızlık dönemi iddeti vardır.

[8] - İsra, 32.

[9] - Ahzab, 1, İnsan, 30, Nisa, 11…


Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır