Çocuklar Hakkında Bilinmesi Gereken İslami Hükümler (3)

  • News Code : 399936
  • Source : Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA.İR
Müslümanların günümüzde çocuklarına karşı tam bir dikkat içinde olmaları gerekmektedir. Kreşler, ilk öğretim okulları, liselerin durumundan tam olarak haberdar olmadan masum çocuklarını oralara göndermekten kesinlikle kaçınmalı, çocuklarının bozuk itikat ve inançlara kapılma sorumluluk ve vebalinden sakınılmalıdır. Bu şekilde yalnızca çocuklarının değil çocuklarının evlatlarının (torunlarının...) da vebalini Kıyamet gününe kadar üzerlerine alırlar. Kreşler, ilk öğretim okulları ve liselerin kurucu ve eğitmenlerinin İslamiyet’e ve İslami sünnetlere karşı yükümlülük, ilgi ve alakaları belli değilse ve ayrıca (Öz Muhammedi İslam) inançlardan sapma ve ahlak yapısının bozulma riski varsa çocukların böyle yerlere gönderilmesi kesinlikle caiz değildir, haramdır.

Çocukların Eğitim ve Öğretimi

1. Çocuklar imkan ölçüsünde eğitilmeli ve gerekli terbiye verilmelidir.

2. Mubah ilimlerde her alanda eğitim, eğer amaç topluma hizmet, İslam dininin azamet ve gelişmesi ve Müslümanların yabancılara muhtaç olmasından kurtulması olursa oldukça fazla sevap ve mükafatı vardır.

Eğitim Materyalleri

1. Yanıltıcı sapkın kitapları okumak, ders vermek, yazmak, korumak, alış verişini yapmak haramdır, meğer doğru bir amaç için olursa. Örneğin: (Ehli olanlar için) oradaki soru ve şüphelere yanıt vermek için.

2. Çocuğun velisi, Kur’an öğrenmesi için onu güvenilir, emin birine emanet edebilir.

3. Çocuğa Kur’an öğrenmesi için Kur’an vermek caizdir. Her ne kadar abdestsiz Kur’an’a dokunduğu anlaşılsa da.

 4. Gerçek dışı öykülerden, eğitim amaçlı olsa bile yararlanmak, yalan olduğu için kaçınılması gerekir.

Eğitim Ortamı

1. Müslümanların günümüzde çocuklarına karşı tam bir dikkat içinde olmaları gerekmektedir. Kreşler, ilk öğretim okulları, liselerin durumundan tam olarak haberdar olmadan masum çocuklarını oralara göndermekten kesinlikle kaçınmalı, çocuklarının bozuk itikat ve inançlara kapılma sorumluluk ve vebalinden sakınılmalıdır. Bu şekilde yalnızca çocuklarının değil çocuklarının evlatlarının (torunlarının...) da vebalini Kıyamet gününe kadar üzerlerine alırlar.

2. Kreşler, ilk öğretim okulları ve liselerin kurucu ve eğitmenlerinin İslamiyet’e ve İslami sünnetlere karşı yükümlülük, ilgi ve alakaları belli değilse ve ayrıca (Öz Muhammedi İslam) inançlardan sapma ve ahlak yapısının bozulma riski varsa çocukların böyle yerlere gönderilmesi kesinlikle caiz değildir, haramdır.

3. Çocukların inanç ve ahlaklarının bozulmasına neden olacak fasık ve imansız öğretmenlerin eğitimi altına verilmesi çocukların velisine haramdır.

4. Ders verdiği esnada İslam karşıtı tebliğ ve propaganda yapan inanç ve akaidi bozuk öğretmenlerin derslerine katılmak caiz değildir.

5. Çocukların, Bahailere, yahut başka sapkın fırkalara ait olan okullara gönderilmesi onların güçlenmesine sebep olacaksa haramdır.

6. Kafirlerin İslam ülkelerinde okullar açması ve orada Müslüman çocuklarına eğitim verme hakkı yoktur. Müslümanlara da bu okullara çocuklarını göndermeleri haramdır.

8. İlk öğretim ve daha üst kısımlarda (kreşler hariç) erkek ve kız çocuklarının birlikte karma ders okumalarını öngören okulların açılması caiz değildir.

9. Erkek üniversite öğrencileri, kız ve erkek karma eğitim veren üniversitelere giderek eğitimlerini sürdürebilirler, ancak bu üniversitelere gitmeleri harama düşmelerine, yahut şehvetlerinin tahrik olmasına neden olacaksa caiz değildir.

Öğretim Masrafları

1. Kitap ve ders CD’lerini temin etmek babanın çocuğu üzerindeki farz nafakadan değildir. (Yani bunları temin etmek baba için farz değildir)

2. Eğer oğlunun bilimsel ve dini kitaplara ihtiyacı olursa babası zekatından –fi sebilillah (Allah yolunda olan kısmından) bu kitapları alabilir, yahut satın alması için kendi çocuğuna zekat verebilir.

3. Birisinin iş yeteneği ve kazanma kabiliyeti varsa, ancak ilim öğrenmesi onu iş yapmaktan alıkoyuyorsa:

- Eğer o ilmi öğrenmesi onun için farz-ı ayn, yahut farz-ı kifayi olursa (öğrenimi için) zekat almalıdır.

- Eğer o ilmi öğrenmesi onun için müstahap olursa, zekat alması caizdir.

- Eğer o ilmi öğrenmesi onun için mubah olursa, zekat alması caiz değildir.

4. Eğer birisi Ehlibeyt mektebi mensubu Şia çocuklarına Kur’an eğitimi vermesi için birisini tutarsa onun ücretini zekatın –Allah yolunda olan payından- ödeyebilir.

5. Eğer baba, çocuklarının eğitimleri için kitap veya CD’leri zekatın –imama ait olan payından- temin etmek istiyorsa şer’i hakimden izin almalıdır.

6. Seyyid bir baba çocuğunun ihtiyaç duyduğu kitapları temin etmesi için ona (humsun) seyitler payından verebilir.

Eğitim ve Terbiye Vermek

Anne ve Babaların Çocukları İle İlişkileri

1. Hediye verme konusunda çocuğunun birisini bir diğerinden üstün tutmak mekruhtur.

2. Eğer çocuğun birisinin üstün tutulmasını gerektiren kendisine has bir özelliği olursa, eğer fesada sebep olmayacaksa hediye vermekte onu üstün tutmak iyidir.

3. Eğer çocuğa diğer çocuklardan üstünlüğünden dolayı hediye verilmesi, başkalarının kıskançlığına ve kin tutmasına ve ayrıca fitneye sebep olacaksa verilmesi haramdır.   

4. Çocuğun, babasının eşiyle (ister kendi annesi olsun, isterse kendi annesi olmasın) yalnız kaldığı odalara izinsiz girmemesi gerekmektedir.

Oyun ve Eğlence

1. Çocukların oynaması için çeşitli şekillerde basılan kartlar eğer bir şeyine oynanırsa (kaybedenin ödediği ve kazananın aldığı şekilde olursa) haramdır.

2. Bahsi geçen kartların kumar aleti olup olmadığı bilinmez ve kazanma ve kaybetmeli olmazsa oynanmasında bir sakınca yoktur.

3. Çocukların (ve büyüklerin) kendi aralarında yaptıkları maçlar örneğin baklavasına… oynanırsa bu kumar sayılır ve haramdır.

4. (Farz) ihtiyat gereği çocukların oynadığı küçük sazlar da oyun eğlence (İnsanı Allah’tan gaflete düşüren her şey) aletlerinden sayıldığından alınıp satılması haramdır.

Eğitim ve Terbiyede Gerekli Şeyler

1. Farz ihtiyat gereği, namahrem bir erkek altı yaşındaki kız çocuğunu kucağına almamalıdır. (yani haramdır)

2. Namahrem bir erkek, altı yaşına basmamış kız çocuğunu kucağına alabilir, ancak şehvet kastıyla alması caiz değildir.

3. Farz ihtiyat gereği altı yaşındaki namahrem kızın öpülmesi caiz değildir.

4. On yaşındaki çocukların yatakları birbirlerinden ayrı olmalıdır. (farzdır.)

5. Mümeyyiz olmayan erkek ve kız çocuklarının erkek, veya kadınlar tarafından öpülmesi eğer şehvetin tahrik olmasına neden olmazsa caizdir, eğer tahrik olmasına neden olursa caiz değildir.

6. İnsanın mümeyyiz erkek ve kız çocuklarından (özellikle ergenlik çağına girmeleri yaklaşmışsa) avret yerlerini örtmesi farzdır.   

7. Mümeyyiz çocukların avret yerlerine bakmak caiz değildir. Bakan kişi ister kadın olsun, ister erkek; bakılan çocuk ister kız olsun, ister erkek.  

8. Ergenlik çağına girmemiş kızların vücutlarına lezzet kastıyla bakmak haramdır.

9. Bakıldığında genellikle şehvetin tahrik olmasına neden olan ergenlik çağına girmemiş mümeyyiz kız çocuklarına bakmak ister lezzet kastıyla olsun, isterse lezzet kastıyla olmasın bakmak haramdır.

10. Kadınlar mümeyyiz olmayan erkek çocuklarının  –avret yerleri hariç- vücutlarına bakabilirler. Elbette çocuk, kadının şehvetinin tahrik olmasına neden olacak bir hadde ise, yahut kadının tahrik olma imkanı varsa bakması caiz değildir.

11. Çocukların velileri, çocuklarının ahlaklarının bozulmasına ve akaitlerinin zarar görmesine neden olacak şeylerden onları korumaları gerekmektedir.

12. Anne ve babalar, çocuklarının eğitim ve terbiyeleri için onları ev süpürmek, elbise yıkamak, bulaşık yıkamak, ekmek aldırmak… gibi işlerde çalıştırabilir ve onlara ücret vermeden bu tür işlere zorlayabilirler.    

13. Gayri Müslim ülkelere hicret etmek (veya iş için gitmek) dini vecibelerin yerine getirilmesine mani olmazsa bir sakıncası yoktur. Her ne kadar çocukların oranın atmosferinden etkileneceğini güçlü bir şekilde zannetse bile.    

Devam edecek…

ABNA.İR

İLGİLİ HABERLER

Doğumdan Ergenlik Çağına Kadar Çocuklar Hakkındaki Tüm İslami Hükümler (1)

Doğumdan Ergenlik Çağına Kadar Çocuklar Hakkındaki Tüm İslami Hükümler (2)


پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır