Şia Mektebinde 'Hüccetülislam' Olan Ünlü Yahudi Haham'ın Hayat Öyküsü

  • News Code : 461372
  • Source : Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA.İR
Brief

“Hüccetü’l İslam Muhammed Rıza Fahri İslam” Müslümanlığı seçmiş Yahudilerin büyük hahamlarından biriydi. Müslüman olup Ehlibeyt mektebini seçtikten sonra binlerce Yahudi Müslüman oldu… Bu denli seçkin bir Yahudi din adamının Müslüman olma hadisesi o kadar önemli bir olaydır ki Müslümanlıkla şereflendiği meclise Molla Ahmet Naraki ve Mirza Bozorg Kaim Makam gibi Şia’nın en büyük alimleri de katılmıştı.
İslam dini ile şereflenen Yahudi din adamının ilginç hayat öyküsü burada son bulmuyor… eski ünlü haham, kısa bir süre sonra araştırmalarıyla Şia’nın kutsal alim elbiselerini giyerek ünlü bir hüccetü’l İslam’a dönüşüyor…

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Ama Fahri İslam ve sabık haham kimdir sorusuna cevap. Ünlü Yahudi hahamı “Molla Ağa Baba” Kaçarların Feth Ali Şah döneminde 1822 yılında (190 yıl kadar önce) 70 kişilik bir Yahudi grubuyla İslam dini ile şereflendi.

Haham Ağa Baba, zamanın ünlü Yahudi din adamlarındandı. Tahran’da Yahudilerin yaşadığı –Avdlacan- mahallesinde yaşamaktaydı. Kendisi Tahran’ın (hatta bölge ülkelerinin) en ünlü Yahudi din adamlarından biriydi, ancak İslam dini ile şereflenmiş ve Müslüman olmuştu…

Muhammed Rıza Fahri İslam, Müslüman olduktan sonra İbranice dilinde Yahudiliğe bir reddiye yazmış, ancak zamanın komploları ile kitabın aslı gizli eller tarafından ortadan kaldırılmıştır. Elbette farsça tercümesi elimize ulaşmıştır.

Fahri İslam’ın hayat öyküsü batılı oryantalistlerin (doğu bilimcilerinin) de dikkatini çekmiş ve kitaplarında yer vermişlerdir. Ünlü oryantalist “Daniel Zadyak” “İmamiye Şiaları ile Yahudiler arasında 18. Yüzyıl sonları ile 19. Yüzyıl başlarında yaşanmış bahisler” hakkında Fahri İslam hakkında şöyle yazmaktadır: “Fahri İslam’ın (Yahudiliğe reddiye olarak yazdığı) kitabı 1875 yılında yayınlandı. Kitap, Müslümanlar için (Yahudilere karşı) çok değerli istidlal, delil ve kanıtları da beraberinde getirdi. Muhammed Rıza’nın dinini değiştirmesi ve muhtemelen kitabını etkisiyle Yahudilerden bir çoklarının gruplar halinde İslam dinini seçmesini sağladı. 1875 – 76 yılında ‘1000 kişinin üzerinde Yahudi Müslüman oldu.’ Bu kitap İran Yahudilerinin sosyal yaşantısını değiştirmiş ve onlara karşı reddiye yazımlarını beraberinde getirmiştir.”

Fahri İslam Şeyh Muhammed Rıza, Yahudiliğe reddiye yazdığı kitabın önsözünde kendisini şu şekilde tanıtmaktadır:

“Çok hakir ve fakir olan bende, İsrail Oğullarının ulema soyundan, ancak onların faziletli ve seçkinlerindendim. Beytül Mukaddes ulemalarının tamamı ve o taifenin bilinçli erbapları benim fazilet ve bağlılığımı itiraf ederlerdi. Ömrümün tamamında ilimleri tahsil etmek ve semavi kitapları mütalaa etmekle makam ve bağlılıkta selef peygamberlere ve halef ulemalara tabiydim. Ve bu talep ve araştırmalarımda hak ve batıl dinleri ayırt etmek ve hak tariki bulmak ve bağlı olmaktan başka hiçbir maksat ve amacım yoktu. Her zaman doğru yolu miftahu’l abvab’tan (Kapıları açan Allah’tan) dilemekteydim.”

Son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa’nın (Allah’ın selamı onun ve ehlibeytinin üzerine olsun) Tevrat’ta müjdelenmesi ve onun soyundan gelecek ahiri zaman kurtarıcısının (İmam Mehdi’nin) ve hatta 12 imamın adlarının tamamının Tevrat’ta işaret edilmesi, Fahri İslam’ın kaleme aldığı “Menkul-u Rızayi” kitabının konuları arasında yer almaktadır.  

Araştırmalarıyla İslam dinini kabul ettikten sonra Ehlibeyt mektebi takipçisi Şia’da ilerlemiş ve bir Şia alimi olarak ünlenmiştir. Bu bağlamda kendisine hüccetü’l islam sıfatı verilerek büyük bir İslam alimi olduğu belgelenmiştir.  

ABNA.İR  

 


پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır