• Ömür Sermayesi

  Beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini iyi bil; ölümden önce hayatın, meşguliyetten önce boş zamanın, yokluktan önce varlığın, ihtiyarlıktan önce gençliğin ve hastalıktan önce sağlığın

  Daha Fazla ...
 • İnziva Düşüncesi Batıl Bir Düşüncedir

  Bu insan ne zaman ilim ve bilgi peşinde gitmelidir? Ne zaman Allah yolunda cihat edip insanları iyiliklere davet edecektir ve kötülüklerden sakındıracaktır? Ne zaman geçimini sağlamak için ve fakirlerin elinden tutabilmek için helal rızık peşinde gidecektir?

  Daha Fazla ...
 • İslam'da toplumsal adalet ve barış

  İslam, toplumsal barış ve adaletin tesisi için, ırkçılığın her türlüsünü ret eder. Bütün insanların aynı anne ve babanın evlatları olduğunu belirterek ırk, dil ve renk üstünlüğünün olmadığını tespit edip, yaşadığı coğrafi bölgenin konumuna bakmaz. Kimseyi kimseden üstün ve ayrıcalıklı görmez, üstünlüğü, kişinin ne ölçüde Allah'a yakınlaştığına bakarak belirler.

  Daha Fazla ...
 • Leyletü’l Regaib

  Leyletu’l Regaib veya Regaib gecesi (Arapça: لیلة الرغائب), arzular gecesi anlamına gelmektedir. Arapça bir ibaret olan regaib, Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Müslümanların inancına göre bu gece melekler, beşeri toplumlara ilahî rahmeti ulaştırmak için yeryüzüne inerler. Regaib gecesi İslam dünyasında ibadet ve dualarla geçirilmektedir.

  Daha Fazla ...
 • Recep Ayının Amelleri

  Recep veya Recebu’l Muracceb (Arapça: رجب یا رجب المرجب), hicri-kameri ayların yedincisidir. Hz. Resul-ü Kibriya Efendimizden (s.a.a) şöyle bir hadis nakledilmiştir: “Recep, Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.” Aynı şekilde Efendimizden şöyle bir rivayet daha nakledilmiştir: “Her kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa, bir ay boyunca oruç tutmuş gibi olur.” Recep ayının ilk Cuma akşamına “Leyletü’l-Regaib” denir. Recep ayının en önemli etkinliklerinden birisi Hz. Resul-ü Kibriya Efendimizin Bi'seti'dir. İmam Muhammed Bakır, İmam Cevad, İmam Ali'nin kutlu doğum günleri ve yine İmam Hadi ve İmam Kâzım'ın şehadet günleri de bu ayın en önemli etkinliklerindendir.

  Daha Fazla ...
 • Musa AYDIN

  Hz. Zeyneb’in Şahsiyet ve Fazileti

  Hz. Zeynep küçüklüğünden beri birçok musibet, bela ve imtihanla karşılaşmış ve hepsine de en güzel şekilde sabretmiş ve imtihanlardan yüzünün akıyla çıkmıştır.

  Daha Fazla ...
 • Kindar Olmak

  Kin, gazap sonucunda ortaya çıkan bir histir ve 8 tane özelliği beraberinde taşır.

  Daha Fazla ...
 • Tevazu ve Tekebbür

  İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Tevazu odur ki; insan kendine layık olan yerden aşağı bir mekânda oturabilsin ve başkalarının yerinden daha aşağı bir yere razı olabilsin ve her karşılaştığına selam verebilsin, hak onunla olduğu halde tartışmaktan kaçınabilsin, onu takvasından dolayı övmelerini istemesin.

  Daha Fazla ...
 • Riya; Küçük Şirk

  Peygamber Efendimiz (s.a.a): “Sizin için koktuğum en tehlikeli şey küçük şirktir. Ashap, küçük şirk nedir ey Allah’ın resulü, dediler…

  Daha Fazla ...
 • Ayetullah Cevadi Amuli

  Önce Gençler

  "Bir gün İmam Sadık (a.s) Ebu Cafer'e Basra dönüşü şöyle sordu, "Halkı biz Ehlibeytin imametini kabullenme hususunda nasıl buldun?"

  Daha Fazla ...
 • Ayetullah Cevadi Amoli: Haysiyeti korumanın ilk yolu batını temizlemektir

  Ayetullah Uzma Cevadi Amoli, haftalık ahlak dersinde mübarek Recep ayının yakın olduğuna ve yine şemsi yılbaşı Nevruz’un yakın olduğuna işaret ederek bu günleri tebrik etti ve şu aşıklamalarda bulundu: Nevruz bayramı yerin bayramıdır; yani dünya bir defa güneşin etrafını dönmüştür ve kemale ermiştir. Bu bakımdan bu bayram yeryüzünün bayramıdır; bizlerinde kendimiz için bayramımız olması gerekir ve bizim bayramımız o zamandır ki hakikat güneşinin etrafında hareket edelim. Eğer bizler velayet güneşinin etrafında hareket edersek, işte o zaman bizim için bayramdır ve bu Allah’a doğru yapılan seyir insanın tekamül ve rüştünün kaynağı olacaktır.

  Daha Fazla ...
 • Dr. İbrahimi Dinani'nin dilinden Allame Tabatabai (2)

  Bu, yani bir insanın batında gidebilme imkanına sahip olacağı en ileri noktadır. Mirac, Hatemu’l Enbiya’nın (s.a.a.) batıni seyridir. Bunu derken ben bunun zahirde olmadığını söylemiyorum, ancak daha çok batın söz konusudur. Bu yola herkes gidemiyor. Eğer zahirci bir insansa Allah’ı kendi tasavvur ettiği gibi bilir. O, kendi tasavvurunda yarattığı bir tanrıya sahiptir.

  Daha Fazla ...