• Ayet ve hadisler ışığında

  Komşuluk hakkında bilinmesi gereken her şey

  Güzel Komşuluk / Güzel Komşuluğun Anlamı / Komşu Evden Önce Gelir / Kötü Komşu / Komşuya Eziyet Etmek / Komşunun Halini Sormak / Komşu Hakkı / Komşuluk Sınırı / Allah’ın Komşuları

  Daha Fazla ...
 • Cennet hakkında bilinmesi gereken her şey (2)

  Cennetin Kapıları / Cennetin Dereceleri / Cennette Özel Dereceler / Cennette En Güzel Nimet / Cennet Makamlarının En Düşüğü / Cennetin Yapı Malzemesi / Cennetin Sıfatları / Cennete İlk Girecek Olan / Cennet Ehli / Cennet Ehlinin Sıfatı / Cennettin Kapsamlılığı / Cennetin Hazineleri / A’raf / Cennet Müminlerin Ruhlarından Boş Kalmaz

  Daha Fazla ...
 • Üstat Abdurrahman Ensari Şirazi

  Ehl-i Beyt İmamları (a.s) ve İnsanın Eşine Karşı Davranışları

  Masum imamların siret ve süluku hususunda önemli olan hususlardan biri de onların eşlerine karşı davranışlarıdır. Her ne kadar bu hususta konunun tabiatı farklı ve hakeza tarihte yer almış olan hususların ve şahitlerin hacminin toplumsal şartları oldukça az olsa da, bu az olan miktarı dahi çok değerli ve yeterlidir. İşte bizde bu makalede bu konuyu kısaca bir ele almaya çalışacağız.

  Daha Fazla ...
 • Bizi bekleyen iki yerden biri:

  Cennet hakkında bilinmesi gereken her şey (1)

  Cennet Nimetlerinin Azameti / Cennet Dışında Hiç Bir Şey Canlarınızın Kıymeti Olamaz / Cennetin Değeri / Cennetin Şartları / Cennete Giriş Sebepleri / Cennet Hoşnutsuzluklarla Sarılmıştır / Cennet Kimlere Farzdır? / Cennet Kime Haramdır

  Daha Fazla ...
 • Büyük Ayetullah Muhammed Taki Behçeti’nin Dilinden Ahlak Düsturları (2)

  Allah’ın adıyla… Her kes biliyor ki Celil Allah’ın rızalığı -zatı itibariyle gani ve kulların imanına ve imanın gereçlerine ihtiyacı olmamasına rağmen- bu şeylerdedir: Kullar, devamlı olarak Ona yakınlık makamında olmalıdır. Öyleyse bilmeliyiz ki kulların Mebde-i Eltaf’ın (Lütufların Mebdesi) yakınlığına olan ihtiyacı ve yakınlığın devamına olan haceti, Onun yâdı ve yâdının idamesindedir.

  Daha Fazla ...
 • Ahlak dersi:

  Allame Seyyid Ali Gazi’nin öğrencilerine ahlaki ve irfani vasiyetinden seçmeler

  Ehl-i Beyt Haber Ajansı ABNA- marifetin olgusu, zamanın nadirlerinden büyük ahlak üstadı “Allame Ayetullah Mirza Ali Gazi Tabatabai’nin (Allame Tabatabai’nin ahlak üstadı) ölüm yıldönümü olan bugünlerin anısına bu büyük üstadın öğrencilerine buyurmuş olduğu ahlaki ve irfani vasiyetlerini siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz.

  Daha Fazla ...
 • Nasrullah'tan İrfan Dersleri

  Ehl-i Beyt Haber Ajansı ABNA- Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrullah'ın "Dini terbiye Yöntemi ve Nefisle Mücadele" konusunda Hizbullah mensuplarına verdiği dersler:

  Daha Fazla ...
 • Seyyid Ali Hamanei:

  "Tevhid"

  Ehl-i Beyt Haber Ajansı ABNA- Tarih botunca bütün ilahi davetler, bütün ilahi hareketler, Allah'tan başka ilah olmadığı, uluhiyetin yalnız O'nun elinde bulunduğu esasını açıklayarak yola çıkmışlardır.

  Daha Fazla ...
 • Hz. Ali'nin (a.s) Kelamında

  Muttakilerin Sıfatı

  Onlar üstünlüklere sâhiptirler; sözleri gerçektir onların, elbiseleri orta halli; ne fazla özentili, ne pek bayağı. Yürüyüşleri gönül alçaklığıyladır onların...

  Daha Fazla ...
 • Şehid Çamran:

  Ruhun İrfanla Yükselişi

  Ehl-i Beyt Haber Ajansı ABNA- Büyük İslam mücahidi, aşk ve şehadet öğretmeni Şehid Dr. Mustafa Çamran'ın kaleminden İrfani şiirlerini sunuyoruz.

  Daha Fazla ...
 • Ayetullah uzma Muhammed Taki Behçeti’nin Dilinden Ahlak Düsturları (1)

  Allah Teâlâ insanların dünya ve ahiret saadetini elde etmesi için peygamberler seçip göndermiştir. Bu asır da yaşayan bizlerin Peygamberlerin düsturlarını alıp öğrenme şansımız yoktur. Peygamber efendimiz tarafından bize emanet edilen birinci emanet olan Kur’an-ı Kerim ve ikinci emanet olan masum imamlar bu boşluğu doldurmaktadırlar. Bu da ancak Peygamber efendimizin ve Masum İmamların (alehimu’s selam) sözlerini sahih kaynaklardan alıp öğrendiğimizde geçerli olacaktır...

  Daha Fazla ...
 • Merhum Ahunt Molla Hüseyin Kulu Hemedani’nin Siyre ve Yöntemi (2)

  Ayetullah Seyyid Hasan Sadr “Emel ve’l Amel” kitabında şöyle buyurmakta: Onun söz ve davranışta ve hatta fetva vermemekte ve başkanlıkları kabul etmemekteki siyre ve yöntemi Seyyid İbni Tavus gibi idi. Öyle ki cemaat namazlarını bile açık bir şekilde ikame etmezdi. Fıkıh ve usul ilimlerini üstadı şeyh Ensari’nin kaleme aldığı tekrirat kitabından ders verir, cemaat namazını ise az bir has şahıslarla evde ikame ederdi. Öğrencilerinin terbiye ve eğitimleri için çaba sarf ederek onları cehalet zulmetinden marifet nuruna hidayet ederek, şer’i riyazatlarla ve ameli mücadelelerle her türlü kirden arındırarak Allah’ın salih kullarından etti.

  Daha Fazla ...
 • En Üstün Ahlak Kitabından Kesitler:

  Ruh ve Cismin Lezzet ve Acısı (Miracu’s Saadet -4-)

  İnsanın ruh ve bedeni olduğunu ve herkesin ruh ve bedenle mürekkep olduğunu öğrendikten sonra, bunu da bilmen gerekir ki bu iki cüz için lezzet, acı, hastalık, sıhhat, sıkıntı ve rahatlık vardır. Bedenin acı, sıkıntı ve elemleri bunlardan ibarettir: hastalık ve marazlıklar insanın bedenine arız olarak cismi zayıf ve sıska ederek onu cismani lezzetleri tatmaktan mahrum eder ve eğer tedavisine başlanmasa ölümüne neden olur. “tıp” ilmi bu tür hastalıkları ve ilaçlarını konu alır. Ruhun acı ve hastalıkları bunlardan ibarettir: ruhun helak ve talihsizliğine, onun ruhi lezzetleri tatmasına, ebedi saadet ve mutluluğa ermesine mani olan “iğrenç ahlak”, rezil ve alçak sıfatlardır. Bu acı ve elemler insanı ünsiyet halvet gahına mahremlik birlikteliğinden ve Kuds âlemine mücavirlikten mahrum eder.

  Daha Fazla ...
 • İmam Rıza’ya (a.s) Göre Gençlerin Yetiştirilmesi

  Genç kuşağın yetiştirilmesi, toplumların uygulamak zorunda olduğu en önemli programlardan biridir. Büyük bir enerji ve çeşitli yeteneklerle dolu gençlere doğru bir eğitim uygulayarak, gelecekteki toplumların mutluluğunu garanti altına almak mümkündür. Bu yazımız da İmam Rıza’nın (a.s) ışık tutan yol göstericiliğinin yardımı ile, gençlerin önemli eğitimsel konularına değineceğiz.

  Daha Fazla ...
 • Şaka Ve Mizah

  İnsanlar arası ilişkilerde şaka adında bir şeye yer vermeyen bir toplum ve milleti pek göremezsiniz. Sos­yal hayatın, sağlam ve ferahlı irtibatlara sahip olmanın gereği mizahtır. Elbette işaret edileceği gibi bazen mizah; üzüntü ve kine yol açmakta ve zıt so­nuçlar verebilmektedir.

  Daha Fazla ...
 • İdeal Dostta Aranan Şartlar

  Kuşkusuz her insan, dostluk kurma konusunda yetkili ya da yeterli olmayacağı gibi, o insanın herkesle dost olmasını beklemek de söz konusu edilemez. Zira insanın dostu, kişinin şahsiyetini tanıtıcı bir ölçü mesafesindedir. “Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.” Deyişi de zaten bunu anlatmaya çalışmıyor mu?

  Daha Fazla ...
 • İstiğfar

  Namazda üçüncü ve dördüncü rekâtlarda tesbihattan sonra “İstiğfar” dilemek müstehaptır.

  Daha Fazla ...
 • İmamların Yolunun aşıkları için:

  Hüseyin Kulu Hemedani’nin Seyri Suluk Desturu’l Amelleri

  Rahman ve Rahim Allah’ın Adı İle Hamd, alemlerin rabbi Allah’a özgüdür, Allah’ın salat ve selamı Muhammed ve Pak Ailesinin üzerine olsun ve Allah’ın laneti Onların düşmanlarının tümünün üzerine olsun. Dini kardeşlere gizli kalmasın ki tüm hareket, duruş, tekamül, lahzalar ve bunun haricinde olan tüm şeylerde, şerif ve kutsal Şeriat’a bağlılığın dışında Hz. Meliku’l Mülk Celle Celaluhu’nun yoluna yakınlaşma söz konusu değildir. Hatta zevk hurafetına bile. Gerçi zevk, bu makam dışında güzeldir, cahil ve sofilerde olduğu gibi –Allah Celle Celaluhu muvaffak etmesin- yol gitmek ancak sonraları gerçekleşir.

  Daha Fazla ...
 • Hakka Giden Yol Nasıl Kat edilir

  Hakka giden yolun salikinin şu bir kaç noktaya riayet etmesi gerekir. Bu yolun rehberleri olan Ehl-i Beyt'in (Allah'ın selamı onlara olsun) açıklamış olduğu bu noktaları bilmek ve amel etmek sayesinde bu yolu katetmek kolaylaşır. Bunları gözardı etmek ise insanı yoldan alıkoyar.

  Daha Fazla ...
 • Şehy Sâdık El-Behrani

  İnsan, Ebedi Saadet İçin Yaratılmıştır

  İnsan, ebedi ve sonsuz olan ahiret yaşantısı için yaratılmıştır. Allah Teala, dünyayı ahiret için bir tarla kılmıştır ve bu dünyada yapılan iyi amellere karşılık olarak, ahiret mükafatını hazırlamıştır.

  Daha Fazla ...
 • Mirac'u Saadet (3)

  İnsanın Hakikat Ve Mahiyeti

  Her kesin nefs ve bedenden mürekkep olduğunu öğrendikten sonra bil ki insanın hakikati ve diğer hayvanlara tercih edilmesinin sebebi melekler cinsinden olan “nefsidir”.

  Daha Fazla ...
 • Ayetullah Şeyh Mahmut Tehriri

  Allah’a Kavuşmanın Tek Yolu

  İlahi kitaba ve değerli İslam Peygamberinin (sallallahu aleyhi ve alih) sünnetine[1] amel ederek Yüce Allah’a kulluk, mutlak kemale ve sonsuz ilahi rahmete ermek için tek yoldur.

  Daha Fazla ...
Özel Dosya: Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib