Hadisler ışığında:

Mastürbasyon ve Eşcinsellik Hakkında Bilinmesi Gereken Şeyler

  • News Code : 209619
  • Source : Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA24.com
Brief

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bilin ki Allah’ın, meleklerin ve tüm insanların laneti, hakkımızdan bir şey çiğneyen kimsenin üzerine olsun… Hakeza hayvanlarla cinsel ilişki kuran ve kendi kendini tatmin eden (mastürpasyon yapan) kimsenin üzerine olsun.” [1] Başka bir yerde de şöyle buyurmuştur: “Kendi eliyle evlenen kimse (mastürbasyon yapan kimse) mel’undur. (lanetlenmiştir)”

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Üç kimse ile Allah-u Teâlâ kıyamette ne konuşur, ne onlara bakar ve nede onları temizler, onlar için şiddetli bir de azap vardır: Beyaz saçını koparan kimse, kendi kendini tatmin eden kimse ve livata (homoseksüellik) yapan kimse.”

[2]

İmam Sadık (a.s), mastürbasyon hakkında soru sorulunca şöyle buyurmuştur: “Allah-u Teala’nın kitabında nehyettiği büyük bir günahtır ve bu fiili yapan kimse kendisiyle evlenmiş gibidir. Eğer bu işi yapacak birini bilecek olursam, asla onunla yemek yemem.” Soru soran kimse yeniden şöyle sordu: “Ey İbn-i Resulillah! Kur’an’ın neresinde bu işten sakındırılmıştır?” İmam şöyle buyurdu: “Allah’ın şu buyruğunda: “Kimde bunun ötesinde bir şey dilerse şüphesiz ki o aşırı gidenlerdendir.” Bu amel de “bunun ötesinde” ifadesinin bir örneğidir.”

[3]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kendi eliyle evlenen kimse (mastürbasyon yapan kimse) mel’undur. (lanetlenmiştir)”

[4]

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kendi tenasül organıyla oynayan birini Müminlerin Emiri’nin (a.s) yanına getirdiler. İmam parmaklarını kırbaçladı. Sonrada onu Beytülmal parasıyla evlendirdi.” 

[5]

Eşcinsellik

Kur’an:

“Lut’u da gönderdik, kavmine “Dünyalarda hiç kimsenin sizden önce yapmadığı bir hayasızlığı mı yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu çok aşırı giden bir kavimsiniz” dedi.”

[6]

bak. Enbiya suresi, 74. ayet; Şuara suresi, 165-174. ayetler, Neml suresi, 54, 55. ayetler; Ankebut suresi, 28-35. ayetler

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ümmetim için en çok korktuğum şey Lüt kavminin amelidir.”

[7]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Lut kavminin işini yapan birini gördüğünüzde hem faili ve hem de mefulu (hem yapanı ve hem de kendisine yapılan) kimseyi öldürünüz.”

[8]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kim erkeklerle cinsel ilişkide bulunmaya devam ederse mutlaka ölmeden önce erkekleri kendisiyle ilişkiye davet eder.”

[9]

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Hem kim istek ve rağbetiyle kendisiyle oynaşılmasına izin verirse Allah onda kadınların şehvetini karar kılar.”

[10]

Eşcinselliğin Haram Kılınış Sebebi 

İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “Erkeklerin erkeklere ve kadınların kadınlara yönelmesinin haram kılınışının bir sebebi kadınların varlıksal yapısıyla erkeklerin varlıksal yapısıdır (her birisi muhalif bir cinsi için yaratılmıştır) . Diğer bir sebebi ise erkeklerin erkeklere kadınların da kadınlara yönelmesiyle insan neslinin ortadan kalkması toplumda düzen ve tedbirin altüst olması ve dünyanın harap olmasıdır.”

[11]

İmam Sadık (a.s) kendisine eşcinselliğin neden haram kılındığını soran bir zındıka şöyle buyurmuştur: “Zira eğer homoseksüel ilişkiler helal olsaydı bu durumda erkekler kadınlardan müstağni olur ve bu da neslin ortadan kalkmasına ve kadınların eşsiz kalmasına sebep olurdu. Hakeza homoseksüelliğin caiz oluşunda bir çok fesat ve bozukluk bulunmaktadır.” Zındık şöyle sordu: “Neden hayvanlarla ilişki kurmak haram kılınmıştır? İmam şöyle buyurdu: Allah erkeğin kendi bel suyunu heder etmesini ve kendi türünden olmayan şeylerle ilişkiye girmesini hoş görmemiştir. Eğer bu işe izin verseydi herkes dişi bir merkep alır hem ona biner ve hem de onunla ilişkiye girerdi. Bunda bir çok bozukluklar ve fesatlar vardır bu yüzden Allah-u Teala sırtına (binmeyi) helal kılmış, ilişkiye girmeyi ise haram kılmıştır. Erkekler için kendileriyle ünsiyet edinmesi ve onlara huzur vermesi için kadınları yaratmıştır. Kadınlar erkeklerin şehvet yerleri ve çocuklarının anneleridir.”

[12]

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah imanı, şirki temizlemek… eşcinselliğin terkini ise nesli çoğaltmak için farz kılmıştır.”

[13]

Eşcinsel Kimse 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bilin ki Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların laneti mastürbasyon yapan veya homoseksüellik yapan kimselerin üzerine olsun.”

[14]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ümmetimden her kim Lut kavminin işini yapar ve bu iş üzere ölürse ona mezara konuluncaya kadar mühlet verilir. Kabre konulduğu zaman ise üç gün geçmeden yer, onu helak olmuş Lut kavminin arasına atar ve böylece kıyamet günü onlarla haşrolur.”

[15]

Meymun Lebban şöyle diyor: “Ben İmam Sadık’ın (a.s) yanındayken huzurunda Hud suresinin birtakım ayetleri okundu “Buyruğumuz gelince oraların altını üstüne getirdik; üzerlerine (balçıktan) pişirilip istif edilmiş sert taş yağdırdık. (O taşlar) Rabbin katında işaretlenerek (yağdırılmıştır.) Onlar (diğer) zalimlerden uzak değildir”

[16] ayeti okunduğuında ise imam (a.s) şöyle buyurdu: “Her kim homoseksüellik ilişkilere devam eder ve tevbe etmeden ölürse Allah da ona bu taşlardan birini vurur ve ölümü ondan olur ve hiç kimse o taşı göremez.” [17]

Homoseksüellik

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah-u Teala müminin şehvetini belinde, kafirin şehvetini ise arkasında karar kılmıştır.”

[18]

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şialarımızda şu üç haslet dışında her haslet olabilir: Onlar arasında hiç kimse dilenmez, onlar arasında cimri olmaz ve onlar arasında homoseksüel bulunmaz.”

[19]

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah cennet tahtına oturmayı nikahlanmış arkalara (tevbe etmeden ölen Lut kavminin işini yapan homoseksüellere) haram kılmıştır.”

[20]

ABNA24.COM

..............................................................................................

[1] Kenz'ul-Ummal, 44057

[2] Bihar, 79/95/1

[3] a.g.e. 104/30/1

[4] Avail’ul-Lai, 1/260/38

[5] el-Kafi, 7/265/25

[6] A’raf suresi, 80-81. ayetler

[7] et-Terğib ve’t-Terhib, 3/285/1

[8] a. g. e. s. 288/7

[9] Sevab’ul-A’mal, 316/3

[10] a. g. e. 317/11

[11] İlel’uş-Şerayi’, 547/1

[12] Bihar, 10/181/2

[13] Nehc'ül-Belağa, 252. hikmet

[14] Kenz'ul-Ummal, 44057

[15] Bihar, 79/72/24

[16] Hud, 82, 83

[17] a. g. e. h. 25

[18] Mekarim’ul-Ahlak, 1/508/1770

[19] el-Hisal, 131/137

[20] Bihar, 79/72/27

BENZER HABERLER

Acaba mastürbasyon (istimna) zararlı mıdır?


Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*

Mourining of Imam Hossein
Aşura Özel
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib