• Hz. Fatıma'nın Doğum Günü Olan ''Dünya Müslüman Kadınlar ve Anneler Günü'' Münasebetiyle

  Hz. Fatıma (Arapça: فاطمة الزهراء, Fatimah) (selamullahi aleyha) (Hicretten önce 8 ya 13, Mekke – Hicrî 11, Medine) Babası, İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.a) ve annesi Hz. Hatice’dir (s.a). Hz. Fatıma, Hz. İmam Ali ’nin (a.s) eşi ve Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin'nin annesidir, Ehl-i Abadandır (Ehl-i Kisa), On Dört Masum'dan birisidir.

  Daha Fazla ...
 • Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın Evliliği

  Hz Ali (a.s) ve Hz Fatıma'nın (s.a) Evliliği (Arapça: زواج الإمام علي من فاطمة الزهراء عليهما السلام); Hicretin ikinci yılı zilhicce ayının birinci günüdür. Şialar her yıl zilhicce ayının birinci gününü, Hz. Ali (a.s) ve Hz. Fatıma'nın (s.a) evlilik yıldönümü olarak kutlarlar. Meşhur görüşe göre Hz. Fatıma’nın (s.a) mehriyesi sünnet olan mehriye (mehri’s sünne: 500 dirhem) miktarı kadardı. Allah Resulü (s.a.a) birkaç talibi geri çevirdikten sonra Ali b. Ebi Talib’in (a.s) Hz. Fatıma (s.a) ile evlilik isteğini kabul ederek, bu yüce evliliğin Allah’ın emri üzerine gerçekleştiğini ve Hz. Fatıma’yı Ali’yle Allah’ın evlendirdiğini açıkladı.

  Daha Fazla ...
 • Anne ve Baba Hakları

  Anne ve Babaya İyiliğin Etkileri Nakledilen rivayetlere göre her kim anne ve babasına iyilikte bulunursa cennete girecektir.[70] Anne ve baba hakkında yapılan her iyilik, hatta ondan daha önce onun hanesine yazılmaktadır.[71] Anne ve babaya iyilikte bulunmak, insanın ölümünü tehir ettirmekte ve uzun ömür[72] ve bol rızka[73] sebep olur ve ölüm zorluğunu hafifletir.[74] Çocuğun anne ve babasına sevgi ve şefkatle bakışı, hac sevabına[75] ve anne ve babanın çocuklarına razı olmuş bir şekilde bakışı çocuğun köle azat etmesi sevabına[76] denktir.

  Daha Fazla ...
 • Dünya Müslüman Kadınlar Günü ''Zeynebiye'' de Görkemli Bir Törenle Kutlandı (Foto)

  Ali Demirtekin ve Serra Karaçam'ın sunuculuğunu yaptıkları programa, başta İstanbul Halkalı Zeynebiye Camii Cuma İmamı Selahattin Özgündüz, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, CHP PM üyesi Eski Milletvekili Ali Özgündüz, İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Muhsin Murtazaifer, Dünya Caferi Alimler Birliği Başkanı Hasan Karabulut, Caferider Başkanı Sinan Kılıç, İfa Spor Kulübü Başkanı Aydın Aydeniz, ZHGM Başkanı Muhammed Ali Atam, Zeynebiye Derneği Başkanı Seccad Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Dr. Aburreza Raşidi ve bir çok kurum temsilcileri katıldı.

  Daha Fazla ...
 • Hz. Fatıma Zehra (s.a) Dünya Kadınlar Günü Münasebetiyle

  Hz. Fatıma (Arapça: فاطمة الزهراء, Fatimah) (selamullahi aleyha) İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.a) ve Hz. Hatice’nin (s.a) kızıdır. Hz. Fatıma, Hz. İmam Ali’nin (a.s) eşi ve Ehli Abanın (Ehli Kisa) beş kişisinden birisi ve “On İki İmam Şiaları” nezdinde On Dört Masumdan birisidir. Şiaların ikinci ve üçüncü imamları onun çocuklarıdır. Kendisi Necran Nasranîleriyle yapılan “Mübahele” gününde Hz. Peygamberin (s.a.a) yanında bulunan tek kadındır.

  Daha Fazla ...
 • İslami Ailede Güç Dağılımı

  İslam’ın kutsal metinleri, erkeklerin güç ve sultasının açıklaması hakkında doğrudan bilimsel kriterlere değinmemiştir, ancak hükümler, dini tavsiyeler, veriler ve gereksinimlerin çeşidi, bu konudaki görüşün çok faktörlü açıklamasını ortaya koyabilir. Bu görüşün açıklamasında, her şeyden önce biyolojik etkenlerin rolüne vurgu yapmak gerekir. Bazı hadislerde, kadınların göreceli zaaf ve güçsüzlüğü tasrih edilmiştir ve hatta bazı rivayetlerden istifade edildiğine göre bu güçsüzlüğün doğal ve zati kökeni vardır. (Bkz. Vesailu’ş Şia, c.1 14: 119, 121 ve 131 ve c. 15: 104-105) Hiç kuşkusuz erkeklerin kadınlara oranla fiziksel güç üstünlüğüne ister cebri ve zati yönden kail olalım ve isterse gebelik, doğum ve süt verme gibi öteki faktörleri bunun kaynağı bilelim bu, sulta ve hegemonyanın koşullarını erkekler için hazırlamıştır.

  Daha Fazla ...
 • Ailede Cinsiyet İş Bölümü

  İslam, kendi değersel perspektifinde, aileyi öteki fonksiyonların yanı sıra, kadın ve erkeklerin maişet açısından karşılıklı hizmet yeri olarak ele almaktadır. İslam, geçim ve maişeti temin görevini kadınların omuzundan aldığı gibi nafakasını da kocasının omuzlarına yüklemiştir, bu da pratik olarak erkekleri kadınların hizmetkârı karar kılmıştır. Ailenin maişet ihtiyaçlarını giderme, bilhassa ev işlerinde kocalarına yardım eden kadınları üstün kadınlar olarak tanıtmıştır. Elbette kadının her türlü ekonomik katkısı, ister ev işlerinde ve isterse başka yerlerde olsun onun arzu ve isteği şartına bağlıdır ve hiçbir zorlama ve icbar onun için söz konusu değildir, ancak bu işte onun için oldukça çok manevi sevap ve mükâfatların kararlaştırılması imanlı kadınların teşvik edilmesinde oldukça çok etkiye sahip olmuştur.

  Daha Fazla ...
 • Ailede Cinsiyete Dair Eşitsizlik

  Cinsiyete dair eşitsizlik (sex inepuality) yaşam şekilleri ve özellikle sahip oldukları hukuk, fırsatlar, ödüller ve ayrıcalıklar gibi etkenlerin iki cinsin toplumsal konumlarındaki farklılıkları üzerindeki etkisine işaret eder. Aile ve toplumda gizli ve açık cinsiyete dair eşitsizlik konusu, son onlu yıllarda pek çok sosyologun dikkatini kendisine yönlendirdiği konulardan birisi olup bu alanda en önemli rolü Feminist edebiyatının ifa ettiğinde şüphe yoktur. Sonuç itibariyle pek çok araştırmacı, toplumsallık yöntemlerinde eşitsizlik, öğretim, çalışma, siyaset, iş bölümü, spor, turistlik geziler, cinsel ilişkiler ve benzeri konularda cinsel eşitsizliğin çeşitli boyutlarını araştırmıştır. Özellikle bu tür araştırmaların getirileri cinsiyet unvanıyla sosyoloji konularının genişlemesi sağlanmıştır (Gender).

  Daha Fazla ...
 • Cinsel Eşitsizlik Süreci

  Genel anlamda İslam, yaklaşık aile kurumunun toplumsal işlevlerinin tamamını varsayım hakikatleri olarak nazarda tutar ve değersel yönden de İslam, işlevlerin çoğunu teyit eder. İslam’ın işlevlerini ifa eden ideal aile modeli cinsel gereksinimlerin düzenli doyurulması, neslin çoğaltılması, koruma, gözetleme, toplumsallık, duygusal ihtiyaçların giderilmesi, çocuklar için meşru babanın temin edilmesi, toplumun kontrolü ve ekonomik hizmetlerin üstlenilmesini ifa eden bir ailedir.

  Daha Fazla ...
 • Ailede Babanın Meşruiyeti ve Gereği

  Bazı rivayetlerde de nefsin öldürülmesi (çocuk düşüme yoluyla) ve anne ve babanın çocuklarının terbiyesinden kaçınmaları gayri meşru çocuğun menfi sonuçlarından başka bir şey sayılmamıştır. (Vesailu’ş Şia: c. 18: 234 ve 431) Asrımızda çocuk düşürmenin asli etkeninin gayri meşru ilişkilerin olduğunda hiç şüphe yoktur ve Çocuk Esirgeme Kurumlarındaki çocukların ezici çoğunluğunu gayri meşru yoldan dünyaya gelen çocuklar oluşturmaktadır.

  Daha Fazla ...
 • İslami Ailede Sevgi ve Birliktelik

  İslam açısından evli çiftler arasındaki ruhi dinginliğin ürünü sevgi ve muhabbet, ilahî nişanelerden sayılır (Rum Suresi, 21). Bu hakikatin diğer toplumsal ilişkilerin (meslek, ticaret, öğrenim ve diğer) tersine, erkek ve kadının zıtlık ve menfaat farklılıklarına rağmen evli çiftler arasındaki vahdet ve birliktelik etkeni kapsamasını güvence altına almasına işaret etmesi mümkündür.

  Daha Fazla ...
 • İslam'da Sosyallik Kavramı

  İslami rivayet ve hadislerden şu şekilde bir sonuç elde edilebilir: İslam, aile ortamında eğitim, ebeveynlerin doğal ve psikolojik istidatları ve onların çocuklarına olan duygusal bağlarını himaye etmekte ve ayrıca ailenin bireysel ve toplumsal olumlu diğer işlevlerini benimsemiştir. Bu da çocukların sosyalleşmesinde inkar edilemez öncelikli bir başka yöntemdir, ancak bunun anlamı o yöntemlerin mutlak olarak reddedilmesi değildir, çünkü örneğin evlat edinme ve geniş ailelerde eğitim gibi yöntemler az çok bazı yerlerde İslam’ın tekit ettiği noktalardır.

  Daha Fazla ...
 • Kadının İstihdamı ve Ailede Bakım

  İnsan yavrusunun kendisini koruma konusundaki acizlik ve güçsüzlüğü, bir çok hayvan türlerinin aksine dünyaya geldikten birkaç yıl sonra da devam etmesi, çocukların fiziki olarak bakım ve desteklenmesini bir zorunluluğa dönüştürmüştür. Buna ek olarak, birçok insanın hayat çarklarında karşı karşıya kaldığı yaşlılık dönemindeki acizlik ve güçsüzlük ve ayrıca organ eksikliği ve hastalıklardan kaynaklı güçsüzlükler, koruma ve kollama konusunun önem ve ehemmiyetini birkaç katına çıkarmaktadır.

  Daha Fazla ...
 • Aile İşlev Ve Fonksiyonları

  "Ümmü Seleme Peygambere şöyle arz eder: 'Ey Allah'ın Resulü! Erkekler tüm hayırları almışlardır, ama çaresiz kadınların payı ne olacaktır?' Cevabında Peygamber şöyle buyurmuştur: 'Öyle değildir; kadınlar gebelik dönemlerinde gündüzleri oruç tutanlar, geceleri ibadet edenler, mal ve canları ile Allah yolunda cihat edenler gibidir. Doğurduğu zaman ise hiç kimsenin sevabını idrak edemeyeceği sevaplara müstahak olurlar. Çocuğuna süt verdiğinde her emme karşılığında Allah'a ibadet için vakfedilen İsmail'in çocuklarından birini azat etme sevabı verilir onlara. Süt verme işi bittikten sonra büyük bir melek gelerek şöyle der: Amellerine yeniden başla, şüphesiz tüm günahların bağışlandı.

  Daha Fazla ...
 • Aile Modelleri

  Genel olarak, İslam’ın evlilik ve aile teşkil edilmesine verdiği önem ve konum, bu hayati sosyal kurumun rolünü azaltan alternatif faktör ve modellere yahut onun sebat ve sağlamlığına zarar veren şeylere karşı muhalefet etmesine neden olmuş ve öte yandan evlilik problemlerinin giderilmesi yönünden onun amaçlarının iyi bir şekilde tahakkuk bulması için çaba sarf etmiştir. İslam, cinsel ilişkiler konusunda kontrolsüzlük, dıştan dini evlilik, evliliğe ihlal getiren gelenek ve görenekler, aynı evde yaşama, eşcinsel eğilim ve komün paylaşım gibi yaklaşımlara da muhalefet etmektedir. Öte yandan İslam, evlilik yaşının düşmesi, mahremiyet kuralı, içten dini evlilik, iman ve ahlak temelli denktaş evlilik, gençlerin eş seçimi konusunda özgürlüklerinin korunarak ebeveyn kontrolü gibi unsurlar, bu doğrultuda açıklanmaya değerdir.

  Daha Fazla ...
 • İslam Açısından Evliliğe Kadar Eş Seçimi Süreci

  Sosyologlar iki tür toplumu birbirlerinden ayırmaktadır: “Bireyci toplumlar” ve “Toplumcu toplumlar”. Evlilik için görücülük ve kız isteme konusuyla ilintili olarak bu iki tür toplum arasında sosyologlar açısından öneme haiz olan iki derin fark bulunmaktadır. Birinci fark, gençler için eş seçiminde ebeveyn ve öteki yakınların rolü, diğer fark ise bu toplumun aşk olmadan yapılan evliliğe bakış açısında kendisini göstermektedir.

  Daha Fazla ...
 • İslam Açısından Eş Seçme Kuralları

  Kim, kiminle evlenebilir? Hiçbir toplumda eş seçimi konusunda tam bir özgürlük söz konusu değildir. Bu yüzden, çok az sayıda insan her kimle isterse evlenebilir. Öte yandan, hiçbir toplum ve kültürde eş seçiminin sınırları o kadar dar ve mahdut değildir ki her kesin eşi nesnel ve bireysel olarak müşahhas olmuş olsun. Tüm toplumlarda, açık ya da örtülü olarak eş seçiminin sınırını belirleyecek çeşitli kurallar vardır. Kültürler ve farklı toplumlar arasındaki bu yöndeki farklılıklar, daha çok bu alanının genişliğinde, mezkûr kuralların ölçü ve katılığında ve ayrıca onların netliğinde yatmaktadır.

  Daha Fazla ...
 • Neden örtünmeliyim? (1)

  Örtünmemenin sebeplerinden biri de dini inançların zayıflığı ve dini emirlere bağlı olmamaktan kaynaklanmaktadır. Bazı hanımlar önceden kapalı olduklarını, ancak sonradan Allah’a olan imanlarının zayıfladığından açıldıklarını itiraf etmektedirler.

  Daha Fazla ...
 • Ayet ve hadisler ışığında

  Kadınlar hakkında bilinmesi gereken her şey

  Kadın ve Erkeğin Kur’an’da Eşitliği / Felsefi Bir İnceleme ve Karşılaştırma / Peygamber’in (s.a.a) Yanına Gelen Kadınların Temsilcisi / Erkeklerin Kadınlar Üzerindeki Yöneticiliği / Tefsir / Erkeklerin Kadınları Yönetmelerinin Anlamı Hakkında / Kadınların En İyi Özellikleri / Yöneticiliği Kadınlara Havale Etmekten Sakınmak / Kadın Sevgisini Övmek / Kadın Sevgisini Kınamak / Kadınlara Tutkun Olmak...

  Daha Fazla ...
 • İslam'da Süs ve Güzellik

  İnsanoğlu fıtri olarak süs ve süslenmeyi güzelliği sevmektedir. Güzel manzaraları, tabiatın güzelliklerini, güzel sözü, güzel sesi, güzel elbiseyi sevmekte ve onlardan hoşlanmaktadır. Gençlik çağında insanlar bu hissi daha çok hisseder ve daha kabarık olur. Yüce dinimiz İslam da insanın yaratılışında koyulan bu hisse diğer fıtri şeylerde olduğu gibi hiçbir zaman karşı çıkmamış, aksine ona teşvik bile etmiştir. Ancak İslam insanın bu ihtiyacına da belli bir çerçeve içerisinde cevap ve cevaz vermeye ve kontrollü tutmaya çalışmıştır.

  Daha Fazla ...
 • Güzellik Ve Fiziki Bakım

  Bütün Masumların hayatında ortak olan diğer bir ahlakî prensip de, ruhi ve fiziki bakımdan doğal olarak güzel, temiz ve süslü olmakla birlikte, ciddi bir şekilde ve temel bir sünnet olarak zahiri süslenmelerine de dikkat etmeleridir.

  Daha Fazla ...
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır