• Dünya Kudüs Günü

  İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Humeyni Siyonist Rejim İsrail ve Amerika'nın hedeflerinden ve mahiyetinden haberdar olmasından dolayı Ramazan ayının son cumasını Kudüs günü olarak adlandırmıştır.

  Daha Fazla ...
 • İkinci Kadir gecesi ve müstehap amelleri

  Kadir gecesini ibadetle geçirmenin sevabı ve ecir çok büyüktür. Çok sayıda rivayette Kadir gecesinin uyumadan ibadetle geçirilmesine teşvik edilmiş ancak bu Kadir gecesinin tam olarak hangi gece olduğu konusunda ihtilaf vardır...

  Daha Fazla ...
 • İmam Cafer-i Sadık (as)’ın Şehadet Yıldönümü

  Mansur, İmam’ı kendisine yaklaştırmaya veya tehditle onu susturmaya çalıştı ise de bunda başarılı olamayınca onu şehit etme karan aldı. Sonunda İmam Cafer Sadık (a.s), Hicri 148. yılın Şevval ayının 25 inde zehirlenerek şehit edildi ve pâk vücudu Medine de Bâki Mezarlığına defnedildi.

  Daha Fazla ...
 • Hazreti Hamza'nın Şehadet Yıldönümü Münasebetiyle

  Seyyidü’ş-Şüheda Hazreti Hamza

  Hazreti Hamza’nın şehadet yıldönümü münasebetiyle onun yaşamı ve şahsiyeti hakkında Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeyt İmamlarından (a.s) kısa bir kesinti aktaracağız.

  Daha Fazla ...
 • Fitre Zekatı

  Fitre zekâtı veya fitre (Arapça: زكاة الفطرة أو الفطر), belirli bir miktar malın Fıtır bayramı günü fakirlere verilmesidir. Fitre zekâtının miktarı, insanın kendisi ile eşi ve çocukları gibi geçimini sağlamakla yükümlü olduğu kimseler için, kişi başına yaklaşık üç kilogram yiyecek maddesidir.

  Daha Fazla ...
 • İmam Hasan Mücteba’nın (a.s) Siretinde Tevhidin Cilveleri

  İmamet güneşinin ikinci halkası olan İmam Hasan (a.s), ihlası ve ibadette tevhidin duanın kabul olmasına neden biliyor ve kendisi de bunu garanti ediyor ve buyuruyor ki: “Kim dua ederken kalbine Allah’ın rızası ve hoşnutluğundan başka bir şey gelmez ise ben onun duasının kabulüne kefilim.”

  Daha Fazla ...
 • İmam Hasan'ın (a.s) Kutlu Doğum Günü

  Hasan bin Ali bin Ebi Talip (Arapça: الحسن بن علي بن أﺑﻲ طالب) (Hicri 3, Medine/Hicri 50, Medine) Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın (s.a) büyük oğlu, Hz. Muhammed'in (s.a.a.) ilk erkek torunu, on iki imam'ın ikincisi ve Ehlibeyt'ten olan dördüncü masumdur.

  Daha Fazla ...
 • Hazreti Ali Ekber’in Doğum Yıldönümü Münasebetiyle

  Vicdanlı hiçbir düşünüre, bu saygın ailenin en büyük onuru olan "Ebu’l-Hasan Ali Ekber"in azameti gizli değildir. O, döneminin yeganesi, akıl ve fazilet timsali, zamanın dâhisi, Hz. Peygamber’i gösteren kamil bir ayna, Kerbela şehidi, İmam Hüseyin’in (a.s) kalbinin sakinleştiricisiydi.

  Daha Fazla ...
 • Bugün Biset bayramı

  Bugün hk 27 Recep 1440, yüce İslam peygamberinin –saa- Allah tarafından peygamberliğe seçildiği, biset günüdür.

  Daha Fazla ...
 • Leyletü’l Regaib

  Leyletu’l Regaib veya Regaib gecesi (Arapça: لیلة الرغائب), arzular gecesi anlamına gelmektedir. Arapça bir ibaret olan regaib, Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Müslümanların inancına göre bu gece melekler, beşeri toplumlara ilahî rahmeti ulaştırmak için yeryüzüne inerler. Regaib gecesi İslam dünyasında ibadet ve dualarla geçirilmektedir.

  Daha Fazla ...
 • Recep Ayının Amelleri

  Recep veya Recebu’l Muracceb (Arapça: رجب یا رجب المرجب), hicri-kameri ayların yedincisidir. Hz. Resul-ü Kibriya Efendimizden (s.a.a) şöyle bir hadis nakledilmiştir: “Recep, Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.” Aynı şekilde Efendimizden şöyle bir rivayet daha nakledilmiştir: “Her kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa, bir ay boyunca oruç tutmuş gibi olur.” Recep ayının ilk Cuma akşamına “Leyletü’l-Regaib” denir. Recep ayının en önemli etkinliklerinden birisi Hz. Resul-ü Kibriya Efendimizin Bi'seti'dir. İmam Muhammed Bakır, İmam Cevad, İmam Ali'nin kutlu doğum günleri ve yine İmam Hadi ve İmam Kâzım'ın şehadet günleri de bu ayın en önemli etkinliklerindendir.

  Daha Fazla ...
 • Musa AYDIN

  Recep Ayına Dair Kırk Hadis

  ‘Recep ehli nerede?!’ Diye seslenecekler. Yüzleri parlayan ve başlarında inci ve yakutla süslü padişahlık tacı bulunan bir grup ayağa kalkacaktır...

  Daha Fazla ...