• Sakife: Maslahat hastalığının kapısı

  Sakife’de bir zihniyet, Gadir-i Hum nasbını ortadan kaldırdı, akan suyu tersine çevirdi, Allah’ın iradesini değiştirdi! Sakife’de; haramı helal yaptılar! İşledikleri cinayetin başına bir din külahı giydirerek maslahat hastalığının ateşini yaktılar! İşte İslam’da yapılan ilk maslahat budur.

  Daha Fazla ...
 • Mualla Kerbela’da Aşk Şevki/Foto

  Eba Abdillah İmam Hüseyin’in (a.s) pak kubbesinin bayrağının azametli ve manevi değişim töreni ile birlikte “Ya Hüseyn” zikrinin ayı olan Muharrem ayı milyonlarca şehitler efendisi İmam Hüseyin aşığının huzuruyla Kerbela’da başladı.

  Daha Fazla ...
 • Harre Olayı

  Harre olayı (Arapça: واقعة الحرة), Abdullah b. Hanzala b. Ebu Amir önderliğindeki Medine halkının Yezid b. Muaviye hükümetine karşı ayaklanmasının Müslim bin Ukbe komutasındaki Şam Ordusu tarafından hicretin 63. Yılında kanlı bir şekilde bastırılması olayıdır. Bu olayda aralarında 80 sahabe ve 700 Kur’an hafızının da olduğu Medine halkından bir çoğu katledildi, malları yağmalandı ve namuslarına el uzatıldı.

  Daha Fazla ...
 • İmam Ali’nin Yüzüğünü ‘‘Namaz Kıldığı Sırada’’ Bağışladığı Gün

  Ehl-i Sünnet'in önde gelen tefsir alimlerinden Fahri Razi şöyle rivayet etmiştir: Ebu Zer dedi ki: "Bilin ki bir gün Hz. Resulullah ile birlikte öğle namazı kıldığımız bir sırada, bir dilenci mescittekilerden sadaka istedi fakat ona kimse bir şey vermedi. Bu sırada Hz. Ali rüku halindeydi. Elini ona doğru uzattı o parmağında yüzük vardı. Dilenci gidip yüzüğü hazretin parmağından çıkarıp aldı.

  Daha Fazla ...
 • Mübahele

  Mübahele (Arapça: المباهلة; Al-Mobahaleh), karşılıklı beddua ve lanetleşmek anlamına gelir. Kendisini haklı bilen iki kişi veya iki grup birbirlerinin karşısında Allah nezdinde ağlayarak niyaz etmekte, Ondan yalancıya lanet etmesi istenmekte ve bu şekilde kimin hak olduğu aşikâr olmaktadır. Bundan dolayı, İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.a) Necran Hıristiyanlarının karşısında mübahele önerisinde bulunmuş ve onlar da kabul etmişlerdir, ancak kararlaştırılan gün gelip çattığında bu işten vazgeçmişlerdir. Çünkü Peygamberin en yakın ailesi (yani kızı: Hz. Fatıma (s.a), damadı: İmam Ali (a.s), torunları: İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin (a.s)) ile birlikte mübaheleye geldiğini gördüler. Bundan dolayı onun sadakatine inandılar ve bu şekilde Peygamber Efendimiz (s.a.a) bu olaydan zaferle çıkmıştır.

  Daha Fazla ...
 • Gadir-i Hum Bayramınız Kutlu Olsun

  Gadir bayramı (Arapça: عيد الغدير), Şiaların Zilhicce ayının 18’inde kutladıkları büyük İslami bayramlardan biridir. Bugün Hz. Resulü Kibriya Efendimiz (s.a.a) ilahi emir gereği Hz. Ali’yi (a.s) hilafet ve imamet makamına atamıştır. Bu olay, hicretin onuncu yılında Zilhicce ayının on sekizinde Veda haccında Gadir-i Hum denen yerde gerçekleşmiştir. Şia hadislerinde bugün için “İydullahi’l Ekber” (en büyük bayram”,[1] Muhammed Ehlibeytinin Bayramı[2] ve en üstün bayram[3] gibi tabirler kullanılmıştır. Şialar bugünde dünya genelinde çeşitli kutlama ve şenlikler düzenlemektedir.

  Daha Fazla ...
 • İmam Hadi’nin Doğum Günü Münasebetiyle

  Türbesine Yapılan Saldırı Ana Madde: Askeriyeyn Türbesinin Tahribi Son yıllarda radikal selefi ve tekfirci gruplarca İmam Hadi’nin (a.s) türbesine yönelik saldırılar düzenlenmektedir. Bu saldırılardan en yıkıcı olanı 22 Şubat 2006 yılında yapılan saldırıdır. Tahrip gücü yüksek 200 kilogram bombayla gerçekleştirilen bu terörist saldırıyı el-Kaide üstlenmiştir. Saldırıda türbenin kubbesi ve altından minarelerin bir kısmı tahrip olmuştur.[66] İki yıl sonra 13 Mart 2008 yılında türbeye karşı yeni bir saldırı düzenlenmiş ve bu saldırıda önceki saldırıda ayakta kalan minarelerin diğer kısımları da tamamen tahrip olmuştur.[67] 7 Haziran 2014 yılında da İmam Hadi (a.s) ve İmam Hasan Askeri’nin (a.s) türbelerinin tamamen yıkılması için IŞİD tarafından bu şehre ve türbeye yoğun bir saldırı gerçekleştirildi. Ancak direnişçi halk, türbe savunucuları ve Irak güvenlik güçleri tarafından bu saldırı püskürtülmüştür.[68] Türbe’nin İmar ve Onarımı Türbenin kubbe ve minarelerinin tahrip edilmesinin ardından 100 milyon dolarlık bir bütçe ile türbenin imar ve onarımına gidilmiştir. Kubbe 23 bin altın tuğla ile kapatılmıştır. Askeriyeyn türbesinin zerihi ise Ayetullah Sistani tarafından yaptırılmıştır. Proje, 70 kilogram altın, 4500 kilogram gümüş, 1100 kilogram bakır ve 11 ton tik ağacından (300 yıllık) yararlanılarak yapılmıştır. Tüm bu masraflar bu taklit merci (Ayetullah Sistani) tarafından üstlenilmiştir.[69]

  Daha Fazla ...
 • Kurban Bayramı

  Kurban bayramı günü gusül, kurban bayramı namazı, kurban kesmek, İmam Hüseyin’i ziyaret etmek ve Nudbe duasını okumak müstahaptır. Kurban bayramı günü oruç tutmak Fıtır bayramı gibi haramdır.

  Daha Fazla ...
 • Arefe Günü

  Arefe (Arapça: عرفة), zilhicce ayının dokuzuncu günü kurban bayramından bir gün önceki gündür.

  Daha Fazla ...
 • Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın Evliliği

  Hz Ali (a.s) ve Hz Fatıma'nın (s.a) Evliliği (Arapça: زواج الإمام علي من فاطمة الزهراء عليهما السلام); Hicretin ikinci yılı zilhicce ayının birinci günüdür. Şialar her yıl zilhicce ayının birinci gününü, Hz. Ali (a.s) ve Hz. Fatıma'nın (s.a) evlilik yıldönümü olarak kutlarlar. Meşhur görüşe göre Hz. Fatıma’nın (s.a) mehriyesi sünnet olan mehriye (mehri’s sünne: 500 dirhem) miktarı kadardı. Allah Resulü (s.a.a) birkaç talibi geri çevirdikten sonra Ali b. Ebi Talib’in (a.s) Hz. Fatıma (s.a) ile evlilik isteğini kabul ederek, bu yüce evliliğin Allah’ın emri üzerine gerçekleştiğini ve Hz. Fatıma’yı Ali’yle Allah’ın evlendirdiğini açıkladı.

  Daha Fazla ...
 • İmam Muhammed Cevad’ın ‘‘Şehadet’’ Yıldönümü Münasebetiyle

  İmam Cevad (a.s) Bağdat’ta sükûnet ettiğinde yaşanan bir gelişme imamet makamının halk arasında yayılmasına neden olmuştur. Hırsızın elinin nereden kesilmesi gerektiğine dair saray mollaları arasında tartışmalar çıkmış bazıları bilekten, bazıları dirsekten ve bazıları da kolun dipten kesilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Abbasi halifesi Mu’tasım, İmam Cevad’dan konu hakkındaki görüşünü istemiş, imam da halifenin ısrarı üzerine görüşünü açıklayarak şöyle buyurmuştur: “Hırsızın yalnızca parmakları kesilir ve elin gerisine dokunulmaz.” İmam Cevad (a.s) buna delil olarak şu ayeti kerimeyi ileri sürer: “Mescidler (secde edilen yerler) şüphesiz Allah'ındır. O halde, Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın (ve kulluk etmeyin).”72–18 Mu’tasım, İmam Cevad’ın (a.s) cevabını beğenir ve hırsızın parmaklarının kesilmesi emrini verir.[28]

  Daha Fazla ...
 • Hudeybiye Anlaşması

  Hac amellerini yerine getirmek için Mekke’ye doğru yola çıkan Müslümanlar Kureyş müşriklerinin engeliyle karşılaştı. Bunun üzerine Allah Resulü (s.a.a) müzakere için onlara birini gönderme kararı aldı ve ilk olarak Ömer b. Hattab’ı seçti. Ancak ikinci halife gitmekten kaçınarak bu iş için Osman b. Affan’ı önerdi. Üçüncü halife Osman’ın gitmesinden ve onun öldürüldüğü şayiasının yayılmasının ardından Hz. Resulü Ekrem (s.a.a) Müslümanları Rıdvan biatine davet etti. Taraflar arasında yapılan müzakerelerden sonra Hudeybiye barış anlaşması imzalandı.

  Daha Fazla ...
 • Dahvu’l-Arz

  Dahvu’l-Arz (Arapça: دحو الأرض), bazı rivayetlere göre yeryüzünün (yerkürenin) yayılıp döşendiği gündür. Zilkade Ayının 25. Günü olan Dahvu’l-Arz günü, dini açıdan faziletli ve önemli günlerden sayılmaktadır. Bugünde dua, zikir ve oruç gibi bazı ibadetlerin yapılmasına vurgu yapılarak tekit edilmiştir.

  Daha Fazla ...
 • Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri: İnsanlığın tam manası İmamların yaşamında canlanmıştır/Düşmanlar İmam Rıza (a.s)

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri, İmam Rıza’nın (a.s) değerli davranışları hakkında şunları söyledi: İmam Rıza’nın (a.s) değerli davranışları hakkında dediklerim onun azametinin sonsuz denizinden bir katredir. Bu topluluk seli, zengin- fakir, büyük-küçük her kesimden gelen bu kadar haceti ve derdi olan kimsenin bu şekilde onun ziyaretine gelmeleri bu merhametli İmamın kerametinin en iyi delilidir.

  Daha Fazla ...
 • Şehadet Yıldönümü Münasebetiyle

  İmam, Ebu Hanife’ye şöyle sormuştur: İnsanı öldürmek mi yoksa zina mı daha önemlidir? Ebu Hanife: İnsan öldürmek! İmam: Öyleyse neden insan öldürmek iki şahitle sabit olmakta, ancak zina dört şahitle? Kıyasla ne yapmaktasın? Allah katında namaz mı daha üstündür yoksa oruç mu? Ebu Hanife: Namaz İmam: Öyleyse neden adet gören kadın orucun kazasını tutmakta, ancak namazın kazasını tutmamaktadır?... Allah’ın kulu! Allah’tan kork ve kıyas etme.[30]

  Daha Fazla ...
 • Hendek Savaşı

  Cesareti dillere destan olan Amr b. Abdived beraberindeki birkaç kişi ile hendeği aştı ve sonra savaşmak için kendisine mübariz (rakip savaşçı) talep etti. Onunla savaşmaya korkanlar sessizliğe büründü. İmam Ali (a.s) onunla savaşmaya talip oldu ve Allah Resulünden (s.a.a) izin aldıktan sonra meydana giderek Amr’ı öldürdü. Hz. Ali’nin (a.s) Amr’ı öldürmesi, İslam’ın zafere ulaşmasında ve müşriklerin de yenilmesinde çok etkili olmuştu ve bundan dolayı Resulü Kibriya (s.a.a) şöyle buyurdu: ضربة علی یوم الخندق افضل من عبادة الثقلین ; “Ali'nin (a.s) Hendek günü bir kılıç darbesi, insanların ve cinlerin bütün ibadetlerden daha üstündür.”

  Daha Fazla ...
 • Uhud Savaşı

  Bu savaşta Müslümanlar, 70 kişinin şehadeti, Hamza b. Abdulmuttalib’in şehit edilmesi ve Peygamberimizin yüzünden yaralanması ve dişinin kırılması gibi ağır hasarlar aldı.

  Daha Fazla ...
 • Yevmu’l-Hedm (Tahrip Günü)

  Osmanlı devleti, zamanın padişahının oğlu İbrahim paşa komutasında bir orduyu Vahhabilerle savaşmak üzere Medine’ye gönderdi.[3] Onlar Medine’yi muhasara altına aldıktan sonra Vahhabilerden birçoğunu öldürdüler ve Babu’ş-Şami yakınlarındaki bir kaleye sığınan çok sayıda Vahhabiyi de tutukladılar.[4] Baki’deki bazı türbe ve kubbeler hicri kameri 1234 yılında İkinci Sultan Mahmut’un (Hükümet dönemi: 1223 - 1255) emriyle restore edildi.[5]

  Daha Fazla ...
 • Baki İmamlarının Türbesinin Tahribi

  1221 yılında vahhabiler tarafından ilk kez tahrip edilen türbe, kubbe veya yapıtlar Osmanlı Sultanı İkinci Abdulhamit’in emriyle restore edildi. Ancak hicri kameri 1344 yılı Şevval ayının sekizinde Medine’nin hakimi olan Emir Muhammed’in eliyle ve babası Abdulaziz A’li Suud’un emriyle tahrip edildi.

  Daha Fazla ...
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır