Arefe Günü

 • News Code : 778200
 • Source : wikishia.net
Brief

Arefe (Arapça: عرفة), zilhicce ayının dokuzuncu günü kurban bayramından bir gün önceki gündür.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Arefe (Arapça: عرفة), zilhicce ayının dokuzuncu günükurban bayramından bir gün önceki gündür. Şia fıkhına göre, hacılar bugün öğlen vaktinden akşam gurub vaktine kadar Arafat'ta vakfeye durmalıdırlar. Arafe günü, Müslümanlar nezdinde yılın en faziletli günlerinden sayılmaka ve kaynak hadislere göre duave istiğfarı en önemlisi olan çok sayıda amel ve ibadet nakledilmiştir. Bugün İmam Hüseyin’in (a.s) ziyaretedilmesi Şialar açısından müstahaptır. Bugünde arefe duasının okunması oldukça sevaptır.

İsimlendirilmesi

Arefe, tefekkür ve düşünce üzerine bilgi, idrak ve tanıma anlamına gelen “a-r-f” (عرف) kökünden arapça bir kelimedir. Sözlük bilimcilere göre, bu madde inkarın zıttıdır.[1] Arefe kelimesi, Arafat’tan (Mekke’de bulunan bu yerde arefe günü vakfe durulmalıdır) ismini almakta ve dağlar arasında belli olan ve tanınmış olduğundan Arafat’ı bu adla adlandırmışlardır.[2] Mekke üzerine yazılan eski eserlerde, örneğin Fakihi’nin kaleme aldığı Ahbari Mekke kitabı (ikinci asırda yazılmıştır) Arafat topraklarını tanıtmak için arefe kelimesinden yararlanmıştır. Onuncu yüzyıl tarihçilerinden Mekkeli Sahavi de Arafat kelimesinin “Kasabat” kelimesi gibi olduğunu ve bölgenin her noktasına “arefe” ve bölgenin tamamına “Arafat” denildiğini açıklamıştır.[3]

Önem ve Fazileti

 • Arefe günü, hac ibadetlerinin başladığı gündür. Hacılar, bugün Arafat’ta bir araya gelir ve dua ve istiğfarlar eşliğinde hac farizesinin yerine getirmek için şükürlerini ifa ederler.Masumlardan bugüne özel dua ve münacatların nakledilmesi günün büyüklük ve önemine delalet etmektedir. Bazı kaynaklarda Hz. Peygamber Efendimizden (s.a.a) bugüne özel dua nakledilmiştir.[4] Nakledilen en meşhur dualar: İmam Hüseyin’in (a.s) “arefe duası” diye meşhur olan duasıdır. Bir çok Şia dünyanın her yerinde bu duayı bugünde okumakta ve oldukça önem vermektedirler. Yine bugüne özel nakledilen dualardan birisi de İmam Zeynel Abidin’in (a.s) duasıdır.[5]
 • Bir çok hadis ve rivayette arefe günü günahların bağışlanması için özel bir gün olarak tanıtılmıştır.[6]
 • Duaların kabul edildiği gündür.[7]
 • Şia İmamları (a.s) bugüne oldukça özel önem vermekteydiler. İnsanları bugüne değer vermeye çağırmakta ve dilencileri bugünde hiç bir şekilde eli boş göndermemekteydiler.[8]

Fıkıh Hükmü

 • Şia fıkhına göre, hacıların arefe günü (zilhicce ayının dokuzunda) öğlen vaktinden akşam ezanına kadar Arafat’ta vakfe yapmaları vaciptir. Yani hacı, Arafat topraklarında durmalı ve oradan (akşam ezanı ile birlikte) ayrılmalıdır. Bu vukuf, haccın erkânlarındandır. Şöyle ki hacı eğer buraya gitmez ve az da olsa orada kalmazsa haccı batıl olur.[9]
 • Ehli sünnet mezhebine göre, vukufun vakti konusunda ihtilaf vardır:
 1. Onuncu gecenin gurup vaktinden bayram gününün sabah vaktine kadar;
 2. Dokuzuncu günün seher vaktinden, bayram gününün seher vaktine kadar;
 3. Zilhicce ayının dokuzuncu gününün (arefe günü) öğlen vaktinden, onuncu günün fecir vaktine kadar.[10]

Arafe Gününün Müstahapları

Arefe günü için yapılması gereken bazı müstahap ameller zikredilmiştir, bunların bazıları şunlardır:

 • Rivayetlere göre, arefe gününün en faziletli ameli, dua ve istiğfardır.[11] Dualar içinde İmam Hüseyin’in (a.s) arefe duası diye meşhur olan duanın en okunması en faziletli olandır.
 • Gusül almak.[12]
 • İmam Hüseyin’in (a.s) ziyareti.[13]
 • Mina’da beytute yapmak. Şöyle ki hacı arefe gecesini fecir vaktine kadar Mina’da geçirir.[14]
 • Sadaka vermek.[15]
 • Oruç tutmak.[16]

Arefe Duasını indirip dinlemek için tıklayınız: 

Arefe Duası (Mirdamad)

http://tr.wikishia.net/view/Arefe

WİKİSHİA.NET

Kaynakça

 1. Yukarı git Rağıb İsfahani, Müfredat, s. 560.
 2. Yukarı git Kureyşi, et-Tahkik li-Kelimati’l-Kur’ani’l-Kerim, c. 8, s. 120.
 3. Yukarı git Sahavi, el-Bedaniyat, s. 225.
 4. Yukarı git Saduk, Men La Yahzuruhu’l-Fakih, c. 2, s. 542, 543.
 5. Yukarı git Bkz. Sahife-i Seccadiye, s. 210.
 6. Yukarı git Bkz. Kuleyni, el-Kafi, c. 4, s. 146, 541.
 7. Yukarı git Saduk, Men La Yahzuruhu’l-Fakih, c. 2, s. 211.
 8. Yukarı git Saduk, Men La Yahzuruhu’l-Fakih, c. 2, s. 211.
 9. Yukarı git Musevi Şahrudi, Camiu’L-Fetava Menasiku’l-Hac, s. 173, 174.
 10. Yukarı git Hac ve Umre der Aynei Fıkhı Mukarin, s. 237, 238; el-Fıkhu ale’l-Mezahibu’l Hamse, c. 1, s. 278.
 11. Yukarı git Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 13, s. 559, 560.
 12. Yukarı git Saduk, Men La Yahzuruhu’l-Fakih, c. 2, s. 77.
 13. Yukarı git Kuleyni, Kafi, c. 4, s. 580; Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 14, s. 459; Kummi, Abbas, Mefatihu’l-Cinan, s. 451.
 14. Yukarı git Saduk, Maanii’l-Ahbar, s. 269.
 15. Yukarı git Saduk, Men La Yahzuruhu’l-Fakih, c. 2, s. 211.
 16. Yukarı git Şeyh Tusi, el-İstibsar, c. 2, s. 133.

Bibliyografi

 • Saduk, Saduk, Men La Yahzuruhu’l-Fakih, c. 2, intişarat Camiu Müderrsin, Kum, k. 1413.
 • Saduk, Maanii’l-Ahbar, intişarat Camiu Müderrisin, Kum, ş. 1361.
 • Tusi, el-İstibsar, daru’l-kutubu’l İslami, Tahran, k. 1390.
 • Kummi, Abbas, Mefatihu’l-Cinan, Kum, Ayini Daniş.
 • Musevi Şahrudi, Seyyid Murtaza, Camiu’l-Fetava Mensiku’l-Hac, neşri Me’şer, Tahran, k. 1428.
 • Sahife-i Seccadiye, defteri neşri el-Hadi, Kum, İran, k. 1418.
 • Amuli, Şeyh Hürr, Vesailu’ş-Şia, müessese alilbeyt aleyhimu’s selam, Kum, k. 1409.
 • Sahavi, Muhammed bin Abdurrahman, el-Beldeniyan, musehhih, Hisam bin Muhamed Katan, daru’lata, Riyad, k. 1422.
 • Fakihi, Muhammed bin İshak, Ahbari Mekke fi Kadimi’d-Duhur ve Hadise, Mektebetu’l Esedi, Mekke-i Mükerreme, dördüncü baskı, k. 1424.

http://tr.wikishia.net/view/Arefe

WİKİSHİA.NET


İlgili Konular

Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*

Mourining of Imam Hossein
Aşura Özel
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib