• İmam Cafer-i Sadık (as)’ın Şehadet Yıldönümü

  Mansur, İmam’ı kendisine yaklaştırmaya veya tehditle onu susturmaya çalıştı ise de bunda başarılı olamayınca onu şehit etme karan aldı. Sonunda İmam Cafer Sadık (a.s), Hicri 148. yılın Şevval ayının 25 inde zehirlenerek şehit edildi ve pâk vücudu Medine de Bâki Mezarlığına defnedildi.

  Daha Fazla ...
 • İmam Hasan Mücteba’nın (a.s) Siretinde Tevhidin Cilveleri

  İmamet güneşinin ikinci halkası olan İmam Hasan (a.s), ihlası ve ibadette tevhidin duanın kabul olmasına neden biliyor ve kendisi de bunu garanti ediyor ve buyuruyor ki: “Kim dua ederken kalbine Allah’ın rızası ve hoşnutluğundan başka bir şey gelmez ise ben onun duasının kabulüne kefilim.”

  Daha Fazla ...
 • İmam Hasan'ın (a.s) Kutlu Doğum Günü

  Hasan bin Ali bin Ebi Talip (Arapça: الحسن بن علي بن أﺑﻲ طالب) (Hicri 3, Medine/Hicri 50, Medine) Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın (s.a) büyük oğlu, Hz. Muhammed'in (s.a.a.) ilk erkek torunu, on iki imam'ın ikincisi ve Ehlibeyt'ten olan dördüncü masumdur.

  Daha Fazla ...
 • Hazreti Ali Ekber’in Doğum Yıldönümü Münasebetiyle

  Vicdanlı hiçbir düşünüre, bu saygın ailenin en büyük onuru olan "Ebu’l-Hasan Ali Ekber"in azameti gizli değildir. O, döneminin yeganesi, akıl ve fazilet timsali, zamanın dâhisi, Hz. Peygamber’i gösteren kamil bir ayna, Kerbela şehidi, İmam Hüseyin’in (a.s) kalbinin sakinleştiricisiydi.

  Daha Fazla ...
 • Hz. Fatıma Tesbihat'ı

  Sünni-Şii bu rivayet üzerinde birkaç küçük anlatım farklılığı dışında ittifak etmiş ve Hz. Resulullah (saa), kendi kızı Hz. Fatıma’ya (sa) bizzat bunu öğrettiği için bu zikirler Hz. Fatıma (sa) tesbihatı diye meşhur olmuştur.

  Daha Fazla ...
 • Hz. Ali ve Dilenci

  Allah'ım! Ben de senin kulun ve peygamberinim. Benim de gönlümü aç, işimde kolaylık sağla, ailemden Ali'yi, bana yardımcı ver, onunla kuvvetimi arttır.

  Daha Fazla ...
 • Hazreti Fatıma’nın (s.a) Kabri Nerededir?

  Allame Durçei Ehlisünnet âlimlerinden biriyle düzenli olarak münazara ediyordu; bir gün rüyasında Emirülmüminin Ali’yi (a.s) gördü. Allame Durçei şöyle anlatıyor: Rüyamda Hazret bana şöyle buyurdu: Yarın münazaranın konusunu, “Hazreti Fatıma’nın kabri nerededir ve eğer malum değilse niçin malum değildir?” başlığına ihtisas ver. Uykudan uyandım; mevlam ile konuşmanın lezzetinden gözyaşı döküyordum. Heyecandan sabaha kadar uyuyamadım ve münazara saatini beklemeye başladım.

  Daha Fazla ...
 • Hz. Fatıma İstanbul'da Anıldı + FOTO

  Şehadetinin 1387. yılında Türkiye'nin birçok yerinde gözyaşları ile anılan Allah Resulü'nün ciğerparesi, güzellikler anası Hz. Fatıma (sa) Zeytinburnu İmam Cafer Sadık Camii’nde anıldı.

  Daha Fazla ...
 • Leyletü'l Mebit

  Kureyş’in önde gelenlerinin Allah Resulünü (s.a.a) öldürme kararı alması üzerine, müşriklerin Peygamberimizin yokluğunu anlamaması için Hz. Muhammed’in (s.a.a) Hz. Ali’den (a.s) kendi yatağına yatmasını istediği geceye denir. Allah-u Teâlâ Hz. Ali’nin (a.s) canını hiçe sayarak yaptığı bu büyük fedakârlığı karşısında Bakara Suresinin 207. Ayetini nazil etmiş ve Hz. Ali'nin nasıl bir makama sahip olduğunu ortaya koymuştur.

  Daha Fazla ...
 • 28 Safer: Peygamber Efendimizin Vefatı ve İmam Hasan’ın Şehadeti

  Nehcü’l Belağa’da belirtildiği gibi Efendimiz (s.a.a) can verdiğinde başı, Hz. Ali’nin (a.s) kucağında, sine ve boynu arasında idi.[79] O vakitler Hz. Fatıma (s.a) dışında hiçbir çocuğu hayatta değildi.Hz. Resulü Ekrem’in (s.a.a) mutahhar naaşı, Hz. Ali (a.s) ve hanedanından birkaç kişi tarafından gusül verilerek, kefenlendi ve ardından kendi evinde –şu anda Mescid-i Nebi’de yer almaktadır- toprağa verildi.

  Daha Fazla ...
 • Tathir Ayeti

  Müsned-i Ahmed b. Hanbel’de birçok rivayet nakledilmiştir ki o rivayetlerin tümünün içeriğinde, Peygamberin (s.a.a) Tathir ayetindeki Ehl-i Beyt’ten kastın; Fatıma, eşi ve iki oğlu olduğunu açıkladığı belirtilmiştir.[9] Aynı şekilde Ahmed b. Hanbel Fezailu’s Sahabe kitabında, Peygamber Efendimizin (s.a.a) 6 ay boyunca sabah namazına gitmek için çıktığında Hz. Fatıma’nın (s.a) evinin önüne gelerek: “Ey Ehl-i Beyt! Namaz! Namaz! Ey Ehl-i Beyt! Allah sadece siz Ehl-i Beyt’ten her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz ve pak kılmak istiyor” diye buyurduğunu rivayet etmektedir.[10]

  Daha Fazla ...
 • Mübahele Günü

  Ehlisünnet müfessirlerinin (Zamahşeri,[4] Fahri Razi,[5] Beyzavi,[6] ve başkaları) dediklerine göre “ebnaena”dan (oğullarımız) maksat Hasan ve Hüseyin aleyhima’s selam, “nisaena”dan (kadınlarımız) maksat Hz. Fatıma Zehra (s.a) ve “enfusena”dan (kendimiz veya nefsimiz) maksat Hz. Ali'dir (a.s). Yani Efendimizle birlikte bu dört kişi Al-i Aba veya Ehl-i Kisa veya Ehl-i Kisa’yı teşkil etmektedir. Bu kişilerin yüce makamlarını gösteren bu ayet, Zamahşeri ve Fahri Razi’nin dediğine göre onun peşi sıra nazil olan Tathir ayeti (Ahzab suresi, 33. ayet) onların anı, değer ve paklıklarını ortaya koymaktadır.

  Daha Fazla ...
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır