• Resulullah'tan (s.a.a) Şifa Dilemek

  Resulullah'ı (s.a.a) aracı kılmayı ve şefâatçi kılmayı her zaman meşru ve câiz gören Müslümanlar, bunun hatta gerek Resulullah (s.a.a) yaratılmadan önce, gerek Hz. Peygamber'in hayatında ve gerekse irtihalinden sonra kıyamet gününde yüce Allah'ın rıza ve hoşnutluğuna mazhar olduğunu ileri sürer ve iddialarını şu delillere dayandırırlar:

  Daha Fazla ...
 • Hz. Peygamber'den (s.a.a) Kalan Şeylerle Teberrük Etmek

  Bazı Müslümanların peygamberler hakkında görüşleri şu şekildedir: Peygamberlere ait şeylerden ve onlardan bize kalan hatıralardan hayır ummak ve onların türbelerini ibadet yeri edinmek şirktir. Onların mezarının üzerine türbe yapmak şirk seviyesindedir. Onların ve Allah velilerinin doğumları dolayısıyla anma programları düzenlemek, günah, bidat ve haramdır. Allah'tan başkasını O'na aracı kılmak şirk sayılır; Resulullah'ın (s.a.a) vefatından sonra ondan şefaat ummak İslâm dinine aykırıdır. Bunların karşısında yer alan grup ise kendi görüşlerinin ispatı için aşağıdaki delilleri ileri sürmektedirler:

  Daha Fazla ...
 • Beytü'l-Ahzan

  Beytü’l-Ahzan (Arapça: بيت الأحزان); Medine’nin Baki kabristanlığında bulunan mekânın adıdır. Rivayet edildiğine göre Hz. Fatıma (s.a) bu mekânda ibadet eder ve burada babasının yasını tutarmış. Önceleri kubbeli bir odası olan bu mekan, hicri kameri 1344 yılında Vahhabiler tarafından yıkılmıştır.

  Daha Fazla ...
 • Hz. Fatıma'nın Hutbesi

  Hz. Fatıma Zehra’nın hutbesi (Arapça: خطبه حضرت فاطمة الزهراء), Hz. Fatıma Zehra’nın (s.a) Hz. İmam Ali’nin (a.s) hilafetini savunmak için halife (Ebu Bekir) ve Medine halkı karşısında okuduğu hutbedir.

  Daha Fazla ...
 • Hz. Fatıma Tesbihat’ı

  Hz. Fatıma’nın tesbihat’ı (Arapça: تسبيح الزهراء عليها السلام), "Allah-u Ekber” zikrinin 34 kere, “el-Hamdulillah” ve “Subhanallah” zikrinin 33 kere söylendiği zikirlerinin bütününe denir. Nakledilen rivayetlere göre bu zikri, Hz. Fahri Kâinat Efendimiz (s.a.a) Hz. Fatıma’ya (s.a) öğretmiştir. Hadis kaynaklarında günlük farz namazların ardından söylenmesi önemle vurgulanmıştır.

  Daha Fazla ...
 • ‘Benden sonra on iki halife gelecektir’

  Cabir bin Semure diyor ki: “Resûlullah (s.a.v.), ‘Benden sonra on iki halife gelecektir, hepsi de Kureyş’tendir’ buyurdu. Eve döndüklerinde kimsenin yanında bulunmadığı bir sırada yanına giderek, ‘Ondan sonra ne olacak?’ diye sorduğumda, ‘Kargaşalık olacak’ buyurdular”.

  Daha Fazla ...
 • Büyük İslam Peygamberi (s.a.a) Beşeriyetin Ebedi Modelidir

  Şüphesiz İslam Peygamberinin (s.a.a) şahsiyeti insanlığın bugünü ve yarını için tam ve kâmil bir model ve misaldir. Günün dünyası tüm alanlardaki ilerlemelerine ve köklü değişimlere rağmen manevi ve ahlaki alanlarda büyük İslam Peygamberinin bilinen ve bilinmeyen manevi ve ahlaki öğretilerine muhtaçtırlar.

  Daha Fazla ...
 • Âlemlere Rahmet Olarak Gönderilen Son Elçi: ''Hz. Muhammed Mustafa''

  İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.a) doğum günü, Şia’nın meşhur görüşüne göre 17 Rebiyülevvel Ehli Sünnetin meşhur görüşüne göre ise 12 Rebiyülevveldir.[7] İran'da 12 ile 17 Rebiülevvel arasındaki süre Şia ve Sünniler arasında vahdet haftası unvanı ile kutlanmaktadır.

  Daha Fazla ...
 • ‘Ali’den izinsiz Sırat’tan geçilmez’

  İbn-i Hacer, Savaik adlı eserinde diyor ki: “İbn-i Semmak şöyle rivayet eder: Ebu Bekir, Hz. Ali’ye (a.s.) dedi ki: Resûlullah’ın (s.a.a.) şöyle dediğini duydum: Ali’den (a.s.), yazılı bir vesika alamadıktan sonra, Sırat köprüsünden kimse geçemez”

  Daha Fazla ...
 • Ehl-i Beyt’in velayetinden sorulacak

  İmam Vahidi diyor ki: “‘Onları durdurun onlar sorguya çekileceklerdir’ ayetinin manası; Hz. Ali ve Ehl-i Beyt’in velayetinden sorulacaktır. Çünkü Cenab-ı Allah, Resûlüne, risaletine karşılık akrabalarına sevgi göstermekten başka hiçbir şey istemediğini, halka bildirmesini emretmişti”

  Daha Fazla ...
 • Kırtas Hadisesi

  Kırtas hadisesi veya kırtas divit hadisesi ya da kalem kâğıt hadisesi (Arapça: حدیث الدواة) diye tarihi kayıtlarda tevatür haddinde yer olan bu hadiseden maksat, Hz. Resulullah’ın ömrünün son günlerinde Müslümanların kendisinden sonra sapmamaları için bir şeyler yazdırmak için yanındakilerden kağıt kalem istemesi ve ardından bazı sahabelerin buna karşı çıkarak Efendimizin vasiyetini yazdırmasına engel olmaları hadisesidir.

  Daha Fazla ...
 • ‘Hz. Muhammed (s.a.a): Allah’ın Elçisi’ Filmi Yarın Vizyonda

  “Hz. Muhammed (s.a.v): Allah’ın Elçisi” filmi, Türkçe dublaj ve İngilizce alt yazılı olarak ekranlara gelecek. “Hz. Muhammed (s.a.v): Allah’ın Elçisi” filmi Türkiye Diyanet İşleri, tarih ve İslam Tarihi araştırmacılarının incelemesi ve değerlendirmesinden sonra Türk izleyicilerine sunuluyor. Filmin senaryosu Mecid Mecidi ve Kambuz Pertuyi tarafından yazılmış ve çekimleri 7 yıl sürmüştür.

  Daha Fazla ...
 • Medine’den Kerbela’ya; İmam Hüseyin’in (a.s) Hareketi

  İmam Hüseyin’in (a.s) Medine’den Kerbela yolculuğu (Arapça: ‎حركة الإمام الحسين (ع) من المدينة الى كربلاء), Muaviye’nin ölmesinden sonra başladı. İmam Hüseyin (a.s) Yezit’e biatı meşru bilmemiş ve Kufelilerin daveti üzerine onların yöneticiliğini üstlenmek için Mekke’den Kufe’ye doğru yola çıkmıştır, ancak Kerbela’da Kufelilerin ihanet ve sadakatsizliklerinden dolayı Aşura günü iki ordu arasında gerçekleşen savaşta, İmam Hüseyin (a.s) ve az sayıda (yaklaşık 72 kişilik) ashabı şehadete ermiştir. Geride kalan yakınları, Ehlibeyti ve yaranları ise esir alınarak Kufe’ye ve oradan da Şam’a gönderilmiştir.

  Daha Fazla ...
 • İmam Ali’nin Yüzüğünü ‘‘Namaz Kıldığı Sırada’’ Bağışladığı Gün

  Ehl-i Sünnet'in önde gelen tefsir alimlerinden Fahri Razi şöyle rivayet etmiştir: Ebu Zer dedi ki: "Bilin ki bir gün Hz. Resulullah ile birlikte öğle namazı kıldığımız bir sırada, bir dilenci mescittekilerden sadaka istedi fakat ona kimse bir şey vermedi. Bu sırada Hz. Ali rüku halindeydi. Elini ona doğru uzattı o parmağında yüzük vardı. Dilenci gidip yüzüğü hazretin parmağından çıkarıp aldı.

  Daha Fazla ...
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır