• Mübahele

  Mübahele (Arapça: المباهلة; Al-Mobahaleh), karşılıklı beddua ve lanetleşmek anlamına gelir. Kendisini haklı bilen iki kişi veya iki grup birbirlerinin karşısında Allah nezdinde ağlayarak niyaz etmekte, Ondan yalancıya lanet etmesi istenmekte ve bu şekilde kimin hak olduğu aşikâr olmaktadır. Bundan dolayı, İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.a) Necran Hıristiyanlarının karşısında mübahele önerisinde bulunmuş ve onlar da kabul etmişlerdir, ancak kararlaştırılan gün gelip çattığında bu işten vazgeçmişlerdir. Çünkü Peygamberin en yakın ailesi (yani kızı: Hz. Fatıma (s.a), damadı: İmam Ali (a.s), torunları: İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin (a.s)) ile birlikte mübaheleye geldiğini gördüler. Bundan dolayı onun sadakatine inandılar ve bu şekilde Peygamber Efendimiz (s.a.a) bu olaydan zaferle çıkmıştır.

  Daha Fazla ...
 • Gadir-i Hum Bayramınız Kutlu Olsun

  Gadir bayramı (Arapça: عيد الغدير), Şiaların Zilhicce ayının 18’inde kutladıkları büyük İslami bayramlardan biridir. Bugün Hz. Resulü Kibriya Efendimiz (s.a.a) ilahi emir gereği Hz. Ali’yi (a.s) hilafet ve imamet makamına atamıştır. Bu olay, hicretin onuncu yılında Zilhicce ayının on sekizinde Veda haccında Gadir-i Hum denen yerde gerçekleşmiştir. Şia hadislerinde bugün için “İydullahi’l Ekber” (en büyük bayram”,[1] Muhammed Ehlibeytinin Bayramı[2] ve en üstün bayram[3] gibi tabirler kullanılmıştır. Şialar bugünde dünya genelinde çeşitli kutlama ve şenlikler düzenlemektedir.

  Daha Fazla ...
 • Veda Haccı

  Veda haccı (Arapça: حجة الوداع), Hz. Resulü Kibriya’nın (s.a.a) ömrünün son yılında hicretin onuncu yılında yerine getirerek Müslümanlarla vedalaştığı son hac farizasıdır. Hz. Peygamber (s.a.a) bu haccında Müslümanlara ‘hac ibadetlerini benden öğrenin, şayet beni bir daha hacda göremeyeceksiniz’ buyurmuştur. Dolayısıyla Şia inançlarına göre bu hac seferinde Gadir-i Hum denilen yerde Peygamber Efendimiz (s.a.a) Allah tarafından Müminlerin Emiri Hz. Ali’nin (a.s) imamet ve velayetini umumi olarak ilan etmiş ve insanlardan biat almıştır. Dolayısıyla bu hac Şialar için özel bir öneme sahiptir.

  Daha Fazla ...
 • Salavat

  Salavat (Arapça: الصلاة على النبي), Hz. Resulü Kibriya ve Ehlibeytine saygı ve selamı bildirme anlamına gelen Arapça bir zikirdir.

  Daha Fazla ...
 • Uluslararası İmam Rıza (a.s) Festivali başladı

  Nizam Maslahatını Belirleme Konseyi Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı Ali Ekber Vilayeti’nin açılış konuşmasıyla, 14. Uluslararası İmam Rıza –as- Festivali, bugün Meşhed kentinde çalışmalarına başladı.

  Daha Fazla ...
 • Baki Mezarlığı

  Hz. Fahri Kainat Efendimizin (s.a.a) Medine’ye hicretinden ve şehrin genişlemesinden sonra, Müslümanların ölülerinin defnedilebilmesi için bir mezarlığın belirlenmesi zaruret haline geldi. Resulü Ekrem (s.a.a) Medine’nin çeşitli bölgelerini gezdikten sonra Mescid-i Nebevi'nin doğu kısmının yakınındaki, Cebrail kapısı yolu üzerinde bulunan[6] Baki’yi, Müslümanların kabri olarak seçti ve daha sonra şöyle buyurdu: “Ben (Allah tarafından) bu mekan (seçmek) için emir olundum.”[7]

  Daha Fazla ...
 • On İki Halife Hadisi

  On iki halife hadisi Sahihi Buhari’de Cabir bin Semure’nin nakli ile Hz. Peygamber Efendimizden (s.a.a) “on iki emir” tabiriyle rivayet edilmiştir: “جَابِر بْنَ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِی(ص)، یقُولُ: یکونُ اِثْنی عَشَرَ اَمیراً فَقالَ کلِمَهً لَمْ اَسْمَعْها، فَقالَ اَبی اِنَّهُ قالَ کلُّهُم مِنْ قُرَیشٍ” ; “Cabir bin Semure dedi ki Nebi’nin şöyle dediğini duydum: ‘On iki emir olacaktır.’ Sonra bir şey daha dedi ama ben duymadım. Ama babam dedi ki Peygamber buyurdu: ‘Onların hepsi Kureyş’tendir.”[1]

  Daha Fazla ...
 • Yevmu’l-Hedm (Tahrip Günü)

  Osmanlı devleti, zamanın padişahının oğlu İbrahim paşa komutasında bir orduyu Vahhabilerle savaşmak üzere Medine’ye gönderdi.[3] Onlar Medine’yi muhasara altına aldıktan sonra Vahhabilerden birçoğunu öldürdüler ve Babu’ş-Şami yakınlarındaki bir kaleye sığınan çok sayıda Vahhabiyi de tutukladılar.[4] Baki’deki bazı türbe ve kubbeler hicri kameri 1234 yılında İkinci Sultan Mahmut’un (Hükümet dönemi: 1223 - 1255) emriyle restore edildi.[5]

  Daha Fazla ...
 • Baki İmamlarının Türbesinin Tahribi

  1221 yılında vahhabiler tarafından ilk kez tahrip edilen türbe, kubbe veya yapıtlar Osmanlı Sultanı İkinci Abdulhamit’in emriyle restore edildi. Ancak hicri kameri 1344 yılı Şevval ayının sekizinde Medine’nin hakimi olan Emir Muhammed’in eliyle ve babası Abdulaziz A’li Suud’un emriyle tahrip edildi.

  Daha Fazla ...
 • Levh Hadisi

  İmam Hüseyin (a.s) dünyaya geldiğinde Allah Teâlâ doğum günü hediyesi olarak Peygamber Efendimize on iki imamın isimlerinin yazıldığı bir levha gönderdi. Hz. Peygamber Efendimiz de bu levhayı mutlu olması için Hz. Fatıma Zehra’ya bağışladı.

  Daha Fazla ...
 • Miraç ne demek? / Miraç'ta ne oldu?

  Miraç veya İsra (Arapça: الإسراء و معراج) Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.a) Mekke’den Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya ve oradan da göğe yükseltilmesi anlamındaki gece yolculuğudur.

  Daha Fazla ...
 • İmam Hasan’ın Sözlerinde Kulluğun Yolu

  Kulluk insanın yaratılışının em önemli hedefidir. Yüce Allah, insanı ibadet yoluyla hilafet makamın yerleştirmek için yarattı. Ama bu hedefe ulaşmak için ibadet ve kulluğun niteliği dini öğretilerde açıklanmış bir konudur. Peygamberler ve İmamlar (a.s) ilahi elçiler sıfatıyla bu yolu en iyi şekilde açıklamak ve her türlü şüpheyi gidermek hedefini taşımaktadırlar.

  Daha Fazla ...
 • İmam Hasan’ın Doğum Günü Münasebetiyle

  İmam Hasan (a.s) Kisa (Aba) Ashabından birisidir[58] ve Hz. Peygamber efendimiz Mübahale olayında, Allah’ın emri ile İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Ali ve Hz. Fatıma’yı da kendisiyle birlikte lanetleşmeye götürmüştür.[59] Tathir Ayeti onun ve öteki Ehlibeyt için çok büyük bir fazilettir.[60] İmam Hasan (a.s) Hacca 25 kere yaya olarak gitmiş, üç kere malını Allah yolunda bağışlamıştır. Şöyle ki ayakkabısını bağışlamış kendisine terliğini ayırmıştır.[61]

  Daha Fazla ...
 • Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi dersleri (62)

  O bu eserinde şöyle diyor: Son derece gariptir ki, Sekaleyn hadisi Sahihü Müslim’de, Sünenü’t-Tirmizi’de -ki Tirmizi hadisin sahih ve hasen olduğunu belirtir-, el-Müstedrek’te - Hâkim bu hadisin hasen olduğunu belirtir-, Müsnedü İmam Ahmed’te, Taberani’nin el-Mucemü’l-Kebir’inde geçtiği ve isnadı sahih olduğu halde çağdaş bilginlerin ve hatiplerin büyük bir çoğunluğu ya hadisi bilmiyor veya bilmezlikten geliyor.

  Daha Fazla ...
 • Şehitlerin Efendisi İmam Hüseyin’in Doğum Günü Tüm İslam Âlemi ve Müslümanlara Mübarek Olsun

  İmam Hüseyin’i ziyaret etmenin kendine özgü adap ve amelleri vardır; onlardan bazıları şunlardır: Yola çıkmadan önce üç gün oruç tutmak. Lezzetli ve çok çeşitli yemeklerden sakınma ve sade yemeklerle yetinmek. Gamlı ve hüzünlü bir halde ziyaret etmek. Koku ve esans kullanmaktan sakınmak. Matem ve musibet görmüş kimse gibi, aşüfte çehre ve elbiselerle ziyaret etme.[227] Ziyaretten önce Fırat suyuyla gusül alma. Yalın ayak ziyarete gitme.[228]

  Daha Fazla ...
 • Son Peygamber’in Seçildiği Gün Tüm İslam Âlemi ve Müslümanlara Hayırlı Mübarek Olsun

  Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.a) insanların hidayeti için Allah tarafından gönderilmesini zaman ve mekân olarak anlatan bir terimdir. “Meb’es” sözcüğünde “bi’set” manasına gelen masdar anlamı da yatmaktadır. Bi’set kelimesi İslam litaretüründe daha çok Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.a) için kullanılmaktadır. Efendimiz (s.a.a) 40 yaşında Nur dağında (Mekke şehri yakınlarında) Hira mağarasında peygamberliğe seçilmiş ve bu İslam dininin başlangıcı olmuştur. Bu olay İmamiye Şialarının meşhur görüşüne göre Hicretten 13 yıl önce Recep ayının 27’sinde gerçekleşmiştir.

  Daha Fazla ...
 • ‘Gerçekleşecek olan azabı istedi’

  Resûlullah’ın (s.a.a) Gadir–i Hum’da Hz. Ali’yi halife tayin etmesine karşı çıkan Hars b. Numan, devesine yetişmeden başına bir taş düşüp alt tarafından çıktı ve onu öldürdü. Bunun üzerine Allah Teâlâ, “Sail (istekte bulunan biri) gerçekleşecek olan azabı istedi” ayetini indirdi

  Daha Fazla ...
 • Dr. İsam el-İmad: Ehl-i Beyt ve Haşimoğullarının rolü niçin gizlenmeye çalışılıyor? (1)

  Bunlar Hz. Resulullah'ın (s.a.a.) Müslim ve Buharî'de yer alan, "Benden sonra 12 imam vardır" hadisinde beyan ettiği kişilerdir. Onlar İslamî, İlahî, Rabbanî hilafeti temsil ettiler. Bu hilafet, belirli bir siyaset yoluyla kurulan tarihi ve siyasi hilafet değildi. Siyasi hilafet Yüce Allah'ın irade ettiği İlahî hilafetle çelişir, çarpışır.

  Daha Fazla ...
 • Hz. Fatıma Zehra (s.a) Dünya Kadınlar Günü Münasebetiyle

  Hz. Fatıma (Arapça: فاطمة الزهراء, Fatimah) (selamullahi aleyha) İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.a) ve Hz. Hatice’nin (s.a) kızıdır. Hz. Fatıma, Hz. İmam Ali’nin (a.s) eşi ve Ehli Abanın (Ehli Kisa) beş kişisinden birisi ve “On İki İmam Şiaları” nezdinde On Dört Masumdan birisidir. Şiaların ikinci ve üçüncü imamları onun çocuklarıdır. Kendisi Necran Nasranîleriyle yapılan “Mübahele” gününde Hz. Peygamberin (s.a.a) yanında bulunan tek kadındır.

  Daha Fazla ...
 • ŞİA - ŞİA, SÜNNİ - SÜNNİ SAVAŞLARDAN ŞİA - SÜNNİ SAVAŞLARA

  Çaldıran Savaşı’nı Şii-Sünni savaşı olarak nitelersek büyük bir hata yapmışızdır. Safevilerle Osmanlıların bütün savaşları ve siyasi tarih literatüründe Şii-Sünni savaşı denilen diğer çatışmalar, çoğu zaman kısacık bir mezhep boyutu olmasına rağmen mezhepsel ihtilaflar değillerdi. Birçok Sünni devlet birbirleriyle savaştığı gibi çok sayıda Şii devlet de birbirleriyle karşı karşıya geldiler, ancak bir hayli Şii devletle Sünni devlet arasında sıcak ilişkiler yaşanıyordu.

  Daha Fazla ...
 • ŞİA ve SÜNNİ İSLAM'IN İKİ KANADIDIR

  El Ezher Şeyhi Ahmet Tayyib, Avrupa Parlementosu'nda yaptığı açıklmada; insanların değişik mensubiyetlerde olmasının doğal bir mesele olduğunu, Kuar'an'da da bu konuya işaret edildiğini söyledi.

  Daha Fazla ...
 • Eyyami Fatıma

  Ebu Basir’in İmam Cafer Sadık’tan aleyhi selam naklettiği bir rivayete göre Hz. Fatıma Zehra (s.a) Cemaziyelahir ayının üçünde Cumartesi günü şehit olmuştur.[3]

  Daha Fazla ...
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır