• Hazreti Hamza'nın Şehadet Yıldönümü Münasebetiyle

  Seyyidü’ş-Şüheda Hazreti Hamza

  Hazreti Hamza’nın şehadet yıldönümü münasebetiyle onun yaşamı ve şahsiyeti hakkında Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeyt İmamlarından (a.s) kısa bir kesinti aktaracağız.

  Daha Fazla ...
 • Şia'nın Büyük İsmi; Şeyh Ensari ve İki Hikaye

  Şeyh Ensarî, Şia’nın önde gelen büyük âlimlerindendir. En büyük ve en etkin ilmî şahsiyetlerden birisidir ve yazmış olduğu ‘Resâil’ ve ‘Mekâsib’ adlı kitaplar yıllardır medreselerde ders kitabı olarak okutuluyor. Bu nedenle bu yüce şahsiyet sonrasında yetişen büyük ilmî şahsiyetler bu ilim deryasından beslenerek yücelebilmişlerdir.

  Daha Fazla ...
 • Hz. Fatıma Tesbihat'ı

  Sünni-Şii bu rivayet üzerinde birkaç küçük anlatım farklılığı dışında ittifak etmiş ve Hz. Resulullah (saa), kendi kızı Hz. Fatıma’ya (sa) bizzat bunu öğrettiği için bu zikirler Hz. Fatıma (sa) tesbihatı diye meşhur olmuştur.

  Daha Fazla ...
 • Hz. Ali ve Dilenci

  Allah'ım! Ben de senin kulun ve peygamberinim. Benim de gönlümü aç, işimde kolaylık sağla, ailemden Ali'yi, bana yardımcı ver, onunla kuvvetimi arttır.

  Daha Fazla ...
 • Hz. Fatıma İstanbul'da Anıldı + FOTO

  Şehadetinin 1387. yılında Türkiye'nin birçok yerinde gözyaşları ile anılan Allah Resulü'nün ciğerparesi, güzellikler anası Hz. Fatıma (sa) Zeytinburnu İmam Cafer Sadık Camii’nde anıldı.

  Daha Fazla ...
 • Musa AYDIN

  Hz. Zeyneb’in Şahsiyet ve Fazileti

  Hz. Zeynep küçüklüğünden beri birçok musibet, bela ve imtihanla karşılaşmış ve hepsine de en güzel şekilde sabretmiş ve imtihanlardan yüzünün akıyla çıkmıştır.

  Daha Fazla ...
 • Leyletü'l Mebit

  Kureyş’in önde gelenlerinin Allah Resulünü (s.a.a) öldürme kararı alması üzerine, müşriklerin Peygamberimizin yokluğunu anlamaması için Hz. Muhammed’in (s.a.a) Hz. Ali’den (a.s) kendi yatağına yatmasını istediği geceye denir. Allah-u Teâlâ Hz. Ali’nin (a.s) canını hiçe sayarak yaptığı bu büyük fedakârlığı karşısında Bakara Suresinin 207. Ayetini nazil etmiş ve Hz. Ali'nin nasıl bir makama sahip olduğunu ortaya koymuştur.

  Daha Fazla ...
 • Kerbela'nın İlk Şehidi: Hür ibn-i Riyahî

  “Müminlerden öyle erler vardır ki, Allah’a verdikleri sözde sadık kaldılar. Kimi adağını ödedi (şehit oldu), kimi de (şehit olmayı) bekliyor. Onlar asla verdikleri sözü değiştirmediler.” Ahzab/23

  Daha Fazla ...
 • Tathir Ayeti

  Müsned-i Ahmed b. Hanbel’de birçok rivayet nakledilmiştir ki o rivayetlerin tümünün içeriğinde, Peygamberin (s.a.a) Tathir ayetindeki Ehl-i Beyt’ten kastın; Fatıma, eşi ve iki oğlu olduğunu açıkladığı belirtilmiştir.[9] Aynı şekilde Ahmed b. Hanbel Fezailu’s Sahabe kitabında, Peygamber Efendimizin (s.a.a) 6 ay boyunca sabah namazına gitmek için çıktığında Hz. Fatıma’nın (s.a) evinin önüne gelerek: “Ey Ehl-i Beyt! Namaz! Namaz! Ey Ehl-i Beyt! Allah sadece siz Ehl-i Beyt’ten her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz ve pak kılmak istiyor” diye buyurduğunu rivayet etmektedir.[10]

  Daha Fazla ...
 • Mübahele Günü

  Ehlisünnet müfessirlerinin (Zamahşeri,[4] Fahri Razi,[5] Beyzavi,[6] ve başkaları) dediklerine göre “ebnaena”dan (oğullarımız) maksat Hasan ve Hüseyin aleyhima’s selam, “nisaena”dan (kadınlarımız) maksat Hz. Fatıma Zehra (s.a) ve “enfusena”dan (kendimiz veya nefsimiz) maksat Hz. Ali'dir (a.s). Yani Efendimizle birlikte bu dört kişi Al-i Aba veya Ehl-i Kisa veya Ehl-i Kisa’yı teşkil etmektedir. Bu kişilerin yüce makamlarını gösteren bu ayet, Zamahşeri ve Fahri Razi’nin dediğine göre onun peşi sıra nazil olan Tathir ayeti (Ahzab suresi, 33. ayet) onların anı, değer ve paklıklarını ortaya koymaktadır.

  Daha Fazla ...
 • Hz. İmam Muhammed Bakır'ın Şehadeti

  İmam'ın (a.s) namaz kıldığı elbiseyle defnedilmesini[18] ve vefatından sonra on yıl boyunca da Mina'da kendi malından matem merasimi düzenlemelerini vasiyet ettiği nakledilmiştir.[19]

  Daha Fazla ...
 • Uhud Savaşı ve Hz. Hamza'nın Şehadeti

  Bu savaşta Müslümanlar, 70 kişinin şehadeti, Hamza b. Abdulmuttalib’in şehit edilmesi ve Peygamberimizin yüzünden yaralanması ve dişinin kırılması gibi ağır hasarlar aldı.

  Daha Fazla ...
 • Ehl-i Sünnet’in her karış toprağını kâfirler karşısında savunmak Şia’ya vaciptir

  Bizden yakınlarda fetva istediler: Şiilerin kâfir olduğunu söyleyen ve kanlarını helal görenler karşısında bizim ne yapmamız lazım? Cevap verdik: Kelime-i şehadet getiren herkesin kanı ve malı korunmuştur (size kâfir de deseler). Eğer Ehl-i Sünnet’in bir karış toprağı kâfirler tarafından saldırıya uğrasa, Kum’daki Şiilerin vazifesi bile buranın savunulması ve kâfirlerin saldırısına uğratılmamasıdır.

  Daha Fazla ...
 • Ortak Yaşamın Öncüsü; İmam Musa Sadr

  Hristiyan liderlerden Yevakim Mübarek: "Kimse Şiîlerin ne denli aydın görüşlü ve adalet için mücadele ederek hatta bu uğurda canını dahi vermekten çekinmeyecek kadar fedakâr olduklarını unutmasın."

  Daha Fazla ...
 • İmam Hasan'ın Mübarek Doğum Yıldönümü

  Hasan bin Ali bin Ebi Talip (Arapça: الحسن بن علي بن أﺑﻲ طالب) (Hicri 3, Medine/Hicri 50, Medine) Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın (s.a) büyük oğlu, Hz. Muhammed'in (s.a.a.) ilk erkek torunu, on iki imam'ın ikincisi ve Ehlibeyt'ten olan dördüncü masumdur.

  Daha Fazla ...