• Kâbe’de Veledet Mihrap’ta Şehadet

  İmam Ali (a.s) Sıffin’a gitmek için ordusunu tedarik etmeye koyulduğu zaman, hicrî 40. Yılında Ramazan ayının 19’unda sabaha doğru Abdurrahman İbn Mülcem Muradi tarafından (namaz kıldığı sırada) saldırıya uğrayarak yaralandı ve Ramazan ayının 21’inde şehit oldu.

  Daha Fazla ...
 • Çağın Putkıranı: İmam Humeyni

  İmam Humeyni’nin Vefatı ve Teşyii İmam Humeyni (r.a) 3 Haziran 1989 tarihinde (13 Hordad 1368) akşam sularında (22:23), kalp rahatsızlığından dolayı tedavi için yatırıldığı Tahran’ın Şehit Recai kalp hastanesinde hakka yürüdü. İki gün sonra (5 Haziran 1989) Tahran’ın büyük Musallasında İmam’ın mübarek naşı için veda merasimi düzenlendi ve cenaze namazını Ayetullah Seyyid Muhammed Rıza Gulpaygani kıldırdı. İmam Humeyni (r.a) 6 Haziran’da 10 milyondan fazla yaslı insanın akın ettiği Beheşti Zehra kabristanlığında toprağa verildi. Onun mübarek na’şının teşyiine, yaklaşık on milyondan fazla (10 ila 13 milyon arası tahmin ediliyor) insanın katılmasıyla dünyanın en kalabalık teşyi merasimi olarak tarihe geçti.

  Daha Fazla ...
 • Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi dersleri (61)

  Ala İbn el-Müseyyeb’den, o da babasından şöyle rivayet etmektedir. Ben, Bera İbn Azib ile karşılaştım ve kendisine şöyle dedim: Müjdeler olsun sana! Hz. Peygamber (s.a.a.) ile sohbette bulundun. Rıdvan Biatinde de bulundun. O da ‘Ey kardeşimin oğlu, sen sonradan neler ihdas ettiğimizi bilmiyorsun?’ dedi. (Buhari)

  Daha Fazla ...
 • İslam İnkılabı Rehberi; Seyyid Ali Hamaney

  Seyyid Ali Hüseyni Hamaney (1939) (Farsça: سید علی حسینی خامنه‌ای); Şii taklit mercilerinden ve İran İslam Cumhuriyeti nizamının ikinci rehberidir. İmam Hamaney 1989 yılında rehberlik makamına seçilmeden önce iki dönem cumhurbaşkanlığı ve bir müddette İslami Şura Meclisinde milletvekilliği yapmıştır. İmam Humeyni (r.a) tarafından geçici Tahran Cuma namazı hatipliği görevi de Seyyid Ali Hamaney’in şer’i makamlarındandır. İmam Hamaney İslam İnkılabının zaferinden önce Meşhed şehrinde en etkili din âlimlerinden (ruhanilerden) biri sayılmaktaydı.

  Daha Fazla ...
 • İÇTİHAT VE TAKLİT (2)

  Bugün güncel hayatta ve sosyal medyada en fazla sorulan sorulardan ve aziz gençlerimizin içerisine atılan şüphelerden bir tanesi "içtihat ve taklit" konularıdır. İçtihadın tarihi, delilleri, dayanakları nelerdir? Neden bir müçtehide taklit etmemiz gerekir tarzında sorular ve şüpheler… Bu konuda daha önce kaleme aldığımız makalemizde konuya ayetler ve akıl çerçevesinde açıklık getirmeye çalıştık. Bu bölümde ise "içtihat ve taklid"in meşruluğuna dair rivayetlere yer vermeye çalışacağız.

  Daha Fazla ...
 • Çağın Putkıranı İmam Humeyni (r.a)

  (Farsça: سید روح الله موسوی خمینی); İslam İnkılabının rehberi, İran İslam Cumhuriyetinin kurucusu ve hicri kameri 14. asırda yaşamış Şia’nın en büyük taklit mercilerinden biridir. İmam Humeyni, İran’daki Pehlevi saltanatı rejimine karşı aleni mücadelesine 1962 (1341) yılında başladı. Zamanın hükümeti tarafından iki defa tutuklanan İmam, ikinci tutuklanmasında Türkiye’ye ve ardından Irak’a sürgün edildi. 13 yılNecef ilim havzasında inkılapçı direnişçilerin rehberliğini yapmasının yanı sıra dini ve ilim havzaları bilimleri alanında telif ve tedrisatta bulundu. Halkın mücadelesinin artmasıyla 1979 yılında İran’a döndü ve İslam İnkılabının zaferinden ömrünün sonuna kadar İran İslam Cumhuriyetinin rehberi olarak kaldı.

  Daha Fazla ...
 • Şii Müçtehitlere iftira atanları boykot etmek farzdır...

  Herkes bilmelidir ki: müstekbir ve zorba güçler (Amerika, İsrail, İngiltere) dini merceiyetin (taklit merciler ve müçtehitlerin) itibarını kırmaktan ümitsizliğe düşmelerinin ardından onların makamlarına karşı doğrudan ithamlara kalkıştılar ve bir grup gafil ve akılsızı şeytani amaçlarına ulaşmak için kendilerine siper ettiler. Bundan dolayı ilk olarak ilim ve salahiyetten yoksun kişilere merceiyet yetisi hazırladılar, sonra Şia’ya nispet verilen bazı uydu kanalları da müçtehit ve âlimlerin yüce makamına ihanetten başka bir amacı olmayan bu kişilere gerekli yolu açtı.

  Daha Fazla ...
 • Vahhabi-Gulatlara: "İmam Humeyni'nin İsmi ve Kıyamı Hz. Peygamber ve Ehlibeyt İmamlarının Hadislerinde Geçmiştir" / Belge

  Hadiste de görüldüğü gibi Hz. Resulü Kibriya Efendimiz (salallahu aleyhi ve alih) açıkça Ayetullah uzma İmam Humeyni’nin adı olan Ruhullah ismini bu hadiste telaffuz etmiş ve onun sayesinde Hz. Ali Şialarının aralarında mal ve soy bağı olmadan birleşeceklerini ve nurlu minberlerden kalkarak kıyam edeceklerini ilan etmiştir. Resulü Kibriya Efendimiz (salallahu aleyhi ve alih) ayrıca bu hadiste bizden olan kavim tabirini kullanmıştır. Bizden olan kavimden maksat farklı Müslüman gruplar değildir, bilakis bunların bir kavim olduğu ve onların da Ruhullah sayesinde birleşerek aralarında muhabbet oluşacağı belirtilmiştir. İmam Humeyni’den de önce İran’da şahlık rejimine karşı çok sayıda tarih boyunca kıyamlar olmuş, ama bir sonuç alınamamıştır. Ancak Seyyid Ruhullah İmam Humeyni’nin kıyamından sonra halk ona uymuş ve aralarında İslam ve Ehlibeyt mektebi için bir birliktelik oluşmuştur. İran’da gerçekleşen bu kıyam Ruhullah Humeyni önderliğinde gerçekleşmiş ve Peygamber ve Ehlibeytinin yüzyıllar önce müjdelediği bu kıyam İmam Ruhullah Humeyni eliyle gerçekleşmiştir.

  Daha Fazla ...
 • Yeryüzünün En Sapkınları Gulatlara: "Müçtehitler Peygamberlerden Sonraki En Üstün Kişilerdir"

  Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “İnsanlardan Peygamberlik makamına en yakın olan kimseler âlimlerdir.”[1] “Efendimiz bu hadisi şerifinde Peygamberlik makamına en yakın olan kimselerin âlimler olduğunu buyurmakta, acaba müçtehitler ve fakihler âlim değil midir? Yoksa âlimlerin âlimi ve en üstün âlimler onlar mıdır? Dolayısıyla müçtehitlere hakaret ve küfür etmek peygamberlere hakaret ve küfür sayılmaz mı?

  Daha Fazla ...
 • Kumeyl b. Ziyad Nahai

  Kumeyl b. Ziyad b. Nehik Nahai Suhbani Kufi (Arapça: کُمَیل بن زِیاد بن نَهِیک نَخَعی صُهبانی کوفی) (hicri kameri 12 - 82); Allah Resulünün (s.a.a) ashabının tabiinlerinden ve İmam Ali (a.s) ve İmam Hasan’ın (a.s) has yaranlarındandır. O, ikinci halife Osman’ın azledilmesini ve İmam Ali’nin (a.s) hilafetini gündeme getiren ilk kişilerden biridir. Kumeyl İmam Ali’nin (a.s) hükümeti döneminde bir müddet Hit bölgesi valiliğini yapmıştır.

  Daha Fazla ...
 • Seyyid Hasan Nasrallah’ın Hayatı

  Seyyid Hasan Nasrallah (Arapça: السيد حسن نصرالله); Lübnan Hizbullah’ının şu anki genel sekreteridir. Hasan Nasrallah 1960 yılında dünyaya geldi ve 16 yaşında İslami ilimleri tahsil etmek üzere Necef-i Eşref’e muhaceret etti. Necefte Şehit Seyyid Muhammed Bakır Sadr ve Şehit Abbas Musavi ile irtibatlı olması, onun işgalci İsrail rejimiyle mücadeleye girmesine yol açtı.

  Daha Fazla ...
 • İmam Ali'nin yetiştirdiği has "Şİİ"

  Meysem-i Tammar'ın Hayatı

  Meysem, Muaviye’nin ölümünü önceden bilmiş ve İmam Hüseyin’in (a.s) şehadet haberini de Cuble adında bir Mekkeli kadına haber vermiştir. Meysem ayrıca kendi taifesinin elebaşı tarafından tutuklanacağını, İbn Ziyad’ın emri ile şehit edileceğini ve Muhtar b. Ebu Ubeyde Sakafi’nin hapisten çıkacağını da önceden haber vermiştir.

  Daha Fazla ...
 • Hz. Abdulazim Hasani (a.s)

  Abdulazim Hasani diye ünlü olan ve Farsça’da kendisine “Seyyidu’l Kerim” ve “Şah Abdulazim” diye hitap edilen Abdulazim b. Abdullah b. Ali b. Hasan b. Zeyd b. Hasan b. Zeyd b. Ali b. Ebu Talib’in (a.s), künyesi Ebu’l Kasım ve Ebu’l Fetih’dir. İmam Hasan’ın (a.s) soyundan gelen Hasani seyyitlerin ünlülerinden ve bilginlerindendir. Dört vasıta ile nesebi İmam Hasan’a ulaşmakta ve hadis rivayet edenlerden birisidir. Kendisi ikinci ve üçüncü asırda yaşamıştır. Takvalı, emanete riayeti ile ünlü, sözlerinde sadık, dini konularda âlim, Şia mektebinin usul-u dinine bağlı ve çok sayıda hadise vakıf bir insandı. Şeyh Saduk, onun naklettiği ettiği hadisleri “Camiu’l Ahbar-i Abdulazim” adıyla bir araya getirmiştir.

  Daha Fazla ...
 • Usul-u Kafi Kitabının Yazarı

  Kuleyni (r.a)

  Kuleyni Razi olarak bilinen Ebu Cafer Muhammed b. Yakup b. İshak Kuleyni Razi Şia’nın büyük fakih ve hadis bilginlerinden olup, Şia’nın en önemli Kutub-u Erbaa’dan (dört kitabından) birinin yazarıdır.

  Daha Fazla ...
 • Veysel Karani Hz. Ali'ye biat eden 100. kişi!

  Uveys (Veysel) b. Amir Karani Hz. Ali’nin Muaviye’ye karşı savaşarak şehit olan yaveri, dostu. Onu takip ettiği için “Ali’nin Şialarındandır” dediler. Ehlibeyt yolunda onların haklarını savunurken şehit oldu. İşte tarihte nakledilen o biat anı:

  Daha Fazla ...
 • Nehcü'l Belağa'nın Yazarı Seyyid Razi'nin Hayatı

  İmam Zaman Hz. Mehdi'nin (a.f) gaybetinin üzerinden yaklaşık bir asır geçmemişti ki Bağdat semalarında bir yıldız parladı. Seyyid Razi, hicri 395 tarihinde Bağdat'ın Şia Mahallesi olan Kerh'de mümin bir ailede dünyaya geldi. Ona Muhammed ismini verdiler.[1]Daha sonraları Seyyid Razi olarak meşhur oldu. Seyyid Razi'nin (r.a) anne ve babası İmam Hüseyin'in (a.s) soyundan gelen seyyitlerdendir.[2]Şeyh Müfid "Ahkâmu'n-Nisa" kitabında Seyyid Razi'nin (r.a) annesi Fatıma'nın makamı ve faziletine değinmiş ve kitabının önsözünde onu övgüyle anmıştır.[3]

  Daha Fazla ...
 • Şia’nın Büyük Müçtehitlerinden “Mukaddes Erdebili” ve Kerametleri

  Bir gece Resulü Ekrem'i rüyamda gördüm. Hz. Musa (a.s) yanında oturmuştu. Mukaddes Erdebili'de yanlarındaydı. Hz. Musa, Mukaddes’i işaret ederek Resulü Ekrem'e: "Bu adam kimdir?" diye sordu. Resulü Ekrem: "Kendisine sor? diye buyurdu. Hz. Musa Mukaddes'e: "Sen kimsin? diye sordu. Mukaddes: "Adım Ahmet'tir. Muhammed'in oğluyum. Erdebil’liyim ve falan adresteki evde oturuyorum, diye cevap verdi. Hz. Musa hayretle: "Ben sana sadece ismini sordum. Bu kadar tafsilata gerek yoktu diye buyurdu. Bunun üzerine Mukaddes Erdebili; "Allah Teâlâ size elindeki nedir diye sorduğunda “Şu sağ elindeki nedir, ey Musa? (Taha, 17)” siz “asamdır” diyeceğiniz yerde…

  Daha Fazla ...
 • Şia olduğu için öldürülen Ayetullah...

  Büyük Şii Alimi Şehid-i Evvel (Birinci Şehit)

  Tarihler hicri 734'ü gösteriyordu. Lübnan'ın Cebel-i Amul bölgesi kalpleri Şii ve Ehlibeyt (a.s) sevgisiyle çarpan âşıkların yeriydi. Bu bölge ahalisinin kalbine velayet ve Ehlibeyt (a.s) sevgisinin tohumları Peygamberin (s.a.a) ve İmam Ali'nin sadık ve vefalı dostu Ebu Zer el-Gifari (r.a) tarafından serpilmişti. Bu mukaddes yer büyük bir olaya şahit oldu. Güneş Cezyin kasabası üzerinden doğarak her tarafı aydınlattı. Geleceğin umudu ve fakihi gözlerini burada dünyaya açtı.[1] Ancak bu güneşi sırf Şia olduğu için genç yaşında idam ettiler, idamından sonra darağacına asarak taşladılar ve en sonunda mübarek bedenini yaktılar!..

  Daha Fazla ...