• Kurban Bayramı

  Nakledilen hadislere göre Allah, Hz. İsmail (a.s) Hz. İsmail’in (a.s) bugün Hz. İbrahim (a.s) tarafından kurban edilme emrini vermiştir. Hz. İbrahim oğlu Hz. İsmail’i kurban etmeye götürmüş, ancak Hz. Cebrail (a.s) bir koçla nazil olmuş ve o koç Hz. İsmail yerine kurban edilmiştir.

  Daha Fazla ...
 • Alman Müstebsir:

  Hayber Hadisi’ni Okudum Şia Oldum

  Ancak Hayber hadisi bize farklı şeyler anlatıyor. Ehlisünnet kitaplarında özelliklede Sahih-i Buhari ve Müslim’de, Riyazu’s-Salihin kitabında şu şekilde yazmaktadır: Peygamber Efendimiz (s.a.a) Hayber’in fethi sırasında şöyle buyurdu: Ben yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki Allah Teâlâ onu iman imtihanına tabi tuttu ve o bu imtihandan başarıyla geçti ve kabul oldu. Allah Resulü (s.a.a) sancağı Ebubekir’e vermiyor Ömer’e vermiyor, sancağı İmam Ali’ye (a.s) veriyor.

  Daha Fazla ...
 • Anne-Baba: Cennetin İki Kapısı

  Ey Rabbimiz! Hesap görülecek günde beni, ana-babamı ve bütün mü’minleri bağışla! Ve bizleri anne babamızın hoşnutluğunu kazanıp cennetine giren kullarından eyle!

  Daha Fazla ...
 • Kutsala Yolculuk: Hac

  Müminler Lebbeyk diyerek yani 'Buyur Allahım buyur, emrine geldim Allah’ım!’ diyerek adeta mahşerin provasını yapmaktadır.

  Daha Fazla ...
 • Kindar Olmak

  Kin, gazap sonucunda ortaya çıkan bir histir ve 8 tane özelliği beraberinde taşır.

  Daha Fazla ...
 • Neden Bize Caferi Diyorlar

  Şia'ya Caferi Denmesinin Sebebi İmam Sadık döneminde kimse ondan daha fazla bilgili değildi. Tüm ilimlere vakıf olması...

  Daha Fazla ...
 • Çocuk Eğitiminde Önemli Noktalar

  İlim öğrenmenin yaşı yoktur fakat öğrenilen o ilimin hayata geçirilmesi ve uygulanması, belli bir yaştan sonra oldukça zorlaşır. Zira insanın 40 yıl süren bir alışkanlığından vazgeçmesi oldukça zordur.

  Daha Fazla ...
 • Tevazu ve Tekebbür

  İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Tevazu odur ki; insan kendine layık olan yerden aşağı bir mekânda oturabilsin ve başkalarının yerinden daha aşağı bir yere razı olabilsin ve her karşılaştığına selam verebilsin, hak onunla olduğu halde tartışmaktan kaçınabilsin, onu takvasından dolayı övmelerini istemesin.

  Daha Fazla ...
 • Kadir Gecesi

  Kadir Gecesi veya Leyletu’l-Kadr (Arapça: ليلة القدر), İslam din indeki en faziletli gecedir. Kadir gecesinin yılın hangi gecesi olduğu tam olarak belli değildir. Buna rağmen Şialar, Kadir gecesinin Ramazan ayının 19, 21 veya 23. gecesi olduğuna inanmaktadır. Bazı rivayetlerde kadir gecesinin, Şaban ayının 15. gecesi olduğu belirtilmiştir. Ehlisünnet in çoğunluğu kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesi olduğuna inanmaktadır. Kur’an’da Kadir suresi ve Duhan suresinde kadir gecesinden bahsedilmiştir.

  Daha Fazla ...
 • Bakara 257. ayetin tefsirine giriş... Velayet

  Aslında din velayete bağlıdır. Müslüman bir bireyin Allah, Rasulü ve müminler için velayete sahip olmadığı müddetçe yerine getirdiği eylemlerin bir yararının olduğu çok su götürür. Dolayısıyla amellerin kabul şartı velayettir denilebilir.

  Daha Fazla ...
 • Mutlu ve Huzurlu Yaşama Dair

  Kalıcı ve ebedi yaşam ise; insan kendisi için öylesine çalışmalı ki, dünya onun gözünde değersiz ve hakir olsun, ahiretse onun gözünde yücelsin.

  Daha Fazla ...
 • Muhkem ve Müteşabih Ayetler

  Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri en kesin delillerle desteklenmiş, sonra da güzelce açıklanmış, tam hüküm ve hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan tarafından gönderilmiştir.

  Daha Fazla ...
 • Molla Sadra ve Düşüncüleri

  Molla Sadrüddîn Muhammed b. İbrâhîm b. Yahyâ Kavâmî Şîrâzî (ö. 1050/1641) İşrâkî ve Meşşâî düşünce ekollerini mezceden İranlı filozof ve âlim.

  Daha Fazla ...
 • Felsefe Oldukça Değerli Bir İlimdir

  Burada iş gençlerimize düşüyor. Onları akli ilimlerin içerisine çekmek çok önemli; İlim Havzaları'nın akli ilimlere özellikle de felsefeye ilgi göstermesi oldukça değerlidir.

  Daha Fazla ...