• İmam Humeyni’ye atılan iftiralara cevaplar

  İmam Humeyni’nin şahsına ve yazdığı kitaplara atılan iftiraları deşifre ediyoruz. Birazdan okuyacağınız yazıda İmam Humeyni’nin yazdığı Keşf’ul Esrar kitabında İmam’ın, sahabelere hakaret ettiği ve Kur’an’ın tahrif edildiği iddiasını delilleriyle çürüteceğiz.

  Daha Fazla ...
 • Ehlader: Esenyurt Allah-u Ekber Camii'ne Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz

  Coğrafyamızda oynanmak istenen mezhepler savaşının kukla elleri dün (08.06.2014 Pazar) İstanbul'un önde gelen Ehlibeyt camilerinden olan Esenyurt Allah-u Ekber Camii'ne saldırı düzenlemiş, caminin bir çok yerine zarar verdikten sonra cami hocasının odasına girerek, kütüphanede bulunan kitapları ateşe vermiştir. Çıkan yangın neticesinde camiinin bazı bölümleri hasar görmüştür.

  Daha Fazla ...
 • Alulbeyt’ten kınama ve birlik mesajı / Foto

  Esenyurt Allah-u Ekber Camii'ne dün gece kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırı sonucu çıkan yangın söndürülürken camiinin kütüphanesi büyük zarar gördü. Kütüphanede bulunan kitapların yanı sıra camiinin pencere ve kapılarında da maddi hasar meydana geldi.

  Daha Fazla ...
 • İmam Hüseyin -aleyhi selam- (2)

  Ben, sizin -inandığınızı iddia ettiğiniz- peygamberinizin kızının evladı değil miyim? Peygamberinizin çağrısına ilk koşan, onun davet ettiği İslâm’ı ilk kabul eden vasisi ve amcasının oğlunun evladı değil miyim?

  Daha Fazla ...
 • İmam Hüseyin -aleyhi selam- (1)

  Ebu Bekir’in hilafet günleri Ehlibeyt (a.s) için farklı dönemlerin başlangıcıdır. Bu dönemde Ehlibeyt bir yandan Hz. Resulullah’ı (s.a.a) yeni kaybettiğinden üzüntü içinde yaşamakta, öte yandan hilafet konusunda yaşanan ihtilaflar Peygamber Ehlibeytini rencide etmekteydi.

  Daha Fazla ...
 • İmam Humeyni'den İçtihadi Dersler (5)

  Ulemanın İhmalkârlık ve Sessizliğinin Zararı Herkesten Daha Çoktur

  Baştaki yöneticilerin bidatlerinin önünü alacak ve bu bozukluk ve fesatları durduracak güce şimdilik sahip değilseniz, hiç olmazsa sessiz sedasız oturmayın! Başınıza vuruyorlarsa en azından bağırıp çağırın, itiraz edin! İnzilam (zulme eğilmek, zulme rıza gösterip susmak) etmeyin! İnzilâm, zulümden daha beterdir! İtiraz edin, inkâr edin, tekzip edin. Haykırın. Onların propaganda ve yayın araçlarına karşılık sizin de propaganda ve yayın aracınız olmalıdır ki onların yalan ve iftiralarını tekzip edebilsin

  Daha Fazla ...
 • İbn Teymiyye'nin Ehl-i Beyt (a.s.) Düşmanlığı (4)

  İbn Teymiyye Emevîlerin yapmış olduğu cürümler ve kötü ameller meselesini İsrailoğulları ile mukayese etmiş ve şöyle demiştir: Ümeyyeoğullarının cürmü, İsrailoğullarının cürmünden daha büyük değildir. O halde Muaviye'nin, Hasan’ı zehirleme emri vermesi, onun bazı savaşlarının emrini vermesi gibiydi. (Minhâcu’s-Sünne, c. 2, s. 255)

  Daha Fazla ...
 • İmam Ali b. Ebu Talib Aleyhi selam (3)

  İmam Ali, şecaat meydanının bir numarası idi. Geçmişteki (kahramanları) insanların aklından çıkarttı, gelecektekileri de kendisiyle yok etti. Hz. Ali, savaşlarda asla firar etmeyen kahraman bir yiğitti. Orduların çokluğundan korkmamış, yokluk diyarına göndermediği kimse ile tutuşmamış ve hiçbir zaman ikincisine ihtiyaç duyulan bir darbe vurmamıştır. İkisinden birisinin ölmesiyle insanların zarar görmemesi için Muaviye’yi mübarezeye (teke tek savaşmaya) çağırdığında Amr b. As, Muaviye’ye şöyle dedi: Ali sana karşı insaflı davrandı. Muaviye ona dönerek şöyle dedi: Benimle olduğun süre zarfında bana asla hiç bu şekilde bir kazık atmamıştın! Sen beni hiçbir zaman kimsenin pençesinden kaçamadığı kişiye karşı mı mübarezeye çağırıyorsun? Öyle sanıyorum ki benden sonra Şam’a hükmetmeyi gönlünden geçiriyorsun!

  Daha Fazla ...
 • İmam Ali b. Ebu Talib Aleyhi selam (2)

  Talha ve Zübeyr, ilk önceleri hilafete göz dikmişlerdi, ancak isteklerine kavuşamayınca ve İmam Ali (a.s) halife olunca, imamla hilafeti paylaşma eğilimine girmişledir. O ikisi, İmam Ali’den Basra ve Kufe valiliklerini onlara vermesini istemişler, ancak İmam onlara bu iki yerin valiliklerini uygun görmemiştir. Bundan dolayı, kendi amaçlarına ulaşmak için Ayşe ile birlik oldular. Hâlbuki Ayşe’nin kendisi de Osman’ın evi kuşatıldığında bırakın Osman’a yardım etmeyi Osman’a itiraz edenleri hak talep edenler olarak anmıştır, ama buna rağmen Ayşe, halkın İmam Ali’ye (a.s) biat ettiğini duyunca, hemen Osman’ın zulümle öldürüldüğünü dile getirmiş ve Osman’ın katillerinin cezalandırılmasını istemiştir. Ayşe, önceden beri İmam Ali’ye (a.s) kin ve hınç duymaktaydı. Bundan dolayı, Talha ve Zübeyr’le birlik oldu.

  Daha Fazla ...
 • İmam Ali b. Ebu Talib Aleyhi selam (1)

  Hz. Ali b. Ebu Talip (Hicretten 23 yıl önce – Hicrî 40) tüm Şia fırkalarının birinci imamı ve Ehlisünnet nezdinde Hulefa-i Raşidin’dendir (Raşid Halifeler veya Dört Büyük Halifelerden). Kendisi vahiy kâtibi idi. Şia tarihçileri ve çok sayıda Ehlisünnet âliminin söylediğine göre Kâbe’nin içinde dünyaya gelmiştir. O, Peygambere (s.a.a) iman eden ilk kişi ve ümmetten Allah’a ibadet eden hiç kimse olmadan yedi yıl önce Peygamberle (s.a.a) birlikte Allah’a ibadet etmekteydi.[1] Şia açısından O, Allah’ın emri ve Hz. Peygamberin (s.a.a) tasrihi ile Allah Resulü’nün (s.a.a) fasılasız halifesidir.[2] Kur’an-ı Kerim ayetleri de onun masum olduğuna ve kir ve günahtan temiz olduğuna delalet etmektedir.[3]

  Daha Fazla ...
 • Hz. Muhammed Mustafa (salallahu aleyhi ve alihi) (1)

  Hz. Muhammed (s.a.a) b. Abdullah b. Abdulmuttalib b. Haşim (fil yılı/570 m. Mekke – Hicrî 11/632 m. Medine) İslam Peygamberidir. O, Ulu’l azm peygamberlerinden ve Allah’ın son peygamberidir. Kur’an en önemli mucizesidir. Tek tanrıcılık (Tevhit) inancının münadisi ve ahlaka davetçi idi. Ayrıca hükümetin başı, yasa koyucu, sosyal reformcu ve savaş komutanı idi.

  Daha Fazla ...
 • Dilencilerin kucağındaki bebekler neden sürekli uyur

  Lütfen bu haberi okurken, vicdanlarımızı körertmeden, herkesi aynı kefeye koymama kaydı ile değerlendirmede bulunalım. Biz duygusal insanların dilencilerin yanından geçtiğimizde kucağında resmen cansız bir beden gibi uyuyan bebeğin halini gördüğümüzde, O an için her şeyimizi vermek geliyor bazen içimizden.. Alttaki yazıyı okumanız tam üç dakikanızı alacak fakat “O kucaktaki bebeğin neden uyuduğunu gayet iyi anlayacaksınız.!” Bunun aslını öğrendiğinizde adeta şok geçireceksiniz..

  Daha Fazla ...
 • İmam Hasan Mücteba aleyhi selam

  Hz. Hasan b. Ali b. Ebu Talip, Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın oğlu, Şiaların ikinci imamı ve dördüncü masumdur. Kendisi 37 yaşında iken imamet ve hilafet makamına ulaşmıştır. Hicretin 41. Yılında Muaviye ile sulh yapmıştır. Hükümet dönemi altı ay üç gün sürmüşt

  Daha Fazla ...
 • Hz. Muhammed Mustafa (salallahu aleyhi ve alihi) (3)

  Ahzab savaşı, Beni Kurayza Yahudilerinin teslim olması ve iki üç savaş hicretin altıncı yılında gerçekleşti ve hepsi de Müslümanların lehine tamamlandı. Savaşlardan elde edilen ganimetler, İslam’ın gücünü Arap yarımadası sakinlerinin gözünde yükseltti. Nit

  Daha Fazla ...
 • Hz. Muhammed Mustafa (salallahu aleyhi ve alihi) (2)

  Ebu Talib’in vefatı ile Hz. Peygamber (s.a.a) en önemli hamisini kaybetmiş ve müşrikler ellerine geçen bu fırsatla Hz. Peygamber ve Müslümanlara eziyetlerini arttırmışlardı. Hz. Peygamberin (s.a.a) Mekke dışında yaşayanları özellikle Taif’i İslam’a davet etme çabaları sonuç vermemiş ve oldukça yıpranmış ve rahatsız bir şekilde Mekke’ye geri dönmek zorunda kalmıştı.

  Daha Fazla ...
 • Hz. Muhammed Mustafa (salallahu aleyhi ve alihi) (1)

  Hz. Muhammed (s.a.a) b. Abdullah b. Abdulmuttalib b. Haşim (fil yılı/570 m. Mekke – Hicrî 11/632 m. Medine) İslam Peygamberidir. O, Ulu’l azm peygamberlerinden ve Allah’ın son peygamberidir. Kur’an en önemli mucizesidir. Tek tanrıcılık (Tevhit) inancının münadisi ve ahlaka davetçi idi. Ayrıca hükümetin başı, yasa koyucu, sosyal reformcu ve savaş komutanı idi.

  Daha Fazla ...
 • Hz. Fatıma Zehra

  Hz. Fatıma (s.a) İslam Peygamberi (s.a.a) ve Hz. Hatice’nin (s.a) kızıdır. Hz. Fatıma, Hz. İmam Ali’nin (a.s) eşi ve Ehli Abanın (Ehli Kisa) beş kişisinden birisi ve “On İki İmam Şiaları” nezdinden On Dört Masumdan birisidir. Şiaların ikinci ve üçüncü imamları onun çocuklarıdır. Kendisi Necran Nasranîleriyle yapılan “Mübahale” gününde Hz. Peygamberin (s.a.a) yanında bulunan tek kadındır. Kendisi Ebu Bekir’e biat etmemiş ve onun karşısında kararlı bir şekilde durmuştur. “Fedekiye Hutbesinde” Fedek’in gaspı ve İmam Ali’nin (a.s) hilafetini savunması meşhurdur. Hz. Fatıma (s.a) Hz. Peygamberin (s.a.a) vefatından sonra, Cemaziyülahır ayının üçüncü günü kameri 11. Yılda Medine’de hayatını kaybetti, gece ve gizlice defnedildi

  Daha Fazla ...
 • Peygamberler Neden Gereklidir

  Hikmet sahibi Allah, beşere yol göstermesi ve hidayeti için yüce insanları göndermiş ve onları beşer için kendi mesajının taşıyıcıları karar kılmıştır. Bunlar, Allah tarafından kullarına doğru hidayet feyzinin akışını sağlayan peygamberler ve resullerdir. Bu feyiz, beşerin ondan yararlanma liyakatine erdiği ilk günden değerli İslam Peygamberinin (s.a.a) asrına kadar Allah tarafından nazil ola gelmiştir. Her peygamberin dininin zaman ve ümmetine nispetle en kamil din olduğunu bilmek gerekir ve eğer bu ilahi feyiz istimrarlı olmasaydı beşer kemal haddine çıkamazdı. İnsanın yaratılışı “hekim” olan Allah’ın eylemi olduğuna göre haliyle onun yaratılışının da amaç ve hedefi vardır. İnsanın vücudunda hayvanlarla ortak yönü olan içgüdülerin yanı sıra akla da sahiptir. Dolayısıyla yaratılışının hedef ve amacının da makul bir amacı olmalıdır.

  Daha Fazla ...
 • Şia’da Hadis Tedvininin Aşamaları

  Şia’nın hadisleri, Ehl-i sünnetin hadislerinin aksine ilk önceden yazılmıştır. Çünkü Şiiler genellikle Ehl-i Beyt İmamlarının huzurunda veya evlerine döndükten hemen sonra duydukları hadisleri yazıyorlardı. Bazen yazdıkları hadisleri Ehl-i Beyt İmamlarına bile sunuyorlardı; özellikle bazı hadisler hakkında şüpheye düştüklerinde hadisin doğruluğundan emin olmaları için masum İmamlara başvuruyorlardı...

  Daha Fazla ...
 • Ehl-i Sünnetin Hadis Kaynakları Üzerine Bir Araştırma

  İki İslâmî grup (Şia ve Sünni) arasındaki farklılıklara rağmen, hadis kaynaklarında ortak rivayetlerin yanı sıra, sadece bir gruba has, yâni diğer grubun kesinlikle nakletmediği veya asla kabul etmediği rivayetler de vardır. Bizim bu yazıdan amacımız, her iki grubun hadis kaynaklarının güvenilirlik ölçüsünü incelemek, özellikle yazılmış olan hadisin, Allah Resulü’nden duyulmuş olan hadise oranla doğruluk değerini ölçmek böylece de Hz. Peygamber'in (s.a.a) gerçek sünnetini elde etmektir.

  Daha Fazla ...
 • Mut’a’nın Nesh Edilmesi Hükmü Merduttur

  Diyanet ve Sünni Alimlerin “Muta Zinadan Farksızdır” Sözüne Reddiye (2)

  Açıklandığı üzere ayetin bu hükmü nesh ettiği konusundaki sözlerin hiçbirisine güven duyulamayacağı açık olup nesh edilme efsanesi birkaç yönden merduttur: 1. Ayetlerin “Haber-i Vahit” ile nesh edilmesi caiz değildir. 2. Ayetin nesh ettiğine dair iddia edilen rivayetlerle açıkça ayette neshin gerçekleştiğini ortaya koyan diğer rivayetler birbiriyle çelişmektedir ve sayıca pek çok olan bu rivayetler Ehlisünnet tarafından nakledilmiştir. 3. Ehlisünnetin meşhur kitaplarında defalarca zikredilen hadisler, bu hükmün Peygamber zamanında ve hatta birinci halife döneminde var olduğunu ve sadece ikinci halifenin bu hükme muhalefet ettiğini güzelce ortaya koymaktadır.[1] Buhari kendi Sahihinde şöyle diyor:

  Daha Fazla ...
 • Enbiya ve Evliyalara Tevessül

  Şefaate itiraz edenlerin ileri sürdükleri şüphelerden birisi de şudur: “Eğer, insanlar Ehlibeyte (Peygamber ve belirlenen ailesine) tevessül ettiği için ‘şifa buldular’ denilirse, şifa için iki şart gereklidir: 1. Allah’ın şefaat ediciye izin vermesi. 2. Allah’ın razılığının kazanılması. Eğer bunları yaparsak, artık Allah’ın şefaat ediciye izin vermesine gerek kalmaz ve Allah’ın kendisi şifa verir.”

  Daha Fazla ...
 • İmam Musa Kazım’ın Şaheser Hadisi:

  Akıl ve Akletme üzerine Mükemmelliğin Doruk Noktası (2)

  İmam Musa Kazım (a.s) Kur’an’dan bazı ayetlere istinat ederek akıl etmeyenleri kınamaktadır. Akıl etmemenin eserlerinden bir diğeri de, ata ve babaların dinine körü körüne tabi olmaktır. Hz. İmam buna işaret etmiş ve sonra küfür ve inkârı, akletmemenin önemli bir eseri olarak saymıştır. İmam’ın istinat ettiği üçüncü ayet ise peygamberin davetinin bazılarında etki etmemesine akletmememelerinin yol açtığıdır. Dördüncü ayette, kafir toplulukların bir çoklarının hakkı teşhis etmek için ne salim bir akla sahip oldukları ve ne de akıl sahibi hak sözün en seçkin mısdakları olan enbiya ve imamların sözlerine kulak vermedikleri, bilakis her ses ve nidaya doğru giden hayvanlar gibi olduklarına işaret edilmiştir. Beşinci ayette, kalp, düşünce ve inançların dağınıklığının sebebinin akletmemek olarak açıklamıştır...

  Daha Fazla ...
 • Allame Emini! Kabir Hayatında Senin İçin En Üstün Amel Ne İdi?

  El Gadir Kitabının yazarı Ayetullah Allame Emini’nin oğlu Doktor Muhammed Hadi Emini şöyle yazmakta: El Gadir kitabının yazarı merhum babam Ayetullah uzma Allame Emini Necefi’yi ölümünden dört yıl sonra bir Cuma günü fecir (sabah) ezanından önce rüyamda gördüm. Yani 1394 Hicri Kameri yılında. Onu çok huzurlu ve neşeli gördüm. Yanına gittim, selam verdikten ve ellerini öptükten sonra şöyle arz ettim: “Babacığım! Orada hangi amel senin saadet ve kurtuluşuna neden oldu?” dedi ki: Ne diyorsun? Yeniden arz ettim ki: “Ağa can! İkamet ettiğiniz şu anki yerinizde sizin kurtuluşunuzu el Gadir kitabı mı, yoksa diğer telifleriniz yahut Emirilmüminin (aleyhi selam) kütüphanesi tesis etmeniz mi sağladı?

  Daha Fazla ...
 • Şia ve Sünni ekolüne göre..

  Müminlerin Ölümüne Ağlamak

  Ağlamak, sıkıntı ve zorluk anlarında her insanda baş gösteren doğal bir ihtiyaçtır. Bu zor ve acı anlarında insanın bu sıkıntılardan kurtulmasına yardımcı olacak güç, kuvvet ve hiçbir çıkış yolu kalmamakta, özellikle sıkıntı anlarında gözünden yaşlar akmaktadır. İnsan ansızın çok sevdiği birinin ölüm haberini aldığında veya maddi ya da manevi ağır bir kayba uğradığında elinde olmaksızın özgüveni sarsılıp nefsani dengesini yitirmekte ve içinde kabaran ukdelerini gayri ihtiyari gözyaşlarıyla dışarıya akıtmaktadır. Bunun belli bir din ve inançla da alakası yoktur, zira ağlamak insanın fıtrat ve iç dünyasından kaynaklanan ruhi bir ihtiyaçtır.

  Daha Fazla ...
 • Kıyametin Nitelikleri

  Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: “O kavuşma günü, onlar kabirlerinden çıkarlar, Allah’a karşı hiçbir şeyleri gizli kalmaz, o gün saltanat ve tedbir kimindir, bir ve her şeye üstün Allah’ın.” (Mü’min Suresi: 16) “O Gün, bir gündür ki arkanızı döndürüp kaçacaksınız, ama doğru cehenneme gideceksiniz ve Allah’ın azabından sizi bir kurtaran olmayacaktır.” (Mü’min Suresi: 33)

  Daha Fazla ...