• Zalimin zulmünü açıklamaya devam edeceğiz…

  Sitemiz Yine Hacker Saldırısına Uğrayarak Çökertildi !

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı çatısı altında yayınlarını sürdüren sitemiz “Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA” dün gece yine saldırılara maruz kaldı. Daha önce de defalarca hacklenen sitemiz yine Türkiye üzerinden hacklendi. Geçtiğimiz yıllarda sitemize daha çok Siyonistler ve Vahhabi-Selefiler tarafından saldırılar düzenlenmekteydi. Ancak son iki yıldır sitemiz Türkiye üzerinden daha çok hacklenmeye başlandı! Bu da sitemizin yayınlarından rahatsız olanların Siyonistler, Vahhabiler, Selefiler, bunların Türkiye’deki uzantıları ve akıncılar denen grupların olduğunu ortaya koymaktadır.

  Daha Fazla ...
 • İslam'da Hırsızlığın Cezai Had Hükümleri

  Hırsızlıkta on iki tane şart bulunmaktadır: 1. Hırsızlık yapanın baliğ olması gerekmektedir. Eğer hırsızlık ergenlik çağına girmeyen birisi tarafından yapılırsa meşhur fakihlerin görüşüne göre böyle birisinin eli kesilmez. Uygulanan ceza tedip ve ta’zir olur. Bazı ulemalar rivayet edilen sahih bir hadise amel ederek şu görüşe kail olmuşlardır: Hırsızlık yapan çocuk birinci ve ikinci defa bağışlanır, ancak üçüncü defa yaptığında ta’zir edilir. Dördüncü defa yapıldığında parmaklarından kan gelmesi için parmak uçlarının etleri tıraş edilerek kazınır. Beşinci defasında dört parmağının ilk bendinden kesilir ve altıncı defasında baliğlerin parmaklarının kesildiği gibi parmakları kökünden kesilir.

  Daha Fazla ...
 • Doğumdan Ergenlik Çağına Kadar Çocuklar Hakkındaki Tüm İslami Hükümler (2)

  Çocuklara Yedirilmesi ve İçirilmesi Gereken Şeyler / Çocukların Velayeti / Annenin Velayet Hakkı / Başkalarının Çocuğa Velayet Hakkı / Velayet Hakkının Sakıt Edilmesi / Hangi Durumlarda Çocuk Anneden Alınarak Babaya Verilir / Yetim Ve Sahipsiz Çocukların Velayet Hakkı / Terk Edilen Çocukların Birileri Tarafından Bulunmasının Hükmü / Çocuğun Anne Ve Babasından Ayrılması / Çocuğun Velayet Hakkı / Velinin Şartları / Baba Ve Dedenin (Babasının Babasının) Velayeti…

  Daha Fazla ...
 • İmam Humeyni’nin Türk Dışişleri Bakanına Yaptığı Açıklamalar:

  “Kültürünüzü İslami Bir Kültüre Dönüştürmek İçin Gayret Ediniz”

  Peygamber efendimizin (s.a.a) soyundan gelen İmam Humeyni diye meşhur olan Seyyid Ruhullah Musevi, İran İslam Cumhuriyetini kurduktan yaklaşık 4 ay sonra Türkiye dışişleri bakanını kabulünde İslam dinine ve ümmetine verdiği değeri ortaya koyan tarihi açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalarda İran’ın dünya Müslümanlarına bakışını net bir biçimde ortaya koymuş ve Müslüman ülkelerden İslam için çalışmalarını istemişti. Türkiye başbakanının Bülent Ecevit olduğu o dönemde imam Humeyni (r.a) doğrudan İslam ümmetini ilgilendiren konulara temas etmiş ve tüm Müslüman ülkelerin İslam devletinde buluşmalarını talep etmişti…

  Daha Fazla ...
 • İslam’da Kazf, Şarap ve Boza İçmenin Haddi

  Birisine zina, yahut livata isnadında bulunarak şöyle demek: “Sen zina eden birisin, yahut sen livata yapan birisin, yahut ben seninle zina ettim… kazftir. Eğer birisi kendi çocuğu olduğunu ikrar ettiği halde “sen benim çocuğum değilsin” derse çocuğun annesine kazf’tir (iftira atmaktır). Yahut başka birisine “sen babanın oğlu değilsin” dediğinde çocuğun annesine iftira atmış olur. Eğer birisine “sen zinadan dünyaya geldin”, yahut “ey veledizina” derse bu da kazf(iftira atmak)tır. Eğer “ey zina edenin (orospu) çocuğu” derse annesine zina iftirasında bulunmuş olur. Eğer birisine “ey deyyus” derse ta’zir uygulanır. Sarhoş edici şarap ve boza gibi sıvı şeylerin içilmesi haramdır. Eğer birisi boza içerse, satarsa, helal bilirse o kişiye had uygulanır. Boza Şia mezhebinde caiz değildir.

  Daha Fazla ...
 • İmam Mehdi’nin Gelişinden Önce Yaşanacak Bazı Olaylar

  Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Abbasoğullarının mülkü hiçbir zorluğa uğramadan kolayca kurulacaktır. Eğer Türkler, Deylem’liler, Sind’liler, Hint’ler, Berberler ve Taylesan Türkleri birleşseler dahi, onların hükümetlerini yok edemezler. Onlar her zaman sevinç içinde olacaklar ta ki sonunda onları sevenler ve devletleri için çalışanlar onlardan ayrılacaklar. Sonra Allah savaşçı bir adamı onlara musallat edecek ve tam onların hükümetinin kurulduğu yerden ayaklanacak. Geçtiği bütün şehirleri fethedecek, karşısına dikilen bayrakları devirecek ve bütün nimetleri yok edecek. Ona düşmanlık edenlere eyvahlar olsun! O her zaman zaferlere ulaşacak ve sonunda zaferini benim Ehlibeytimden olan birisine teslim edecek. O hakkı söyleyecek ve hakkı uygulayacak.”

  Daha Fazla ...
 • Mastürbasyon ve cinsel Dürtülerle Mücadele Yolları

  Mastürbasyon hastalığına yakalananlar ve cinsel arzularını bastıramayanların yapması gereken ilk ve en önemli şey bir an önce evlenmeleridir. Evlenmek bu hastalığın en önemli ilacıdır. Yoksulluk, iş, eğitim, meslek edinme… gibi her ne sebeple olursa olsun evlenmeyenlerin haram ve günaha düşmemeleri için bir an önce bu tutumlarından vazgeçip evlenmeleri gerekmektedir. Bunların hiç birisi evlenmeye engel olmadığı gibi evlenmek bu tür sıkıntıların çözülmesine de yardımcı olacaktır. Evlenmeyenlerin mastürbasyon, lezbiyenlik, zina, hayvanlarla ilişki, inziva, psikolojik rahatsızlıklar… gibi bir çok büyük günahlara duçar olacakları kaçınılmazdır. Dolayısıyla eğer birisi evlenemiyorsa en azından geçici nikah dediğimiz muta nikahı yaparak kendisini haramlardan korumalıdır.

  Daha Fazla ...
 • SURİYE’DEKİ KATİLLERE İTHAF OLUNUR

  İnsanların Birbirlerini Öldürmesinin Hükmü

  Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Allah nezdinde dünyanın yok olması Müslüman birinin öldürülmesinden daha hafiftir.” İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim bir mümini bilerek öldürürse tövbe etmeye muvaffak olamaz.” İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah-u Teala Musa bin İmran’a şöyle vahyetmiştir: “Ey Musa! İsrailoğullarının eşraf takımına şöyle de: “Sakın haram olan bir canı haksız yere öldürmeyiniz. Zira sizden her kim dünyada birini öldürürse onu ateşte o kimseyi öldürdüğü gibi tam yüzbin defa öldürürüm.”

  Daha Fazla ...
 • SURİYE’DEKİ KATİLLERE İTHAF OLUNUR

  Eli Kolu Bağlı Esirleri Öldürmenin Dindeki Yeri

  Ebu İzzet Cumehi Bedir savaşında esir düştü ve şöyle dedi: “Ey Muhammed! Ben çoluk çocuk sahibi birisiyim. Bana ihsanda bulun ve beni serbest bırak.” Peygamber de onu yeniden Müslümanlarla savaşa katılmamak şartıyla serbest bıraktı. O Mekke’ye gitti ve şöyle dedi: “Muhammed’i alaya aldım (yalan söyledim) ve böylece beni serbest bıraktı.” Uhud savaşına yeniden katıldı. Allah Resulü onun Müslümanların elinden kaçmaması için dua etti. Bunun üzerine Ebu İzzet yine esir oldu. (önceki defa olduğu gibi yeniden) şöyle dedi: “Ben çoluk çocuk sahibi biriyim. Bana iyilik edip beni serbest bırak.” Peygamber şöyle buyurdu: “Seni yeniden serbest bırakayım da yeniden Kureyş topluluğu arasında “Muhammedi alaya aldım mı?” diyesin. Mümin bir delikten iki defa sokulmaz.” Ardından kendi eliyle onu öldürdü.”[1]

  Daha Fazla ...
 • İntihar Etmenin İslam’daki Yeri

  Kur’an: “Ey iman edenler! Mallarınızı karşılıklı rıza ile yapılan ticaret dışında batıl ile (haram ve haksızlıkla) aranızda yemeyin, kendinizi öldürmeyin. Allah şüphesiz ki size merhamet edicidir.”[1] Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kim kendisini boğarsa kendisini ateşte boğmuştur. Her kim kendisine mızrak vurursa ateştedir.”[2]

  Daha Fazla ...
 • Cinsel Konular Hakkında Sorular ve Cevaplar (2) (+18)

  Soru: Beş ay önce eşimle nikah kıydık. Bazen eşimle cinsel ilişki olmadan sevişip oynaştığımızda ben veya eşim doyuma ulaşmaktayız. Bunun şer’i hükmü nedir? Cevap: Eşinizle cinsel ilişkiye girmeden sevişip oynaştığınız sırada sizlerden hanginiz doyuma ulaşmışsa cenabet olmuştur ve gusül alması farzdır.

  Daha Fazla ...
 • Doğumdan Ergenlik Çağına Kadar Çocuklar Hakkındaki Tüm İslami Hükümler (1)

  Bebeğin Guslü / Bebeğin İlk Yemesi Gereken Şey / Bebeğin Duyacağı İlk Söz / Bebeğe İsim Koymak / Bebeğin Saçının Kesilmesi / Bebeğin Kulağının Delinmesi / Erkek ve Kız Çocuklarının Sünnet Edilmesi / Akike / Velime / Anne Sütü Ve Onun Etkileri / Süt Verme Süresi / Süt Anne / Süt Verme Ücreti / Süt Anneliği ve Akrabalık Bağı…

  Daha Fazla ...
 • İmam Hamaney: “Şia ve Sünni bahaneleri ile vahdeti baltalayanlar İslam düşmanıdır”

  İmam Seyyid Ali Hamaney, dünya Müslümanlarının vahdetinin gerekliliğine değinerek tarihi fetvasını verdi: “Şia ve Sünni bahaneleri ile vahdeti baltalayanlar düşmanların uşağı ve İslam’a düşmandırlar. Selefi Vahabilere göre “Şialar” ve “Ehlibeyti seven ehli sünnet” dünyanın neresinde olursa olsunlar kafirdirler. Vahabiler, kardeş olan Müslümanlar arasında ihtilaf çıkarmak için görevlendirilmiştir.” “Herkes biliyor ki bizler İslam Devrimini sırf Şii, yahut milliyetçi ve İranlı devrimi olarak bilmedik ve asla bilmeyeceğiz. Bu otuz yıllık dönemde her ne kadar harcama yapıldıysa ve tehdit edildiysek; İslamcılık, ümmetçilik, mezhepler arası vahdet ve yakınlaşma şiarı ve doğu Asya’dan, Afrika’nın derinliğine ve Avrupa’ya kadar tüm Müslüman kardeşlerin özgürlüğü ve izzeti sebebiyledir.”

  Daha Fazla ...
 • Livata, lezbiyenlik, İstimna, Pezevenklik, Hayvanlar ve Ölülerle Cinsel İlişkinin Hükmleri (+18)

  1. Livata (Hz. Lut kavminin duçar olduğu çirkin homoseksüel ilişki) zina[1] da olduğu gibi dört kişinin tanıklığı ile veya kişinin kendisinin dört kere livata yaptığını ikrar etmesiyle sabit olur. Meşhurun görüşüne göre şer’i hakim zina da olduğu gibi burada da kendi ilmine göre livata yapan kişiye had uygulayabilir. Eğer kişi livata yaptığını dört kereden az ikrar ederse şer’i hakim ona ta’zir (had miktarından az olmak şartıyla belirlenen kırbaç cezası) uygular.

  Daha Fazla ...
 • LÜTFEN EVLİ OLMAYANLAR OKUMASI

  İslam’da Zina Haddi ve Hükümleri (+18)

  Zina: Erkeğin cinsel organını (sünnet yeri miktarı kadarı) [1] kendisine haram olan[2] ve aralarında nikah[3] ve nikah şüphesi olmayan bir kadının cinsel organına ister vajina yoluyla ve isterse anal yoluna dahil etmesine zina denir…

  Daha Fazla ...
 • Alevileri öldürmek bir görevdir...

  ‘Alevileri Öldürmek İçin Kimseye Danışıp İstişare Etme’

  Tarih boyunca zulme uğrayarak her türlü sindirme, baskı ve katliamlara uğrayan Aleviler, Suriye olaylarının patlak vermesiyle bir kez daha katliamlarla karşı karşıya kaldı. Irak’ta, Pakistan’da, Afganistan’da… Ehlibeyt takipçilerini çocuk, kadın, yaşlı demeden katleden Vahabi Selefiler son iki yıldır Suriye’de de katliamlar yapmaya başladı. Şu ana kadar Suriye’de Alevi ve Caferilerin katledilmesine yönelik yüzlerce fetva yayınlandı. Şimdi yayınlayacağımız fetva beklide şu ana kadarkilerin en acımasızı ve kahredicisidir. Fetvada açıkça Alevilerin öldürülmesinin farz olduğu bunun için istişareye gerek olmadığı belirtilmektedir. İşin garip yanı fetvada dünyada yaşayan tüm Aleviler kast edilmektedir. Bu da Suriye’deki katliamlardan sonra sıranın dünyada en çok Alevinin yaşadığı Türkiye’ye geleceğini göstermektedir. Zaten şu anda kendilerine üst olarak Türkiye'yi seçmiş durumdalar.

  Daha Fazla ...
 • Ayetullah Sistani: ‘Ehlisünnet bizim kardeşimiz değil, özümüz ve canımızdır’

  Dünyaca ünlü taklit mercilerden Ayetullah uzma Seyyid Ali Sistani, Araplarla Kürtler arasında hiçbir farkın olmadığını belirterek şunları söyledi: “Ben, fıkhi araştırmalarda Ehli sünnetin fetvalarını hatırlatırım, bizler Kabe’de, namazda ve oruçta biriz. Diktatörlük döneminde bana Şia olduklarını söyleyen bazı Sünnilere neden Şia olduklarını sorduğumda Ehlibeytin (a.s) velayetini kabul ettiklerini vurguluyorlardı. Ben onlara ehli sünnet ulemasının Ehlibeyt (a.s) velayetini savunduklarını söylüyordum.

  Daha Fazla ...
 • Denizden Çıkan Her Şey Yenilir Mi? / Ehlibeyt Mektebine Göre Yenilmesi Helal Canlılar

  Kainatın serveri Hz. Muhammed Mustafa’dan (s.a.a) sonra İslam dininin açıklayıcıları olan Peygamber efendimizin pak Ehlibeyti (a.s) denizden çıkan her canlının yenilmesinin caiz olmadığını ve bazı balık türlerinin yenilmesinin haram olduğunu açıklamışlardır. Balıkların haram ve helal olduklarını anlamak için de genel bir ilke belirleyerek pullu balıkların helal pulsuz balıkların ise haram olduklarını söylemişlerdir. Günümüzde pullu balıkların üzerlerinde bulunan pulların balıkların her türlü zararlı madde ve ışınlardan korunmalarını sağladığı ispat edilmiştir. Pullu balıklarda bulunan pulları meyvelerde bulunan kabuğa benzetebiliriz. Meyve kabuklarıda meyveleri her türlü zararlı madde ve ışınlardan korumaktadır.

  Daha Fazla ...
 • Hadisler ışığında:

  Mastürbasyon ve Eşcinsellik Hakkında Bilinmesi Gereken Şeyler

  Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bilin ki Allah’ın, meleklerin ve tüm insanların laneti, hakkımızdan bir şey çiğneyen kimsenin üzerine olsun… Hakeza hayvanlarla cinsel ilişki kuran ve kendi kendini tatmin eden (mastürpasyon yapan) kimsenin üzerine olsun.” [1] Başka bir yerde de şöyle buyurmuştur: “Kendi eliyle evlenen kimse (mastürbasyon yapan kimse) mel’undur. (lanetlenmiştir)”

  Daha Fazla ...
 • Allah’ın emirlerine uymamanın küçük bir cezası!

  Cinsel ilişki sonrası, kimse kız arkadaşıyla evlenmek istemiyor !

  Kız arkadaşlarıyla cinsel ilişkiye girmiş 50 erkekle yapılan anket oldukça şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu. Kızlarla arkadaşlık yaparak çeşitli bahanelerle onlarla cinsel ilişkiye giren erkeklerin verdiği cevaplar kısaca şöyle: “ömrümün sonuna kadar bekar olarak kalacağımı bilsem bile yine de (ilişkiye girdiğim) o kızla evlenmem. Çünkü böyle kızların evlendikten sonra ihanet edecekleri uzak bir ihtimal değildir.”

  Daha Fazla ...
 • İslam'ı ve Caferiliği Seçtiği İçin Katledildi, Milyarlarca Dolarlık Mirası Verilmedi / Foto

  Araştırdığımız bu konu sizleri de bizim gibi okudukça heyecanlandıracak ve şaşırtacaktır... Bir çok insanı şok eden din ve mezhep seçimi sizi de şok edecek ve bu facia karşısında hayrete düşeceksiniz. Bu insan, İslam dinini seçtiği için büyük baskılara, manevi ve maddi sıkıntılara maruz kaldı, milyarlarca dolarlık mirastan mahrum bırakıldı, tüm hakları gasp edildi… Hıristiyanlığın merkezi sayılan İtalya'da gün geçtikçe daha çok derinleşen imanından korkuya kapılanlar çareyi onu öldürmekte buldular. Adını Mehdi olarak değiştirmişti Eduardo, verdiği bir röportajında İmam Humeyni’yi kendi babası olarak tanıtmıştı. Onun en büyük arzusu Kum’da öğrenci olmak ve Ehlibeyt mektebinin inceliklerini öğrenerek bu mektebin tebliğini yapmaktı.

  Daha Fazla ...
 • Ünlü Sünni Aliminden Muaviye ve Selefilere Ağır Eleştiriler

  BAE’nde yaşayan ünlü Ehli Sünnet Alimi Ahmed el Kubeysi, Tüm sahabelerin hepsinin aynı derecede olmadığını bazılarının, bazılarından daha üstün olduğunu, Muaviye’nin İslam’dan çıkmış bir mürtet olduğunu, onun Müslümanların birkaç gruba bölünmesinden sorumlu olduğunu ve bir makam uğruna İslam ümmetini böldüğünü söyledi. Ahmed El Kubeysi, Vahabi Selefilere’de seslenerek şunları söyledi: “Sizler nasibisiniz. Nasibiler, Muaviye’nin takipçileridir. Muaviye, Hz. Ali’ye (aleyhi selam) lanet ve küfür edilme emri vermiştir. Ve bugün bizler her ne sıkıntı çekiyorsak Muaviye’nin yüzündendir. İnsan hem Hz. Ali’yi hem de onun katillerini sevemez…

  Daha Fazla ...
 • İran ve Şiaların Suriye tutumunu eleştirenlere yanıt…

  Suriye Konusunda Bir Okuyucumuza Verdiğimiz Cevap

  Şu ana kadar Suriye konusunda bizi eleştiren yorumların çokluğundan dolayı bu konudaki bir okuyucunun yorumuna verdiğimiz cevabı burada yayınlamayı uygun gördük.

  Daha Fazla ...
 • Suriye müftüsünden Erdoğan’a acı bir mesaj

  Batılı emperyal güçlerin ve bu güçlerin uzantısı olan sahte cihat özenticilerinin kana buladığı Suriye’den çok dokunaklı bir mesaj geldi. Mesajın sahibi Suriye Müftüsü Ahmed Bedreddin Hassun. Suriye Müftüsü Ahmet Bedreddin Hassun ile görüşen muhabir yaptığı mülakatı yayınladı. Bakın neler diyor Suriye baş müftüsü: Bugün Türkiye Başbakanı Erdoğan’a ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu’na şunu söylüyorum: Kıyamet günü Allah’ın huzuruna hep birlikte çıkacağız. Orada ben şunu söyleyeceğim. “Senin ülkenden gelen teröristler benim çocuğumu ve kırk bin masum Suriye vatandaşını katlederek senin yanına döndüler. Neden tüm bu olaylara izin verdiniz? Biliyorsunuz ki Peygamberimiz “komşunuza iyi davranın” diye buyurdu.

  Daha Fazla ...
 • Kapsamlı bir araştırma…

  Hz. Ali’nin Peygamberimizin Gerçek Vasisi Olduğuna Dair Tüm Deliller

  Muaviye’nin Ebu Bekir’in oğlu Muhammed’e yazdığı mektuptan bir kesit: Babanla (Ebu Bekir) Ömer, zorla ve çirkin bir şekilde onu (Ali'yi) hakkından mahrum eden ve onunla muhalefete kalkışan ilk kişilerdi! Çok önceden bu işi yapmayı kararlaştırmış, onun ön hazırlıklarını yapmışlardı. Sonra babanla Ömer ondan kendilerine biat ve yardım etmesini istediler. Fa­kat Ebu Talib oğlu onlardan uzak durdu, onlara biat ve yardım etmekten sakındı. O ikisi de ona ruhî ıs­tırap ve kederi tattırdılar ve onu öldürmeye kalkıştılar; nihayet o da teslim olup onlara biat etti. Fakat buna rağmen o ikisi ecelleri gelip ölünceye kadar onu işlerine karıştırmadılar, sırlarını ondan gizlediler. Daha sonra sıra onların üçüncüsü Osman b. Affan'a geldi; o da onlar gibi hareket etti..."

  Daha Fazla ...
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır