• İslam’da Bidat ve Bazı İftiralara Cevap

  Müslümanların ittifakıyla bidat haramdır. Bidat, Kur’an ve hadislerde Allah’ın azap vaat ettiği haramlardandır. Bidat en çirkin yalanlardandır. Zira Allah ve Resulüne iftiradır. Kur’an şöyle buyurmaktadır: “Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden veya O'nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Hiç şüphesiz o zalimler kurtuluşa eremezler.”[1]

  Daha Fazla ...
 • Bir Bayan Okurumuzun “Namahremlerle Arkadaşlık” Hakkındaki Sorusuna Cevap

  Bir bayan okurumuz dün bize, bir arkadaşının erkek arkadaşıyla başından geçen olayları anlatan bir mektup gönderdi. Bizler site olarak bu tür mektupları zaman zaman almaktayız. Bu mektuplara genellikle yazının yorum köşesinde cevap vermekteyiz, bazen de okuyucumuzun vermiş olduğu posta adresine göndererek okuyucumuzun sorusunu yanıtlamaya çalışmaktayız. Bize gelen dünkü mektubun içeriğine benzer şu ana kadar bir çok mektup aldığımızdan, okurumuza verdiğimiz cevaptan herkesin yararlanmasını uygun görerek burada yayınlamaya karar verdik. İnşallah hayırlara vesile olur…

  Daha Fazla ...
 • Ehlibeyt ve Ehlisünnet Ekollerinin Kur’an’a Göre Konumları

  Hz. Resulullah (s.a.a) ne zaman Kur’an-ı Kerim’den ayetler inecek olsa, yanında bulunan bütün Müslümanlara okuyor ve tefsirine ihtiyaç duyduklarını tefsir ediyordu. İmam Ali’ye (a.s) de özel olarak telkinlerde bulunuyor, ona Kur’an’ı yazmasını emrediyordu. Medine’ye hicret ettikten sonra Müslümanları okuma-yazma öğrenmeye teşvik etti; onlarda hemen uygulamaya geçti. Kur’an’ın yazılması ve ezberlenmesine teşvik etti; onlar da bu alanda adeta yarıştı. Duydukları Kur’an ayetlerini yanlarında hazır buldukları derilere ve başka şeylere yazıyorlardı. Peygamber (s.a.a) vefat ettiği zaman Medine’de bütün Kur’an’ı ezberlemiş onlarca sahabi vardı...

  Daha Fazla ...
 • Ailede Sevgi

  Aile ocağı üç temel esastan meydana gelmiştir: 1- Baba 2- Anne 3- Çocuklar Aile ilişkilerinin sağlamlaşması ve esenliği toplumun düzelmesine ve ilerlemesine neden olmaktadır. Gerçek ve kalıcı reformlar, göz alıcı ve günden güne artan ilerlemeler, başka bir ifadeyle toplumsal ilişkiler ve münasebetler, ailenin içinde şekillenmektedir ve toplum kültürü, aileye hakim olan kültürün bir yansımasıdır. Ailevi ve ortak hayat, çeşitli unsurlara dayalıdır ve bu arada muhabbet ve duygular, her şeyden daha büyük öneme sahiptir.

  Daha Fazla ...
 • İran İslam Cumhuriyeti dışındaki ülkelerde oy kullanmanın hükmü nedir?

  Başka ülkelerde yapılan seçimlere iştirak etmek eğer Müslümanların maslahatına ters ise veya İslam düşmanlarının güçlenmesine neden oluyor ise caiz değildir. İslam ve Müslümanların maslaha­tını peşi sıra getiriyor ve onların güçlenmesine neden oluyor ise seçimlere iştirak edip oy kul­lanmak uygundur. Bu durum dışında oy kullan­mak mubahtır. Mükellefin ihtiyarine bağlıdır. İsterse iştirak eder isterse iştirak etmez. Taklidi mercilerin yukarıdaki soruya vermiş oldukları cevap şöyledir[1]

  Daha Fazla ...
 • TÜM ŞİİLERE VE DUYARLI MÜSLÜMANLARA ÇAĞIRIDIR

  Endonezyalı Şiilerin Sularını bile kestiler!

  Şiiler sırf Ehlibeyt mektebine bağlı oldukları için Endonezya devlet güçleri ve selefileri tarafından kendilerine baskı ve şiddet uygulanmakta. Mülteci Şiiler, eğer evlerine geri dönmek istiyorlarsa Şii inançlarından vazgeçerek, Sünni mezhebine geçmelerinin gerektiği konusunda baskılara maruz kalmaktadırlar. Ancak devlet güçlerinin baskı ve zorbalığına rağmen Şiiler, kendilerine ait evleri terk etmeye razı oldular, ama öz Muhammedi İslam olan Ehlibeyt mektebini terk etmeyerek Şii mezhebinde kalmayı seçtiler… Bu konuda Şiilerin ve duyarlı tüm Müslümanların sorumlulukları bulunmaktadır. Herkes en azından Endonezya hükümetine mektuplar yazarak bu zulmün bir an önce durdurulmasını isteyebilir…

  Daha Fazla ...
 • İmam Hamaney:

  Namazın Derinliklerinden

  Namazın anlamının derinliklerine inerek araştırmaya koyu­lalım. Amacımız bu sınırlı araştırmayla ve kuşatıcı bir tercümenin çerçevesini aşmamakla namazın hedefine eğitim açısından bir adım yaklaşmaya çaba harcamaktır. Namaza başlamak, Allah’ın adıyladır; İnsan düşün­cesinin zirvesinde O'nun zatının genişliğini, bereke­tini ve yüceliğini… hatırlamak iledir.

  Daha Fazla ...
 • İmam Hüseyin’in Mübarek Başını Konuk Eden Halep’teki Taş / Foto

  Halep şehrinde “Meşhedu’n Nokta” denilen yer Ehlibeyt aşıklarının ziyaret yeridir. Orada imam Hüseyin’in (a.s) mübarek başının konulduğu bir taş vardır. taşın üzerine İmam Hüseyin’in (a.s) mübarek başından kanlar akmış ve Müslümanların o taşa ilgi göstermesine ve korumasına sebep olmuştur.

  Daha Fazla ...
 • İslam, Peygamber ve Ehlibeyt düşmanlarına lanet etmek Caiz midir

  İslam’ın en büyük iki ekolünden biri olan Ehlibeyt mektebini Ehlisünnet ekolünden ayıran (veya ehli sünnette çok sönük olan) en belirgin özelliklerden biride “Lanet” konusudur. Ehlibeyt mektebinde Allah, Peygamber ve Ehlibeytine düşmanlık güdenler karşısında Müslümanların el, dil ve kalpleriyle karşı durması farzdır. Lanet etmek, dil ile karşı durmanın mısdaklarından biridir. Bu konuda Sünni ve Şia kaynaklarında bir çok hadis bulunmaktadır… Peygamber efendimiz bu konu hakkında şöyle buyurmuştur: “İman’ın en sağlam kulpu Allah için sevmek ve Allah için düşman olmaktır. Allah için dostluk ve Allah için buğzetmektir.” Kur’an-ı Kerim’de de lanet çok sık kullanılan bir argümandır. Bu yazıda özelde Yezit olmak üzere İslam düşmanlarına karşı lanet etmenin hükmü incelenecektir.

  Daha Fazla ...
 • Ehlibeyt Mektebinde Aşura Günü Oruç Tutmak Caiz Değildir

  İmam Rıza: “Ümeyye oğulları Aşura günü oruç tutmaktadır. Bugün İslam ve Müslümanlar yas ve matemdedir. Öyleyse bugün oruç tutmayınız. Her kim bugün oruç tutarsa Ümeyye oğulları gibi cehennem ateşi nasipleri olacaktır.” İmam Sadık: “Şüphesiz bugünün orucu musibet için değildir. Sadece Ümeyye Oğullarının salim kalmaları için şükürdür. Hüseyin (a.s) Aşura günü musibet görmüştür. Eğer sende bugün musibete uğramışlardansan bugün oruç tutma. Ve eğer Ehlibeytle alay etmek ve eğlenmek istiyorsan ve Ümeyye Oğullarının selametlikleri seni sevindiriyorsa bugün Allah’a şükür etmek için oruç tut.”

  Daha Fazla ...
 • İslam’da Güzel İsim Koymanın Önemi / İslami Kız ve Erkek İsimlerinden Seçmeler

  Kutsal İslam kültüründe, çocuk daha dünyaya gelmeden önce (ceninin tekvin dönemi ve ruhun çocuğa üflendiği vakit) anne ve babanın ister kız olsun isterse erkek doğacak çocukları için bir isim belirlemeleri tavsiye edilmiştir. Bu konuda Hz. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Çocuklarınız daha dünyaya gelmeden önce adlarını koyunuz. Her ne zaman erkek mi kız mı olduğunu bilmezseniz, erkek ve kızlar için kullanılan uygun bir ad koyunuz. Çünkü insanlar kıyamet hengamesinde kendi adlarıyla çağırılacaklardır. Eğer bir isim konulmadan çocuk düşecek olursa kıyamet günü baba kınanarak suçlanacaktır. Hz. Resulullah (s.a.a) daha dünyaya gelmeden önce Hz. Fatıma’nın (s.a) (sonradan düşürülecek olan) çocuğunun adını Muhsin olarak koymuştu…”

  Daha Fazla ...
 • İmam Hamaney: ‘İsrail yok olacaktır’

  Filistin özgür olacaktır. Bundan hiçbir şüphe duymayın. Filistin kesinlikle özgür olacaktır. İnsanlara geri dönecek ve orada Filistin devleti teşkil olacaktır. Bunda hiçbir şüphe yoktur.

  Daha Fazla ...
 • Cabir bin Abdullah Ensari’nin (r.a) Hayatı

  Peygamber Efendimizin Sahabe ve Dostlarının Özellikleri

  Peygamberi Ekrem’in (s.a.a) ashabının hayatı Müslümanların elinde bulunan toplumsal, ahlaki ve ilmi en büyük hazinedir. Zira risalet ağacı meyve verince ve Peygamberi Ekrem (s.a.a) bir takım insanları terbiye etmeye ve dinini tebliğ etmeye koyulunca bunun ilk meyvesi ve neticesi vefa ve ihlâs sahibi kadın ve erkelerin kendisine iman etmesi olmuştur. Bu vefalı ve ihlâslı insanlar Peygamberi Ekrem’in (s.a.a) hayatı boyunca ve ondan sonraki yıllarda sürekli olarak İslam’ın mesajını yaymaya çalışmışlar ve bütün mallarını ve canlarını Peygamberi Ekrem’in (s.a.a) mukaddes hedefleri uğruna feda etmişlerdir.

  Daha Fazla ...
 • Kadınların Bilmesi Gereken Güncel Konular (2)

  İnternette karşı cinsle Chat yapma ve sohbet etmenin hükmü nedir? Müslüman olmayan kadınlarla Chat yapmanın ve tahrik edici sohbetlerde bulunmanın hükmü nedir? Çoğunlukla gayri Müslimlerden olan kadınların oynadığı porno filmleri izlemenin hükmü nedir? Acaba karı, koca şehvetlerinin tahrik olması için seks içerikli ve porno filmleri izleyebilirler mi? Eğer kocam onunla birlikte porno filmler izlemem için çok ısrar ederse ne yapmam gerekmektedir?

  Daha Fazla ...
 • 'Suriye’ye karşı takınılan mezhepçi tutum Alevileri rahatsız etmektedir'

  Alevi kökenli araştırmacı yazar sayın Rıza Bakırlı ile Suriye ve Aleviler üzerine bir röportaj gerçekleştirdik. Söyleşiden bir kesit: “Suriye’ye karşı takınılan mezhepçi tutum veya yaklaşım Alevileri rahatsız etmektedir. Yani biliyoruz ki söylenilenler bize de söylenmiş ve söylenilecektir. Ayrıca Suriye Sünni’si ile Türkiye Sünni’si arasındaki fark ne ise, Suriye Alevi’si ile burada yaşayan Alevinin arasındaki fark da o kadardır. Yani Alevileri ayrıştırmak adına, bölmek adına ne tezgahlar sergileniyor. “Suriye Alevileri Arap Alevileriymiş” olamazlar mı? Arap Sünni’sinin olduğunu kabul ediyoruz da, Alevi’sini neden kabul etmede zorlanıyoruz? Bütün bu olumsuz söylemler düşmanca ve mezhepçi bir anlayışla söylenmiş olup, Alevileri bölmeyi amaç edinmiş olan odakların, güçlerin sinsi planları olduğunun farkındayız.”

  Daha Fazla ...
 • Gadir özel (6)

  Tarih Aynasında “Sakife’de Yaşananlar

  Beni Saide Sakife’sinde, Ensar ilk önce peygamberin halifesinin onların arasından seçilmesi gerektiğini iddia ediyordu. Tartışma ve kavga alevlenince Ebu Bekir’e müracaat ettiler. Çünkü o Hz. Peygamber Ekrem’e (s.a.a) en yakın kişiydi. Hepimiz biliyoruz ki peygamber efendimize ondan daha yakın kimse yoktu. Ve hiç kimse Ebu Bekir kadar peygamberimizle birlikte olmamıştı. Ebu Bekir, ilk ve son sözü söyleyen olarak şöyle dedi: “Peygamberin halifesinin, Haşimilerden olması gerekir” bu şekilde fitne ateşi sönmüş oldu.

  Daha Fazla ...
 • ABNA Haber Ajansı’na Ödül / Foto

  Tahran’da düzenlenen 19. Uluslar arası Basın ve Haber Fuarı kapanışında Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA haber ajansları ve haber dalında birincilik ödülü aldı.

  Daha Fazla ...
 • Gadir-i Hum Bayramında Yapılması Gereken Amel ve İbadetler

  Gadir-i Hum bayramı, Allah’ın en büyük bayramı, Resulullah ve Ehlibeytin bayram günü olup bayramların en büyüğüdür. Allah Teala’nın gönderdiği bütün peygamberler bugünü bayram etmiş, bugünün saygınlığını korumuştur. Bu bayramın adı gökyüzünde vaat edilen “ahit günü” yerde ise “misak alma günü” ve meşhur “toplanma günü”dür.

  Daha Fazla ...
 • İranlı Hacıların Mekke’de Vahşice Katledilişi ve Hiç Yayınlanmamış Fotoğrafları (18+)

  31 Temmuz 1987 yılı Cuma günü “müşriklerden beraat” mitingi için kararlaştırılmıştı. O yıllarda müşriklerden beraat yürüyüşü Mekke’de düzenlenmekteydi. Mitinge katılanlar için yapılan konuşma akşama doğru saat 18.00 sularında bitti. Konuşma sonrası yürüyüşe katılanlar “Amerika’ya ölüm” ve “İsrail’e ölüm” sloganlarıyla Ebu Talip kabristanlığının yanındaki “Hecun” köprüsüne doğru ilerlemeye başladılar. Güneş batmaya yakın, hoparlörler kapatılmış artık yürüyüş bitmek üzereydi ki birden kanlı facia patlak verdi. Cadde kenarlarında konuşlandırılmış askeri birliklerinin sopalarının sesiyle olay başladı. Suudi polisleri, demir ve başları jiletli sopalarla İranlı hacılara vuruyorlardı…

  Daha Fazla ...
 • Gadir özel (2)

  Hz. Peygamber Efendimizin Ölüm Döşeğinde Yazamadığı Vasiyeti!

  “Peygamberin (s.a.a) son günlerinde ümmetin sapmaması ve yoldan çıkmaması için kağıt, kalem istemesi, fakat orada hazır bulunanların onu hezeyanla suçlaması” olayı uydurulmuş bir şeydir. Gerçek şudur ki Ayşe, peygambere ömrünün son günlerinde şöyle dedi: “Muhtemel fitnelere karşı kalem kağıt getirsinler ve herkes için peygamber kendi halifesini tanıtsın.” Buna karşın peygamber şöyle buyurdu: “Allah’ın razı olduğu şeye ümmet razıdır, artık yazmaya ne hacet?!!”

  Daha Fazla ...
 • İfk Olayı

  Müminlerin Annesi Ayşe Hakkında Söylenen İftira

  Pek çok önemli kaynak kitaplarında söz konusu edilen önemli olaylardan birisi ifk olayıdır. İfk olayı önemli tarih, tefsir ve hadis kitapların da yer almıştır. İfk olayının önemini arttıran ve bu olayın araştırılmasını gerekli kılan en önemli etken; bu olay hakkında Kur'an-ı Kerim'de nazil olan ayetlerdir. Bu araştırmada ortaya çıkarmak istediğimiz önemli noktalardan biri, ayetlerin Peygamber'imizin (s.a.a.) hangi hanımı hakkında nazil olduğunu anlamaktır. Bunun için Kur'an da bu konuyla ilgili nazil olan ayetleri öne alarak şu noktalara değineceğiz:

  Daha Fazla ...
 • Ehlibeyt Mektebinde ‘TAKİYYE’

  Şia'nın mantığına göre, takiyye, bazı durumlarda farz ve bazı durumlarda ise haramdır ve insan bu durumlarda can ve malının tehlikeye düşeceği bahanesiyle takiyye yapmamalıdır. Bazıları, Şia'nın mutlak suratle takiyyeyi farz bildiğini sanmaktadırlar; oysa bu düşünce tamamen yanlıştır ve Şiilerin önderlerinin metodu kesinlikle böyle değildi. Çünkü onlar şartları göz önünde bulundurup, yarar ve zararları gözden geçirerek her zamanda özel ve uygun bir yol seçiyorlardı; dolayısıyla, bazen takiyye yapmayarak, inançlarını açığa vurmak uğrunda can ve mallarını feda ediyorlardı.

  Daha Fazla ...
 • Ehlibeyt Mektebine Göre Ricat (Dünyaya Yeniden Dönüş)

  “Ric'at” lügatte “dönüş” anlamındadır ve Şiâ inancında bundan maksat, Hz. Mehdi (a.f) zuhur ettikten sonra ve kıyametten önce İslam ümmetinden bir grubunun dünyaya dönmesidir. Ric'atin varlığı hakkında en açık delil her şeyden önce Kur'an-ı Kerim'dir; Neml suresinin 83. ayetinde: “O gün her ümmet içinden ayetlerimizi yalanlayanlardan bir grubu haşrederiz.” Ve 87. ayetinde ise şöyle buyuruyor: “Sûr'a üflendiği gün göklerde ve yerde bulunan kimseler, hep korku içinde kalır. Yalnız Allah'ın diledikleri (korkmazlar). (Korkunun şiddetinden hepsi can verir ve sonra dirilip) hepsi boyun bükerek O'na gelirler.”

  Daha Fazla ...
 • Ehlibeyt Mektebine Göre Büyük Günahların Konumu

  Mümin birinin günahlarının tümü büyükte olsa bağışlanabilir. Ancak kul hakkına ait günahlar için helallik alınmalıdır. Büyük günahları işleyenler tövbe etmedikleri sürece imanın yüce derecelerinden biri olan adalet makamından düşerler. Ama mümin sınıfından çıkmazlar. Devamlı büyük günah işleyen kimse gerçek manada tövbe etmez veya günahını telafi yoluna gitmezse sonunda bu onu iman dairesinden çıkarır. Velayete inanıp iman etmek büyük veya küçük günah işlemek için bahane olamaz.

  Daha Fazla ...
 • Allah, Öz Muhammedi İslam’ı Tüm Dünyaya Hakim Kılacaktır

  Şia Mezhebine Atılan 48 İftiraya Cevap (2)

  Peygamber Ehlibeytine kin güden vahabi- selefilerin hazırladığı bu şüphelerin hiçbir değeri yoktur. Bu insanlar Ehlibeyt mezhebine iftira atmakla güneş gibi parlayan Ehlibeyt mektebinin nurunu söndürmeye kalkmaktadırlar. (Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. (Tevbe Suresi, 32-33), “Onlar, Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, Kendi nurunu tamamlayıcıdır; kafirler hoş görmese bile. (Saf Suresi, 8-9) Güneş balçıkla sıvanmaz. Allah nurunu tamamlayacaktır. Şu anda bu ışık dünyanın her yerinde parlamaktadır. Daha dün Ehlibeyt mektebini duymayanlar bugün bu mektebin en büyük savunucuları olmuşlardır. Daha düne kadar Afrika’nın bir çok yerinde bir tane bile mensubu bulunmayan bu mektebin bugün oralarda camileri ve kültür merkezleri bulunmaktadır.

  Daha Fazla ...
 • Şia Mezhebine Atılan 48 İftiraya Cevap

  Suudi Arabistan ve Katar başta olmak üzere körfezin kukla şeyhleri tarafından beslenen bazı internet siteleri öz Muhammedi İslam olan Ehlibeyt (a.s) mektebini karalamak için her gün farklı konularda Şia mektebine ve mensuplarına saldırmaktadırlar. Bu iftira ve töhmetleri için yüklü miktarlarda dolar ve Euro aldıklarını çok iyi bilmekteyiz. Yalnız iftira attıkları mektep öz Muhammedi İslam olduğu için bu o kadar kolay olmamaktadır. Dolayısıyla yüzlerine gözlerine bulaştırmaktadırlar. Attıkları iftira ve yalanlarının bir yerinden mutlaka açık vererek çelişkilere düşmektedirler. Çünkü bazen iddia ettikleri şeyin açık bir iftira olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Ya da savundukları şeyler delilden yoksun, mesnetsiz, belgesiz, mantıksız… saçmalıklardan ibaret olmaktadır. Biz burada bazı sitelerde yer alan ve e-posta aracılığıyla herkese gönderilen bazı okuyucularımızın bizden istediği bu soruların bazılarına kısaca değineceğiz.

  Daha Fazla ...
 • Suriye ve Şam Hakkında Hadisler

  “Şam halkını önceden başlarına gelmemiş korku ve açlık saracak. Açlık İmam Mehdi’nin kıyamından önce, korku ise İmam Mehdi’nin kıyamından sonradır.” “İmam Mehdi’nin kıyamından önce Şam’da halkı öyle bir fitne saracak ki ondan kurtulmak isteseler de kurtulamayacaklar.” “Şam (Emevi) camisinin sağ duvarı yıkılacak. Sapkın, bidatçı ve kandırılmış isyancılar Türk nahiyesinden saldıracaklar ve peşi sıra batı (Amerika ve Avrupa) topraklarında anarşi ve kargaşalar başlayacak…” “Batının her yerinde ihtilaflar çıkacak. Viran olacak ilk toprak, Şam topraklarıdır.” "Şam’daki bir depremde yüz bin kişi ölecek Allah bu depremi müminlere rahmet, kafirlere ise azap olarak gönderecektir."

  Daha Fazla ...
 • Şiiler neden Sahihi Buhari’ye itimat etmemekte ve hadis nakletmemektedirler?

  Cevabın daha iyi anlaşılması için öncelikle Buhari’nin yazarını tanımamız gerekmektedir. Buhari’nin yazarı Muhammed bin İsmail Buhari (vefat tarihi 256 kameri) bir süre Nişabur[1] şehrinde yaşamıştır. O dönemler Nişabur şehri Ehli sünnetin önemli ilmi merkezlerinden biri konumundaydı. Büyük ulemalar ve edipler bu ilmi havzada yetişmiştir. Hatta İmam Rıza (a.s) Medine’den Meşhed’e giderken Nişabur kentinden geçerken burada öğrenim gören alimler, edipler ve öğrenciler imam Rıza’nın (a.s) yolunu keserek ondan Peygamber efendimizden kendi senediyle bir hadis nakletmesini istemişlerdir.*

  Daha Fazla ...
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır