?>

“Menşuri Akayidi İmamiye” Kitabı Türkiye’de Yayınlandı

“Menşuri Akayidi İmamiye” Kitabı Türkiye’de Yayınlandı

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yayınlarının yardımıyla “Menşuri Akayidi İmamiye” kitabı Türkçeye kazandırılarak Türkiye’de yayınlandı.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yayınlarının yardımıyla “Menşuri Akayidi İmamiye” kitabı Türkçeye kazandırılarak Türkiye’de yayınlandı.
Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yayınlarının yardımıyla “Menşuri Akayidi İmamiye” kitabı Türkçeye kazandırılarak Türkiye’de yayınlandı.

Söz konusu eser, İmamiye Şii inançlarının yüz on esas şeklinde bir yansımasıdır. Yazar, Şii inançlarını kısaca tanıtma saikiyle bu kitapta, karmaşık istidlal ve tartışmalardan kaçınarak Şii inançlarını özlü ve açık bir şekilde ifade etmeye çalışmıştır.

Yazar, Şii fikrî ve doktrin meselelerini on başlığa ayırmaktadır: İslam’da tanıma yolları, tevhit ve tevhidin aşamaları, Allah Teâlâ’nın sıfatı, ilahi adalet, peygamberlerin peygamberlikle görevlendirilme zorunluluğunun delilleri, özel nübüvvet, imamet ve hilafet, ölüm sonrası hayat; iman, küfür, bidat, takiye, tevessül ve son olarak da hadis, içtihat ve taklit. Müellif bu kitapta Şia itikadının genel meselelerini tanıtmaya çalışmıştır. Kitabın sonunda ise asıl ve temel olmaması zammında Şia ile Ehlisünnetin fıkhi ihtilaflı bazı konularına yer verilmiştir ki bunlar şunlardan ibarettir: Abdest alma şekli, toprağa secde, iki namazı birleştirme, geçici evlilik, namazda el bağlama, teravi namazı, humusun farz oluşu, İslam medeniyeti ve vahdet.

Hatırlatılmasında fayda vardır ki adı geçen kitap Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Tercüme İdari Bölümünün tavsiyesiyle Cafer Bendiderya tarafından Türkçeye kazandırılmış ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı ile Türkiye Tesnim Müessesesinin ortak işbirliğiyle basılarak yayınlanmıştır.

........................
167


Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*