?>

Âlim İlmi Görüşlerini Bildirmesinden Dolayı Merhametsizce Saldırıya Uğramamalıdır / Ayetullah Misbah Yezdi İlahi Edeple Edeplenmişti

 Âlim İlmi Görüşlerini Bildirmesinden Dolayı Merhametsizce Saldırıya Uğramamalıdır / Ayetullah Misbah Yezdi İlahi Edeple Edeplenmişti

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri, Allame Misbah Yezdi’ye yapılan bazı kaba davranışlara değinerek bu konuda şöyle dedi: Bir alimin kendi görüşünü bildirmeye hakkı vardır ve böylesi kaba davranışlara maruz kalmamalıdır.

Ehlibeyt (as) Haber Ajansı ABNA - Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri, Allame Misbah Yezdi’ye yapılan bazı kaba davranışlara değinerek bu konuda şöyle dedi: Bir alimin kendi görüşünü bildirmeye hakkı vardır ve böylesi kaba davranışlara maruz kalmamalıdır.

-  16 Ocak 2021 tarihinde Fumen Camisinde düzenlenen Allame Misbah Yezdi ve Ayetullah Muhammed Yezdi’yi anma merasiminde Ayetullah Rıza Ramazani Hz. Zehra’nın (s.a) ömrünün kısa, ama çok geniş olduğuna değinerek şöyle dedi: Hz. Zehra’nın (s.a) şahsiyeti öylesine güçlü ve öylesine yüceydi ki Peygamber Ekrem (s.a.a) böylesi bir varlığa saygı gösteriyordu. Fatıma’yla (s.a) Ali (a.s) varlıksal, düşünsel  ve inançsal açılardan birbirlerine denktiler. Hz. Zehra (s.a) Peygamber Ekrem’in (s.a.a) kızı ve Hz. Hasan (a.s) ve Hz. Hüseyin (a.s) gibi çocuklara sahipti, ancak onun hakiki konumu, onun bizzat kendi varlığında aranmalıdır. Hz. Zehra (s.a), Allah Teala’nın kıyamet gününde şefaatini kabul edeceği bir vesiledir. Hz. Zehra’nın (s.a) ruhi ve manevi bağlılığı çok yüceydi.

Fatımi mektepte ilim öğrenen ve yetişen Ayetullah Behçet’in seçkin şahsiyetine değinen Ayetullah Ramazani şöyle dedi: Ayetullah Behçet, Ehlibeyt’in (a.s) seçkin öğrencisiydi ve sürekli müstehaplara amel edip mekruhları terk etmeye dikkat ediyordu.

Rehberlik Uzmanlar Meclisi Gilan Halk Temsilcisi Ayetullah Rıza Ramazani konuşmasının devamında Ayetullah Muhammed Yezdi’nin vefatına işaret ederek şu açıklamada bulundu: Ayetullah Yezdi vazifesine amel eden bir müçtehitti ve inkılap öncesi İmam Humeyni’nin (r.a) hareketinin başlamasıyla Yüce Rehberlik Makamıyla birlikteydi. Ayetullah Yezdi bu doğrultuda velayeti savunmanın pahasını da ödedi. Ayetullah Yezdi İmam Humeyni (r.a) ve İnkılap Rehberi zamanında velayetçi olduğunu ve velayeti kabul ettiğini gösterdi.

Ayetullah Yezdi ve Allame Misbah gibi seçkin alimler için hesapsız bir ilahi ödül vardır ve bu tür seçkin şahsiyetler Rabbani alimlerin en somut örnekleridir. Bu alim şahsiyetler Ehlibeyt (a.s) mektebiyle haşir neşirlerdi, onları doğru tanıyıp derk ettiler.

Ayetullah Misbah, Ayetullah Yezdi, Ayetullah Harrazi, Ayetullah Üstadi ve … gibi seçkin şahsiyetlerin Uzmanlar Meclisinin ağırlığını oluşturduğuna işaret eden Ayetullah Ramazani bu konuda şöyle dedi: Müçtehit olmaları ve ilim havzalarında yer almaları yanında seçkin ve manevi nüfuz sahibi şahsiyetlerin Rehberlik Uzmanlar Meclisinde de yer almaları ne kadar da güzeldir.

Allame Misbah Yezdi Felsefe, Ahlak ve Fıkıh Alanında Görüş Sahibiydi

Allame Misbah Yezdi kelimenin tama anlamıyla allame idi ve Allame Tabatabai ve Şehit Mutahhari seviyesindeydi. Alim, füruu dinde çıkarsama yapan kimsedir ve hekim ise akaitte çıkarsama yapan kimsedir. Ayetullah Misbah Yezdi alim ve hekimin somut örneğiydi. Allame Misbah Yezdi çeşitli alanlarda görüşlerini bildirdiği için saldırıya uğradı. Alim, ilmi görüşlerini bildirmesinden dolayı merhametsizce saldırıya uğramamalıdır. Bir grup Ayetullah Misbah’ı kötülemek için kırk yıl önceki sözlerini naklediyor. Ayetullah Misbah ve Şehit Beheşti arasında ilmi görüşlerin ihtilafına işaret etmek bir tür merhametsizliktir, zira imi konularda görüş farklılıkları gayet doğal bir şeydir. İnkılap Rehberinin de Dr. Şeriati hakkında görüşleri vardır, ama her halükarda Ayetullah Misbah Yezdi, fertlerin ıslahı ve hidayeti peşindeydi ve hatta kendi inancına muhalif olsa dahi hiç kimsenin ölmesine razı değildi. Görüşlerin bildirilmesi ve ilmi meselelerde bir takım ihtilaflar, kendisini dine, marifete ve … adayan bir şahsiyetin tahrif sebebi olmamalıdır. Ayetullah Misbah Yezdi kendi dostları ve düşmanları arasında mazlum birisiydi. Bazılarının şahsiyetleri karalaması nasıl bir yöntemdir; İnkılap döneminde Şehit Beheşti için yapılan karalamalar bunun örneklerinden olup o şahsiyete nispetle zulüm etmişlerdir.

Ayetullah Behçet’in Namazları Pratik İrfan Dersiydi

Allame Misbah Yezdi 15 yıl Ayetullah Behçet’e öğrencilik yaptı. Günümüz toplumunun Ayetullah Behçet ve Ayetullah Misbah gibi şahsiyetlere ihtiyacı vardır. Ayetullah Behçet’in namazlarının tamamı insanı Allah’a ulaştıran pratik irfan dersiydi.

Allame Misbah Yezdi o kadar mütevaziydi ki cani Arabistan rejimine karşı savaşan ruhani Şeyh Amri’nin elini öptü. Kendi ilmi konumuna rağmen taklit mercilerin elini öpüyordu. Allamenin manevi ve ahlaki şahsiyeti kelimenin tam anlamıyla dillere destan ve övülmeye layıktır. Ayetullah Misbah kalbini, aklını ve ruhunu ilahi edeple edeplendirmişti. Kanada’da ilmi toplantıya katıldığı zaman bilim adamları onu teşvik etmekle kalmıyor hatta konuşmasına devam etmesi için kendi vakitlerini ona veriyorlardı. Allame Misbah’tan önce ilim havzasında sadece fıkıh ve usul dersi vardı, ama onun havzaya gelmesiyle iktisat, sosyoloji, ruh bilimi, psikoloji ve … dersleri de başlatıldı.

Toplumumuzun Bilimsel, Gerçekçi ve Şefkat İçerikli Eleştirilere İhtiyacı vardır

Dünyanın her yerinde Ayetullah Misbah gibi ilmi şahsiyetlerin değeri biliniyor ve örnek alınıyor, ne var ki biz kabalık yapıyoruz. Toplum böylesi seçkin şahsiyetlere kabalık yapılması ve karalanmasına izin vermemelidir. Toplumumuzun tahrip edici ve şahsiyetleri karalama sebebi olan eleştirilere değil, bilimsel, gerçekçi, şefkat içerikli ve hikmetli eleştirilere ihtiyacı vardır.

........................
167


Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*