?>

Allah Korkusundan Ağlamak

Allah Korkusundan Ağlamak

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ne mutlu, Allah’tan başka hiç kimse haberi olmadan işlediği bir günahtan dolayı Allah korkusundan ağladığı halde aziz ve celil olan Allah’ın kendisine baktığı yüze!"

Kur’an

Rahman'ın ayetleri onlara okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlar.” [1]

Ağlayarak yüz üstü yere kapanırlar; bu, onların gönüllerindeki huşuyu artırır.” [2]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ey Ali! Nefsinde bir takım özelliklerin olmasını tavsiye ediyorum, onları korumaya çalış! Allah’ım! O’na (Ali’ye) yardım et... Dördüncüsü Allah için ağlamaktır. Gözlerinden dökülen her damlaya karşılık cennette senin için bir ev yapılır.”[3]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ne mutlu, Allah’tan başka hiç kimse haberi olmadan işlediği bir günahtan dolayı Allah korkusundan ağladığı halde aziz ve celil olan Allah’ın kendisine baktığı yüze!”[4]

Resulullah (s.a.a), Veda Hutbesinde şöyle buyurmuştur: “Her kim Allah korkusundan gözyaşı dökerse, döktüğü gözyaşlarından her birisi için amel terazisine Uhut dağı kadar mükafat bırakılır.”[5]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bilin ki her kimin Allah korkusundan gözlerinden yaşlar dökülürse, döktüğü her damla gözyaşı için kendisine cennette, inci ve mücevherattan yapılmış bir köşk verilir. O köşkte gözlerin görmediği, kulakların duymadığı ve hiçbir insanın aklından geçmeyenşeyler vardır.”[6]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın gölgesinden başka hiç bir gölgenin olmadığı kıyamet gününde şu yedi kişi aziz ve celil olan Allah’ın arşının gölgesinde olur... Halvet köşelerinde aziz ve celil olan Allah’ı çok zikreden ve böylece Allah korkusundan gözlerinden yaşlar boşanan kimse.”[7]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kim Allah korkusundan gözlerinden bir sinek kadar dahi gözyaşı dökecek olursa Allah onu büyük korku gününde güvene erdirir.”[8]

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Gözlerin ağlaması ve kalplerin (haşyeti) korkusu zikri yüce olan Allah’ın rahmetindendir. Bu ikisini elde ettiğiniz takdirde dua etmeyi bir ganimet bilin.”[9]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Korkusundan ağlamak, rahmet anahtarıdır.”[10]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah korkusundan ağlamak kalbi nurlandırır ve insanı günaha alışmaktan korur.”[11]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “İnsanın kaybettiği zamana ağlaması yüceliğindendir.”[12]

İmam Zeyn’ul-Abidin (a.s) şöyle buyurmuştur: “Aziz ve celil olan Allah nezdinde en çok sevilen iki damla; Allah yolunda akan kandamlası ve gece yarısı kulun sadece aziz ve celil olan Allah için döktüğü göz yaşı damlasıdır.”[13]

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü üç göz dışında tüm gözler ağlar: Allah yolunda sabahlayan göz, Allah korkusundan gözyaşı akıtan göz ve Allah’ın haram kıldığı şeylere gözünü kapayan göz.”[14]

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Gözyaşı dışında her şeyin bir ölçüsü ve tartısı vardır. Bir damla gözyaşı denizler dolusu ateşi söndürür. Göz, göz yaşlarıyla ıslanınca asla fakirlik ve zillet tozuna bulaşmaz. Göz, ağlayıp yaş dökünce Allah ateşi ona haram kılar. Eğer bir ümmet arasında ağlayan biri varsa, o ümmetin tümü bağışlanır.”[15]

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Eğer ağlayamıyorsan, kendini ağlamak için zorla. Eğer gözlerinden sineğin başı kadar dahi gözyaşı dökülecek olursa ne mutlu sana, ne mutlu sana.”[16]

Kendi Haline Ağlamak

Allah’ın Musa’ya (a.s) vahyettiklerinden biri de şuydu: “Dünyada olduğun müddetçe kendi haline ağla, tehlike ve helak durumlarından sakın. Sakın dünya hayatının süsü ve gösterişi seni aldatmasın.”[17]

Allah’ın İsa’ya (a.s) vahyettiklerinden biri de şuydu: “Ailesi ile vedalaşan, dünyadan nefretle uzak duran, dünyayı ehline bırakan ve Allah nezdinde olanlara rağbet eden kimsenin ağladığı gibi kendi haline ağla.”[18]

Gözlerin Kuruması

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şekavetin alametlerinden biri de gözlerin kurumasıdır. (ağlayamamasıdır. )”[19]

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Gözler ancak kalplerin katılaşması sebebiyle kurur. Kalpler ise günahların çokluğu sebebiyle katılaşır.”[20]

ABNA.İR

--------------------------------

[1] Meryem suresi, 58. ayet

[2] İsra suresi, 109. ayet

[3] el-Bihar, 69/391/68

[4] a. g. e. 93/331/15

[5] a. g. e. s. 334/25

[6] Emali es-Seduk, 351/1

[7] el-Bihar, 84/2/71

[8] a. g. e. 93/336/30

[9] Mekarim’ul Ahlak, 2/96/10

[10] Gurer’ul-Hikem, 2051

[11] a. g. e. 2016

[12] el-Bihar, 74/264/3

[13] a. g. e. 69/378/31

[14] a. g. e. 7/195/62

[15] a. g. e. 93/331/14

[16] Uddet’ud-Dai, 161

[17] a. g. e. 156

[18] el-Bihar, 93/333/25

[19] a. g. e. 70/52/11

[20] a. g. e. 73/354/60


Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*