?>

Ayetullah Ahteri: Kimseyi Şii yapma peşinde değiliz

Ayetullah Ahteri: Kimseyi Şii yapma peşinde değiliz

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri: İnsanları Şii yapma peşinde değiliz; hedefimiz, Ehlibeyt mektebini doğru ve tam bir şekilde tanıtmaktır. Bu mektebi seçmek isteyenleri İslam’ın ilkeleri ve kavramları ile aşina ediyoruz.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının 28. Kuruluş yıldönümünde Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Ahteri Şia âlemi ve kültürel kapasiteleri hakkında bir röportaj verdi.

Ayetullah Ahteri bu programda şunları söyledi: Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, belirlenen siyasetleri esasınca muhtelif hedefleri takip etmektedir. Bu önemli siyasetlerden bir tanesi, muhtelif ülkeler ile (Ehlibeyt takipçileri, Ehlibeyt takipçisi olmayanlar, Müslüman ve gayri Müslim) kapsamlı ve tam bir irtibatın kurulmasıdır. Önemli siyasetlerden bir diğeri, tek İslam ümmeti kalıbından vahdet ve birliğin sağlanmasıdır. İslam ümmetinin vahdeti kurultayın önemli hedeflerindendir ve kurultayın siyasetleri İslam ümmeti arasında vahdetin genişletilip derinleştirilmesidir ve yine Müslümanlar arasında yakınlaşmanın sağlanmasıdır.

Hedeflerden bir diğeri, muhtelif ülkelerdeki Ehlibeyt (a.s) takipçilerinin sistematik ve organize bir hale getirilmeleridir. Diğer bir hedef, muhtelif ülkelerdeki Ehlibeyt (a.s) takipçilerinin düşünsel ve kültürel alanda geliştirilip rüşt ettirilmeleridir. Aynı şekilde dünya genelindeki Ehlibeyt (a.s) takipçilerine ve diğer Müslümanlara Ehlibeyt maarifi hakkında bilgi verilmesidir ki bu bilgilendirme ve tanıtımın en büyük hedeflerinden biri, bu maariflerin Kur’an, İslam Peygamberinin ve Ehlibeyt İmamlarının hadisleri esasınca açıklanıp beyan edilmesidir. İslam, Ehlibeyt ve Kur’an maarifinin beyanı, açıklanması ve yayılması bir takım altyapıya ihtiyaç duymaktadır ki bu hususta çalışma yapılması gereklidir. Bu ilmi ve maarif merkezi, hedefler doğrultusundaki merkezlerden biridir ve birincil gereçlerdendir. Çünkü Ehlibeyt (a.s) takipçileri muhtelif ülkelerde bulunduğu için gelişime, kültürel yapılanmaya ve İslam ile Kur’an hakkında daha iyi bilgilenmeye ihtiyaçları vardır. Bu müddet içinde Müslüman olan veya Ehlibeyt (a.s) mektebine katılan birçok insan İslam inkılabından sonra bu yolu seçmiş olabilir. Bizim tahminimize göre, İslam İnkılabının zaferinden sonra Müslüman olanların sayısı 500 milyonu bulmaktadır.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri sözlerine şöyle devam etti: Onlar arasında ise takriben 100 milyon kişi Ehlibeyt mektebine katılmıştır. İnkılabın ilk zamanlarında Müslümanların sayısı 1 milyar 200 milyon kişi tahmin ediliyordu; bugün ise 1 milyar 700 milyon kişi tahmin ediliyor. Bu bakımdan bu insanların daha iyi, daha çok ve daha derin bir bilgilendirmeye ihtiyaçları vardır, özellikle bunların muhtelif ülkelerde bulunmaları bu ihtiyacı artırıyor. Bu yüzden Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının görevlerinden bir tanesi, İslam, Kur’an ve Ehlibeyt (a.s) maarifinin muhtelif dillerde beyan edilip açıklanmasıdır. Bu bakımdan Ehlibeyt mektebinden ilmi üretim ve ilmi muhteva merkezi çok gereklidir.

Ne mutlu ki İslam’ın geleceği aydın bir gelecektir; çünkü İslam ve aynı şekilde Ehlibeyt mektebi gelişim ve genişleme halindedir. Bugün dünya genelinde İslam’a ve Ehlibeyt mektebine yoğun bir ilgi ve yönelim vardır. Ülkemizin ilerleyişinin birçoğu İslam inkılabından sonra gerçekleşmiştir. Dünyayı şaşkınlığa sürüklemiştir ki bu millet nasıl tüm bu dış baskılar, yaptırımlar, sorunlar, savaşlar, komplolar ve çatışmaların yanında muhtelif ilmi ve teknolojik alanlarda ilerlemiştir.

Ayetullah Ahteri sözlerine şöyle devam etti: Şimdi muhtelif ülkelerdeki bazı Ehlisünnet âlimleri ve siyasetçileri bize itiraz edip insanları Şii yaptığımızı iddia ediyorlar. Bu itirazlara şu cevabı veriyoruz ki gerçekte bizler insanları Şii yapma peşinde değiliz; gerçi Müslüman olmayanların İslam dinine girmelerini ve Ehlibeyt mektebine katılmalarını çok istiyoruz. Ama insanları Şiileştirme peşinde değiliz. Doğrusu Ehlibeyt mektebini doğru ve tam olarak tanıtma peşindeyiz. Bu mektebi seçmek isteyenleri İslam’ın ilke ve kavramları ile aşina ediyoruz. Nasıl ki dünya genelinde birçok insan için İslam’ın nasıl bir din olduğu sorusu ortaya çıkmıştır. Ehlibeyt mektebi ve Şia nedir ki bu kadar gelişmeyi ve ilerlemeyi başarmıştır? Öyle ki Müslümanlar Lübnan’da işgal güçleri karşısında durabildiler ve onları aşağılayarak yenmeyi başardılar. Bu bakımdan dünya halklarına gelin Şii olun deme peşinde değiliz; bugün dünya halklarının kendisidir ki İslam’a özel bir teveccüh etmişlerdir.

ABNA24.COM


İlgili Konular

Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*