?>

Ayetullah Ârafi: Ebu Talib (a.s) Tarihin Bir Bölümünde Stratejik Rol İfa Eden Fazilet Mecmuasının Sembolüdür / Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının Düzenlenmesinden Dolayı Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayına Teşekkür

 Ayetullah Ârafi: Ebu Talib (a.s) Tarihin Bir Bölümünde Stratejik Rol İfa Eden Fazilet Mecmuasının Sembolüdür / Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının Düzenlenmesinden Dolayı Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayına Teşekkür

İlim Havzaları Başkanı: Havza, üniversite ve genç nesli gözeten çeşitli alanlarda kapsamlı bir metne ihtiyacımız var. Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının dışsal yansımalarından birisi havza, üniversite ve genç nesil için çok değerli bir metnin sunulması olm.

Ehlibeyt (as) Haber Ajansı ABNA - İlim Havzaları Başkanı: Havza, üniversite ve genç nesli gözeten çeşitli alanlarda kapsamlı bir metne ihtiyacımız var. Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının dışsal yansımalarından birisi havza, üniversite ve genç nesil için çok değerli bir metnin sunulması olm.

- Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının eşiğinde konferans düzenleme ekibiyle İlim Havzaları Başkanı Ayetullah Ârafi bir araya gelerek görüşme yaptı.

Ayetullah Ârafi bu görüşmede Fatımatü’z-Zehra’nın (s.a) şehadet günleri münasebetiyle taziyelerini sundu ve Hz. Ebu Talib’in (a.s) pratik yaşamıyla alakalı araştırısal eserlerin sunulmasının altını çizerek şöyle dedi:

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı ve bu çok değerli çalışmayı takip edenlere teşekkürlerimi sunuyorum.

Havza Haber Ajansının bildirdiğine göre İlim Havzaları Başkanı, Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının düzenlenmesi için ortak çalışmayı dini, şer’i ve İslami bir vazife bilerek şunları kaydetti: Bu konulara giriş yapılmasında Şia içi ve İslami ümmet geneli olmak üzere iki bakışın dikkate alınması gerekir.

Ayetullah Ârafi: Tasarımlar; inancın güçlendirilmesi, şiirlerin takviye edilmesi ve şüphelerin cevaplandırılması doğrultusunda gerçekleşmelidir ve Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferans Sekreterliği stratejik, etkin, kapsamlı ve ihtilafsız bir yönelimi çalışma cetvelinin başında kararlaştırmalıdır.

İnsanın kendi sözünü başkalarının açıklamalarından alması çok değerlidir; şairler ve büyüklerin iş birliği ve düşünsel çeşitli görüşlerin alınması, Hz. Ebu Talib’in (a.s) yöntemini anlaşılır hale getirecek ve hassasiyetleri de azaltacaktır. Hz. Ebu Talib’in (a.s) tarihte temel rol ifa ettiğinin dikkate alınmasıyla İslam ümmetinin boynunda hakkı vardır. Havza, üniversite ve genç nesli gözeten çeşitli alanlarda kapsamlı bir metne ihtiyacımız var.

Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının dışsal yansımalarından birisi havza, üniversite ve genç nesil için çok değerli bir metnin sunulması olmalıdır.

İlim havzası genç öğrencilerinin şiirle ve Fars ve Arap edebiyatıyla tanıştırılması bu mecmuanın önemli görevlerindendir. Konferans Sekreterliği bu mecmuanın kapasitelerinden istifade etmelidir. Çok değerli içerikler mecmuası ana başlıklar kalıbında eğitim ve öğretim metinleri şeklinde sunulabilir.

Bu gün çeşitli sebeplerle 200 bin üniversiteli öğrencimiz var ve bunlar 45 bölümde havza ve üniversitede öğrenim görmektedir. İlim havzası camiası ölçüsünce ortak bölümlerde öğrenim gören üniversitelilerimiz vardır ki bunlar muhatapların genişletilmesinde büyük bir kapasite oluşturabilirler.

Havza tezleri, ilim havzası bünyesinde söyleşi oluşturma ve bunların yayınlanması konusu da Ayetullah Ârafi’nin tekit ettiği noktalar arasındaydı.

Bu görüşmede önce Genel Sekreter Yardımcısı ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Kültürel İşleri Muavini Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahmedi Tebar konferansın düzenlenmesi için Kurultayın çalışma raporunu sundu.

Bu görüşmenin resimlerini görmek için burayı tıklayınız.

Hatırlatılmasında yarar vardır ki Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının girişimi ve “Âstani Mukaddesi Hüseyni”, “Hz. Ebu Talib (a.s) Araştırma ve Yayınlama Kültürel Müessesesi”, “İslam Mezheplerinin Yakınlaştırılması Kurultayı”, “İslami Tebligat Ofisi İslami Bilim ve Kültür Enstitüsü”, “El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi”, “İlim Havzaları Dil Öğretim Merkezleri”, “Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Üniversitesi”, “Mirası Nübüvvet Kültür Müessesesi”, “Ez-Zehra (s.a) Üniversitesi”, “Ez-Zürriyetü’n-Nebeviyye Enstitüsü”, “ Kasım b. Hasan (a.s) Din-Kültür Müessesesi”, “Ebnau’r-Resul (s.a.a) Kültür- Sanat Müessesesi” ve başka dini ve kültürel kurum ve kuruluşların katılımıyla düzenlenecektir.

Bu konferansa ilmi eser ve makalelerin gönderilme süresi  18 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu konferansa ilmi davetlere Farsça, Arapça, İngilizce ve Urduca dillerinde ulaşmak için burayı tıklayınız.

.....................................
167


Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*