?>

Ayetullah Gazvini: Ehlibeyt’in (a.s) Miras ve Sözlerinin Değerini Bilmeliyiz / Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri: Kurultay Dünyada Dikkate Alınır Bir Kapasiteye Sahiptir

Ayetullah Gazvini: Ehlibeyt’in (a.s) Miras ve Sözlerinin Değerini Bilmeliyiz / Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri: Kurultay Dünyada Dikkate Alınır Bir Kapasiteye Sahiptir

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri ve eşliğindeki Kurul heyeti Kerbela’da Ayetullah Seyit Murtaza Kazvini’yle görüştü.

Ehlibeyt (as) Haber Ajansı ABNA - Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri ve eşliğindeki Kurul heyeti Kerbela’da Ayetullah Seyit Murtaza Kazvini’yle görüştü.

- Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri ve eşliğindeki Kurul heyeti Kerbela’da Ayetullah Seyit Murtaza Kazvini’yle görüştü.

Bu görüşmede Ayetullah Kazvini şunlara yer verdi: Arapça ve İngilizce dilinde dünyada dini maarifin yayılması son derece etkilidir. Günümüz dünyasının Şia hakkındaki bilgisi çok azdır ve bu sebeple Şia ruhanilerinin görevi Şia’yı dünyaya tanıtmaktır.

25 yıldan daha önce ailemle birlikte umreye gittik. Mescidü’l-Harem’de Cuma akşamı Kumeyl Duası okuyorduk. Mekke ahalisinden birisi duanın içeriğini işittiği zaman durup duayı dinledi ve Mekke lehçesiyle bu duanın Ehlibeyt’e (a.s) ait olduğunu söyledi. Bu şahıs bu sözleri Hanbeli ve Şafiilerden işitmişti ve onun için yeni bir şeydi.

Yıllarca Detroit’te yaşayan Şia alimlerinden birisi anlatıyor: Ofisimde oturmuştum. Hicaba bürünmüş Amerikalı genç bir bayan gelip Müslüman olduğunu ve Emiru’l-Müminin’in (a.s) Sabah Duasını okuduğunu söyledi. Bu duanın bazı ibareleri bu genç bayanın kalbinde inkılap yaratmıştı ve ağlıyordu. Kumeyl Duası ve Emirü’l-Müminin’in (a.s) Sabah Duası diğer kitapların hiç birisinde yoktur.

Şia’da var olan maarif diğer mezheplerde mevcut değildir. Allah’a hamd olsun ki Allah Teala bu nimeti bize vermiş, ne var ki sorumluyuz ve Şia mezhebini tebliğ etmeliyiz. Hakikaten Ehlibeyt’in (a.s) miras ve sözlerinin kıymetini bilmeliyiz. Şia alimlerinden birisi şöyle diyordu: İngilizce diline çevrilmiş Sahifeyi Seccadiye duasını bir Kardinale hediye ettim. Kardinal bu duayı okuduktan sonra Kilisede Pazar günü merasimini bir kenara bırakıp bu duayı okuyordu.

İlim ehlinin görevi Ehlibeyt (a.s) mektebini tüm dillerde dünyaya tanıtmaktır. Şimdi bile Ehlibeyt (a.s) mazlumdur ve dünya Ehlibeyt’i (a.s) tanımamıştır. “İnsanlar bizim sözlerimizin güzelliklerini bilseler, kesinlikle bize tabi olurlar.” Dolayısıyla Ehlibeyt (a.s) hidayetinin değerini bilelim ve bu mektebin yayılmasında çaba sarf edelim.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Çalışma Raporu

Ayetullah Rıza Ramazani görüşmenin başında Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının çalışmaları hakkında sunduğu raporda şunları dile getirdi: Kurultayın dünyada dikkate alınacak bir kapasitesi var. Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının İran’da üniversitesi var ve bu üniversitede dünyanın çeşitli yerlerinden gelen öğrenciler ders okuyorlar. Keza Sakaleyn adında Arapça yayın yapan uydu kanalı kurultayın diğer çalışmaları arasındadır. Sakaleyn Uydu Kanalının başka dillerde de etkin olması peşindeyiz.

Dünyanın çeşitli kıtalarından dört bin tebliğciyle doğrudan irtibat halindeyiz. Keza WikiShia adında sanal ansiklopedimiz var ve bu sanal ansiklopedi vesilesiyle Ehlibeyt (a.s) kültürünü dünyaya tanıtıyoruz. Sanal WikiShia Ansiklopedisinde on iki dilde yirmi beş bin makale yüklüdür. Diğer taraftan kurultay 58 dilde 2500 kitap basıp yayınlamıştır.

Geçen yıl “Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı düzenledik. Bu konferansta çeşitli İslami mezheplerden 600 makale konferans sekreterliğine ulaştı ki bu makalelerin sahipleri Hz. Ebu Talib’in (a.s) yüce makam ve şahsiyetini savunmuşlardı. Konferansa Washington Üniversitesi, Mısır El-Ezher Üniversitesi ve Tunus'taki Zeydilerden makaleler gönderildi. Bu konferansın ürünlerinden 30 cilt kitap hazırlandı ve 18 cildi yayınlandı.

Günümüzde Avrupa ve Amerika gibi çeşitli ülkelerde dini merkezler ve tebliğcilerin varlığı son derece etkilidir ve beşeri toplumlar Ehlibeyt (a.s) maarifinin susuzluğunu yaşamaktadır. Fransa’da Sorbonne’da Hıristiyan düşünürlerle birçok sohbetimiz oldu. Bu konuşmalarda, Henry Lohogo adında bir Katolik rahip bugün, dinamik içtihat ile Şiilerin bizim cevaplayamadığımız sorulara cevap verebileceğini söyledi ve bu onların itirafıdır. Günümüz dünyasında Ehlibeyt (a.s) kültürünü, söylemini, akılcılığını ve maneviyatını teşvik etmemiz için yatırım yapmalıyız.

Alman İslam-Tasavvuf araştırmacısı Annemarie Schimmel Sahifeyi Seccadiye’yi tercüme ettiği zaman arkadaşları niçin Şia eserlerini tercüme ediyorsun diyerek itiraz ettiler. Annemarie Schimmel kitabın kime ait olduğunu belirtmeksizin Sahifeyi Seccadiye’nin tercümesini arkadaşlarından birisine hediye etti. Arkadaşı kitabın mütalaasından sonra Hıristiyanlıkta konu edilen duaları bir kenara bırakarak Sahifeyi Seccadiye ile yaşamını sürdürdü.

Kurultay kendi çapında faaliyetlerini sürdürmektedir, ancak yapılacak çok iş vardır ve düşmanlar çok etkin şekilde bizden daha çok çalışmaktadır. Almanya’da Kur’an hakkında özel bir proje tanımlayarak Kur’an’ın günümüzün kitabı olmadığı ve geçmişe ait olup Araplar için olduğunu söylediler. Bunlarla konuşarak onlara şöyle dedim: Her ne kadar Peygamber Ekrem (s.a.a) Arap’tı ama Kur’an’da: “Biz, seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.” ve “Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” buyrulmuştur ve Kur’an’ın muhatabı fıtrat ve akıl olup bu, dün ve bu günü tanımaz.

............................
167


Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*