?>

Ayetullah Mervi: Ebu Talib’in (a.s) Mazlumiyetinin Giderilme Gözeneklerinden Birisi Onun Kasideleridir

Ayetullah Mervi: Ebu Talib’in (a.s) Mazlumiyetinin Giderilme Gözeneklerinden Birisi Onun Kasideleridir

İlim Havzaları Yüksek Şura Üyesi: Ehlisünnetten genç bir Arap alim yaptığı bir konuşmada Ebu Talib’in (a.s) kasidesinin tamamını ezberden okuması, ama Ehlibeyt’in (a.s) bunun çocuklara öğretilmesi tavsiyesine rağmen Şia birinin bundan gaflet etmesi utanç vesilesidir.

Ehlibeyt (as) Haber Ajansı ABNA - İlim Havzaları Yüksek Şura Üyesi: Ehlisünnetten genç bir Arap alim yaptığı bir konuşmada Ebu Talib’in (a.s) kasidesinin tamamını ezberden okuması, ama Ehlibeyt’in (a.s) bunun çocuklara öğretilmesi tavsiyesine rağmen Şia birinin bundan gaflet etmesi utanç vesilesidir.

Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının düzenlenme eşiğinde bu ilmi konferansın oluşturulması doğrultusunda emek sarf eden bir grupla Kum İlim Havzası Yüksek Şura Üyesi Ayetullah Cevat Mervi bir araya gelerek görüşme yaptı.

Ayetullah Cevat Mervi, Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının düzenlenmesi ve bunun önemine değinerek şöyle dedi: İslam tarihine aşina olan kimseler Ebu Talib’in (a.s) şahsiyeti üzerinde durulmasının önemini bilirler, dolayısıyla bu şahsiyetin dikkat konusu olması gerekir.

İslam ve Arap dünyasında Hz. Ebu Talib’in (a.s) edebi boyutlarını dikkate almak, başkalarının bu büyük şahsiyete ilgi ve alakala duymaları için bir vesile olabilir. Yani bizler doğrudan iman ve itikatla alakalı konulara girmemeliyiz, aksine Ebu Talib’in (a.s) edebi ve belagat boyutunu doğru şekilde konu etmeliyiz.

İlim Havzası Haber Ajansının bildirdiğine göre Ayetullah Mervi Hz. Ebu Talib’in (a.s) Lamiye Kasidesine işaret ederek sözlerine şunları ekledi: Bu kaside Muallekat-ı Seb’a arasında olup İbn-i Kesir birkaç yerde buna değinerek kasidenin doksan iki beytini bir yerde getirmiş ve Muallekat-ı Seb’a arasında en fasih ve en beliğ kaside olduğunu kabul etmiştir.

Peygamber Ekrem’i (s.a.a) öven ve İslam tarihinin bir köşesini açan bu kasideyi doğru şekilde Arap dünyasına konu edebilir ve yapılan tercüme ve haşiyeleri de bir araya getirebilirsek çok büyük etkileri akabinde getirecektir.

Ehlisünnetten genç bir Arap alim yaptığı bir konuşmada Ebu Talib’in (a.s) kasidesinin tamamını ezberden okuyor olması, ama Ehlibeyt’in (a.s) bunun çocuklara öğretilmesi tavsiyesine rağmen Şia birinin bundan gaflet etmesi utanç vesilesidir. Bu çok değerli hazinenin ilim havzasında tahsille meşgul olanlar arasında çok değerli miras unvanıyla korunması gerekir.

Hz. Ebu Talib’in (a.s) konumunun doğru şekilde açıklanmaması çok üzücüdür. Allame Tabatabai Kasas Suresinin 56. ayetinin zeylindeki cümlesinde Hz. Ebu Talib’in (a.s) konumu hakkında şöyle demiştir: Ebu Talib’in (a.s) tek başına hicret öncesi on yılda yaptığı işler, Muhacir ve Ensar’ın hicret sonrası on yılda yaptığı işlerin tamamı ölçüşüncedir.

Ayetullah Mervi konuşmasının sonunda Ebu Talib’in (a.s) savunulma doğrultusunda Ehlisünnet yazarlarının çalışmalarından ötürü teşekkür edilmesinin zorunluluğunu dile getirerek şunlara yer verdi: Biz Ehlisünnet büyüklerinin bu çalışmalarını takdirle anarak onların eserlerini canlandırmamız gerekir.

Bu toplantının sonunda Kurultay Genel Sekreteri Yardımcısı ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Kültür İşleri Muavini Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahmedi Tebar son üç yılda Uluslararası Peygamber Ekrem’in (a.s) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının düzenlenmesi doğrultusundaki Kurultayın çalışma raporunu sundu.

Hatırlatılması gerekir ki Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının girişimi ve “Âstani Mukaddesi Hüseyni”, “Hz. Ebu Talib (a.s) Araştırma ve Yayınlama Kültürel Müessesesi”, “İslam Mezheplerinin Yakınlaştırılması Kurultayı”, “İslami Tebligat Ofisi İslami Bilim ve Kültür Enstitüsü”, “El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi”, “İlim Havzaları Dil Öğretim Merkezleri”, “Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Üniversitesi”, “Mirası Nübüvvet Kültür Müessesesi”, “Ez-Zehra (s.a) Üniversitesi”, “Ez-Zürriyetü’n-Nebeviyye Enstitüsü”, “ Kasım b. Hasan (a.s) Din-Kültür Müessesesi”, “Ebnau’r-Resul (s.a.a) Kültür- Sanat Müessesesi” ve başka dini ve kültürel kurum ve kuruluşların katılımıyla düzenlenecektir.

Bu konferansa ilmi eser ve makalelerin gönderilme süresi  18 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu konferansa ilmi davetlere Farsça, Arapça, İngilizce ve Urduca dillerinde ulaşmak için burayı tıklayınız.

Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Şiir Kongresi de bu konferansın etkinlikleri arasında olacaktır.

Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansına beş dilde ulaşmak için burayı tıklayınız.

......................
167


Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*