?>

Ayetullah Ramazani: “Düşmanla Savaşım” ve “Adaleti Yayma” İmam Humeyni (r.a) ve İnkılap Rehberinin Siyasi ve Dini İdareciliğinin Ortak Noktasıdır

Ayetullah Ramazani: “Düşmanla Savaşım” ve “Adaleti Yayma” İmam Humeyni (r.a) ve İnkılap Rehberinin Siyasi ve Dini İdareciliğinin Ortak Noktasıdır

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri “Düşmanla Savaşım” ve “Adaleti Yayma” nın İmam Humeyni (r.a) ve İnkılap Rehberinin siyasi ve dini idareciliğinin ortak noktası olduğuna işaret ederek şunları dile getirdi: Rahmetli İmam Humeyni bizi dünya dolusu yeni marifet ve maneviyatla tanıştırdı.

Ehlibeyt (as) Haber Ajansı ABNA - Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri “Düşmanla Savaşım” ve “Adaleti Yayma” nın İmam Humeyni (r.a) ve İnkılap Rehberinin siyasi ve dini idareciliğinin ortak noktası olduğuna işaret ederek şunları dile getirdi: Rahmetli İmam Humeyni bizi dünya dolusu yeni marifet ve maneviyatla tanıştırdı.

Ayetullah Rıza Ramazani İran İslam İnkılabının kurucusu İmam Humeyni’nin (r.a) vefatının otuz ikinci yıldönümü münasebetiyle yaptığı konuşmasında şunlara yer verdi: 10 yıl bu sisteme rehberlik etme sorumluluğunu üstlenen İmam Humeyni (r.a) ile günümüzde onun salih halefi Yüce Rehberlik Makamının dini ve siyasi alanlarda ortak noktaları vardır.

İmam Humeyni (r.a) ve İnkılap Rehberi gerçek anlamda Allah’a iman eden ve ilahi tevekküle dayanan kimselerdir. Seçtikleri hedef ve yol seçiminde İslam dünyasının her iki rehberleri de mümindiler. İmam Humeyni (r.a) ve İnkılap Rehberi, ümmet ve millete iman ediyorlardı. İmam Humeyni (r.a) günümüz İslam dünyasında içerik ve şekilsel açılardan siyasi alanda İslam’ın programının olduğuna inanıyordu.

Geçmişte beşeri dünya liberalizm ve Komünizmi kapsıyordu. Elbette Komünizm bakışı 70 yıldan sonra tarihin çöplüğüne atıldı. Komünizmin savunucuları bu düşünceyi beşeri toplumlara oturtamadılar, çünkü Allah ve dinden ayrılmak fıtratın muhalifindedir.

Siyasi sisteme inanıyor olmaları, halktan olmaları ve sade yaşamları İmam Humeyni (r.a) ve İnkılap Rehberinin ortak noktalarındandır. Her ikisi de halkı toplumsal sermaye biliyordu. Rahmetli İmam halkı sorumluların veli nimeti sayıyor ve ölçünün halkın oyu olduğuna inanıyordu.

İslam İnkılap Rehberi seçimlerde çoğunluğun katılımına değinmiştir. Seçimlere geniş çaplı katılım günümüzde uluslararası alanda İslami sistemin güçlenmesine sebep olur. Dine bakışımız kuru ve klişeleşmiş olmamalıdır. Dinin insana ve beşeri topluma izzet kazandırdığını bilmemiz gerekir.

Müslüman toplumu, dini ve İslami davranışlara amel ederse her gün görkem ve izzeti artacaktır. Zorbalığın karşısında yer alan akılcılık, maneviyat, adalet ve direniş, izzeti akabinde getirir. Güvenlik ve nizami konular dışında, yönetim ve siyasette dürüstlük ve ahlak, her şeyin başında gelmelidir.

İran İslam İnkılabı zorba akım ve güçlerin dengesini bozdu ve düşmanlar İslam sisteminin iktidarından korkmaktadır. Direnişin kendini daha çok gösterdiği her yerde İslam ve beşeriyet düşmanları zayıf düşmüştür. Elbette İslam kesinlikle savaşın peşinde değildir, ne var ki saldırıya uğradığı zaman savunma zorunlu, akli, fıtri ve dini bir iştir.

İslam, insanın insana zulmetmemesi ve zalim-mazlum, hakim-mahkum ve köle olmamasının peşindedir. Uluslararası sulta akım, beşeriyeti kendine kul köle yapma peşindedir. Siyonistlerin 24 maddelik protokolleri de bu konu üzerinde çalışmaktadır.

Bu gün İslam ümmetini siyasi, kültürel, iktisadi ve … açılarından güçlendirebilirsek dünya güç sahiplerinin nüfuzunun önü alınır. İmam Humeyni (r.a) ve İslam İnkılabı Rehberi düşünsel, sosyal, askeri ve manevi güçte Müslümanların ittihat ve vahdetine inanırlar.

İmam’la (r.a) Rehberin ortak noktalarından bir diğeri ülkenin her yönüyle gelişmesi gerektiğine inanmalarıdır. İslam dünyasının bu iki seçkin rehberi İran’ın her geçen gün daha da güçlenmesi peşindeydi ve bu iktidar toplumsal irade ve İslam ümmetinin fedakarlığıyla oluşacaktır.

İmam Humeyni (r.a) ve İslam İnkılap Rehberi bizim bölgede ilmi, manevi ve ahlaki güce ulaşabileceğimize inanırlar. Bunu kendimize kabullendirmeliyiz ve kapasiteleri tanıyarak açılım kazandırmalıyız.
İmam Humeyni (r.a) ve İslam İnkılap Rehberi arasındaki ortak noktalardan bir diğeri fesatla savaşılması, halkın adaletin ve fesatla savaşmanın tanını tatmasını istemeleridir. Fesatla savaşmak, İslami toplumumuzda adaletin gerçeklik bulmasına sebep olur.

Her üç gücün (yargı, yasama, yürütme) kendi alanında adalet yayma ve fesatla savaşma yolunda çaba göstermesi gerekir. Adaletin gerçekleşmesi, ilahi peygamberlerin tamamının arzusuydu. Üzülerek söylenmesi gerekir ki İslam’a sathi bakış bizim dakik, kamil ve kapsayıcı İslami öğretilerden mahrum kalmamıza sebep olmuştur. Ferdi ve toplumsal yaşamda öğretilerin en güzeline İslam sahiptir.

İslam’ın ifrat ve tefrit olmaksızın tüm boyutlarıyla ve akılcılık, maneviyat ve adaletle tanıtılması gerekir. İslam azizdir ve ferdi ve toplumsal izzeti akabinde getirir.

Dünya medyasının yüzde doksandan fazlası Siyonistlerin dev medyası elindedir ve İslam ve İslami kavramların doğru şekilde dünyaya ulaşmasına izin vermiyorlar.

İslam rahmet üzerine bina edilmiştir ancak zorbaların, müstekbirlerin ve sultacıların karşısında durulması gerekir. Zorbaların karşısında direnmek, beşeri toplumlarda ilahi rahmetin yayılmasına sebep olur. İmam Humeyni (r.a) bizleri dünya dolusu marifet ve maneviyatla tanıştırdı. Bizler, İmam Humeyni’nin (r.a) dosdoğru düşüncesine tabi olmalıyız.

...............................
167


Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*