?>

Ayetullah Ramazani: Bayan Talebeler Dinin Tebliğinde Zeynebi Rol İfa Edebilirler / Maneviyat, Beşeri Toplumunda Değer Dönüşümüne Açılan Kapıdır

Ayetullah Ramazani: Bayan Talebeler Dinin Tebliğinde Zeynebi Rol İfa Edebilirler / Maneviyat, Beşeri Toplumunda Değer Dönüşümüne Açılan Kapıdır

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri ve beraberindeki Kurultay heyeti “Camiatu’l-Fatımiye” yi yakından ziyaret ettiler.

Ehlibeyt (as) Haber Ajansı ABNA - Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri ve beraberindeki Kurultay heyeti “Camiatu’l-Fatımiye” yi yakından ziyaret ettiler.

Ayetullah Rıza Ramazani üstat ve bayan öğrenciler topluluğunda konuşma yaparak şunlara değindi: Bu atmosferde maneviyat, ihlas, sevgi, fedakarlık ve değersel kavramların tamamını müşahede ettim ve fırsat olursa Yüce Rehberlik Makamına siz Ehlibeyt (a.s) mektebi dostlarının selamlarını ulaştıracağım.

Camiatu’l-Fatımiye’nin kurucusu Ayetullah Asıfi’nin yad ve hatırasının saygıyla anılmasını bir zorunluluk biliyorum. Allah Teala onu veli kulları ve masum imamlarla (a.s) haşretsin. Keza bu toplulukla çok güzel irtibatı olan Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Behbehani’ye teşekkürlerimi sunuyorum.

Bir zamanlar Müslümanlar kıyıda köşede yaşıyorlardı ve kalede alınmıyorlardı. Düşmanlar Müslümanların kudret ve maneviyatının yayılmasını istemiyorlardı. Üniversitelerde Müslümanların düşünsel azametinden hiçbir haber yoktu. Keza adaleti gerçekleştirecek ve direnişi, adaleti ve akılcılığı gerçek anlamda yaşatacak bir hükümetin varlığı söz konusu değildi. Allah’ın lütfuyla ve İmam Humeyni’nin (r.a) varlığının bereketiyle büyük bir hareket başladı. Çokları İmam Zaman’ın (a.s) zuhurunun alt yapısını oluşturacak İslam İnkılabının ortaya çıkacağına inanmıyordu. Bu inkılap inşallah İmam Zaman’ın (a.s) zuhuruyla tamamlanır.

İslam dünyasının ilmi merkezlerinde Ehlibeyt (a.s) mektebi, İslam ve Müslümanların izzetinden konuşuluyor ve her nerede olursa olsun günümüz Müslümanları izzetle yaşıyorlar. Günümüzde Müslümanlar saygıyla anılıyor, izzet ve iftiharla yaşıyor. Keza günümüzde Ehlibeyt (a.s) kültürünün alt yapısının geliştirilmesini icat eden İslami hükümetten söz ediyoruz.

İran İslam İnkılabının üzerinden 42 yıl geçti ve bu büyük hareketin oluşmasına ve cihanşümul değişimin ilahi birikiminin ortaya çıkmasına sebep olan en önemli nokta İmam Humeyni’nin (r.a) kabulleri ve imanıydı.

Şehit Mutahhari (r.a) İslam İnkılabının kurucusu İmam Humeyni (r.a) hakkında dört kabulüne değinir: “Allah’a imanı vardı”. İmam Humeyni’nin (r.a) yaşamının tamamında Allah Teala vardı. İmam Humeyni’nin (r.a) varlığının tamamında ve aklında, kalbinde ve varlığının her yerinde Allah’ın adı ve Allah’ın hakikati vardı. İkincisi “kat ettiği yola imanı vardı”. Hedefi dinin ihyasıydı. İmam Humeyni (r.a) dinin bireysel, toplumsal, kültürel ve siyasal hükümlerinin sergilenmesini ve dinin sosyal yaşamda var olmasını istiyordu. İmam Humeyni’nin çaba ve gayretleriyle din sosyal sahalara girdi. Bunlarla birlikte “ümmetine imanı vardı”. Değişim yaratabilecek erkeklere, kızlara ve kadınlara imanı vardı.

Yüz yıldan az bir süre önce Müslümanların durumu ve büyük güçlerin hakimiyeti öyle bir hal almıştı ki, dünyada İslam dininin aziz olacağına kimse inanmıyordu. Kur’an’a zulmeden ve Peygamber Ekrem’e (s.a.a) saygısızlık gösterenler İslam’ın azamet ve görkeminden vahşete düşmüş ve bunun etkisini görmüşlerdi. Günümüzde Kur’an, Ehlibeyt (a.s) ve dinin değerlerine kim saygısızlık etme cüretine sahiptir? Çünkü dünyada Müslümanlar ayağa kalkar. Kadınlar hareketinde değişimin olacağını ve dünya için kadınların iftihar olacağını düşünen var mıydı? Günümüzde kadınlar Hz Zeynep’in (s.a) dini öğretileri yaydığı gibi bu öğretileri öğrenip yaymak istiyorlar.

Allah için dini kapsamlı, derin ve dakik öğrenelim. Dini Allah için öğrenelim ve öğretelim. İşte o zaman Allah Teala ilim tahsil eden kimseyi azametle yad edecektir. Ayetullah Behçet şöyle buyuruyordu: Bildiklerinize amel ediniz, Allah Teala hiçbir yerde öğrenemeyeceğiniz başka ilimleri size verir.

Sizler gelecekte öğretmen ve eğitici rolünü ifa edebilir ve Sadrı İslam’ın mümin ve cesur kadınları gibi büyük hareketi icat edebilirsiniz. Öğretmenlik ve eğitmenlik, nebilerin mesleğidir ve bizim dinin tebliğ edilmesi için doğru dürüst eğitim görüp dini öğreten muallimlere ihtiyacımız var.

Dinde Zeynebi rol ifa edebilmeniz ve bu asırda büyük İslam İnkılabının oluşturduğu değişimi dünyaya taşımanız ilahi bir başarıdır. Bu büyük iş doğru şekilde tanıtılmalıdır ki sizler bu doğrultuda rol ifa edebilirsiniz.
Günümüzün şartları özel şartlar olup diğer dönemlerin hiç birisinde İslam’ın tebliği için böylesi koşullar hazır değildi. Bunun için tebliğ araçlarını öğrenmeliyiz ve sanal ortam ve tebliğ becerileriyle aşina olmalıyız.

Zuhur asrının özelliklerinden birisi beşeri marifet ve akılların gelişimidir. İmam Zaman (a.s) tarafından insanlığın başına el sürülmesinin anlamı, beşeri aklın gelişmesi ve anlayışının yükselmesi için toplumsal koşulların hazırlanmasıdır. Rahmetli İmam’ın zamanı ve inkılap sonrasında olduğu gibi toplumun dine nispetle anlayış düzeyinin artmasını buna benzetebiliriz. İmam Humeyni (r.a) haccı beraatle (kafirlere karşı nefretin gösterilmesi) anlamlandırdı ve bize Aşura’nın toplumun ıslah edilmesinde rol üstlendiğini öğretti. İmam Humeyni (r.a) Gadir-i Hum’u halkın kendi yazgısında rol üstlenmesi şeklinde mana etmiştir.

Maneviyat, beşeri toplumunda değer dönüşümüne açılan kapıdır. Günümüzde beşeri toplum maneviyatın, tertemiz Muhammedi İslam’ın ve Ehlibeyt (a.s) mektebinin susuzluğu çekmektedir ve bu kavramları doğru düzgün tanıtabilirsek dünyanın tamamı buna tabi olacaktır.

Toplumda hastalıkların en kötüsü cehalettir ve tebliğcilerin vazifesi ise cehaleti ortadan kaldırmaktır. İmam Hüseyin (a.s) cehaletin kaldırılması için kendi canını feda etti. Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Cehaletle yaşayan bir toplum kendi değerlerinin güzelliklerini kaybedecek ve ilahi veliler kendi konumlarına sahip olmayacaktır.

...........................
167


Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*