?>

Ayetullah Ramazani: Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Değişim ve Gelişimi Yeni Yapısal İlkelerindendir

Ayetullah Ramazani: Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Değişim ve Gelişimi Yeni Yapısal İlkelerindendir

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri: Kurultay sorumluları ve çalışanları arasında değişim söylemi genel ve içeriksel olmalıdır. yapısal değişimin kurumsallaştırılması ve engellerin kaldırılması için çalışılması yeni dönem faaliyetlerinin zorunlu eksenlerindendir.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA – Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri: Kurultay sorumluları ve çalışanları arasında değişim söylemi genel ve içeriksel olmalıdır. yapısal değişimin kurumsallaştırılması ve engellerin kaldırılması için çalışılması yeni dönem faaliyetlerinin zorunlu eksenlerindendir.

28 Temmuz 2021 Pazartesi günü Kum şehrinde öğleden önce Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Ramazani’nin eşliğinde “Mütalaa, Tahkik ve Araştırma İşleri Genel Müdürü” ve “Kültür ve Yayın Hizmetleri Genel Müdürü” tanıtım merasimi düzenlendi.

Ayetullah Ramazani bu merasimde Dr. Beheşti’nin şehadet yıldönümünü saygıyla anma ve Yargı Gücü Haftasını kutlamakla birlikte şunları dile getirdi: Ayetullah Beşehti eşine az rastlanır

şahsiyetlerdendi ve İslam İnkılabı hareketinde parlamanın yanında uluslararası sahada ve Şia Müslümanlarıyla irtibatta da son derece seçkindi. Keza Hamburg Camisinde Müslümanların irtibatlarında da önemli etkiye sahipti.

Bu inkılap için çok kan döküldü, merceiyet seviyesinde seçkin şahsiyetler inkılap yolunda şehit oldu, dolayısıyla onların yolunu devam ettirmemiz gerekir.

Kurultayın işi nitelikseldir. Dünya çapında Kurultayın vazifesi Şiaların ve Ehlibeyt (a.s) tabilerinin ilmi ve manevi gidişatının niteliksel otoriterliğidir. Dünya Şiaları için ilmi ve manevi otoriter olmak zaman alır ve kırk yıl bir süreye ihtiyaç duyulması mümkün olup işlevsel ve yapısal planı gerektirir.

Büyük işler gerçekleşmiştir. Geçmişi gözden geçirmeliyiz; bazı yerlerde çok iş yapılmış olması, ama kendini göstermemesi mümkündür ki bunların açıklanıp güçlendirilmesi gerekir.

Kurultay sorumluları ve çalışanları arasında değişim söylemi genel ve içeriksel olmalıdır. yapısal değişimin kurumsallaştırılması ve engellerin kaldırılması için çalışılması, yeni dönem faaliyetlerinin zorunlu eksenlerindendir.

Yeni dönemde öncelikler, koşullar dikkate alınarak değerlendirilip belirlenmelidir. Yeni yapısallığın tedvininde çok dikkat edildi ve uygulama aşamasında küçük ayrıntı değişikliğinin olması ve tamamlanması mümkündür.

Bu yıl değişim hareketini öne çıkarmanın yanında yeni yapısal değerlendirmeye önem vereceğiz ki sorun olması durumunda giderilmesi gerekir. Bölümlerin tamamı içerik ve nitelik olarak değerlendirilecektir. Altı aylık değerlendirmemiz olacak ve değişim sonrası bu değişimin görülmesi gerekir. Koşullar ve gereksinimler esasınca işleri çabuklaştırma peşindeyiz.

Sistem anlamında teşkilat birbiriyle irtibatlıdır ve hedefleri takip ederler. Bunun için muavinlikler birbiriyle irtibatlı olmalı ve bağımsız amel etmekten kaçınılmalıdır. Bir iş gerçekleşecekse teşkilatın gözetiminde olmalıdır.

Zihinlerde değişimin gerçekleşmesi zorunludur ve teşkilat ve yapısallık olmaksızın hedeflere ulaşılması mümkün değildir. Kurultayda araştırılıp incelenecek her iş, Kültürel ve İlmi Muavinlik ve İnceleme ve Araştırma İşleri Genel İdaresinin işbirliğiyle olmalı ve bu idarelerle irtibat kurulmalıdır.

Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Dr. Fermaniyan eskiden bu yana Kurultayla irtibat halindeydi. Dr. Fermaniyan’ı WikiShia Ansiklopedisi Sorumluluğu korunmakla birlikte “Mütalaa, Tahkik ve Araştırma İşleri Genel Müdürü” olarak atadım. Dr. Fermaniyan düşünsel, ilmi ve araştırmacı bir yapıya sahip olup kitap ve makaleleri bulunmaktadır ve “Mütalaa, Tahkik ve Araştırma İşleri Genel Müdürü” olmaya layık bir şahsiyettir. Ümit ediyorum bu komplekste değişimlere şahit oluruz.

Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Âl-i Eyyub’un Kurultay geçmişi ve tecrübesi çoktur. Kurultay mecmuasını ve bu mecmuanın yapısallığını iyi biliyor. Kendilerinden “Kültür ve Yayın Hizmetleri Genel İdaresi”ni geliştirmesini bekliyoruz.

Oturumun başında Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı İlmi ve Kültür Muavini Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahmet Ahmedi Tebar Kurultayın yeni değişim ve yapısallığı hakkında bilgi verdi. Keza “Mütalaa, Tahkik ve Araştırma İşleri Genel Müdürü” Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Dr. Fermaniyan ve “Kültür ve Yayın Hizmetleri İdaresi Genel Müdürü” Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Âl-i Eyyub kısa konuşmalarında Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinin hüsnü itimadından ötürü teşekkür ettiler.

Hatırlatılmalıdır ki “Mütalaa, Tahkik ve Araştırma İşleri Genel Müdürlüğü” ve “Kültür ve Yayın Hizmetleri İdaresi Genel Müdürlüğü” Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının “Genel Araştırma İdaresi” ve “Kültürel İşbirliği Genel Müdürlüğü”yle değiştirilen iki yeni idari birimdir. Keza Kurultayın “Kültürel İşleri Muavinliği” de “İlim ve Kültür Muavinliği” olarak isim değiştirmiştir.

Bu merasimin resimlerini görmek için burayı tıklayınız.

..........................
167


Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*