?>

Ayetullah Ramazani: Erbain İlahi Dinlerin Tamamı İçin İlahi Büyük Bir Konferanstır

Ayetullah Ramazani: Erbain İlahi Dinlerin Tamamı İçin İlahi Büyük Bir Konferanstır

Erbain’in ilahi büyük bir konferans olduğunu belirten Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri konu hakkında şunları dile getirdi: Erbain cereyanında maalesef haberin boykot edilmesiyle karşı karşıyayız. Bazı medya organları Erbain yürüyüşünün maneviyat, aşk ve fedakârlık boyutlarını dile getirmede vurdumduymaz bir tutum sergiliyor.

AhlulBayt News Agency (ABNA): Erbain’in ilahi büyük bir konferans olduğunu belirten Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri konu hakkında şunları dile getirdi: Erbain cereyanında maalesef haberin boykot edilmesiyle karşı karşıyayız. Bazı medya organları Erbain yürüyüşünün maneviyat, aşk ve fedakârlık boyutlarını dile getirmede vurdumduymaz bir tutum sergiliyor.

19.9.2021 tarihinde Latin Amerika’da Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Rıza Ramazani’nin konuşması eşliğinde web konferansı şeklinde Erbain faaliyetlerinin resmi açılışı düzenlendi.

Ayetullah Rıza Ramazani bu merasimde hüzün günleri dolayısıyla taziyelerini dile getirmenin yanında Latin Amerika’da Erbain Genel Merkezine teşekkürlerini sunarak şöyle konuştu: Erbain Genel Merkezi olarak “Hizmet ve Ümit” sloganıyla çok değerli bir girişimde bulunmanızdan ötürü takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Erbain’in Müslümanların en büyük konferansı bilinmesi gerekir. İmam Hüseyin (a.s) millet ve mezheplerin tamamına aittir. İmam Hüseyin (a.s) özgür insanların öğretmeni ve eğiticisi olup onun öğretileri arasında adalet peşinde olmak, zulümle savaşmak ve iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmak gibi önemli dersler mevcuttur.

İmam Hüseyin (a.s) sadece Şialara değil, tüm Müslümanlara ve sadece Müslümanlara değil, aynı zamanda İbrahimi dinlerin tüm takipçilerine ve sadece İbrahimi dinlerin tüm takipçilerine değil, tüm insanlara aittir ve bu, bir küresel ve uluslararası kapasitedir.

Bu kapasiteyi tanımak çok önemli olup üzerinde çalışılması ve araştırılması gerekir. Kapasiteler doğru bir şekilde tanınırsa, bizler bu olguyu daha kapsamlı ve doğru bir şekilde tanıtabiliriz. Aşura ve hicri 61 yılına kadar Erbain’de yaşanan olaylar en duygusal hakikati ortaya koyar. Erbain’den daha duygusal bir hareket bulunamaz ve bu duygu ve his nesilden nesle taşınmıştır.

1400 yıl boyunca Şeyyidü’ş-Şuheda’nın (a.s) kıyamı çok büyük içsel değişim ve inkılaplar oluşturmuştur. Saygınlık ve minnettarlık göstergesi olarak geniş kitleler Erbain yürüyüşüne katılarak Aşura ve Erbain’in canlı tutulması için canından ve malından geçmektedirler. Erbain’de bu görkem her geçen yıl daha da artmaktadır.

Necef ve Kerbela’da Erbain boyunca pek çok maneviyat müşahede edilmektedir. İmam Hüseyin’in (a.s) ibadeti, zikri, münacatı, onun hedeflerine teveccüh edilmesi, Aşura öğretileri ve diğer pek çok konular Erbain’de tamamen kendini gösterir. Hizmetlerin en mükemmelini Erbain’de görebilirsiniz.

İmam Hüseyin (a.s) kanını Allah yolunda saçtı ve insanları cehalet ve bilgisizlikten kurtardı. Erbain Ziyaretinde şu ifadelere yer verilmiştir: Bir grup; bencil, kapitalist ve makam düşkünü kimselerin karşısına dikildi ve “toplumun imamı” ve “Allah’ın velisi”nin başını kesip mızrağa takacak kadar işi ileri götürdüler. Peygamber Ekrem’in (s.a.a) vefatından 30 yıl geçmemişken “Kur’anî Samit” mızrakların ucuna takılmıştı ve 50 yıl sonra da “Kur’an’i Natık” mızrağa takıldı. Bunların tamamı toplumun cehalet ve bilgisizliğinden dolayı gerçekleşti.

Erbain duygusal, manevi, kültürel ve siyasi olmak üzere tüm boyutlarıyla beşeri topluma bilinç ve şuur bahşeder. Hüseyini ve Erbain matem merasimlerinde tevhit, adalet ve diktatörlükle savaşım dersleri alınmalıdır. İmam Humeyni (r.a) Hüseyni hareketi analiz ederken şöyle buyurur: “İmam Hüseyin’e (a.s) ağlamanın siyasi ve ıslah edici yönü olmalıdır.”

Günümüz toplumu Aşura ve Erbain ruhuna ulaşırsa fert, aile ve toplumun gelişim alt yapısı oluşacaktır. Erbain cereyanında maalesef haberin boykot edilmesiyle karşı karşıyayız. Bazı medya organları Erbain yürüyüşünün maneviyat, aşk ve fedakârlık boyutlarını dile getirmede vurdumduymaz bir tutum sergiliyor. İnsanları Erbain ve Aşura tefekkürüyle tanıştırınız ve Erbain’i çok büyük görünüz, zira bu cereyan küresel bir akım olabilir.

Bu merasimin devamında Latin Amerika Erbain Genel Merkezi Sekreteri Süheyl Es’ed bu merkezin kararlaştırdığı etkinliklere işaret ederek Erbain Ziyaretnamesinin ilk kez İspanyolca ve Fransızca tercüme programının yayınlandığını bildirerek Erbain günü Latin Amerika’nın tamamında ilk kez Erbain Ziyaretnamesinin aynı anda okunacağını da sözlerine ekledi.

Latin Amerika Erbain özel etkinliğinin açılış töreninin bir sonraki bölümü, bu coğrafi bölge boyunca İslami merkezlerin faaliyetleri ve eylemlerinin İslami merkezlerin yetkilileri tarafından tanımlanmasına ayrıldı. Bu toplantıda Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Venezuela, Meksika ve… gibi ülkelerin İslam merkezlerinin yetkilileri, merkezlerinin faaliyetlerini kısaca anlattılar.

Ülkeler arası planlama ve koordinasyon, içerik üretimi, bölgesel ve bölgeler üstü destek, kutsal türbelerle özel planlama ve koordinasyon, Latin Amerika bölgesindeki Uluslararası Erbain Karargâhının görevleri arasında sayılmaktadır.

Latin Amerika ülkelerinde Aşura ve Erbain konusunda iki yeni kitabın yayınlanması, Erbain sokak çadırlarının kurulması, araba konvoyunun düzenlenmesi, Latin Amerika genelinde ulusal ve koordineli Erbain ziyaretinin okunması, İslam merkezlerinde ve camilerde törenlerin düzenlenmesi, Erbain ve Muharrem konulu çocuk dergisinin yayınlanması ve Erbain Ziyretnamesinin programının hazırlanması Erbain Latin Amerika Uluslararası Genel Merkezi'nin eylem ve programlarının bir parçasıdır.

........................
167


Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*