?>

Ayetullah Ramazani: Güzel Ahlak Hz. Zehra’nın (s.a) Seçkin Özelliklerindendi

Ayetullah Ramazani: Güzel Ahlak Hz. Zehra’nın (s.a) Seçkin Özelliklerindendi

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri: Allah Teala’nın cemal ve celal mazharı olan güzel ahlak, Fatımi mektebinde ve Hz. Zehra’nın (s.a) şahsiyetinde apaçık görünüyordu.

Ehlibeyt (as) Haber Ajansı ABNA - Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri: Allah Teala’nın cemal ve celal mazharı olan güzel ahlak, Fatımi mektebinde ve Hz. Zehra’nın (s.a) şahsiyetinde apaçık görünüyordu.

17 Ocak 2021 tarihinde Lahican-Mescid-i Cam’i de Hz. Fatımatü’z-Zehra’nın (s.a) şehadet merasiminde şöyle dedi: Lahican şehri alim yetiştiren bir şehirdir ve Hazin Lahici ve Muhakkik Lahici gibi görüş sahibi şahsiyetler bu şehrin alimlerindendir.

Bazıları Hz. Zehra’nın (s.a) hakikatini tanıyabildik ve tanıtabildik demiş ve bir grupta böyle bir şeyin mümkün olmadığına inanmıştır. İmam Humeyni (r.a) Hz. Zehra’nın şahsiyetinin tanımlanmasında onun tarihin mucizeleri ve varlık aleminin iftiharlarından olduğunu buyurmuştur. Hz. Zehra (s.a), Hz. Cebrail’in (a.s) hizmetine yetiştiği bir şahsiyetti. Elbette Hz. Cebrail (a.s) ismet makamına ve ilahi ilme sahip olan kimsenin hizmetine yetişir. Hz. Zehra (s.a) hem ledün ilmine ve hem ismet makamına sahipti ve bu irtibatın sonucunda Peygamber Ekrem’in (s.a.a) vefatından sonra Sahife-i Fatıma konu edilmiştir. Tathir ve Mübahele ayetlerinde Hz. Zehra’nın (s.a) şahsiyetinin bir bölümü tanıtılmıştır ve Medine’de nazil olan Nisa suresi Ehlibeyt (a.s) ve Hz. Zehra’nın (s.a) konumunu tanıtır.

Bu ayetlerin bir kısmının anlaşılması için insanın Hz. Zehra’nın (s.a) dünya görüşünü ve onun kemal ve cemalini mütalaa etmesi gerekir. Bu ayetlerde konu edilen bazı kelimelerin anlaşılması için büyük alim ve müfessirlerin derslerine katılmamız gerekir. Hz. Fatıma (s.a), Allah Teala’nın kendisine özel şefaat makamı verdiği bir şahsiyettir. Hz. Fatıma (s.a) ile Hz. Ali’nin (a.s) denkliği varlıksal, düşünsel ve inançsal bir denklikti.

Doğru anlamıyla ve dini ölçüler esasınca muhabbet ve sevgi, ailelerin kaybolmuş iksiridir ve kadın ve erkeğin birbirlerinden istekleri akli ve şeri ölçülerin dışında olursa, bu ihtilafların alt yapısını oluşturacaktır. Hz. Zehra’nın (s.a) mektebine inanan bir toplumda boşanma sayılarının çokluğu bir faciadır. Aile ortamında iman, Kur’an, anlayış ve algı atmosferinin olmayışı boşanma sayılarının artmasıyla sonuçlanacaktır. Sanal ortam ilmi sahaları genişletebilir, ne var ki kontrol edilmezse genç neslin sapıtma alt yapısını hazırlar.

Hz. Ali (a.s), Hz. Zehra’nın (s.a) yüzünü gördüğüm zaman gam ve acılarımın tamamı gidiyordu söylemi yüce bir iksirdir ve bu iksir toplumda olduğu zaman mümin insanlar barışır ve mümin olmayan insanlar insani bir yaşama dönüş yapar.

Kur’an’da güzel ahlak konusu geldiğinde sadece mümin ve Müslümanlara nispetle güzel ahlaklı olunması değil, daha ötesi insanların tamamına güzel ahlaklı olunması emredilmiştir. İnsan namaz ve oruçla mağrurlanırsa hiçbir yere ulaşamaz. Müslümanla gayri Müslim arasında ve keza milletlerin tamamında “adalet” ve “Kendin için sevmediğini başkası için de sevme” meselesi altın kuraldır.

.....................
167


Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*