?>

Ayetullah Ramazani: Uluslararası “Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s)” Konferansı bu yılın Şubat ayında sanal ortamda düzenlenecektir

Ayetullah Ramazani: Uluslararası “Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s)” Konferansı bu yılın Şubat ayında sanal ortamda düzenlenecektir

Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib” adlı uluslararası konferansı basın toplantısı 21 Aralık 2020 tarihinde Kum’da Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı binasında düzenlendi.
Ayetullah Ramazani: Uluslararası “Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s)” Konferansı bu yılın Şubat ayında sanal ortamda düzenlenecektir.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA – “Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib” adlı uluslararası konferansı basın toplantısı 21 Aralık 2020 tarihinde Kum’da Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı binasında düzenlendi.
Ayetullah Ramazani: Uluslararası “Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s)” Konferansı bu yılın Şubat ayında sanal ortamda düzenlenecektir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri bu oturumda şöyle dedi: Bi’set cereyanında etkili olan Hz. Ebu Talib (a.s) gibi şahsiyetlerin incelikle mütalaa konusu edilmesi zorunludur. Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında geniş araştırma yapılmamasının çeşitli sebepleri olabilir, ancak İslami, Kur’anî ve Masumların (a.s) rivaî kaynaklarında bu şahsiyet hakkında araştırma yapılması gerekir. Ebu Talib’in (a.s) tanınması, İslam mirasının bir bölümünün tanınmasıdır.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ebu Talib’in (a.s) şahsiyetinin açıklanması konusunda şunları dile getirdi: Ebu Talib (a.s) Bi’set sürecinin ilerleyip gelişmesinde rolü olan şahsiyetlerden birisiydi. O, kendisini Peygamber Ekrem’in (s.a.a) hamisi biliyordu, dolayısıyla muteber bazı tarih kaynaklarında onun Peygamber Ekrem’i (s.a.a) fiziki olarak savunduğu konu edilmiştir. Hz. Ebu Talib’i (a.s) yiğitlik ve fedakarlık örneği olarak tanıtmak gerekir.

Ayetullah Rıza Ramazani: Hz. Ebu Talib (a.s) konusunda bizim meselemiz sadece onun iman edip etmediği meselesi değildir. Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında konu edilen meseleler iman bahsinden çok daha ötededir.

Nehcü’l-Balaga’yı şerh edenlerden İbn-i Ebi’l-Hadid, Ebu Talib’in (a.s) imanına değinmiş ve onu savunmuştur. Biz Hz. Ebu Talib’in (a.s) Peygamber Ekrem’e (s.a.a) iman ettiğine inanıyoruz. Ne var ki imandan daha ötede Peygamber’i (s.a.a) savunması unvanıyla ele alınması gereken bir konumunun olduğunu kabul ediyoruz. Kaynak kitaplarımızda Hz. Ebu Talib’in (a.s) imanı hakkında tek yönlü bir çalışma yapılmıştır ki bunlardan bazıları tek başına onun imanının ispatı için yeterlidir. Örneğin Şeyh Müfid’in onun imanı hakkındaki risalesi bizim için kafidir ve başka çeşitli kitaplara müracaat edilmesine gerek yoktur.

Kurultay Genel Sekreteri: Arap cahiliyeti İnanç, siyaset, ahlak ve kültür çıkmazlarıyla yüz yüzeyken “Emin” adıyla tanınıp meşhur olan bir şahsiyet, peygamberliğini tebliğ etti. Peygamber (s.a.a) ilk önce davetini aleni yaptı ve sonra yeni Müslüman olmuş kimselere defalarca baskı yapılma süreci başladı. Dolayısıyla Sadr-ı İslam’da İslam’ı, velayeti ve tekvini bi’seti savunan Yasir, Sümeyye ve Bilal gibi şehitler ve şahsiyetler mütalaa edilmelidir. Hz. Ebu Talib (a.s) kuşatıcı ve kapsayıcı bir şahsiyete sahipti; Kureyşliler arasında konumu vardı, her alanda ve tüm boyutlarıyla Peygamber’e (s.a.a) arka çıktı, etkili birisiydi ve hatta bazı alanlardaki etkisi hareket oluşturacak mahiyetteydi.

Ayetullah Ramazani: Hz. Ebu Talib’in (a.s) şiirleri, onun muvahhit olduğunu gösterir ve Peygamber’i (s.a.a), onun vekili ve amcası olması hasebiyle değil, daha ötesi peygamberlik cereyanına inanması unvanıyla savunmuştur. Böyle olmasına karşın tarih ona zulmetmiş ve kitaplarda Hz. Ebu Talib (a.s) küfür ve iman bölümlerinde konu edilmiştir.

Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) konferansının düzenlenmesine açıklık getiren Ayetullah Rıza Ramazani sözlerini şöyle sürdürdü: Bu konferansta Ebu Talib’in (a.s) sadece imanı hakkında bahsetmeyeceğiz, zira bu konuda sorunla yüz yüze değiliz. Ebu Talib (a.s) cereyanı, Şia cereyanı değil, İslam cereyanıdır ve konferansta risalet cereyanında, Peygamber’e (s.a.a) imanında ve hakiki tevhit ehli olmasıyla Peygamber’e (s.a.a) yardım etmesinde seçkin ve etkili bir şahsiyetinin olduğuna tekit edilecektir. Ebu Talib (a.s) ve Hz. Hatice’nin (s.a) vefatından sonra Peygamber Ekrem (s.a.a) o kadar rahatsız olmuştur ki Müslümanlar o yılı Hüzün Yılı olarak isimlendirmiştir.

Kurultayda Uluslararası Peygamber’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı düzenlenmesinin onayından sonra Kum’da taklit mercileri ve alimlerle görüşme yaptık; onlar maddi ve manevi yardımlarıyla birlikte bu konferansın düzenlenmesini ilgi ve alakayla karşıladılar.

Konferansın düzenlenmesi Müslümanların ve İslam ümmetinin vahdeti ve Müslümanların birbirine yakınlaştırılması doğrultusundadır. Çünkü Hz. Ebu Talib’in (a.s) imanı, Ehlisünnet kitaplarında mevcut olup bu konuda makaleler de kaleme alınmıştır. Bu kitapların, makalelerin, Hz. Ebu Talib’in (a.s) divan şiirlerinin bir araya toplanması bu konferansın çalışmalarının bir parçası olacaktır.

Konferansın düzenlenmesi için görüş sahibi seçkin şahsiyetlerin katılımıyla ilmi şura oluşturuldu. Keza “Tarih ve Sünnet”, “Kelam ve Akait”, “Referanslar ve Eserlerin Tanınması”, “Şiir ve Edebiyat” ve özel bölüm unvanında “Direniş” olmak üzere konferansın beş asli bölümü olup bu başlıklar altında makale yazma daveti yapılmıştır. Direniş cereyanının anlamı şudur: Bir grup Peygamber’in (s.a.a) risaletinin karşısna dikilmiş ve Hz. Ebu Talib (a.s), Peygamber’in (s.a.a) risaletini savunan fertler arasında yer almıştır. Konferansta bi’setin ilk döneminden onuncu yılına kadar Hz. Ebu Talib’in (a.s) faaliyetleri üzerinde duracaktır.

Ayetullah Ramazani Konferans Sekreterliğine sunulan eserler konusunda şu açıklamayı yaptı: Beş dilde 400 özet ve 100 makaleden fazla eser sekreterliğe gönderilmiştir. Keza ülke içi ve ülke dışında ilmi konferanslar düzenlenecektir ve bu konferanslardan bazıları düzenlenmiştir. Diğer taraftan görüş sahibi üstatlarla görüntülü ve ayrıntılı söyleşi hazırlanması gerekir. Görüş sahibi şairlerin kendi eserlerini konferansa sunmaları için “Şiir ve Edebiyat” bölümü hakkında çağrı yapılmıştır. Sanatsal işler gerçekleştirilecek ve Kum şehri ekseniyle Şiir Gecesi düzenlenecektir. Görsel Sanatlar dalında da çalışmalar yapılmaktadır ve Recep Ayının 26’sına kadar “Yetimlerin Vekaleti ve Himayesi Yıl Dönümü” nün ki Hz. Ebu Talib’in (a.s) vefat tarihidir, Kültürel İnkılap Yüksek Şurasına tanıtılması için uğraşı göstermekteyiz ve onaylanması durumunda mübarek bir hadise olacaktır. Keza İslam Tarihi bölümünde Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) bursunun açıklanması, Hz. Ebu Talib’le (a.s) alakalı ilim havzası tezlerinin savunulması ve yetimlerin savunanların takdirle yad edilmesi doğrultusunda Ebu Talib (a.s) milli ödülünün onaylanması da konferans sekreterliği çalışmaları arasındadır.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri, Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının askıya alınma sebebi hakkında şunlara yer verdi: Konferansın  geçtiğimiz yılın Mart ayının 12’sinde düzenlenmesi kararlaştırılmıştı; Taklit mercileriyle görüşmeler yaptık ve taklit mercilerin bazısının konuşma yapması yönünde karar alınmıştı, ne var ki Koronadan ötürü fiziki konferanslar ameli olarak tatil edildi. Konferansın ertelenmesinin uygun olup olmayacağı araştırıldı ve web konferans şeklinde düzenlenmesi üzerinde ortak kanı oluştu.

Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının getirilerine de değinen Ayetullah Ramazani bu konuda şu açıklamayı yaptı: Hz. Ebu Talib (a.s) bi’setin gelişip ilerlemesinde etkili şahsiyetlerinden olup Peygamber’in (s.a.a) karşısında yer alarak onunla muhalefet eden hareketlere karşı direnmesi hasebiyle konferansta Hz. Ebu Talib’in (a.s) himayeleri hakkında söyleşi yapılacaktır.

Soru ve Cevap

Ayetullah Ramazani Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA – muhabiri “Mahbubi”nin Uluslararası Peygamber’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansın için daimi bir sekreterliğin oluşturulup oluşturulmayacağı hakkındaki sorusunu şöyle cevaplandırdı: Hali hazırda daimi bir sekreterliğin oluşturulmasına gerek yok, ancak oluşturulmasının zaruri ve öncelikle olacağı kanısı oluşursa kesinlikle bu iş yapılacaktır. Elbette daha sonraları İslami şahsiyetlerin tanıtılması için çok genel anlamda daimi sekreterliğin oluşturulması mümkündür.

Keza Ayetullah Ramazani haber ajansı muhabirinin konferansa makale gönderilmesinin son süresi hakkındaki sorusunu şöyle yanıtladı: Konferans Mart ayının 9, 10 ve 11’ne tekabül eden Recep ayının 26’sında düzenlenecektir ve makalelerin son gönderilme tarihi ise 18 Şubat 2021’dir.

Basın toplantısının fotoğraflarını görmek için burayı tıklayınız.

.........................
167
İlgili Konular

Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*