?>

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinin Ayetullah Misbah Yezdi’nin Vefatı Yasında Baş Sağlığı Mesajı

 Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinin Ayetullah Misbah Yezdi’nin Vefatı Yasında Baş Sağlığı Mesajı

Rabbani alim, mücahit fakih ve ahlak ve edep üstadı Hz. Ayetullah Şeyh Muhammed Taki Misbah Yezdi Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Şurasının etkin üyelerindendi ve on beş yıl boyunca bu şuranın başkanlığı üstlenmişti. Bu kurultayın yerleşik bir konuma oturtulup geliştirilmesi dönemlerinde Şia dünyasının düşünsel ve kültürel seviyesinin yükseltilmesi için yönlendirici çalışmalarda temel rolü vardı.

Ehlibeyt (as) Haber Ajansı ABNA - Rabbani alim, mücahit fakih ve ahlak ve edep üstadı Hz. Ayetullah Şeyh Muhammed Taki Misbah Yezdi Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Şurasının etkin üyelerindendi ve on beş yıl boyunca bu şuranın başkanlığı üstlenmişti. Bu kurultayın yerleşik bir konuma oturtulup geliştirilmesi dönemlerinde Şia dünyasının düşünsel ve kültürel seviyesinin yükseltilmesi için yönlendirici çalışmalarda temel rolü vardı.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Şura Eski Başkanı, Rehberlik Uzmanlar Meclisi Temsilcisi ve Kum İlim Havzası Camiayı Müderrisin Üyesi Ayetullah Allame Muhammed Taki Misbah Yezdi’nin vefatı akabinde Ayetullah Rıza Ramazani baş sağlığı mesajı yayınladı.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinin baş sağlığı mesajının metni şöyledir:

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Hakim olan Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: “Kulları içinden ancak âlimler, Allah'tan (gereğince) korkar.” Fatır Suresi, 28. ayet.

Rabbani alim, mücahit fakih ve ahlak ve edep üstadı Hz. Ayetullah Şeyh Muhammed Taki Misbah Yezdi’nin  acı ve hüzün dolu vefatı, son zamanlarda pek çok alim ve büyüklerin aramızdan ayrılmalarının ağırlığını daha çok arttırmıştır.

Bu kuşatıcı makul ve menkul alim yıllar yılı mübarek ömrünü çeşitli yollarla Sakaleyn maarifinin yayılması ve İslam inkılabının düşünsel ilkelerinin geliştirilmesi için harcadı ve eşine az rastlanır hizmetler sundu. Hem boğucu ve baskıcı şahlık döneminde gizlice dini dergileri yayınlıyor, hem Hüseyni ders kürsülerinde ilim ve ilahi ahlakı öğretiyor ve hem de İslam Cumhuriyeti ve Velayet-i Fakih’in savunulmasında muhaliflerin kalleşçe saldırıları önünde dikiliyordu.

Çeşitli İslam ilimleri alanında çoğunun çeşitli dillere tercüme edilmiş yüzden fazla değerli eseri  -tefsir, hadis, akait, fıkıh, felsefe, hukuk, ahlak ve siyaset gibi dallarda – ve keza kendilerinin idaresi altında çeşitli ilmi ve araştırısal dergileri, bu düşünür bilim adamının ilim ve marifet yolu yolcularının yoluna aydınlık bahşeden aydınlatıcı lamba gibi bakiyatu’s-salihatıdır.

Ama bu seçkin İslam düşünürünün en büyük ürününün “Mütedeyyin ve inkılapçı birkaç neslin yetiştirilmesi” olduğu söylenebilir; inkılaptan önce “Der Rahi Hak Müessesi”nde başlattığı ve şahlık döneminin fesat kültürü sultası asrında çocukları ve gençleri muhatap aldığı; İnkılabın başarıya ulaşmasının ardından “Bakıru’l-Ulum (a.s) Kültür Kuruluşu”, “Havza ve Üniversite Ortak İşbirliği Ofisi” ve akabinde “İmam Humeyni Eğitim ve

Araştırma Müessesesi”nde takip ettiği çalışmalardır. Bunlar inkılapçı dinamik ve faziletli insani sermayenin ve keza dine bağlı müdürlerin terbiye edilmesiyle sonuçlanmıştır ki ilim havzaları ve üniversitelerde ilmi ve ameli çeşit boşlukları doldurmuş ve keza idari birimlerde ve askeri güçlerde de çeşitli ihtiyaçlara cevap vermiştir.

Ayetullah Şeyh Muhammed Taki Misbah Yezdi Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Şurasının etkin üyelerindendi ve on beş yıl boyunca bu şuranın başkanlığı üstlenmişti. Bu kurultayın yerleşik bir konuma oturtulup geliştirilmesi dönemlerinde Şia dünyasının düşünsel ve kültürel seviyesinin yükseltilmesi için yönlendirici çalışmalarda temel rolü vardı.

Bu ahlak üstadının marifet ve muhabbet eşliğinde Hz. Masumlara (a.s) ve özellikle Veliyy-i Asr’a (a.s) teveccüh ve tevessülü beka ve karar aleminde büyük bir manevi birikim olacaktır.

Yeri doldurulamayacak bu kaybı İmam-ı Zaman’a (a.s) ve keza İslam İnkılabı Rehberine, büyük taklit mercilerine, havza ve üniversite merkezlerine, öğrencilerine, tüm sevenlerine – özellikle Kurultay Yüksel Şura Üyesi Saygı Değer Damadı Hz. Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Muhammedi Eraki’ye, eşine, İslam düşünürü saygı değer fazıl çocuklarına – baş sağlığı dileğimi arz ediyorum.

Bu seçkin alim için Allah Teala’dan yüce makamlar vermesini, velileriyle haşretmesini ve yakınlarının tamamına sabırların en güzelini vermesini istiyorum.

Biz Allah’tanız ve dönüşümüz ancak O’nadır

Rıza Ramazani
Genel Sekreter
2 Ocak 2021

..........................
167


Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*