?>

Ebher Cuma İmamı: Merhum Hüseyni Ebheri’nin Batı’ya Hicreti Etkiliydi

Ebher Cuma İmamı: Merhum Hüseyni Ebheri’nin Batı’ya Hicreti Etkiliydi

Ebher Cuma İmamı: Merhum Seyit Mukteda Hüseyni Ebheri’nin Batı’ya hicreti etkiliydi. Âlimler bir ülkeye hicret ettikleri zaman Şia mektebi canlılık kazanır. Tarih boyunca, hepsi Şiilerin ilerlemesine ve gelişmesine yol açan birçok âlim göçü yaşadık. Merhum Seyit Mukteda Hüseyni Ebheri’nin hicreti de aynı şekildeydi ve bugün İsviçre Şiaları mezkûr merhumun tesis ettiği merkeze dayanarak gerçek kimliklerini buluyorlar.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Ebher Cuma İmamı: Merhum Seyit Mukteda Hüseyni Ebheri’nin Batı’ya hicreti etkiliydi. Âlimler bir ülkeye hicret ettikleri zaman Şia mektebi canlılık kazanır. Tarih boyunca, hepsi Şiilerin ilerlemesine ve gelişmesine yol açan birçok âlim göçü yaşadık. Merhum Seyit Mukteda Hüseyni Ebheri’nin hicreti de aynı şekildeydi ve bugün İsviçre Şiaları mezkûr merhumun tesis ettiği merkeze dayanarak gerçek kimliklerini buluyorlar.

Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyit Mukteda Hüseyni Ebheri’nin vefat yıldönümünün birinci yılı münasebetiyle 5.3.2022 tarihinde “Batıda Şia’nın Konumu” adlı özel konferans düzenlendi.

Ehber Cuma İmamı bu konferansta şunları dile getirdi: Merhum Seyit Mukteda Ebheri İsviçre’ye hicret ettikten sonra pek çok hayır ve bereketlerin menşei oldu ve İsviçre’de Şialar için bir müessese kurmakla onların gelişip yetişmelerine sebep oldu.

Hüccetül-İslam ve’l-Müslimin Said Murat Pur sözlerine şöyle devam etti: Allah Teâla’dan merhum için ilahi rahmet ve yüce dereceler talep ediyor ve müesseseyi ayakta tutan saygıdeğer oğlu için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Hicret, dini anlamda geniş bir anlama sahiptir ve sadece bir yerden başka bir yere göç etmek anlamına gelmez. Bazen hicret, içten ve hoş olmayan huylardan, ahlâkî kusurlardan, cehalet ve bilgisizlikten Allah'ın ilmine, ahlâkî faziletlerin ve manevî gelişmenin kazanılmasına yöneliktir. Hicret aynı zamanda ilahi ve dini hedeflere ulaşmak için bir yerden başka bir yere taşınmak anlamına gelir.

Merhum Seyit Mukteda Hüseyini Ebherî Allah için ve Ehlibeyt (a.s) maarifinin tebliği için kendi şehir ve diyarından hicret etmişti. Âlimlerin isteği Necef, Kum, Meşhed ve ilmi merkezlerde yaşamak ve âlimlerin arasında yer almaktır. Ne var ki çok ta istenirliği olmayan şehirlere Allah rızası için hicret etmek fedakârlıktır.

Merhum Seyit Mukteda Hüseyini Ebheri’nin hicreti etkiliydi. Âlimler başka ülkelere hicret ettiklerinde Şia mektebi hayat bulur. Tarih boyunca, hepsi Şiilerin ilerlemesine ve gelişmesine yol açan birçok âlim göçü yaşadık. Merhum Seyit Mukteda Hüseyni Ebheri’nin hicreti de aynı şekildeydi ve bugün İsviçre Şiaları mezkûr merhumun tesis ettiği merkeze dayanarak gerçek kimliklerini buluyorlar.

Peygamber Ekrem’den (s.a.a) gelen bir rivayette hicret ruhbanlığın nesnel örnekleri arasında tanıtılmıştır. Ruhbanlık halktan ayrılmak, kendini yetiştirmek ve Allah’a yakınlaşmak anlamındadır. Allah Teâlâ Kur’an’da dinde ruhbaniyetin olmadığını ve bunu Hıristiyanlığın icat ettiğini buyurmuştur. Allah’ın dininde ruhbaniyet halktan ve toplumdan kaçış değildir. Ruhbaniyet halkın içine girerek kendini korumaktır. İslam İnkılap Rehberi bir açıklamalarında şöyle demiştir: İslam âlimlerini diğerlerinden ayrıcalıklı kılan mesele onların takva ve sakınma silahıyla beldelere gidip günahkârların ve fasit kimselerin arasında yer alarak onları ıslah etmesi ve kendilerini kirletmemeleridir; bu işin değeri çok büyüktür ve İslam’da ruhbaniyetin anlamı da budur.

Allah’a yakınlaşmak ihtiyaç duyulan bölgelere hicret edip küfürle cihat meydanında yer almakla gerçekleşir ve cihat her zaman kılıçla değildir. Merhum Seyit Mukteda Hüseyini Ebheri kendi şehrinden hicret etti ve küfrün karşısında kültürel cihat yaptı. Kendini yetiştirme, İslam’a hizmet ve Allah’a yakınlaşmanın yolu, insanın meydanın ortasında yer alıp ilahi ve dini değerleri koruması ve gözetmesiyledir.

Hatırlatılması gerekir ki Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İmam Ali İslam Merkezi ve İsviçre Ehlibeyt Tabilerinin Haklarını Savunma Ofisi’nin çaba ve gayretleriyle “Batıda Şia’nın Konumu”nun araştırılması başlığı altında sanal ortamda Üstat Seyit Mukteda Hüseyni Ebheri’yi saygıyla anma programı düzenlendi.

Bu programa katılan kurum ve kuruluşlar şunlardan ibarettir: Edyan ve Mezahib Üniveristesi, İsviçre Uluslararası Dinler Araştırmaları Derneği, Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı (ABNA), İran-Hollanda Dostluk ve Kalkınma Vakfı, Cenevre'deki Ehlibeyt (a.s) İslam ve Kültür Vakfı, Uluslararası Etkileşimler Avrupa Üniversitesi, İran İlahiyatçılar Sekreterliği, İsviçre İslami Koordinasyon Örgütü (KIOS), İtalya'da Şiiler İslam Konfederasyonu, Şia’yı Tanıma Dünya Kurultayı, Ehlibeyt (a.s) Zürih İslam Kültür Merkezi, Milan İmam Ali (a.s) Kültür Merkezi ve Teşeyyü İlmi Fırkalar Encümenliği.

............................
167


Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*